Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Strategie učení z textu

Strategie učení z textu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Helena Kuželová
Šetření:24. 04. 2014 - 29. 04. 2014
Počet respondentů:136
Počet otázek (max/průměr):28 / 24.06
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:40,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,
chtěla bych Vás poprosit o vyplnění tohoto anonymního dotazníku, týkajícího se strategií učení z textu (pomůcky, metody atd.). Je určen především pro žáky a studenty všech druhů škol, odpovědět však mohou i ostatní, kdo zavzpomínají na roky dřívější :)

Výsledky průzkumu poslouží pro zpracování semestrální práce na předmět obecná didaktika. Budu ráda, když Vaše odpovědi budou pravdivé či co nejblíže skutečnosti :) Uvědomuji si jistou nekonzistencnost otázek a odpovědí, bohužel jsem neměla možnost zasáhnout do jejich výběru - jde především o interpretaci získaných dat a vyhledání korelací mezi odpověďmi.

Předem děkuji za Váš čas.

H. K.

Odpovědi respondentů

1. Jste stále studující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7454,01 %54,41 %  
Ne6345,99 %46,32 %  

Graf

2. Tento dotazník je primárně určen lidem, co stále ještě studují. Chcete-li ho i přesto dokončit, vraťte se mysli v čase. Do doby, kdy jste byli ještě "dítko" školou povinné, a odpovídejte prosím podle této doby.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Chci dále pokračovat - na podrobnosti, jak jsem se učil(a), si vzpomínám.otázka č. 4, Nechci dále pokračovat - na podrobnosti, jak jsem se učil(a), si již nevzpomínám. → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chci dále pokračovat - na podrobnosti, jak jsem se učil(a), si vzpomínám.5384,13 %38,97 %  
Nechci dále pokračovat - na podrobnosti, jak jsem se učil(a), si již nevzpomínám.914,29 %6,62 %  
Chci dále pokračovat - na podrobnosti, jak jsem se učil(a), si vzpomínám.11,59 %0,74 %  

Graf

3. Jaký typ školy aktuálně navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [otázka č. 6, otázka č. 5, SOUotázka č. 5, SOŠotázka č. 5, Gymnáziumotázka č. 6, otázka č. 6, Jinýotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4256,76 %30,88 %  
Jiný1317,57 %9,56 %  
810,81 %5,88 %  
Gymnázium68,11 %4,41 %  
56,76 %3,68 %  

Graf

4. Z jakého typu školy budou Vaše vzpomínky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [otázka č. 6, otázka č. 5, otázka č. 6, SOUotázka č. 5, SOŠotázka č. 5, Gymnáziumotázka č. 6, Jinýotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2750,94 %19,85 %  
1324,53 %9,56 %  
713,21 %5,15 %  
SOŠ35,66 %2,21 %  
Gymnázium23,77 %1,47 %  
Jiný11,89 %0,74 %  

Graf

5. Jaký obor?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Předškolní a mimoškolní pedagogika312,5 %2,21 %  
zdravotnictví28,33 %1,47 %  
ekonomický28,33 %1,47 %  
ekonomika28,33 %1,47 %  
výchovná a humanitární činnost14,17 %0,74 %  
obchodní14,17 %0,74 %  
obchodni provoz14,17 %0,74 %  
Ekonom obchodu14,17 %0,74 %  
Gymnázium14,17 %0,74 %  
zdravotní sestra14,17 %0,74 %  
ostatní odpovědi Ekonomickè lyceum
tech.admin.pracovnice
management a marketing
Ekonomie
zdravotnické lyceum
Nábytkářství
pedagogický
Analýza potravin
Počítačové systémy - Správa sítí
937,5 %6,62 % 

Graf

6. Učení z textu mně nedělá problémy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6853,54 %50 %  
souhlasím3930,71 %28,68 %  
spíše nesouhlasím1310,24 %9,56 %  
nevím53,94 %3,68 %  
souhlas10,79 %0,74 %  
nesouhlasím10,79 %0,74 %  

Graf

7. Z textu se učím...

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Při učení z textu se snažím...

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Než začnu číst (učit se z textu)...

