Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Strategie volby budoucího studijního oboru maturanty v kraji Vysočina

Strategie volby budoucího studijního oboru maturanty v kraji Vysočina

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Borůvková
Šetření:04. 03. 2011 - 31. 03. 2011
Počet respondentů:386
Počet otázek (max/průměr):16 / 13.48
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený maturante,
dovolujeme si Vás oslovit a zároveň poprosit o vyplnění následujícího dotazníku. Otázky se týkají Vaší volby budoucího studijního oboru na vyšším stupni vzdělávání a právě Váš názor nás velice zajímá. Byl jste vybrán zcela náhodně spolu s několika sty dalšími maturanty v kraji Vysočina. Dotazování je zcela anonymní a data, která nám poskytnete, budou užita pouze pro účely tohoto průzkumu. Děkujeme za váš čas a zájem s námi spolupracovat.

Za řešitelský tým ECV VŠPJ Ing. Martina Chalupová a Mgr. Daniel Hanzl.
 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Upozornění!
Otázku si vždy pozorně přečtěte! Vyberte si odpověď a zakroužkujte vždy jen jednu odpověď, pokud v instrukci otázky není uvedeno jinak. Na všechny nejasnosti u otázek se zeptejte tazatele. Děkujeme za pochopení.
 

Odpovědi respondentů

1. Na úvod bychom se Vás chtěli zeptat, zda jste se již rozhodl, jaký obor byste chtěl po složení maturitní zkoušky dále studovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, jsem rozhodnutý o jednom konkrétním oboruotázka č. 2, Ne, rozhodnutý nejsem – zvažuji víc oborůotázka č. 2, O dalším studiu teď neuvažujiotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jsem rozhodnutý o jednom konkrétním oboru24463,21 %63,21 %  
Ne, rozhodnutý nejsem – zvažuji víc oborů13033,68 %33,68 %  
O dalším studiu teď neuvažuji123,11 %3,11 %  

Graf

2. Můžete nám prosím říci, jaký obor (či obory) jste si vybral k dalšímu studiu? Prosíme, zapište maximálně 4 obory, pokud zvažujete více oborů a oddělte je středníkem

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Agrobiznys, agroekologie, ekonomika manager, ekonomická informatika

agroekologie - mendelu všeobecné zemědělství - mendelu územní rozvoj... - mendelu

agroekologie; biologie a ochrana zájmových organismů

anglický jazyk ; ruský jazyk

Anglický jazyk a literatura; Skandinávská studia; Filologicko-areálová studia; Právo

Anglický jazyk a literatura; Společenské vědy; Biologie; Hudební výchova

Anglický jazyk a základy společenských věd Ekonomicka veřejné spávy a cestovní ruch

Anglický jazyk pro hospodářskou praxi; Angličtina se zaměřením pro aplikovanou ekonomii

Anglistika-Amerikanistika na UK; Francouzština překladatelství UK

Anglistika-amerikanistika; Sinologie; Restaurace objektů z textilu; Žurnalistika

animátor sportovních aktivi; anglický jazyk a tělesná výchova; management sportu; policejní akademie

Ano, mohu. Z-TV se zamerenim na vzdelavani;Z-M se zamerenim na vzdelavani;Informatika

antropologie, speciální pedagogia, dramaterapie

Aplikovaná informatika

aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika

aplikovaná informatika; komunikační a informační technologie; informatika

aplikovaná informatika; Zpracování obrazu

Archeologie;Historie;Klasická archeologie

Architektura Stavební inženířství

architektura a stavitelství; mezinárodní obchod

architektura, fakulta stavební

architektura, inženýrství a plánování okolí

Architektura, Stavení inženýrství

bankovnictví a pojišťovnictví; daně a daňová politika; ekonomika a management v podnikání

bankovnictví; pojišťovnictví

bankovnictví;finance;management

bezpečnostně právní studia (PAČR); angličtina a ruština - překladatelství (FF UK); řečtina - filologie (FF UK); historie (FF UK)

