Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stravovací návyky mladých lidí

Stravovací návyky mladých lidí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Janoušek
Šetření:05. 12. 2009 - 07. 12. 2009
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4175,93 %75,93 %  
muž1324,07 %24,07 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17916,67 %16,67 %  
18712,96 %12,96 %  
22611,11 %11,11 %  
23611,11 %11,11 %  
2059,26 %9,26 %  
2459,26 %9,26 %  
2147,41 %7,41 %  
1935,56 %5,56 %  
1523,7 %3,7 %  
2523,7 %3,7 %  
ostatní odpovědi 33
28
14
29
30
59,26 %9,26 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:20.64
Minimum:15
Maximum:29
Variační rozpětí:14
Rozptyl:9.66
Směrodatná odchylka:3.11
Medián:20.5
Modus:17

Graf

3. Myslíte si, že se stravujete zdravě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2750 %50 %  
spíše ne1935,19 %35,19 %  
ano59,26 %9,26 %  
ne35,56 %5,56 %  

Graf

4. Jíte pravidelně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3157,41 %57,41 %  
ne2342,59 %42,59 %  

Graf

5. Drželi jste někdy dietu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3157,41 %57,41 %  
vícekrát1222,22 %22,22 %  
jednou nebo dvakrát1120,37 %20,37 %  

Graf

6. Jak byste charakterizovali svůj vztah k fastfoodovým restauracím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální2750 %50 %  
Záporný1425,93 %25,93 %  
Kladný1324,07 %24,07 %  

Graf

7. Jak často se stravujete ve fastfoodových restauracích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně často2648,15 %48,15 %  
jednou až dvakrát měsíčně2444,44 %44,44 %  
jednou až dvakrát týdně47,41 %7,41 %  

Graf

8. Kdyby vám nezáleželo na penězích, jak často byste se stravovali ve fastfoodových restauracích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou až dvakrát měsíčně2138,89 %38,89 %  
nikdy2037,04 %37,04 %  
jednou až dvakrát týdně1018,52 %18,52 %  
každý den35,56 %5,56 %  

Graf

9. Co je podle vašeho názoru zdravější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tradiční česká kuchyně 4277,78 %77,78 %  
nevím916,67 %16,67 %  
jídlo ve fastfoodových restauracích35,56 %5,56 %  

Graf

10. Kolikrát týdně máte doma teplou večeři?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 x týdně 2444,44 %44,44 %  
3-6 x týdně 1833,33 %33,33 %  
nikdy1018,52 %18,52 %  
každý den23,7 %3,7 %  

Graf

11. Zdá se vám, že trpíte nadváhou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1935,19 %35,19 %  
spíše ne1629,63 %29,63 %  
spíše ano1324,07 %24,07 %  
ano611,11 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Janoušek, T.Stravovací návyky mladých lidí (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://stravovaci-navyky-mladych-lidi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.