Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Strečink ve sportu

Strečink ve sportu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Sztraková
Šetření:15. 02. 2013 - 25. 02. 2013
Počet respondentů:143
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.49
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

děkuji že jste si našli čas pro vyplnění dotazníku.

Jeho výsledky použiji při vypracování své ročníkové práce.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7753,85 %53,85 %  
Muž6646,15 %46,15 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-359465,73 %65,73 %  
15-182819,58 %19,58 %  
35+1812,59 %12,59 %  
Méně než 1532,1 %2,1 %  

Graf

3. Jste rekreační sportovec ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11177,62 %77,62 %  
Ne, jsem profesionální sportovec2416,78 %16,78 %  
Nedělám žádnou pohybovou aktivitu85,59 %5,59 %  

Graf

4. Víte, co je to strečink ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13795,8 %95,8 %  
Ne64,2 %4,2 %  

Graf

5. Pokud ano, víte jak dlouho by mělo správné protažení trvat ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8964,03 %62,24 %  
Ne5035,97 %34,97 %  

Graf

6. Berete strečink jako důležitou aktivitu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležitá, provádím ji9365,03 %65,03 %  
Důležitou, ale nedělám ji4531,47 %31,47 %  
Není důležitá53,5 %3,5 %  

Graf

7. Jako sportovec:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Před i po zátěži8763,5 %60,84 %  
Se protahuji před zátěží2618,98 %18,18 %  
Neprotahuji se2417,52 %16,78 %  

Graf

8. Důvod, proč se neprotahuji před sportovní aktivitou, či po sportovní aktivitě ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiná odpověd3645 %25,17 %  
Časová ztráta3341,25 %23,08 %  
Pokládám za nedůležité1113,75 %7,69 %  

Graf

9. Myslíte si, že strečink může mít i uklidňující účinky ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12788,81 %88,81 %  
Ne1611,19 %11,19 %  

Graf

10. Myslíte si, že "nezahřáté" tělo je náchylnější na zranění ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13292,31 %92,31 %  
Ne117,69 %7,69 %  

Graf

11. Věříte, že má strečink dobrý vliv na tělo ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13997,2 %97,2 %  
Ne42,8 %2,8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jste rekreační sportovec ?

4. Víte, co je to strečink ?

5. Pokud ano, víte jak dlouho by mělo správné protažení trvat ?

6. Berete strečink jako důležitou aktivitu ?

7. Jako sportovec:

8. Důvod, proč se neprotahuji před sportovní aktivitou, či po sportovní aktivitě ?

9. Myslíte si, že strečink může mít i uklidňující účinky ?

10. Myslíte si, že "nezahřáté" tělo je náchylnější na zranění ?

11. Věříte, že má strečink dobrý vliv na tělo ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jste rekreační sportovec ?

4. Víte, co je to strečink ?

5. Pokud ano, víte jak dlouho by mělo správné protažení trvat ?

6. Berete strečink jako důležitou aktivitu ?

7. Jako sportovec:

8. Důvod, proč se neprotahuji před sportovní aktivitou, či po sportovní aktivitě ?

9. Myslíte si, že strečink může mít i uklidňující účinky ?

10. Myslíte si, že "nezahřáté" tělo je náchylnější na zranění ?

11. Věříte, že má strečink dobrý vliv na tělo ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sztraková, M.Strečink ve sportu (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://strecink-ve-sportu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.