bezpečnostně právní studia; ekonomika podniku; sociální patologie a prevence

bezpečnostní služby, politologie

biochemie

Biologie

Biologie , biochemie

Biologie a Fyzioterapie

BIOLOGIE, ČEŠTINA

Biologie; Biologie a Anglický jazyk pro střední školy; Péče o životní prostředí

biomedicínská technika a bioinformatika, biotechnologie

biomedicínské inženýrství makrobiologie a genetika

blízkovýchodní studia; mezikulturní komunikace - francouzština; religionistika

Cestovní ruch Právo

cestovní ruch

Cestovní ruch, Hospodářská ekonomie, Management

Cestovní ruch; Regionální rozvoj

CVUT software a multimedia VUT FIT VUT FEKT - TELEKOMUNIKACE

Damu - herectví; Jamu - herectví; Muni FSS - Mediální komunikace a žurnalistika; Muni FF - Teorie a dějiny divadla

Daně a účetnictví Ekonomika podniku

dějepis, čeština, filmařství

Dentální hygienistka, Nutriční terapeut, Zdravotní laborant

Design ve strojírenství

doprava; informatika

Družstevnictví Ekonomika podniku Marketing a Managment

Ekologie a ochrana životního prostředí

Ekologie a ochrana životního prostředí; Biochemie; Chemie životního prostředí; Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Ekonomická informatika

Ekonomická informatika

ekonomické obory

Ekonomické obory - Řízení a ekonomika podniku, Obchodní podnikání, Ekonomika a management

ekonomické obory a restovní ruch

ekonomický regionální rozvoj

ekonomický

Ekonomický

ekonomický

Ekonomický

ekonomický

Ekonomický obor Východoevropská studia Cestovní ruch

Ekonomický obor

Ekonomický obor a Managment

ekonomický; cestovní ruch

ekonomický; fylozický;německý jazyk; cestovní ruch

ekonomický; sportovní; jazykový

ekonomický;pedagogický;právnický

Ekonomie práva

Ekonomie

ekonomie, práva

ekonomie;právo;technika;

ekonomika

ekonomika

ekonomika a finance

Ekonomika a management Historie Český jazyk a literatura

ekonomika a management

ekonomika a management

Ekonomika a management

ekonomika a provoz; bankovnictví a pojišťovnictví

Ekonomika a řízení podniku Managment

ekonomika podniku

ekonomika podniku, edukace bezpečnostních složek

Ekonomika podniku, účetnictví a daně

ekonomika podniku; cestovní ruch

Ekonomika ponidku; cestovní ruch; finance a řízení

Ekonomika, podnikání, grafika

Ekonomika, účetnictví

Elektroenergetika

Etnologie; Kulturní antropologie; Historie

FA ČVUT; FA VUT, FAST VUT

fakulta filozofická-čeština,němčina fakulta pedagogická-čeština,němčina

fakulta pedagogická - obor český jazyk a anglický jazyk, lektorství angického jazyka fakulta managementu - obor cestovní ruch

farmacie; biomedicínské inženýrství

Finance a řízení

finance a řízení

finance a řízení

Finance a řízení

Finance a řízení podniku

Finance a řízení podniku; Účetnictví a finanční řízení podniku

Finance a řízení; Cestovní ruch; Management

Finance a účetnictví

Finance a účetnictví; Regenerace a výživa ve sportu; Jazykověda

finance; ekonomika a management; veřejná správa

francouzská filologie; novořecký jazyk a literatura; sociologie; mediální studia

fyzika zaměřená na vzdělávání, stavební inženýrství, teoretický základ strojního inženýrství, matematické metody v ekonomice

Fyzioterapeut, Geologie, Pedagog,

fyzioterapie, molekulární biologie a dědičnost, zdravotní laborant, regenerace a výživa ve sportu

Fyzioterapie; Regenerace a výživa; Optometrie

Geodézie a kartografie, VUT

Geografie a Geoinformatika Všeobecné Lékařství

geoinfotmatika; spotovní studia; skanky

ghgfffctgfg

Grafika a zpracování obrazu; Informatika; Aplikovaná informatika; Multimédia v ekonomické praxi

Herectví; Psychologie

Historie

Historie

Historie, angličtina, biologie, francoužština

historie, religionistika

historie, teorie filmu

Hlásim se na Jihočeskou univerzitu v ČB obor Účetnictví a finanční řízení podniku a v Hradci Králové na obor Sportovní managment

Hlásím se na Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích na obor "Ekonomika a řízení podniku" a "Účetnictví a finanční řízení podniku"