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Jak čtu obvykle text, když se z něho učím?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. Během čtení si z textu vypisuji...

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

12. Abych si text lépe zapamatoval(a) a porozuměl(a) mu...

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

13. Když provádím výpisky z textu...

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

14. Když v textu něčemu nerozumím...

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

15. Po přečtení textu, ze kterého se učím...

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

16. Jakým způsobem si opakujete obsah textu?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

17. Proč si opakujete text?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

18. Informace z textu si vybavuji...

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podle jejich umístění na stránce8768,5 %63,97 %  
Podle logických souvislostí v textu7458,27 %54,41 %  
Podle barevného zvýraznění5845,67 %42,65 %  
Pomocí mnemotechnických pomůcek (např. využiji přirovnání s jiným jevem atp.)5543,31 %40,44 %  
Podle praktického využití4233,07 %30,88 %  
Na základě mechanického paměťového zpracování2217,32 %16,18 %  
někdy velice těžce :)10,79 %0,74 %  
v souvislostech s praxí a předchozími znalostmi10,79 %0,74 %  
zvukovou pamětí10,79 %0,74 %  
stačí mi "základní kostra" ten zbytek již většinou přijde sám10,79 %0,74 %  

Graf

19. Pokud si při opakování nemohu vzpomenout na informaci z textu...

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podívám se do textu11288,19 %82,35 %  
Vyvozuji "zpaměti" na základě logických souvislostí5744,88 %41,91 %  
Odhaduji, co bylo asi v textu uvedeno1914,96 %13,97 %  
Vytvářím si vlastní teorie1612,6 %11,76 %  
Nechám to být a pokračuji dál v opakování75,51 %5,15 %  
Pod10,79 %0,74 %  
poznatky zpraxe10,79 %0,74 %  
pokud je to důležitá, podívám se, jinak ji nechám viset a čekám na další výskyt a potvrzení důležitosti se k ní vracet10,79 %0,74 %  

Graf

20. Z textu se mi učí dobře, když...

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Se učím něco zajímavého9776,38 %71,32 %  
Znám již problematiku z hodiny (přednášky)8365,35 %61,03 %  
Čtu text nahlas7659,84 %55,88 %  
Jsem soustředěný(á)6853,54 %50 %  
Mám dostatek času6349,61 %46,32 %  
Je kolem absolutní ticho5845,67 %42,65 %  
Nemám hlad ani žízeň5039,37 %36,76 %  
Při učení (čtení) chodím2318,11 %16,91 %  
Se učím s někým druhým2318,11 %16,91 %  
Hraje oblíbená hudba1914,96 %13,97 %  
Střídám učení se sportem75,51 %5,15 %  
většinou při učení (čtení textu) poslouchám oblíbený film v AJ (nevím proč, ale pomáhá mi to "odbourat" se od okolních ruchů :) )10,79 %0,74 %  
kdyz lezim v posteli10,79 %0,74 %  
nikdy se mi neučí dobře!10,79 %0,74 %  
puštěná televize jako kulisa10,79 %0,74 %  
tlačí mne čas10,79 %0,74 %  
je text přehledný a členěný na kratší odstavce10,79 %0,74 %  
když text někomu říkám, vysvětluji, mám odezvu (otázky) od druhého10,79 %0,74 %  
jsou vhodné podmínky pro čtení a učení10,79 %0,74 %  

Graf

21. Je pro mne obtížné učit se z textu, když je text...

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesrozumitelný11187,4 %81,62 %  
Nezáživný10179,53 %74,26 %  
Dlouhý6651,97 %48,53 %  
Složitý6551,18 %47,79 %  
vždy10,79 %0,74 %  
V cizím jazyce10,79 %0,74 %  
malými písmeny10,79 %0,74 %  
neni pro me obtížné ucit se z textu,text na uceni referuje10,79 %0,74 %  
nepřehledný10,79 %0,74 %  
a rozptalují mě chyby v textu - například chybějící čárky ve větě, překlepy10,79 %0,74 %  
nečleněný na odstavce10,79 %0,74 %  
mizerně čitelný nebo špatná grafická úprava, nebo jsou v textu nesmysly nebo není přínosný, ale plevel10,79 %0,74 %  
nudný10,79 %0,74 %  
vyžadována jeho znalost doslovně10,79 %0,74 %  
je to nějaká blbost10,79 %0,74 %  

