Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Storytelling

Storytelling

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Klemová
Šetření:15. 01. 2013 - 05. 02. 2013
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):17 / 13.41
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku s tématem storytelling. Dotazník se zaměřuje na přístup k storytellingu a schopnost tento pojem identifikovat. Tento dotazník je určen pro všechny pracovníky a zaměstnance, kteří NEJSOU součástí vrcholového managementu. Dotazník je zcela anonymní a získané informace poslouží pro účely mé diplomové práce. Předem děkuji za Vaši ochotu a čas!

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

*Storytelling znamená vyprávění příběhů. Nejedná se přitom jen o příběhy, které si vyprávíme mezi sebou (např. co jsem zažil o víkendu), ale o novou metodu interaktivního vyprávění příběhů, která pomáhá lidem zlepšovat jejich znalosti a schopnosti v mnoha oborech lidské činnosti a dokáže zaujmout posluchače. Své využití má v reklamě, na podnikových schůzích, prezentacích, přednáškách, apod. Storytelling proto lze označit za nástroj znalostního managementu.

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se již dříve s pojmem storytelling? (Pokud NE, pokračujte otázkou č. 6)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5372,6 %72,6 %  
ano2027,4 %27,4 %  

Graf

2. Víte, co tento pojem znamená?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE *729,17 %9,59 %  
vyprávění příběhu, víceméně narativní vypravění14,17 %1,37 %  
vyprávění příběhu pomocí celého těla14,17 %1,37 %  
manipulace, ovlivňování14,17 %1,37 %  
Příběh14,17 %1,37 %  
vyprávění příběhů14,17 %1,37 %  
už ano14,17 %1,37 %  
příběh formou interaktivní14,17 %1,37 %  
marketingový nástroj14,17 %1,37 %  
vyprávění příběhu, dramaturgie14,17 %1,37 %  
marketingová metoda (?), vypravování14,17 %1,37 %  
rozprávanie príbehov14,17 %1,37 %  
povídání s posluchači o zážitku14,17 %1,37 %  
Poutavé navození atmosféry s přesahem k probíranému tématu díky názorným ukázkám.14,17 %1,37 %  
budování sounáležitosti ve firmě14,17 %1,37 %  
ano14,17 %1,37 %  
různé způsoby vyprávění příběhů, poznáí z příběhů14,17 %1,37 %  
přednes příběhu posluchačům14,17 %1,37 %  

Graf

3. Kde jste se s tímto pojmem setkali? (zaškrtněte jednu, případně více možností)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V médiích833,33 %10,96 %  
V zaměstnání833,33 %10,96 %  
V literatuře625 %8,22 %  
ve škole312,5 %4,11 %  
ve škole, v dramatické výchově14,17 %1,37 %  
vyhledal jsem si termín na wikipedii14,17 %1,37 %  
Po třetí nikde.14,17 %1,37 %  
Doma14,17 %1,37 %  
na konferenciách14,17 %1,37 %  
myslím, že to používá p. Donutil14,17 %1,37 %  
studium14,17 %1,37 %  
školení14,17 %1,37 %  

Graf

4. Od koho jste tento pojem slyšeli? (zaškrtněte jednu, případně více možností)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od spolupracovníka628,57 %8,22 %  
Od kamaráda314,29 %4,11 %  
od učitele29,52 %2,74 %  
Od nadřízeného zaměstnance29,52 %2,74 %  
od profesorky14,76 %1,37 %  
media, literatura14,76 %1,37 %  
nevím14,76 %1,37 %  
škola14,76 %1,37 %  
Po čtvrté nikde.14,76 %1,37 %  
Od člena rodiny14,76 %1,37 %  
od prednášajúceho na konferencii14,76 %1,37 %  
v televizi nebo rozhlase14,76 %1,37 %  
učitele14,76 %1,37 %  
školení, v praxi jsem často použila, aniž bych tomu přiřadila pojmenování anglicky14,76 %1,37 %  
nyní14,76 %1,37 %  

Graf

5. Zaujal Vás více než jiné formy výkladu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano942,86 %12,33 %  
ne733,33 %9,59 %  
nevím523,81 %6,85 %  