Chci studovat jazyky a právní obory

chemie

Chemie pro medicínské nanobiotechnologie

chov koní

chov koní ; právo ; klasická archeologie

Informační technologie

Informatika

informatika

informatika

informatika

Informatika a ekonomika

informatika nebo cestovni ruch

informatika, dopravní stavitelství

Informatika; Strojní inženýrství; Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

Jaderná fyzika, matematické inženýrství

japanistika

kartografie geologie

Kněžský seminář (katolická církev)

kolejová vozidla

lékařská fakulta Fyzioterapie Stomatologie

lékařská: farmacie: strojní

managemen, management a jiný management

management a řízení podniku

Management cestovního ruchu, Právo ve veřejné správě, Sociální studia

Management sportu - Regionální rozvoj a cestovní ruch

Managment, marketing a logistika ve spojích Hospodářská ekonomika Ekonomika a výroba ve strojírenství Mobilní komunikace

Managment; ekonomika

manažerská informatika; účetnictví a daně

manažerská informatika; účetnictví a daně

Manažersko-ekonomický obor

marketing

Marketing a management

marketing a managment

Matematické inženýrství

Matematika se zaměřím na vzdělávání + německý jazyk se zaměřím na vzdělávání; Německý jazyk se zaměřením na aplikovanou ekonomii

matematika-ruský jazyk; diplomacie; politologie; obecná matematika

medialni komunikace a zurnalistika a psychologie;regionalni a cestovni ruch;estetika;medialni a komunikacni studia

Mediální studia a žurnalistika

Mediální studia; Španělský jazyk a literatura

medicína

Medicína

medicína

Medicína; Fyzioterapie

Medicína; Molekulární genetika; Biofyzikální inženírství

medicína; politologie; jazyky; matematika

mezinárodní obchod; podniková ekonomika

Mezinárodní rozvojová studia, Archeologie, Tělovýchova a sport

Mezinárodní vztahy; Zeměpis

Mikroelektronika a technologie

Molekulární biologie a biochemie organizmů Veterinární lékařství Klinická a toxikologická analýza Syntéza a výroba léčiv

Molekulární biologie a genetika Chemie a Biologie se zaměřením na vzdělání Zdravotní laborant

Molekulární biologie a genetika; Všeobecné lékařství; Spotřební chemie

Multimédia v ekonomické praxi; Marketingová kominukace

Muni-prava

Muni, FSpS, Speciální edukace bezpečnostních složek; Muni, FSpS, Trenérství; Muni, FSpS, Sportovní management; Mendelu, ekonomická fakulta, Finance

nanotechnologie

ne

němčina společenské vědy

Němčina v aplikované ekonomii Bezpečnostní a strategická studia Lektorství německého jazyka Práva mgisterská

Obecná fyzika

obecný strojírenství

Obchodní podnikání; Právo

Obor financí a nebo sportů

Pedagogická fakulta; Filosofická fakulta-Český jazyk

pedagogický právnický mediální studia

Pedagogika

Pedagogika

Podnikání a management

Podniková ekonomie a management

podnikové hospodářství; marketing

Policejní akademie - právní fakulta Vysoká ekonomická škola - podnikohospodářská

Politologie

politologie

politologie; geografie

práce u policie práce v cestovní kanceláři manager pornoscénarista

práva

práva; informatika; pedagogika; ekonomika

Právnická fakulta - Olomouc Právnická fakulta - Brno Policejní akademie - Bezpečnostně právní fakulta- Praha Ekonomicko - správní fakulta- Brno

právnická fakulta MU ekonomicko-správní fakulta MU národohospodářská fakulta VŠE filozofiká fakulta HK

Právo

Právo a právní věda Finance a řízení Cestovní ruch

Právo a právní věda

právo a právní věda, mezinárodní vztahy (mezinárodní teritoriální studia), bezpečnostní a strategická studia

právo a právní věda; sociální politika a sociální práce; pedgogika;

Právo a právní věda; Učitelství pro 1. stupeň ZŠ; Sociologie a politologie

Právo a právní věda; vojenská tětolvýchava; psychologie

Právo- magisterské Právo- praxe v trestním řízení Optometrie Strategická studia+ žurnalistika

Právo, ekonomie

právo, mediální studia a žurnalistika a psychologie

Právo, nebo ekonomie.

