Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Streamovací služba

Streamovací služba

Jak jste vybírali střední školu?
Na základě jakých kritérií jste (si) vybrali střední školu? Kde jste hledali informace?

(veřejné výsledky nejpozději 29. 12. 2022, vhodné pro studenty sš a rodiče studentů sš)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Natálie Konířová
Šetření:16. 10. 2022 - 30. 10. 2022
Počet respondentů:79
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,  

prosíme Vás o vyplnění následujícího dotazníku. Cílem našeho dotazníku je zjištění, jaké streamovací služby lidé využívají a jejich nároky a požadavky na dané kanály. Dotazník je určený pro respondenty starší 15 let. 

Studentky Ekonomické fakulty, Univerzita Pardubice 

Odpovědi respondentů

1. Jaký streamovací kanál používáte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
YouTube3746,84 %46,84 %  
Netflix2632,91 %32,91 %  
Disney+56,33 %6,33 %  
HBO GO45,06 %5,06 %  
Voyo45,06 %5,06 %  
žádný22,53 %2,53 %  
Pornhub11,27 %1,27 %  

Graf

2. Kolik streamovacích služeb používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-24455,7 %55,7 %  
3-42632,91 %32,91 %  
žádnou56,33 %6,33 %  
5 a více45,06 %5,06 %  

Graf

3. Jak často streamovací služby využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denně4455,7 %55,7 %  
2-3krát týdně1518,99 %18,99 %  
Víc jak 4krát týdně911,39 %11,39 %  
méně než 1krát týdně78,86 %8,86 %  
1krát týdně45,06 %5,06 %  

Graf

4. Na jakém zařízení je sledujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Notebook/PC3848,1 %48,1 %  
Televize2329,11 %29,11 %  
Telefon1417,72 %17,72 %  
Tablet45,06 %5,06 %  

Graf

5. Co je nejdůležitější pro výběr daného kanálu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obsah5873,42 %73,42 %  
Cena1012,66 %12,66 %  
Kvalita78,86 %8,86 %  
Jiné33,8 %3,8 %  
Uživatelská přívětivost11,27 %1,27 %  

Graf

6. Kolik jste ochotni měsíčně zaplatit za danou službu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100-200 Kč3037,97 %37,97 %  
Nejsem ochoten platit nic2227,85 %27,85 %  
Méně než 100 Kč1620,25 %20,25 %  
201Kč a více1113,92 %13,92 %  

Graf

7. Proč využíváte streamovací služby? (primární využití)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zábava4962,03 %62,03 %  
Odpočinek2126,58 %26,58 %  
Vzdělání56,33 %6,33 %  
Nuda22,53 %2,53 %  
Jiné22,53 %2,53 %  

Graf

8. Vyžadujete u filmů/seriálů dabing?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5974,68 %74,68 %  
ano2025,32 %25,32 %  

Graf

9. Kolik let Vám je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-253139,24 %39,24 %  
26-352936,71 %36,71 %  
46-5578,86 %8,86 %  
36-4567,59 %7,59 %  
15-1833,8 %3,8 %  
Více než 5633,8 %3,8 %  

Graf

10. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4354,43 %54,43 %  
muž3645,57 %45,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký streamovací kanál používáte nejčastěji?

2. Kolik streamovacích služeb používáte?

3. Jak často streamovací služby využíváte?

4. Na jakém zařízení je sledujete nejčastěji?

5. Co je nejdůležitější pro výběr daného kanálu?

6. Kolik jste ochotni měsíčně zaplatit za danou službu?

7. Proč využíváte streamovací služby? (primární využití)

8. Vyžadujete u filmů/seriálů dabing?

9. Kolik let Vám je?

10. Pohlaví:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký streamovací kanál používáte nejčastěji?

2. Kolik streamovacích služeb používáte?

3. Jak často streamovací služby využíváte?

4. Na jakém zařízení je sledujete nejčastěji?

5. Co je nejdůležitější pro výběr daného kanálu?

6. Kolik jste ochotni měsíčně zaplatit za danou službu?

7. Proč využíváte streamovací služby? (primární využití)

8. Vyžadujete u filmů/seriálů dabing?

9. Kolik let Vám je?

10. Pohlaví:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Konířová, N.Streamovací služba (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://streamovaci-sluzba.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.