Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stres na pracovišti

Stres na pracovišti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Líšková
Šetření:07. 11. 2010 - 20. 11. 2010
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):22 / 21.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené dámy, vážení pánové,
jsme studenti 4. ročníku České zemědělské univerzity v Praze, oboru Hospodářská a kulturní studia a předkládáme Vám tento dotazník s prosbou o co nejpravdivější vyplnění. Všechny informace, které získáme, jsou anonymní. Tento dotazník bude sloužit jako podklad pro naši seminární práci s názvem „Stres na pracovišti“. Dotazník je proto určen osobám v hlavním nebo vedlejším pracovním poměru.
Stres je definován jako přetížení organismu nadměrnou zátěží, většinou psychického rázu.

Předem Vám velice děkujeme za Váš čas.
 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5855,24 %55,24 %  
muž4744,76 %44,76 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 358076,19 %76,19 %  
36 – 551716,19 %16,19 %  
56 a více43,81 %3,81 %  
do 2043,81 %3,81 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5855,24 %55,24 %  
3937,14 %37,14 %  
základní43,81 %3,81 %  
učiliště43,81 %3,81 %  

Graf

4. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný, svobodná8278,1 %78,1 %  
ženatý, vdaná, (příp. žijete v registrovaném partnerství) 1918,1 %18,1 %  
rozvedený, rozvedená32,86 %2,86 %  
vdovec, vdova10,95 %0,95 %  

Graf

5. Jaký druh práce vykonáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
administrativní práce5855,24 %55,24 %  
pracuji uvnitř budovy4845,71 %45,71 %  
jiné1817,14 %17,14 %  
manuální práce1312,38 %12,38 %  
IT87,62 %7,62 %  
pracuji venku65,71 %5,71 %  

Graf

6. Jaká je velikost Vašeho trvalého bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velkoměsto nad 100 000 obyvatel.5451,43 %51,43 %  
obec do 2 000 obyvatel2321,9 %21,9 %  
střední město do 50 000 obyvatel, 1413,33 %13,33 %  
malé město do 10 000 obyvatel, 109,52 %9,52 %  
velké město do 100 000 obyvatel, 43,81 %3,81 %  

Graf

7. Jaká je přibližná velikost podniku, ve kterém pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velký ( více jak 250 pracovníků)4441,9 %41,9 %  
malý ( méně než 50 pracovníků)2220,95 %20,95 %  
mikropodnik ( méně než 10 pracovníků)2120 %20 %  
střední ( méně než 250 pracovníků)1817,14 %17,14 %  

Graf

8. Je stres součástí vašeho každodenního života?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6561,9 %61,9 %  
ne4038,1 %38,1 %  

Graf

9. Jak zvládáte stresovou situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jinak4441,9 %41,9 %  
dělám jinou činnost, abych na to nemyslel/a3836,19 %36,19 %  
vztekám se2725,71 %25,71 %  
jídlem2523,81 %23,81 %  
zapálím si cigaretu2120 %20 %  
dám si alkohol98,57 %8,57 %  

Graf

10. Myslíte si, že pracujete ve stresovém prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4643,81 %43,81 %  
někdy4441,9 %41,9 %  
ne1514,29 %14,29 %  

Graf

11. Myslíte si, že potřebujete stres ke zvýšení vašich pracovních výkonů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6360 %60 %  
ano4240 %40 %  

Graf

12. Pracujete v zaměstnání na plný nebo částečný úvazek?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na plný úvazek5653,33 %53,33 %  
na částečný úvazek2826,67 %26,67 %  
na DPČ1413,33 %13,33 %  
na živnostenský list76,67 %6,67 %  

Graf

13. Jak jste spokojen se svým současným zaměstnáním?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný3937,14 %37,14 %  
dobrý3331,43 %31,43 %  
výborný1413,33 %13,33 %  
dostatečný1413,33 %13,33 %  
nedostatečný54,76 %4,76 %  

Graf

14. Pokud by Vám na současném místě byly k Vašim pracovním úkolům trvale přiděleny další pracovní úkoly myslíte, že byste to

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvládl s mírnými obtížemi4946,67 %46,67 %  
zvládl bez jakýchkoliv obtíží3028,57 %28,57 %  
zvládl s velkými obtížemi2220,95 %20,95 %  
nezvládl vůbec43,81 %3,81 %  

Graf

15. Co vám na pracovišti nejvíce vadí?(1 = nejméně vadí, 5 = nejvíce vadí)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
nedostatečné osvětlení pracovního místa2.3792.099
průvan, vlhko na pracovišti2.3592.075
hluk na pracovišti2.8941.748
prach na pracovišti2.5742.086
zakouřené prostředí na pracovišti2.7553.224
klimatizace2.3961.942
nevyhovující teplota na pracovišti2.7841.777
nevyhovující uspořádání pracoviště2.6861.627
zvýšené pracovní riziko a nebezpečí2.4062.221

Graf

16. Jak byste celkově zhodnotil vztahy na Vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný4643,81 %43,81 %  
dobrý3331,43 %31,43 %  
výborný1110,48 %10,48 %  
dostatečný87,62 %7,62 %  
nedostatečný76,67 %6,67 %  

Graf

17. Jaké z následujících pocitů nebo stavů se u vás objevují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedodržování pravidelného stravovacího režimu4946,67 %46,67 %  
přetrvávající, dlouhodobá únava z práce 4744,76 %44,76 %  
obavy související s pracovními úkoly3735,24 %35,24 %  
nervozita, poruchy soustředění související s přepracováním3028,57 %28,57 %  
obavy související s celkovou atmosférou na pracovišti3028,57 %28,57 %  
bolesti hlavy z přepracování 2422,86 %22,86 %  
nespavost související s pracovními úkoly 1110,48 %10,48 %  