Právo, Podnikové hospodářství - ekonomie, Finance

právo, psychologie, logopedie

Právo, učitelství

Právo; ekonomie; politologie

právo;ekonomie

Provoz a ekomonika na ČZU

Překladatelství, tlumočnictví; Angličtina a historie se zaměřením na vždělávání

Přírodovědecká fakulta MU, obor geografická kartografie a geoinformatika

Psychologie

psychologie

psychologie

psychologie

Psychologie, Právo, Ekonomie, Mezinárodní vztahy

psychologie; pedagogika

Psychologie; právo; evropská studia; učitelství angličtiny a zsv

psychologie;sociologie

Regenerace a výživa

Regenerace a výživa ve sportu; Cestovní ruch

regionální geografie andragogika regionální rozvoj

regionální geografie pedagogika andragogika sociologie

Regionální rozvoj a Cestovní ruch; Teorie interaktivních médií; Veřejná ekonomika

religionistika

religionistika, filozofie a společenské vědy, politologie, německý jazyk

Ruský jazyk a literatura, Německý jazyk a literatura, Právo a finance

silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

sociaální pedagogika a poradenství, učitelství 1. stupně

sociálně ekonomický obor; sociální pedagogika a poradenství

sociálně-ekonomický; jazyková škola

Sociální a charitativní práce; Sociální pedagogika a poradenství

sociální pedagogika a poradenství, speciální pedagogika

sociální pedagogika se za měřením na etopedii speciální pedagogika s poruchami kuminikace a myšlení sociální práce

sociální pedagogika; český jazyk a literatura

sociální práce + psychologie; sociální práce + pedagogika; sociální a humanitární práce

sociologie a sociálí práce; speciální pedagogika a poradenství

sociologie a sociální antropologie; politologie a mezinárodní vztahy; pedagogika pro střední školy; multimedia v ekonomické praxi

sociologie; multimedia v ekonomicke praxi; narodni hospodarstvi

sociologie;španělština;ekonomie;portugalština

Specializace v pedagogice - Čj, Nj; Základy společenských věd

Speciální pedagogika, Speciální pedagogika raného věku

speciální pedagogika; psychologie v kombinaci s veřejnou politikou a lidskými zdroji; geoinformatika; geodézie - kartografie

Sportovní studia

Spotřební chemi - Chemie a cemické technologie - Chemické technologie

stavba a provoz zařízení

stavební inženýr, fakulta stavební

Stavební inženýrství

Stavební inženýrství

Stavební inženýrství; lesnictví;

Stavebnikctví, Cestovní ruch, Jazyky

Stojní inženýrství

Strojírenská technologie, Strojírenská tegnologie a managment

strojírenství

strojírenství

strojírenství

Strojírenství > Strojírenská technologie

Strojírenství VUT

Strojírenství VUT v Brně

strojní inženýrství

Strojní inženýrství; Fyzikální inženýrství

Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

Teoretická informatika

Teoretický základ strojního inženýrství

Účetnictví

účetnictví a daně ekonomie

Účetnictví a daně Ekonomika podniku Cestovní ruch

Účetnictví a daně Ekonomika podniku

účetnictví a daně

účetnictví a daně; finance; finance a řízení

Účetnictví a finanční řízení podniku

účetnictví a finanční řízení podniku, finance,

účetnictví a finanční řízení podniku, účetnictví a daně

účetnictví a finanční řízení, ekonomika podniku, finanční účetnictví,

účetnictví, daně, veřejná správa

účetnictví; ekonomika podniku; management

učitelství

učitelství ; psychologie a speciální pedagogika ; geografie

učitelství 1. stupně dvouoborový - sociologie a andragogika ekonomika a management - řízení lid. zdrojů - univerzita obrany

Učitelství 1. stupně ZŠ; Sociální pedagogika a poradenství; Anglický jazyk a společenské vědy se zaměřením na vzdělávání; Učitelství 1. stupně ZŠ a speciální pedagogika

Učitelství pro 1.stupeň ZŠ; Český jazyk a literatura a společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

