Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stres na pracovišti v hotelnictví

Stres na pracovišti v hotelnictví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Regina Tébrová
Šetření:20. 02. 2013 - 27. 02. 2013
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

chtěla bych Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který je součástí bakalářské práce mého kamaráda Luďka Ingaly, který je studentem Univerzity J. A. Komenského.

 

Tématem práce je stres na  pracovištích v hotelnictví, konkrétně na pozicích číšník/servírka, kuchař/ka a recepční. Dotazník je zcela anonymní, jeho vyplnění Vám zabere jen několik minut.

 

Děkuji za Vaši spolupráci.

 

Regina Tébrová

 

 

Odpovědi respondentů

1. Na jaké pozici pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
recepční3049,18 %49,18 %  
číšník/servírka2845,9 %45,9 %  
kuchař/ka34,92 %4,92 %  

Graf

2. Jak dlouho tuto pozic zastáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 roky a déle2236,07 %36,07 %  
2 - 3 roky2134,43 %34,43 %  
do 1 roku1829,51 %29,51 %  

Graf

3. Jste spokojen/a se svým zaměstnáním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2845,9 %45,9 %  
ano1321,31 %21,31 %  
spíše ne1321,31 %21,31 %  
ne711,48 %11,48 %  

Graf

4. Jak byste celkově zhodnotil/a vztahy na Vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše kladně3354,1 %54,1 %  
kladně1829,51 %29,51 %  
spíše záporně813,11 %13,11 %  
záporně23,28 %3,28 %  

Graf

5. Jaké z pocitů nebo stavů se u Vás objevují při výkonu zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše kladné4268,85 %68,85 %  
spíše záporné1118,03 %18,03 %  
záporné46,56 %6,56 %  
kladné46,56 %6,56 %  

Graf

6. Je stres součástí Vašeho každodenního pracovního života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2134,43 %34,43 %  
spíše ano2032,79 %32,79 %  
ano1524,59 %24,59 %  
ne58,2 %8,2 %  

Graf

7. Myslíte si, že pracujete ve stresovém prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2236,07 %36,07 %  
spíše ano1727,87 %27,87 %  
ano1524,59 %24,59 %  
ne711,48 %11,48 %  

Graf

8. Jak zvládáte stresové situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše kladně3455,74 %55,74 %  
kladně1321,31 %21,31 %  
spíše záporně1321,31 %21,31 %  
záporně11,64 %1,64 %  

Graf

9. Pokud by Vám, při současném pracovním zařazením, byly k Vašim pracovním úkolům trvale přidělěny úkoly další, myslíte, že byste s tím spojené zvýšení stresu zvládl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2845,9 %45,9 %  
spíše ne1524,59 %24,59 %  
ano1524,59 %24,59 %  
ne34,92 %4,92 %  

Graf

10. Hodnotíte svůj zdravotní stav jako dobrý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2947,54 %47,54 %  
spíše ano2134,43 %34,43 %  
spíše ne914,75 %14,75 %  
ne23,28 %3,28 %  

Graf

11. Máte pocit, že má stres vliv na Vaše zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2642,62 %42,62 %  
spíše ano2236,07 %36,07 %  
spíše ne813,11 %13,11 %  
ne58,2 %8,2 %  

Graf

12. Jak moc, pokud vůbec, se obáváte ztráty svého zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2744,26 %44,26 %  
spíše ano1524,59 %24,59 %  
ne1118,03 %18,03 %  
ano813,11 %13,11 %  

Graf

13. Bylo by, dle Vašeho názoru, těžké si najít zaměstnání, které by bylo alespoň tak dobré, jako Vaše současné zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2134,43 %34,43 %  
spíše ne1727,87 %27,87 %  
ano1422,95 %22,95 %  
ne914,75 %14,75 %  

Graf

14. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4370,49 %70,49 %  
muž1829,51 %29,51 %  

Graf

15. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let3150,82 %50,82 %  
26 - 35 let2236,07 %36,07 %  
36 - 45 let46,56 %6,56 %  
46 - 55 let23,28 %3,28 %  
56 let a více23,28 %3,28 %  

Graf

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední (ukončené maturitou)3049,18 %49,18 %  
vysokoškolské2032,79 %32,79 %  
vyšší odborné711,48 %11,48 %  
odborné učiliště (výuční list)34,92 %4,92 %  
základní11,64 %1,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Na jaké pozici pracujete?

2. Jak dlouho tuto pozic zastáváte?

3. Jste spokojen/a se svým zaměstnáním?

4. Jak byste celkově zhodnotil/a vztahy na Vašem pracovišti?

5. Jaké z pocitů nebo stavů se u Vás objevují při výkonu zaměstnání?

6. Je stres součástí Vašeho každodenního pracovního života?

7. Myslíte si, že pracujete ve stresovém prostředí?

8. Jak zvládáte stresové situace?

9. Pokud by Vám, při současném pracovním zařazením, byly k Vašim pracovním úkolům trvale přidělěny úkoly další, myslíte, že byste s tím spojené zvýšení stresu zvládl/a?

10. Hodnotíte svůj zdravotní stav jako dobrý?

11. Máte pocit, že má stres vliv na Vaše zdraví?

12. Jak moc, pokud vůbec, se obáváte ztráty svého zaměstnání?

13. Bylo by, dle Vašeho názoru, těžké si najít zaměstnání, které by bylo alespoň tak dobré, jako Vaše současné zaměstnání?

14. Jakého jste pohlaví?

15. Do jaké věkové kategorie patříte?

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Na jaké pozici pracujete?

2. Jak dlouho tuto pozic zastáváte?

3. Jste spokojen/a se svým zaměstnáním?

4. Jak byste celkově zhodnotil/a vztahy na Vašem pracovišti?

5. Jaké z pocitů nebo stavů se u Vás objevují při výkonu zaměstnání?

6. Je stres součástí Vašeho každodenního pracovního života?

7. Myslíte si, že pracujete ve stresovém prostředí?

8. Jak zvládáte stresové situace?

9. Pokud by Vám, při současném pracovním zařazením, byly k Vašim pracovním úkolům trvale přidělěny úkoly další, myslíte, že byste s tím spojené zvýšení stresu zvládl/a?

10. Hodnotíte svůj zdravotní stav jako dobrý?

11. Máte pocit, že má stres vliv na Vaše zdraví?

12. Jak moc, pokud vůbec, se obáváte ztráty svého zaměstnání?

13. Bylo by, dle Vašeho názoru, těžké si najít zaměstnání, které by bylo alespoň tak dobré, jako Vaše současné zaměstnání?

14. Jakého jste pohlaví?

15. Do jaké věkové kategorie patříte?

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tébrová, R.Stres na pracovišti v hotelnictví (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://stres-na-pracovisti-v-hoteln.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.