Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stres a jeho vliv na výkon při zaměstnání

Stres a jeho vliv na výkon při zaměstnání

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Urbanová
Šetření:04. 02. 2016 - 13. 02. 2016
Počet respondentů:133
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou České zemědělské univerzity v Praze. Studuji na Provozně ekonomické fakultě obor veřejná správa a regionální rozvoj. Tento dotazník je vytvořen za účelem sběru informací pro praktickou část bakalářské práce  na téma stres a jeho vliv na výkon při zaměstnání. Jmenuji se Anna Urbanová jsem studentkou České zemědělské univerzity v Praze. Studuji na Provozně ekonomické fakultě obor veřejná správa a regionální rozvoj. Tento dotazník je vytvořen za účelem sběru informací pro praktickou část bakalářské práce  na téma stres a jeho vliv na výkon při zaměstnání. Předem děkuji za Váš čas strávený nad dotazníkem a vaši pomoc 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8563,91 %63,91 %  
Muž4836,09 %36,09 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-35 let8463,16 %63,16 %  
20-30 let2115,79 %15,79 %  
40 a více let2115,79 %15,79 %  
35-40 let75,26 %5,26 %  

Graf

3. Vaše dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou7858,65 %58,65 %  
Vysokoškolské5239,1 %39,1 %  
Střední bez maturity21,5 %1,5 %  
Základní10,75 %0,75 %  

Graf

4. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodná/svobodný9571,43 %71,43 %  
Vdaná/ženatý2720,3 %20,3 %  
Rozvedená/rozvedený96,77 %6,77 %  
Vdova/vdovec21,5 %1,5 %  

Graf

5. Velikost Vašeho trvalého bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obec do 2000 obyvatel4634,59 %34,59 %  
Velkoměsto 100 000 obyvatel a více4130,83 %30,83 %  
Střední město do 50 000 obyvatel2619,55 %19,55 %  
Malé město do 10 000 obyvatel1410,53 %10,53 %  
Velké město do 100 000 obyvatel64,51 %4,51 %  

Graf

6. Velikost vašeho pracoviště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Malý podnik do 50 zaměstnanců4030,08 %30,08 %  
Mikropodnik do 10 zaměstnanců3727,82 %27,82 %  
Velký podnik 250 zaměstnanců a více3425,56 %25,56 %  
Střední podnik do 250 zaměstnanců2216,54 %16,54 %  

Graf

7. Kdo je Váš zaměstnavatel

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soukromý podnik/firma7959,4 %59,4 %  
Státní podnik, obec, kraj2015,04 %15,04 %  
Veřejná instituce (školství, zdravotnictví...)1511,28 %11,28 %  
Živnostník86,02 %6,02 %  
Jiné75,26 %5,26 %  
Nezisková organizace43,01 %3,01 %  

Graf

8. Co je podle Vás nejobvyklejší příčinou stresu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práce6649,62 %49,62 %  
Finance3727,82 %27,82 %  
Rodina1612,03 %12,03 %  
Zdraví1410,53 %10,53 %  

Graf

9. Dostáváte se při plnění Vašich pracovních povinností do stresu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10578,95 %78,95 %  
Ne2821,05 %21,05 %  

Graf

10. Jak řešíte stresové situace

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snažíte se vyřešit příčinu stresu5642,11 %42,11 %  
Odpoutání pozornosti od příčiny stresu4231,58 %31,58 %  
Cigarety, alkohol1612,03 %12,03 %  
Jídlo118,27 %8,27 %  
Vztekem86,02 %6,02 %  

Graf

11. Jaké jsou podle Vás příčiny stresu na pracovišti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracovní náplň6851,13 %51,13 %  
Zaměstnavatel3627,07 %27,07 %  
Kolegové2921,8 %21,8 %  

Graf

12. Ve stresu podávám lepší výkon než v klidu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8362,41 %62,41 %  
Ano5037,59 %37,59 %  

Graf

13. Mohou mít podle Vás stresovaní zaměstnanci podíl na zhoršení ekonomické situace podniku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12190,98 %90,98 %  
Ne129,02 %9,02 %  

Graf

14. Dostalo by Vás do stresu rozšíření pracovní náplně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7254,14 %54,14 %  
Ne6145,86 %45,86 %  

Graf

15. Vybrali byste si stresující a časově náročnou práci, která velice dobře finančně ohodnocená

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7153,38 %53,38 %  
Ano6246,62 %46,62 %  

Graf

16. Byla by pro Vás stresující práce důvodem pro ukončení pracovního poměru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7858,65 %58,65 %  
Ne5541,35 %41,35 %  

Graf

17. Vybrali byste si práci, která není stresující, není časově moc náročná, ovšem je finančně ne moc dobře ohodnocená

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7657,14 %57,14 %  
Ano5742,86 %42,86 %  

Graf

18. Práce kterou vykonáváte Vás...

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Baví9369,92 %69,92 %  
Finančně upokojuje6851,13 %51,13 %  
Stresuje4030,08 %30,08 %  
Časově omezuje3022,56 %22,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Vaše dosažené vzdělání

  • odpověď Střední s maturitou:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cigarety, alkohol na otázku 10. Jak řešíte stresové situace

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Vaše dosažené vzdělání

4. Jste

5. Velikost Vašeho trvalého bydliště

6. Velikost vašeho pracoviště

7. Kdo je Váš zaměstnavatel

8. Co je podle Vás nejobvyklejší příčinou stresu

9. Dostáváte se při plnění Vašich pracovních povinností do stresu?

10. Jak řešíte stresové situace

11. Jaké jsou podle Vás příčiny stresu na pracovišti

12. Ve stresu podávám lepší výkon než v klidu

13. Mohou mít podle Vás stresovaní zaměstnanci podíl na zhoršení ekonomické situace podniku

14. Dostalo by Vás do stresu rozšíření pracovní náplně

15. Vybrali byste si stresující a časově náročnou práci, která velice dobře finančně ohodnocená

16. Byla by pro Vás stresující práce důvodem pro ukončení pracovního poměru

17. Vybrali byste si práci, která není stresující, není časově moc náročná, ovšem je finančně ne moc dobře ohodnocená

18. Práce kterou vykonáváte Vás...

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Vaše dosažené vzdělání

4. Jste

5. Velikost Vašeho trvalého bydliště

6. Velikost vašeho pracoviště

7. Kdo je Váš zaměstnavatel

8. Co je podle Vás nejobvyklejší příčinou stresu

9. Dostáváte se při plnění Vašich pracovních povinností do stresu?

10. Jak řešíte stresové situace

11. Jaké jsou podle Vás příčiny stresu na pracovišti

12. Ve stresu podávám lepší výkon než v klidu

13. Mohou mít podle Vás stresovaní zaměstnanci podíl na zhoršení ekonomické situace podniku

14. Dostalo by Vás do stresu rozšíření pracovní náplně

15. Vybrali byste si stresující a časově náročnou práci, která velice dobře finančně ohodnocená

16. Byla by pro Vás stresující práce důvodem pro ukončení pracovního poměru

17. Vybrali byste si práci, která není stresující, není časově moc náročná, ovšem je finančně ne moc dobře ohodnocená

18. Práce kterou vykonáváte Vás...

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Urbanová, A.Stres a jeho vliv na výkon při zaměstnání (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://stres-a-jeho-vliv-na-vykon-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.