Učitelství pro mateřské školky, Sociologie-Sociální práce

Učitelství pro MŠ

uk sociální antroplogie, vše arts managment

Veřejná ekonomika

Veřejná ekonomika

Veřejná ekonomika a cestovní ruch

veřejná ekonomika; manažersko-ekonomický obor; účetnictví a daně

Veřejnosprávní studia

veterinární lékařství, všeobecné lékařství, molekulární biologie a genetika

Veterinární lékařství; Systematická biologie a ekologie

vojenský záchranář; bezpečnostní služby; politologie; blízkovýchodní studia

VOŠ sociálně právní

Všeobecné lékařství Zubní lékařství

všeobecné lékařství

Všeobecné lékařství

všeobecné lékařství, grafický design

všeobecné lékařství, zubní lékařství

Všeobecné lékařství; Biomedicínské inženírství; Veterinární hygiena; Makromolekulární biologie

všeobecné lékařství; fyzioterapie

Všeobecné lékařství; Chemie a biologie se zaměřením na vzdělávání

Všeobecné lékařství; Molekulární biologie a biochemie organismů; Otevřená informatika; Syntéza a výroba léčiv; Biomedicínské inženýrství

Všeobecné lékařství; Nutriční terapie; Fyzioterapie; Regenerace a výživa ve sportu

Všeobecné lékařství;Veterinářství;Pedagogika;Arboristika

VUT FSI Energetika

VUT- Geodéze a kartografie

Vyšší odborná škola pedagogická - předškolní pedagogika

Zbraně a munice

Zbraně a munice, Letecká a raketová technika

Zdravotnický záchranář Pedagogický směr - matematika, tělocvik Sportovní management

zemědělská technika-servis,obchod a služby

Zubní lékařství; Biomedicínská technika a bioinformatika; Farmacie; Optometrie

zubní lékařství;všeobecné lékařství;bezpečnostně-právní studia, dentální hygienistka

Žurnalista, historik

žurnalistika

žurnalistika, filmová věda, český jazyk, logopedie

žurnalistika, marketingová studia, ekonomie, anglictina

3. Prosím, ohodnoťte faktory, které hrály ve Vašem rozhodování o oboru studia roli. (1 = výrazné ovlivnění, 4 = žádné ovlivnění)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Obor, který jsem si vybral, nabízí v současnosti jistotu uplatnění2.0640.739
Obor, který jsem si vybral, je v současnosti „výnosný“2.350.848
Pro studium tohoto oboru se rozhodli mí kamarádi3.5370.607
Studium tohoto oboru mi doporučili rodiče3.2860.809
Prestiž povolání2.2350.757
Lehké podmínky přijímací řízení3.0560.887
Vzdálenost místa studia od domova2.9061.058
Finanční náročnost studia2.9410.89

Graf

4. Jak velkou roli ve Vašem rozhodování o budoucím studiu hráli Vaši rodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně výraznou13536,1 %34,97 %  
Ani tak, ani tak11029,41 %28,5 %  
Žádnou8823,53 %22,8 %  
Spíše zásadní379,89 %9,59 %  
Zásadní41,07 %1,04 %  

Graf

5. Nyní bychom se Vás zeptali na to, zda byl někdo, s kým žijete v domácnosti, v posledních dvou letech nezaměstnaný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne29779,41 %76,94 %  
Ano7720,59 %19,95 %  

Graf

6. Byl(a) to?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
matka3646,75 %9,33 %  
otec2633,77 %6,74 %  
sourozenec1215,58 %3,11 %  
přítel(kyně)33,9 %0,78 %  

Graf

7. Měla výše uvedená situace vliv na Vaše rozhodování o budoucím oboru studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádnou4761,04 %12,18 %  
Méně výraznou1519,48 %3,89 %  
Ani tak, ani tak810,39 %2,07 %  
Spíše zásadní67,79 %1,55 %  
Zásadní11,3 %0,26 %  