Graf

6. Vyprávěl/-la jste někdy příběh? (pokud NE, pokračujte otázkou č. 7)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6487,67 %87,67 %  
ne912,33 %12,33 %  

Graf

7. Při jaké příležitosti to bylo? (zaškrtněte jednu, případně více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyprávěl/-la jsem ho kamarádovi/spolupracovníkovi v rámci rozhovoru5484,38 %73,97 %  
Vyprávěl/-la jsem ho kamarádovi/spolupracovníkovi v rámci prezentace/projektu v zaměstnání1625 %21,92 %  
dětem23,13 %2,74 %  
ve škole, dálkově studuji11,56 %1,37 %  
píšu povídky, skládám písně...11,56 %1,37 %  
Dětem před spadním.11,56 %1,37 %  
já jsem takový lidový vypravěč11,56 %1,37 %  
Kařdou chvíli někde někomu vyprávíme co se stalo11,56 %1,37 %  
do deníku, blogu11,56 %1,37 %  
pri prednaseni odborne temy11,56 %1,37 %  

Graf

8. Vyprávěl Vám někdo v minulosti příběh? (pokud NE, pokračujte otázkou č. 9)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6487,67 %87,67 %  
ne912,33 %12,33 %  

Graf

9. Při jaké příležitosti to bylo? (zaškrtněte jednu, případně více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyprávěl mi ho kamarád/spolupracovník v rámci rozhovoru5381,54 %72,6 %  
Vyprávěl mi ho kamarád/spolupracovník v rámci prezentace/projektu v zaměstnání1827,69 %24,66 %  
v rámci prezentace "zázračných" předmětů11,54 %1,37 %  
lidi si vyprávějí příběhy, to je snad normální, ne?11,54 %1,37 %  
Jako dítěti před spatním.11,54 %1,37 %  
Kařdou chvíli slyšíme nějaký příběh co se komu stalo11,54 %1,37 %  
paní z firny Merino11,54 %1,37 %  
rodiče11,54 %1,37 %  

Graf

10. Považujete storytelling za vhodnou formu předání informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, protože je zábavný, moderní, upoutá pozornost posluchače5473,97 %73,97 %  
NE, protože není dostatečně seriózní, nehodí se do podnikového prostředí68,22 %8,22 %  
nevím34,11 %4,11 %  
NE, dostatečně nezdůraznuje určitá fakta11,37 %1,37 %  
Jak na kterou situaci11,37 %1,37 %  
jde to i jinak?11,37 %1,37 %  
Podle typu informace11,37 %1,37 %  
záleží od kontextu11,37 %1,37 %  
Storytelling považuji velice vhodný ve výuce, tedy ve školství. V oblasti řízení lidí si jeho vhodností nejsem jist.11,37 %1,37 %  
Tak asi obojí, někam se to hodí někam asi nikoliv11,37 %1,37 %  
vůbec stále nevím,co to je11,37 %1,37 %  
Nevím co to je, tak to nemůžu považovat za vhodné ani nevhodné.11,37 %1,37 %  
co je to storytelling?11,37 %1,37 %  
jak kdy, je to na okolnostech11,37 %1,37 %  
vede ke konkrétnímu pochopení abstrakních výrazů11,37 %1,37 %  

Graf

11. Používá Váš nadřízený storytelling jako formální nástroj k sdělování informací? (např. na schůzích, prezentacích, projektech, atd.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5271,23 %71,23 %  
ano2128,77 %28,77 %  

Graf

12. Používáte Vy osobně storytelling jako formální nástroj k sdělování informací? (Pokud NE, pokračujte otázkou č.13)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4460,27 %60,27 %  
ano2939,73 %39,73 %  

Graf

13. Při jakých příležitostech jste storytelling použil/použila nebo používáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Při prezentaci2475 %32,88 %  
Na schůzi618,75 %8,22 %  
soukr. život13,13 %1,37 %  
při vyprávění příběhu13,13 %1,37 %  
Něvím co to je, tak zřejmě ani nepoužívám13,13 %1,37 %  
vysvětlení na praktickém příkladu13,13 %1,37 %  

Graf

14. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5169,86 %69,86 %  
Muž2230,14 %30,14 %  