Graf

22. Problémy s učením z textu mívám, protože...

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Se nemohu donutit k učení8970,08 %65,44 %  
Se bojím zkoušení (zkoušky)3225,2 %23,53 %  
Mám potíže se čtením a porozuměním textu129,45 %8,82 %  
Se neumím učit z textu118,66 %8,09 %  
nemám21,57 %1,47 %  
namávam problém s učením z textu10,79 %0,74 %  
je to v jiné reci10,79 %0,74 %  
Problémy nemívám10,79 %0,74 %  
nemám problémy při učení z textu10,79 %0,74 %  
nemívám ;)10,79 %0,74 %  
nemívám10,79 %0,74 %  
když nemůžu u učení chodit10,79 %0,74 %  
nemám klid10,79 %0,74 %  
prokrastinace, pak se nestíhám vše naučit :(10,79 %0,74 %  
Nemam problemy s ucenim10,79 %0,74 %  
nemám čas, jen v tramvaji10,79 %0,74 %  
nemívám problémy10,79 %0,74 %  
?10,79 %0,74 %  
většinou nemá, pokud nejsou moc odborně nebo "poeticky" napsány10,79 %0,74 %  
pokud v textu nejsou některé pojmy vysvětlené nebo je text zmatený10,79 %0,74 %  
jsou vyžadovány doslovné definice10,79 %0,74 %  
je to zdlouhavé a nezáživné10,79 %0,74 %  
texty bývají zbytečně dlouhé 10,79 %0,74 %  

Graf

23. Jak se mám učit z textu, mně radili především...

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodiče4434,65 %32,35 %  
Učitelé na SŠ3225,2 %23,53 %  
Učitelé na ZŠ2721,26 %19,85 %  
Spolužáci či kamarádi1814,17 %13,24 %  
Učitelé na VŠ1612,6 %11,76 %  
nikdo1411,02 %10,29 %  
vlastní zkušenost10,79 %0,74 %  
nevzpomínám si, asi nikdo10,79 %0,74 %  
Nikdo, v průběhu studia jsem sama přišla na to, co je pro mne nejlepší. 10,79 %0,74 %  
nikdo nikdy10,79 %0,74 %  
Nikdo mi neradil, přišel jsem na to sám.10,79 %0,74 %  
přišla jsem na to sama s pomocí knih10,79 %0,74 %  
našla jsem si svojí strategii, jak na to, nikdo mi neradil10,79 %0,74 %  
š10,79 %0,74 %  
spíš nikdo10,79 %0,74 %  
Nikdo neradil10,79 %0,74 %  
přišla jsem na to sama10,79 %0,74 %  
vlastní praxe - dlouho jsem byla VŠ pedagog, posléze lektor10,79 %0,74 %  
časem to člověk vypiluje10,79 %0,74 %  
Nikdo, prisla jsem sama na to, co mi nejvice vyhovuje zkousenim ruznych metod. 10,79 %0,74 %  
nevzpomínám si10,79 %0,74 %  
vlastní zkušenost10,79 %0,74 %  
asi nidko, rady v této oblasti si nevybavuji10,79 %0,74 %  
Já sama jsem si přišla na svůj vlastní styl učení.10,79 %0,74 %  
nikdo, vlastní zkušenost10,79 %0,74 %  
sama10,79 %0,74 %  
za mého mládí nás nikdo neučil jak se učit. Preferovala se metoda průtokový ohřívač.)Nauč se naspaměť, napiš písemku, zapomeň10,79 %0,74 %  
internet10,79 %0,74 %  
vlastní zkušenosti z praxe10,79 %0,74 %  
wut? Nikdo, nejsem degen10,79 %0,74 %  
nikdo musela jsem na to přijít sama10,79 %0,74 %  
vlastním výzkumem10,79 %0,74 %  

