Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Strava dětí dnes a před dvaceti lety

Strava dětí dnes a před dvaceti lety

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Zemanová
Šetření:26. 11. 2014 - 12. 12. 2014
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Potřebuji ho jako zápočet pro studium s minimem 60 validních dotazníků, tak prosím vyplňujte :-). 

Předem mockrát děkuji, Katka

Odpovědi respondentů

1. Jsou z Vašeho hlediska stravovací návyky dětí (6-15 let) v dnešní době v pořádku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4491,67 %91,67 %  
Ano48,33 %8,33 %  

Graf

2. Myslíte si, že jsou jiné dnes, než-li cca před dvaceti lety?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4491,67 %91,67 %  
Ne48,33 %8,33 %  

Graf

3. Myslíte si, že má výchova v rodině vliv na stravovací návyky dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4797,92 %97,92 %  
Ne12,08 %2,08 %  

Graf

4. Myslíte si, že je dnes mnoho rodičů nedůsledných a vychází příliš dětem vstříc v jejich přáních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4083,33 %83,33 %  
Ne816,67 %16,67 %  

Graf

5. Jaký je správný přístup (dle Vašeho názoru) k dítěti, které je vybíravé v jídle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
respektovat, že dvě tří jídla dítě nemá rádo. Zbytek alespoň ochutnat.3266,67 %66,67 %  
Nenutit1837,5 %37,5 %  
Alespoň ochutnat1531,25 %31,25 %  
Nutit, dojídat se musí12,08 %2,08 %  

Graf

6. Měli jste Vy sami stravovací problém v dětství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3266,67 %66,67 %  
Ne1633,33 %33,33 %  

Graf

7. Pokud ano, jak ho řešili vaši rodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tolerovali, že jedno dvě jídla nemám rád/a2041,67 %41,67 %  
Musel/a jsem alespoň ochutnat1837,5 %37,5 %  
Nenutili mě1531,25 %31,25 %  
Musel/a jsem vždy vše sníst celé1020,83 %20,83 %  

Graf

8. Čím si myslíte je zapříčiněná dětská nechuť k jídlu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozmazlenost. Ví, že maminka jim dá něco jiného2552,08 %52,08 %  
Vždy to tak bylo a bude. Neřeším proč.2450 %50 %  
Přebytek chutí. Děti mají rády jednoduché věci a ty jim málokde uvaří.1327,08 %27,08 %  
Nedostatek pohybu a tím i výdeje potřebné energie714,58 %14,58 %  

Graf

9. Víte jak se zdravě stravovat a v jakých dávkách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4287,5 %87,5 %  
Ne612,5 %12,5 %  

Graf

10. Obsahuje Váš jídelníček denně čerstvé ovoce či zeleninu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3879,17 %79,17 %  
Ne1020,83 %20,83 %  

Graf

11. myslíte si, že stravovací návyky dětí jsou v dnešní době v pořádku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4391,49 %89,58 %  
Ano48,51 %8,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsou z Vašeho hlediska stravovací návyky dětí (6-15 let) v dnešní době v pořádku?

2. Myslíte si, že jsou jiné dnes, než-li cca před dvaceti lety?

3. Myslíte si, že má výchova v rodině vliv na stravovací návyky dětí?

4. Myslíte si, že je dnes mnoho rodičů nedůsledných a vychází příliš dětem vstříc v jejich přáních?

5. Jaký je správný přístup (dle Vašeho názoru) k dítěti, které je vybíravé v jídle?

6. Měli jste Vy sami stravovací problém v dětství?

7. Pokud ano, jak ho řešili vaši rodiče?

8. Čím si myslíte je zapříčiněná dětská nechuť k jídlu?

9. Víte jak se zdravě stravovat a v jakých dávkách?

10. Obsahuje Váš jídelníček denně čerstvé ovoce či zeleninu?

11. myslíte si, že stravovací návyky dětí jsou v dnešní době v pořádku?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsou z Vašeho hlediska stravovací návyky dětí (6-15 let) v dnešní době v pořádku?

2. Myslíte si, že jsou jiné dnes, než-li cca před dvaceti lety?

3. Myslíte si, že má výchova v rodině vliv na stravovací návyky dětí?

4. Myslíte si, že je dnes mnoho rodičů nedůsledných a vychází příliš dětem vstříc v jejich přáních?

5. Jaký je správný přístup (dle Vašeho názoru) k dítěti, které je vybíravé v jídle?

6. Měli jste Vy sami stravovací problém v dětství?

7. Pokud ano, jak ho řešili vaši rodiče?

8. Čím si myslíte je zapříčiněná dětská nechuť k jídlu?

9. Víte jak se zdravě stravovat a v jakých dávkách?

10. Obsahuje Váš jídelníček denně čerstvé ovoce či zeleninu?

11. myslíte si, že stravovací návyky dětí jsou v dnešní době v pořádku?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zemanová, K.Strava dětí dnes a před dvaceti lety (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://strava-deti-dnes-a-pred-dvac.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.