Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Střední Čechy - Jih: postoj místních obyvatel k návštěvníkům destinace

Střední Čechy - Jih: postoj místních obyvatel k návštěvníkům destinace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Vostrá
Šetření:06. 03. 2011 - 01. 04. 2011
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):15 / 11.4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

následující dotazník je určen pro obyvatele jižní oblasti Středních Čech - okresy Příbram, Benešov, Kutná Hora (+ část okresů Praha-východ a Praha-západ).

Dotazník zkoumá Váš postoj vůči návštěvníkům (turisté, výletníci), kteří v rámci cestovního ruchu navštěvují oblast Vašeho bydliště, a Váš postoj vůči cestovnímu ruchu v této oblasti obecně. Dotazník bude použit pro účely diplomové práce Marketingová studie turistické oblasti Střední Čechy-Jih.

Mnohokrát děkuji za Váš čas a pomoc.

Odpovědi respondentů

1. Vnímáte přítomnost cestovního ruchu (návštěvníků) ve Vaší obci a jejím okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3071,43 %71,43 %  
ne1228,57 %28,57 %  

Graf

2. Jak často se s návštěvníky setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas1860 %42,86 %  
často826,67 %19,05 %  
minimálně26,67 %4,76 %  
velmi často26,67 %4,76 %  

Graf

3. Jaký postoj vůči návštěvníkům zaujímáte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
celkem přátelský1240 %28,57 %  
neutrální1033,33 %23,81 %  
velmi přátelský723,33 %16,67 %  
spíše nepřátelský13,33 %2,38 %  

Graf

4. Liší se Váš postoj k českým a zahraničním návštěvníkům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2686,67 %61,9 %  
ano413,33 %9,52 %  

Graf

5. Jak? Která skupina je pro Vás přijatelnější a proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

česká - mluví česky

Češi

Mluvím jen málo anglicky

zahraniční, člověk si může procvičit jazyk

6. Která z následujících skupin návštěvníků je pro Vás nejpřijatelnější? (Seřaďte: 1=nejpřijatelnější, 9=nejméně přijatelní)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
mladí lidé (větší skupiny, party přátel)4.8675.782
mladé bezdětné páry4.2674.796
rodiny s dětmi2.9333.729
starší páry4.5336.182
důchodci5.3676.699
cyklisté a jiní sportovci4.27.627
organizované hromadné zájezdy cestovních kanceláří7.3332.356
školní výlety5.8674.982
dětské tábory5.6335.432

Graf

7. Jaké pozitivní dopady má podle Vás cestovní ruch na Vaši obec a její okolí? (označte všechny možnosti, které jsou podle Vás pravdivé)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přináší finanční prostředky do rozpočtu kraje a obce2376,67 %54,76 %  
celkové zlepšení vzhledu obce (opravy objektů, úprava parků, ochrana životního prostředí apod.)1860 %42,86 %  
zvýšení nabídky kulturního a sportovního vyžití i pro místní obyvatele1550 %35,71 %  
tvorba nových pracovních míst1033,33 %23,81 %  
rozšíření sortimentu zboží a služeb, ze kterého těží i místní obyvatelé826,67 %19,05 %  
zlepšení dopravní dostupnosti620 %14,29 %  
další prezentace PB od turistů dalším potenc. návš13,33 %2,38 %  

Graf

8. Jaké negativní dopady má podle Vás cestovní ruch na Vaši obec a její okolí? (označte všechny možnosti, které jsou podle Vás pravdivé)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
větší dopravní zatížení a zhoršené možnosti parkování1963,33 %45,24 %  
znečištění veřejných prostor obce (odpadky v ulicích apod.)1756,67 %40,48 %  
hluk930 %21,43 %  
příliš mnoho lidí ve veřejných venkovních prostorách obce826,67 %19,05 %  
ztráta pocitu klidu a soukromí723,33 %16,67 %  
příliš mnoho lidí ve veřejných vnitřních prostorách obce (restaurace, obchody apod.)723,33 %16,67 %  
neúměrné zvyšování cen620 %14,29 %  
zhoršení životního prostředí413,33 %9,52 %  
zvýšená kriminalita413,33 %9,52 %  
žádné26,67 %4,76 %  
nevnímám13,33 %2,38 %  
nemám negativní pocity z c.r.13,33 %2,38 %  