Graf

15. Patřím do věkové skupiny

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18- 30 let4257,53 %57,53 %  
31- 50 let2230,14 %30,14 %  
51- 64 let912,33 %12,33 %  

Graf

16. Kolik zaměstnanců má organizace, ve které pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1- 493547,95 %47,95 %  
500 a více2230,14 %30,14 %  
100- 4991115,07 %15,07 %  
50- 9956,85 %6,85 %  

Graf

17. Pracuji na pozici

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1-2

administrativa

administrativa

administrativní asistentka

administrativní pracovník

administrativní pracovník, odpadový hospodář, nákupčí pro Německo

Asistent

asistentka

asistentka ředitelky

asistentka ucetniho oddeleni

costumer centre consultant team-leader

Customer care specialist

dětský koutek

Dorucovatel

fin.poradce expert

Finanční poradce partner

jednatel, projektový manažer

konatel, riditel

kontaktní pracovník

lektor

Management

manager

manažer

manažer

Manažerka obchodního týmu

Navrhar

Obchodni manazer

obchodní ředitelka

obchodní zástupce Vaše otázka mi vůbec nic neříká, starší generace mluví většinou stále česky !

obchodní zástupce

Obchodní zástupce

Obchodní zastupce pojištovny Allianz

odborný referent-poradce

OSVČ

OSVČ - finanční poradce, manažer

Pokladní

poradce

porodní asistentka

pr executive

pracovníka

PRÁVNÍK-INSPEKTORKA

psycholog

referent

referent

řadový úředník

ředitel

Ředitel

Ředitel Zeměkoule.

samostatný projektant

servírky

staff

storytellingista

střední management

student

student

student

student

studuji

tajemník

tel. operatorka

Trainee pozice v telekomunikacích

účetní

účetní

učitel v MŠ

učitelka v mateřské škole

UX designer

vázaný pojišťovací agent

vedoucí

vrchní sestra

všeobecná sestra

zvukař/dramaturg

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se již dříve s pojmem storytelling? (Pokud NE, pokračujte otázkou č. 6)

6. Vyprávěl/-la jste někdy příběh? (pokud NE, pokračujte otázkou č. 7)

7. Při jaké příležitosti to bylo? (zaškrtněte jednu, případně více odpovědí)

8. Vyprávěl Vám někdo v minulosti příběh? (pokud NE, pokračujte otázkou č. 9)

9. Při jaké příležitosti to bylo? (zaškrtněte jednu, případně více odpovědí)

10. Považujete storytelling za vhodnou formu předání informací?

11. Používá Váš nadřízený storytelling jako formální nástroj k sdělování informací? (např. na schůzích, prezentacích, projektech, atd.)

12. Používáte Vy osobně storytelling jako formální nástroj k sdělování informací? (Pokud NE, pokračujte otázkou č.13)

13. Při jakých příležitostech jste storytelling použil/použila nebo používáte?

14. Pohlaví

15. Patřím do věkové skupiny

16. Kolik zaměstnanců má organizace, ve které pracujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se již dříve s pojmem storytelling? (Pokud NE, pokračujte otázkou č. 6)

6. Vyprávěl/-la jste někdy příběh? (pokud NE, pokračujte otázkou č. 7)

7. Při jaké příležitosti to bylo? (zaškrtněte jednu, případně více odpovědí)

8. Vyprávěl Vám někdo v minulosti příběh? (pokud NE, pokračujte otázkou č. 9)

9. Při jaké příležitosti to bylo? (zaškrtněte jednu, případně více odpovědí)

10. Považujete storytelling za vhodnou formu předání informací?

11. Používá Váš nadřízený storytelling jako formální nástroj k sdělování informací? (např. na schůzích, prezentacích, projektech, atd.)

12. Používáte Vy osobně storytelling jako formální nástroj k sdělování informací? (Pokud NE, pokračujte otázkou č.13)

13. Při jakých příležitostech jste storytelling použil/použila nebo používáte?

14. Pohlaví

15. Patřím do věkové skupiny

16. Kolik zaměstnanců má organizace, ve které pracujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Klemová, V.Storytelling (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://storytelling-zamestnanci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.