Graf

24. Jak se mám učit, jsem se dozvěděl...

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přišel jsem na to sám11892,91 %86,76 %  
Z příruček53,94 %3,68 %  
Z portálů www stránek21,57 %1,47 %  
některé vychytávky jsem zavedla díky několika přednáškám z pedagogické psychologie10,79 %0,74 %  
neumím to do dnes10,79 %0,74 %  
nikdy jsem se to nedozvěděla10,79 %0,74 %  
od sourozence10,79 %0,74 %  
na VŠ10,79 %0,74 %  
stále nevím, jak se mám učit10,79 %0,74 %  
nepřišel jsem na to dodnes10,79 %0,74 %  
když jsme se začínali učit číst a poznali zázrak poznávání nového světa10,79 %0,74 %  
Ze školy10,79 %0,74 %  
od ředitelky ZŠ, která nás učila v první a druhé třídě.10,79 %0,74 %  

Graf

25. Jaké jsou Vaše zkušenosti s učením z textu?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

26. Jakým způsobem si pořizujete poznámky z výkladu učitele?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

27. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11792,13 %86,03 %  
Muž107,87 %7,35 %  

Graf

28. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 a víc7357,48 %53,68 %  
19 - 253729,13 %27,21 %  
14 - 181511,81 %11,03 %  
26 a v10,79 %0,74 %  
13 a míň10,79 %0,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 16 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste stále studující?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný na otázku 3. Jaký typ školy aktuálně navštěvujete?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 3. Jaký typ školy aktuálně navštěvujete?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 14 - 18 na otázku 28. Kolik Vám je let?
 • odpověď Ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 4. Z jakého typu školy budou Vaše vzpomínky?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 4. Z jakého typu školy budou Vaše vzpomínky?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chci dále pokračovat - na podrobnosti, jak jsem se učil(a), si vzpomínám. na otázku 2. Tento dotazník je primárně určen lidem, co stále ještě studují. Chcete-li ho i přesto dokončit, vraťte se mysli v čase. Do doby, kdy jste byli ještě "dítko" školou povinné, a odpovídejte prosím podle této doby.

2. Tento dotazník je primárně určen lidem, co stále ještě studují. Chcete-li ho i přesto dokončit, vraťte se mysli v čase. Do doby, kdy jste byli ještě "dítko" školou povinné, a odpovídejte prosím podle této doby.

 • odpověď Chci dále pokračovat - na podrobnosti, jak jsem se učil(a), si vzpomínám.:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 4. Z jakého typu školy budou Vaše vzpomínky?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 4. Z jakého typu školy budou Vaše vzpomínky?

7. Z textu se učím...

 • odpověď Protože chci uspět v písemce či u zkoušení (zkoušky)=Velmi souhlasím:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Literaturu si vyhledávám v katalogu v počítači=Velmi souhlasím na otázku 25. Jaké jsou Vaše zkušenosti s učením z textu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přečtu si ho jen jednou, potom už ne=Velmi nesouhlasím na otázku 10. Jak čtu obvykle text, když se z něho učím?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provádím shrnutí obsahu textu písemně=Velmi souhlasím na otázku 15. Po přečtení textu, ze kterého se učím...
 • odpověď Protože mne téma (učivo) zajímá=Souhlasím:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Informace z internetových zdrojů nijak neověřuji=Nevím na otázku 25. Jaké jsou Vaše zkušenosti s učením z textu?

8. Při učení z textu se snažím...

 • odpověď Pochopit souvislosti mezi informacemi z textu=Velmi souhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávám nové poznatky do souvislostí se starými=Velmi souhlasím na otázku 12. Abych si text lépe zapamatoval(a) a porozuměl(a) mu...
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přepracovávám poznatky z textu po svém=Velmi souhlasím na otázku 15. Po přečtení textu, ze kterého se učím...
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávám nové poznatky do souvislostí se starými=Velmi souhlasím na otázku 15. Po přečtení textu, ze kterého se učím...

10. Jak čtu obvykle text, když se z něho učím?

 • odpověď Při čtení po odstavcích si říkám jejich hlavní myšlenky=Souhlasím:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Opisuji zápis z tabule (prezentace)=Nevím na otázku 26. Jakým způsobem si pořizujete poznámky z výkladu učitele?