Graf

8. Sledoval jste v médiích informace o ekonomické krizi v roce 2009 a 2010?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Tyto informace jsem sám vyhledávalotázka č. 9, Se zájmem jsem tyto informace sledoval (nešlo jim uniknout), ale nevyhledával jeotázka č. 9, Tyto informace jsem sledoval průběžně, ale ne denněotázka č. 10, Tyto informace jsem zachytil, ale nevěnoval jsem jim pozornostotázka č. 10, Vůbec jsem tyto informace nesledovalotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tyto informace jsem sledoval průběžně, ale ne denně13936,01 %36,01 %  
Se zájmem jsem tyto informace sledoval (nešlo jim uniknout), ale nevyhledával je10426,94 %26,94 %  
Tyto informace jsem zachytil, ale nevěnoval jsem jim pozornost9725,13 %25,13 %  
Vůbec jsem tyto informace nesledoval256,48 %6,48 %  
Tyto informace jsem sám vyhledával215,44 %5,44 %  

Graf

9. Kterých oblastí se podle Vás (v závislosti na informacích z médií) dotkla ekonomická krize nejvíce? U každé oblasti rozhodněte, zda se dotkla výrazně (kód 1) či nikoli (kód 4)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Těžký průmysl2.320.602
Hornictví2.7040.592
Bankovní sektor1.720.698
Pojišťovnictví1.9760.743
Bankovnictví1.7040.688
Zdravotnictví2.1760.769
Sociální služby2.1120.691
Služby2.0960.663
Stavebnictví2.20.688
Počítače2.7520.682
Elektrotechnika2.5680.629
Školství2.6880.951
Doprava2.2640.61

Graf

10. Uvažoval jste před výběrem oboru studia o práci učitele v mateřské škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne31581,61 %81,61 %  
Zvažoval jsem, ale vybral jsem si jiné6015,54 %15,54 %  
Ano, chci toto povolání vykonávat112,85 %2,85 %  

Graf

11. Uvažoval jste před výběrem oboru studia o práci učitele v zíkladní škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne30478,76 %78,76 %  
Zvažoval jsem, ale vybral jsem si jiné6516,84 %16,84 %  
Ano, chci toto povolání vykonávat174,4 %4,4 %  

Graf

12. Uvažoval jste před výběrem oboru studia o práci učitele na střední škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne26067,36 %67,36 %  
Zvažoval jsem, ale vybral jsem si jiné9123,58 %23,58 %  
Ano, chci toto povolání vykonávat359,07 %9,07 %  

Graf

13. Uvažoval jste před výběrem oboru studia o práci zdravotního bratra / ošetřovatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne34890,16 %90,16 %  
Zvažoval jsem, ale vybral jsem si jiné328,29 %8,29 %  
Ano, chci toto povolání vykonávat61,55 %1,55 %  

Graf

14. Uvažoval jste před výběrem oboru studia o práci sociálního pracovníka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne28473,58 %73,58 %  
Zvažoval jsem, ale vybral jsem si jiné7419,17 %19,17 %  
Ano, chci toto povolání vykonávat287,25 %7,25 %  

Graf

15. Okres, ve kterém bydlíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihlava13234,2 %34,2 %  
Ďďár nad Sázavou13133,94 %33,94 %  
Třebíč8522,02 %22,02 %  
Pelhřimov348,81 %8,81 %  
Havlíčkův Brod41,04 %1,04 %  

Graf

16. Typ školy, který studujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gymnázium21655,96 %55,96 %  
Střední odborná škola17044,04 %44,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Nyní bychom se Vás zeptali na to, zda byl někdo, s kým žijete v domácnosti, v posledních dvou letech nezaměstnaný?

 • odpověď Ano:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi matka na otázku 6. Byl(a) to?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi otec na otázku 6. Byl(a) to?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi sourozenec na otázku 6. Byl(a) to?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně výraznou na otázku 7. Měla výše uvedená situace vliv na Vaše rozhodování o budoucím oboru studia?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádnou na otázku 7. Měla výše uvedená situace vliv na Vaše rozhodování o budoucím oboru studia?

