Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stravování v restauracích

Stravování v restauracích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nathalie Tornová
Šetření:30. 11. 2011 - 09. 12. 2011
Počet respondentů:136
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.65
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

žádám Vás o chvilku Vašeho času k vyplnění následujícího dotazníku, který se týká stravování v restauracích.

Pomůžete mi tak získat potřebné informace k mé práci na marketing.

Děkuji všem!!

Odpovědi respondentů

1. Stravujete se v restauracích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13095,59 %95,59 %  
Ne64,41 %4,41 %  

Graf

2. Jak často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příležitostně4736,15 %34,56 %  
Párkrát do měsíce4736,15 %34,56 %  
1x týdně2519,23 %18,38 %  
Denně118,46 %8,09 %  

Graf

3. Kolik času v restauraci strávíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 1 hodinu6348,46 %46,32 %  
do 1 hodiny5945,38 %43,38 %  
do půl hodiny86,15 %5,88 %  

Graf

4. Kolik Kč jste ochotni za jídlo utratit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 300 Kč9069,23 %66,18 %  
do 100 Kč2821,54 %20,59 %  
nad 300 Kč129,23 %8,82 %  

Graf

5. Dáváte přednost spíše restauraci, hospodě nebo fastfoodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
restaurace10580,77 %77,21 %  
hospoda1612,31 %11,76 %  
fastfood96,92 %6,62 %  

Graf

6. Jakou kuchyni máte nejraději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Evropskou6650,77 %48,53 %  
Českou4937,69 %36,03 %  
Exotickou1511,54 %11,03 %  

Graf

7. Ochutnáváte rádi speciality?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8363,85 %61,03 %  
ne4736,15 %34,56 %  

Graf

8. Je Vám příjemnější světlý nebo tmavý interiér?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Světlý6348,46 %46,32 %  
Nezáleží mi na tom4333,08 %31,62 %  
Tmavý2418,46 %17,65 %  

Graf

9. Máte rádi hudební kulisu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8867,69 %64,71 %  
Nezáleží mi na tom2519,23 %18,38 %  
Ne1713,08 %12,5 %  

Graf

10. Do jaké skupiny se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student9469,12 %69,12 %  
Pracující4230,88 %30,88 %  

Graf

11. Váš věk je v rozmezí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let12188,97 %88,97 %  
do 50 let128,82 %8,82 %  
nad 50 let32,21 %2,21 %  

Graf

12. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10778,68 %78,68 %  
Muž2921,32 %21,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Je Vám příjemnější světlý nebo tmavý interiér?

  • odpověď Světlý:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Denně na otázku 2. Jak často?

10. Do jaké skupiny se řadíte?

  • odpověď Pracující:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 50 let na otázku 11. Váš věk je v rozmezí:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Stravujete se v restauracích?

2. Jak často?

3. Kolik času v restauraci strávíte?

4. Kolik Kč jste ochotni za jídlo utratit?

5. Dáváte přednost spíše restauraci, hospodě nebo fastfoodu?

6. Jakou kuchyni máte nejraději?

7. Ochutnáváte rádi speciality?

8. Je Vám příjemnější světlý nebo tmavý interiér?

9. Máte rádi hudební kulisu?

10. Do jaké skupiny se řadíte?

11. Váš věk je v rozmezí:

12. Jste žena nebo muž?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Stravujete se v restauracích?

2. Jak často?

3. Kolik času v restauraci strávíte?

4. Kolik Kč jste ochotni za jídlo utratit?

5. Dáváte přednost spíše restauraci, hospodě nebo fastfoodu?

6. Jakou kuchyni máte nejraději?

7. Ochutnáváte rádi speciality?

8. Je Vám příjemnější světlý nebo tmavý interiér?

9. Máte rádi hudební kulisu?

10. Do jaké skupiny se řadíte?

11. Váš věk je v rozmezí:

12. Jste žena nebo muž?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tornová, N.Stravování v restauracích (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://stravovani-v-restauracich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.