Graf

18. Svůj celkový zdravotní stav byste zhodnotil jako

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobrý6662,86 %62,86 %  
velmi dobrý2523,81 %23,81 %  
spíše špatný1312,38 %12,38 %  
velmi špatný10,95 %0,95 %  

Graf

19. Máte pocit, že má stres vliv na vaše zdraví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8177,14 %77,14 %  
ne2422,86 %22,86 %  

Graf

20. Jak často relaxujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 x týdně4441,9 %41,9 %  
denně2725,71 %25,71 %  
několikrát do týdne1110,48 %10,48 %  
1 x do měsíce98,57 %8,57 %  
vůbec76,67 %6,67 %  
párkrát do měsíce76,67 %6,67 %  

Graf

21. Jak moc, pokud vůbec, se obáváte ztráty svého zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
trochu4441,9 %41,9 %  
skoro vůbec2321,9 %21,9 %  
vůbec2019,05 %19,05 %  
velmi 1817,14 %17,14 %  

Graf

22. Jak obtížné by bylo podle Vašeho názoru najít si zaměstnání, které by bylo alespoň tak dobré, jako je Vaše současné zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše obtížné4340,95 %40,95 %  
velmi obtížné2927,62 %27,62 %  
spíše jednoduché2826,67 %26,67 %  
velmi jednoduché54,76 %4,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

 • odpověď :
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborný na otázku 16. Jak byste celkově zhodnotil vztahy na Vašem pracovišti?

8. Je stres součástí vašeho každodenního života?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše špatný na otázku 18. Svůj celkový zdravotní stav byste zhodnotil jako
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ženatý, vdaná, (příp. žijete v registrovaném partnerství) na otázku 4. Jste

12. Pracujete v zaměstnání na plný nebo částečný úvazek?

 • odpověď na plný úvazek:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ženatý, vdaná, (příp. žijete v registrovaném partnerství) na otázku 4. Jste

15. Co vám na pracovišti nejvíce vadí?(1 = nejméně vadí, 5 = nejvíce vadí)

 • odpověď zakouřené prostředí na pracovišti=1:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi hluk na pracovišti=1 na otázku 15. Co vám na pracovišti nejvíce vadí?(1 = nejméně vadí, 5 = nejvíce vadí)
 • odpověď zvýšené pracovní riziko a nebezpečí=1:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi hluk na pracovišti=1 na otázku 15. Co vám na pracovišti nejvíce vadí?(1 = nejméně vadí, 5 = nejvíce vadí)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Jste

5. Jaký druh práce vykonáváte?

6. Jaká je velikost Vašeho trvalého bydliště?

7. Jaká je přibližná velikost podniku, ve kterém pracujete?

8. Je stres součástí vašeho každodenního života?

9. Jak zvládáte stresovou situaci?

10. Myslíte si, že pracujete ve stresovém prostředí?

11. Myslíte si, že potřebujete stres ke zvýšení vašich pracovních výkonů?

12. Pracujete v zaměstnání na plný nebo částečný úvazek?

13. Jak jste spokojen se svým současným zaměstnáním?

14. Pokud by Vám na současném místě byly k Vašim pracovním úkolům trvale přiděleny další pracovní úkoly myslíte, že byste to

15. Co vám na pracovišti nejvíce vadí?(1 = nejméně vadí, 5 = nejvíce vadí)

16. Jak byste celkově zhodnotil vztahy na Vašem pracovišti?

17. Jaké z následujících pocitů nebo stavů se u vás objevují?

18. Svůj celkový zdravotní stav byste zhodnotil jako

19. Máte pocit, že má stres vliv na vaše zdraví?

20. Jak často relaxujete?

21. Jak moc, pokud vůbec, se obáváte ztráty svého zaměstnání?

22. Jak obtížné by bylo podle Vašeho názoru najít si zaměstnání, které by bylo alespoň tak dobré, jako je Vaše současné zaměstnání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Jste

5. Jaký druh práce vykonáváte?

6. Jaká je velikost Vašeho trvalého bydliště?

7. Jaká je přibližná velikost podniku, ve kterém pracujete?

8. Je stres součástí vašeho každodenního života?

9. Jak zvládáte stresovou situaci?

10. Myslíte si, že pracujete ve stresovém prostředí?

11. Myslíte si, že potřebujete stres ke zvýšení vašich pracovních výkonů?

12. Pracujete v zaměstnání na plný nebo částečný úvazek?

13. Jak jste spokojen se svým současným zaměstnáním?

14. Pokud by Vám na současném místě byly k Vašim pracovním úkolům trvale přiděleny další pracovní úkoly myslíte, že byste to

15. Co vám na pracovišti nejvíce vadí?(1 = nejméně vadí, 5 = nejvíce vadí)

16. Jak byste celkově zhodnotil vztahy na Vašem pracovišti?

17. Jaké z následujících pocitů nebo stavů se u vás objevují?

18. Svůj celkový zdravotní stav byste zhodnotil jako

19. Máte pocit, že má stres vliv na vaše zdraví?

20. Jak často relaxujete?

21. Jak moc, pokud vůbec, se obáváte ztráty svého zaměstnání?

22. Jak obtížné by bylo podle Vašeho názoru najít si zaměstnání, které by bylo alespoň tak dobré, jako je Vaše současné zaměstnání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Líšková, Z.Stres na pracovišti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://stres-na-pracovisti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.