8. Sledoval jste v médiích informace o ekonomické krizi v roce 2009 a 2010?

 • odpověď Se zájmem jsem tyto informace sledoval (nešlo jim uniknout), ale nevyhledával je:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bankovnictví=3 na otázku 9. Kterých oblastí se podle Vás (v závislosti na informacích z médií) dotkla ekonomická krize nejvíce? U každé oblasti rozhodněte, zda se dotkla výrazně (kód 1) či nikoli (kód 4)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava=3 na otázku 9. Kterých oblastí se podle Vás (v závislosti na informacích z médií) dotkla ekonomická krize nejvíce? U každé oblasti rozhodněte, zda se dotkla výrazně (kód 1) či nikoli (kód 4)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pojišťovnictví=3 na otázku 9. Kterých oblastí se podle Vás (v závislosti na informacích z médií) dotkla ekonomická krize nejvíce? U každé oblasti rozhodněte, zda se dotkla výrazně (kód 1) či nikoli (kód 4)

16. Typ školy, který studujete

 • odpověď Gymnázium:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ďďár nad Sázavou na otázku 15. Okres, ve kterém bydlíte
 • odpověď Střední odborná škola:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi O dalším studiu teď neuvažuji na otázku 1. Na úvod bychom se Vás chtěli zeptat, zda jste se již rozhodl, jaký obor byste chtěl po složení maturitní zkoušky dále studovat?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Třebíč na otázku 15. Okres, ve kterém bydlíte

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Na úvod bychom se Vás chtěli zeptat, zda jste se již rozhodl, jaký obor byste chtěl po složení maturitní zkoušky dále studovat?

3. Prosím, ohodnoťte faktory, které hrály ve Vašem rozhodování o oboru studia roli. (1 = výrazné ovlivnění, 4 = žádné ovlivnění)

4. Jak velkou roli ve Vašem rozhodování o budoucím studiu hráli Vaši rodiče?

5. Nyní bychom se Vás zeptali na to, zda byl někdo, s kým žijete v domácnosti, v posledních dvou letech nezaměstnaný?

6. Byl(a) to?

7. Měla výše uvedená situace vliv na Vaše rozhodování o budoucím oboru studia?

8. Sledoval jste v médiích informace o ekonomické krizi v roce 2009 a 2010?

9. Kterých oblastí se podle Vás (v závislosti na informacích z médií) dotkla ekonomická krize nejvíce? U každé oblasti rozhodněte, zda se dotkla výrazně (kód 1) či nikoli (kód 4)

10. Uvažoval jste před výběrem oboru studia o práci učitele v mateřské škole?

11. Uvažoval jste před výběrem oboru studia o práci učitele v zíkladní škole?

12. Uvažoval jste před výběrem oboru studia o práci učitele na střední škole?

13. Uvažoval jste před výběrem oboru studia o práci zdravotního bratra / ošetřovatele?

14. Uvažoval jste před výběrem oboru studia o práci sociálního pracovníka?

15. Okres, ve kterém bydlíte

16. Typ školy, který studujete

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Na úvod bychom se Vás chtěli zeptat, zda jste se již rozhodl, jaký obor byste chtěl po složení maturitní zkoušky dále studovat?

3. Prosím, ohodnoťte faktory, které hrály ve Vašem rozhodování o oboru studia roli. (1 = výrazné ovlivnění, 4 = žádné ovlivnění)

4. Jak velkou roli ve Vašem rozhodování o budoucím studiu hráli Vaši rodiče?

5. Nyní bychom se Vás zeptali na to, zda byl někdo, s kým žijete v domácnosti, v posledních dvou letech nezaměstnaný?

6. Byl(a) to?

7. Měla výše uvedená situace vliv na Vaše rozhodování o budoucím oboru studia?

8. Sledoval jste v médiích informace o ekonomické krizi v roce 2009 a 2010?

9. Kterých oblastí se podle Vás (v závislosti na informacích z médií) dotkla ekonomická krize nejvíce? U každé oblasti rozhodněte, zda se dotkla výrazně (kód 1) či nikoli (kód 4)

10. Uvažoval jste před výběrem oboru studia o práci učitele v mateřské škole?

11. Uvažoval jste před výběrem oboru studia o práci učitele v zíkladní škole?

12. Uvažoval jste před výběrem oboru studia o práci učitele na střední škole?

13. Uvažoval jste před výběrem oboru studia o práci zdravotního bratra / ošetřovatele?

14. Uvažoval jste před výběrem oboru studia o práci sociálního pracovníka?

15. Okres, ve kterém bydlíte

16. Typ školy, který studujete

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Borůvková, J.Strategie volby budoucího studijního oboru maturanty v kraji Vysočina (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://strategie-volby-budouciho-st.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.