Graf

9. Uvítal/a byste další rozvoj cestovního ruchu ve Vaší obci a jejím okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3071,43 %71,43 %  
ne1228,57 %28,57 %  

Graf

10. Uvítal/a byste možnost aktivně se účastnit rozhodování o dalším rozvoji cestovního ruchu v obci a jejím okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, již se účastnímotázka č. 11, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1653,33 %38,1 %  
ano1033,33 %23,81 %  
již se účastním413,33 %9,52 %  

Graf

11. Jaký by byl Váš návrh v otázce dalšího rozvoje cestovního ruchu v obci a jejím okolí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

aktivní cestovní ruch, kulturní akce

cyklostezky

Nabídka PB jako potencionálního místa k návštěvě - výletu pro turisty, kteří navštívili ČR. Nabídka by musela být pro CK, které dovážejí turisty do ČR a organizují pro ně výlety. Pro cizince není PB vhodná pro dlouhodobější pobyt. Pro turisty z Čr je nutno víc zviditelnit PB a její tradice (Svatá Hora, Hornické muzeum, ...)

nutné řešit parkovací místa u památek, zkulturnit hlavní vlaková nádraží!!

pořádání různých kulturních akcí, lepší možnost ubytování, rekreační vyžití - možnost koupání, dalších sporty,...

Propagace, nové infocentra, lepší ubytovací služby, wellness programy

rozšíření nabídky sportovního vyžití

Tvorba produktových balíčků CR, komplexní nabídka

udržitelný rozvoj

xxx

zatraktivnit znovu místa dovolených, okolí řeky Vltava

zlepšit informovanost o možnostech kulturního a turistického vyžití v dané lokalitě např. prostřednictvím soc. sítí

Zlepšit stav pozemních komunikací a poctivě přerozdělovat finance plynoucí z cestovního ruchu

zvýšená prezentace informačních center a jejich lepší vybavení budování cyklostezek hlubší spolupráce se zahraničními partnerskými městy

12. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3276,19 %76,19 %  
muž1023,81 %23,81 %  

Graf

13. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25819,05 %19,05 %  
3037,14 %7,14 %  
2424,76 %4,76 %  
2624,76 %4,76 %  
2124,76 %4,76 %  
2324,76 %4,76 %  
6324,76 %4,76 %  
5024,76 %4,76 %  
2224,76 %4,76 %  
3312,38 %2,38 %  
ostatní odpovědi 58
28
38
56
48
67
36
20
42
57
45
84
41
52
70
53
1638,1 %38,1 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:36.34
Minimum:21
Maximum:67
Variační rozpětí:46
Rozptyl:204.29
Směrodatná odchylka:14.29
Medián:30
Modus:25

Graf

14. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1842,86 %42,86 %  
střední s maturitou1638,1 %38,1 %  
střední bez maturity49,52 %9,52 %  
základní37,14 %7,14 %  
vyšší odborné12,38 %2,38 %  

Graf

15. Název obce, ve které žijete

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobříš1126,83 %26,19 %  
Příbram921,95 %21,43 %  
Benešov512,2 %11,9 %  
Kutná Hora49,76 %9,52 %  
Nová ves pod Pleší12,44 %2,38 %  
Bojov Praha západ12,44 %2,38 %  
Načeradec12,44 %2,38 %  
Úvaly12,44 %2,38 %  
Krásná Hora12,44 %2,38 %  
sázava12,44 %2,38 %  
ostatní odpovědi praha západ
Říčany
Jílové u Prahy
Sedlčany
Praha
jihlava
614,63 %14,29 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vostrá, A.Střední Čechy - Jih: postoj místních obyvatel k návštěvníkům destinace (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://stredni-cechy-jih-postoj-mis.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.