11. Během čtení si z textu vypisuji...

 • odpověď Co mně připadá důležité=Souhlasím:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Co je zvýrazněno=Nevím na otázku 11. Během čtení si z textu vypisuji...
 • odpověď Co mně připadá důležité=Velmi souhlasím:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Co mě zajímá=Velmi souhlasím na otázku 11. Během čtení si z textu vypisuji...
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávám nové poznatky do souvislostí se starými=Velmi souhlasím na otázku 15. Po přečtení textu, ze kterého se učím...
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nové informace=Velmi souhlasím na otázku 11. Během čtení si z textu vypisuji...

12. Abych si text lépe zapamatoval(a) a porozuměl(a) mu...

 • odpověď Podtrhávám si nebo barevně zvýrazňuji důležité informace=Velmi souhlasím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zeptám se učitele=Velmi nesouhlasím na otázku 14. Když v textu něčemu nerozumím...
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Píši si poznámky na okraj stránky=Velmi souhlasím na otázku 12. Abych si text lépe zapamatoval(a) a porozuměl(a) mu...
 • odpověď Vypisuji si poznámky z textu=Souhlasím:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zapisuji definice a příklady=Nesouhlasím na otázku 26. Jakým způsobem si pořizujete poznámky z výkladu učitele?

13. Když provádím výpisky z textu...

 • odpověď Píšu heslovitě=Velmi souhlasím:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zapisuji pouze klíčová (nejdůležitější) slova=Velmi souhlasím na otázku 13. Když provádím výpisky z textu...

14. Když v textu něčemu nerozumím...

 • odpověď Hledám vysvětlení na internetu=Velmi souhlasím:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při učení nebo při zpracovávání úkolů využívám internetových stránek=Velmi souhlasím na otázku 25. Jaké jsou Vaše zkušenosti s učením z textu?
 • odpověď Ve čtení a učení nepokračuji, končím=Velmi nesouhlasím:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zeptám se učitele=Velmi nesouhlasím na otázku 14. Když v textu něčemu nerozumím...

15. Po přečtení textu, ze kterého se učím...

 • odpověď Zpracovávám nové poznatky graficky (do tabulek, schémat, myšlenkových map, obrázků)=Velmi nesouhlasím:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zpracovávám nové poznatky do přehledů=Velmi nesouhlasím na otázku 15. Po přečtení textu, ze kterého se učím...

16. Jakým způsobem si opakujete obsah textu?

 • odpověď Řeknu obsah vlastními slovy=Souhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 4. Z jakého typu školy budou Vaše vzpomínky?

17. Proč si opakujete text?

 • odpověď Pro úspěch v písemce či u zkoušení (zkoušky)=Velmi souhlasím:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zapisuji celé věty=Velmi souhlasím na otázku 26. Jakým způsobem si pořizujete poznámky z výkladu učitele?

20. Z textu se mi učí dobře, když...

 • odpověď Čtu text nahlas:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zapisuji celé věty=Velmi souhlasím na otázku 26. Jakým způsobem si pořizujete poznámky z výkladu učitele?
 • odpověď Znám již problematiku z hodiny (přednášky):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Co mě zajímá=Velmi souhlasím na otázku 11. Během čtení si z textu vypisuji...

21. Je pro mne obtížné učit se z textu, když je text...

 • odpověď Dlouhý:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Se neumím učit z textu na otázku 22. Problémy s učením z textu mívám, protože...
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Protože mne téma (učivo) zajímá=Nesouhlasím na otázku 7. Z textu se učím...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 6. Učení z textu mně nedělá problémy.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často se učím z textu něco zajímavého=Nesouhlasím na otázku 25. Jaké jsou Vaše zkušenosti s učením z textu?
 • odpověď Složitý:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 6. Učení z textu mně nedělá problémy.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Se neumím učit z textu na otázku 22. Problémy s učením z textu mívám, protože...

26. Jakým způsobem si pořizujete poznámky z výkladu učitele?

 • odpověď Nezapisuji si nic=Velmi nesouhlasím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zapisuji téměř vše, ale svými slovy=Velmi souhlasím na otázku 26. Jakým způsobem si pořizujete poznámky z výkladu učitele?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zapisuji pouze klíčová (nejdůležitější) slova=Velmi souhlasím na otázku 13. Když provádím výpisky z textu...
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Radím se s kamarády, spolužáky=Velmi souhlasím na otázku 14. Když v textu něčemu nerozumím...

