Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Strategie chovaní v zaměstnání

Strategie chovaní v zaměstnání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Koukal
Šetření:23. 02. 2011 - 28. 02. 2011
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.1
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Strategie lidí v zaměstnaní.   

 Data do diplomky

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Vyber jednu možnost, která se tobě hodí nejlepe.

Chěl bych si ověřit  některé udaje;

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 30let4252,5 %52,5 %  
31 - 45let2835 %35 %  
vice jak 45let1012,5 %12,5 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4455 %55 %  
muž3645 %45 %  

Graf

3. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4050 %50 %  
stredoškolske s maturitou3746,25 %46,25 %  
vyučen33,75 %3,75 %  

Graf

4. Počet zaměstnanců ve firmě kde pracujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vice jak 504961,25 %61,25 %  
do 202531,25 %31,25 %  
21 - 5067,5 %7,5 %  

Graf

5. Jak hodnotíte své pracovní prostředí (vybavenost, vzhled apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhovující5062,5 %62,5 %  
částečně vyhovující2531,25 %31,25 %  
nevyhovující56,25 %6,25 %  

Graf

6. Atmosféru na pracovišti byste hodnotil jako (náladu na pracovišti, rozhovory s kolegy

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
normalní3544,3 %43,75 %  
dobrou3443,04 %42,5 %  
spíše horší1012,66 %12,5 %  

Graf

7. Jak jste spokojen se svým zaměstnáním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen6075 %75 %  
nespokojen1113,75 %13,75 %  
nedokáži odpovědět 911,25 %11,25 %  

Graf

8. Dochází mezi zaměstnanci ke konfliktům?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídkakdy, zhruba 1x do měsíce4558,44 %56,25 %  
občas, tak 1x týdně2836,36 %35 %  
často, téměř každý den45,19 %5 %  

Graf

9. Máte mezi svými kolegy dobré přátele?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5978,67 %73,75 %  
ne1621,33 %20 %  

Graf

10. Jsou Vaši spolupracovníci ochotni Vám poradit nebo pomoci při práci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano vždy, když potřebuji6078,95 %75 %  
pouze pokud nemají nic důležitějšího na práci1519,74 %18,75 %  
ne11,32 %1,25 %  

Graf

11. Uznávají spolupracovníci práci jiných?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7092,11 %87,5 %  
ne67,89 %7,5 %  

Graf

12. Jsou vaši kolegové ochotni s Vámi spolupracovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano vždy7090,91 %87,5 %  
spíše ne79,09 %8,75 %  

Graf

13. Zažil jste šikanu mezi svými kolegy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6381,82 %78,75 %  
ano1418,18 %17,5 %  

Graf

14. Chodíte do práce rád?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5875,32 %72,5 %  
ne1924,68 %23,75 %  

Graf

15. Plánujete změnu zaměstnání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5774,03 %71,25 %  
ano2025,97 %25 %  

Graf

16. Pokud ano, co pro to děláte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neplánuji změnu zaměstnání4370,49 %53,75 %  
studuji při zaměstnání1118,03 %13,75 %  
absolvuji kurzy na zvýšení kvalifikace711,48 %8,75 %  

Graf

17. V případě změny zaměstnání by hlavním důvodem pro změnu bylo

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepříznivé platové podmínky4764,38 %58,75 %  
nepřátelský pracovní kolektiv1926,03 %23,75 %  
nevyhovující pracovní doba79,59 %8,75 %  

Graf

18. Pro pracovní postup byste byl schopen udělat:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovat nad rámec povinností5271,23 %65 %  
přestěhovat se 2027,4 %25 %  
„podrazit“ své kolegy11,37 %1,25 %  

Graf

19. Je pro vás vaše zaměstnání důležitější než osobní život?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7195,95 %88,75 %  
ano34,05 %3,75 %  

Graf

20. Máte nějaké důležité osobní plány, které chcete v blízké době realizovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6078,95 %75 %  
ne1621,05 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

17. V případě změny zaměstnání by hlavním důvodem pro změnu bylo

  • odpověď nepříznivé platové podmínky:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nespokojen na otázku 7. Jak jste spokojen se svým zaměstnáním?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Vzdělání

4. Počet zaměstnanců ve firmě kde pracujete

5. Jak hodnotíte své pracovní prostředí (vybavenost, vzhled apod.)

6. Atmosféru na pracovišti byste hodnotil jako (náladu na pracovišti, rozhovory s kolegy

7. Jak jste spokojen se svým zaměstnáním?

8. Dochází mezi zaměstnanci ke konfliktům?

9. Máte mezi svými kolegy dobré přátele?

10. Jsou Vaši spolupracovníci ochotni Vám poradit nebo pomoci při práci?

11. Uznávají spolupracovníci práci jiných?

12. Jsou vaši kolegové ochotni s Vámi spolupracovat?

13. Zažil jste šikanu mezi svými kolegy?

14. Chodíte do práce rád?

15. Plánujete změnu zaměstnání?

16. Pokud ano, co pro to děláte?

17. V případě změny zaměstnání by hlavním důvodem pro změnu bylo

18. Pro pracovní postup byste byl schopen udělat:

19. Je pro vás vaše zaměstnání důležitější než osobní život?

20. Máte nějaké důležité osobní plány, které chcete v blízké době realizovat?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Vzdělání

4. Počet zaměstnanců ve firmě kde pracujete

5. Jak hodnotíte své pracovní prostředí (vybavenost, vzhled apod.)

6. Atmosféru na pracovišti byste hodnotil jako (náladu na pracovišti, rozhovory s kolegy

7. Jak jste spokojen se svým zaměstnáním?

8. Dochází mezi zaměstnanci ke konfliktům?

9. Máte mezi svými kolegy dobré přátele?

10. Jsou Vaši spolupracovníci ochotni Vám poradit nebo pomoci při práci?

11. Uznávají spolupracovníci práci jiných?

12. Jsou vaši kolegové ochotni s Vámi spolupracovat?

13. Zažil jste šikanu mezi svými kolegy?

14. Chodíte do práce rád?

15. Plánujete změnu zaměstnání?

16. Pokud ano, co pro to děláte?

17. V případě změny zaměstnání by hlavním důvodem pro změnu bylo

18. Pro pracovní postup byste byl schopen udělat:

19. Je pro vás vaše zaměstnání důležitější než osobní život?

20. Máte nějaké důležité osobní plány, které chcete v blízké době realizovat?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Koukal, P.Strategie chovaní v zaměstnání (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://strategie-chovani-v-zamestna.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.