28. Kolik Vám je let?

 • odpověď 26 a víc:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 4. Z jakého typu školy budou Vaše vzpomínky?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chci dále pokračovat - na podrobnosti, jak jsem se učil(a), si vzpomínám. na otázku 2. Tento dotazník je primárně určen lidem, co stále ještě studují. Chcete-li ho i přesto dokončit, vraťte se mysli v čase. Do doby, kdy jste byli ještě "dítko" školou povinné, a odpovídejte prosím podle této doby.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 4. Z jakého typu školy budou Vaše vzpomínky?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zeptám se rodičů=Nevím na otázku 14. Když v textu něčemu nerozumím...

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste stále studující?

2. Tento dotazník je primárně určen lidem, co stále ještě studují. Chcete-li ho i přesto dokončit, vraťte se mysli v čase. Do doby, kdy jste byli ještě "dítko" školou povinné, a odpovídejte prosím podle této doby.

3. Jaký typ školy aktuálně navštěvujete?

4. Z jakého typu školy budou Vaše vzpomínky?

6. Učení z textu mně nedělá problémy.

7. Z textu se učím...

8. Při učení z textu se snažím...

9. Než začnu číst (učit se z textu)...

10. Jak čtu obvykle text, když se z něho učím?

11. Během čtení si z textu vypisuji...

12. Abych si text lépe zapamatoval(a) a porozuměl(a) mu...

13. Když provádím výpisky z textu...

14. Když v textu něčemu nerozumím...

15. Po přečtení textu, ze kterého se učím...

16. Jakým způsobem si opakujete obsah textu?

17. Proč si opakujete text?

18. Informace z textu si vybavuji...

19. Pokud si při opakování nemohu vzpomenout na informaci z textu...

20. Z textu se mi učí dobře, když...

21. Je pro mne obtížné učit se z textu, když je text...

22. Problémy s učením z textu mívám, protože...

23. Jak se mám učit z textu, mně radili především...

24. Jak se mám učit, jsem se dozvěděl...

25. Jaké jsou Vaše zkušenosti s učením z textu?

26. Jakým způsobem si pořizujete poznámky z výkladu učitele?

27. Jaké je Vaše pohlaví?

28. Kolik Vám je let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste stále studující?

2. Tento dotazník je primárně určen lidem, co stále ještě studují. Chcete-li ho i přesto dokončit, vraťte se mysli v čase. Do doby, kdy jste byli ještě "dítko" školou povinné, a odpovídejte prosím podle této doby.

3. Jaký typ školy aktuálně navštěvujete?

4. Z jakého typu školy budou Vaše vzpomínky?

6. Učení z textu mně nedělá problémy.

7. Z textu se učím...

8. Při učení z textu se snažím...

9. Než začnu číst (učit se z textu)...

10. Jak čtu obvykle text, když se z něho učím?

11. Během čtení si z textu vypisuji...

12. Abych si text lépe zapamatoval(a) a porozuměl(a) mu...

13. Když provádím výpisky z textu...

14. Když v textu něčemu nerozumím...

15. Po přečtení textu, ze kterého se učím...

16. Jakým způsobem si opakujete obsah textu?

17. Proč si opakujete text?

18. Informace z textu si vybavuji...

19. Pokud si při opakování nemohu vzpomenout na informaci z textu...

20. Z textu se mi učí dobře, když...

21. Je pro mne obtížné učit se z textu, když je text...

22. Problémy s učením z textu mívám, protože...

23. Jak se mám učit z textu, mně radili především...

24. Jak se mám učit, jsem se dozvěděl...

25. Jaké jsou Vaše zkušenosti s učením z textu?

26. Jakým způsobem si pořizujete poznámky z výkladu učitele?

27. Jaké je Vaše pohlaví?

28. Kolik Vám je let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kuželová, H.Strategie učení z textu (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://strategie-uceni-z-textu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.