Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stres státních zaměstnanců

Stres státních zaměstnanců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominika Sokolová
Šetření:20. 02. 2016 - 05. 03. 2016
Počet respondentů:118
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.04
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku pro diplomovou práci na téma: „Stres zaměstnanců ve státní organizace“.

Cílem tohoto dotazníkového šetření je zjistit míru stresu a stresové faktory u Vás, zaměstnanců okresního soudu. Dále chce rozpoznat, jaké symptomy stresu se u Vás případně projevují a co děláte pro zvládání stresu. 

Předem Vám děkuji za Vaši ochotu a čas. 

Dominika Sokolová

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho v organizaci pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-5 let4235,59 %35,59 %  
více než 10 let3126,27 %26,27 %  
5-10 let2319,49 %19,49 %  
méně než rok2218,64 %18,64 %  

Graf

2. Jak hodnotíte své současné zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uspokojivé5143,22 %43,22 %  
dobré3428,81 %28,81 %  
ještě vyhovující1815,25 %15,25 %  
nevyhovující97,63 %7,63 %  
vynikající65,08 %5,08 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské (Bc., Ing., Mgr., JUDr.)6151,69 %51,69 %  
středoškolské s maturitou5143,22 %43,22 %  
vyšší odborné (DiS.)65,08 %5,08 %  

Graf

4. Prožíváte na pracovišti stres?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, někdyotázka č. 5, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy6252,54 %52,54 %  
ano4840,68 %40,68 %  
ne86,78 %6,78 %  

Graf

5. Pokud ano, jde o stres:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednorázový6861,82 %57,63 %  
dlouhodobý4238,18 %35,59 %  

Graf

6. Máte pocit, že má stres vliv na Vaše zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9378,81 %78,81 %  
ne2521,19 %21,19 %  

Graf

7. Jaké jsou symptomy Vašeho stresu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podrážděnost, špatná nálada6151,69 %51,69 %  
nervozita, poruchy soustředění4941,53 %41,53 %  
únava4739,83 %39,83 %  
nespavost3025,42 %25,42 %  
bolesti hlavy, migrény2823,73 %23,73 %  
zvýšená chuť k jídlu1916,1 %16,1 %  
bolest břicha, nevolnosti1714,41 %14,41 %  
vysoký tlak86,78 %6,78 %  
ztráta chuti k jídlu54,24 %4,24 %  
pocení54,24 %4,24 %  
třes rukou/celého těla43,39 %3,39 %  
nemám stres10,85 %0,85 %  
Neustálý strach10,85 %0,85 %  
žádné10,85 %0,85 %  
celková ztuhlost, bolest zad10,85 %0,85 %  
Syndrom karpálního tunelu.10,85 %0,85 %  
Nic10,85 %0,85 %  
Zvýšená padavost vlasů10,85 %0,85 %  
pocity na omdlení, nevolnost, bolesti hlavy, zvýšená chuť k jídlu, podrážděnost, špatná nálada, velká únava.10,85 %0,85 %  
smutek, ztráta chuti žít10,85 %0,85 %  
NERELEVANTNÍ, viz výše10,85 %0,85 %  

Graf

8. Co je pro Vás nejvíce stresující (oznámkujte 1 – nejméně stresující; 5 – nejvíce stresující):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
špatné vztahy na pracovišti3.1612.084
velké množství úkolů3.3221.523
nejednotné pracovní postupy/dokumenty3.281.456
zástup spolupracovníků2.5511.756
finanční ohodnocení3.2711.859
nedostatečné technické vybavení2.4661.418
informovanost2.9321.3
řešení problémů3.1021.295
rozvoj profesního růstu2.6781.828
monotónní práce2.5251.843
komunikace s účastníky řízení2.5511.536
komunikace s nadřízenými2.8391.694
špatné pracovní prostředí (hluk, nečistota, zápach, teplota, světlo, málo místa, ...)2.4491.722
nevyhovující uspořádání pracoviště2.2631.38

Graf

9. Dostáváte k plnění úkolů dostatečné informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou6353,39 %53,39 %  
občas3428,81 %28,81 %  
výjimečně119,32 %9,32 %  
vždy97,63 %7,63 %  
nikdy10,85 %0,85 %  

Graf

10. Pracujete pod časovým tlakem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas4235,59 %35,59 %  
často3428,81 %28,81 %  
velmi často2420,34 %20,34 %  
výjimečně1613,56 %13,56 %  
nikdy21,69 %1,69 %  

Graf

11. Myslíte si, že potřebujete určitou míru stresu ke zvýšení Vašeho pracovního výkonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7059,32 %59,32 %  
ano4840,68 %40,68 %  

Graf

12. Co Vám nejvíce pomáhá od stresu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodina, přátelé5849,15 %49,15 %  
spánek5143,22 %43,22 %  
fyzická aktivita (sport, sex, …)4941,53 %41,53 %  
odpočinek4941,53 %41,53 %  
kniha, TV, hudba4638,98 %38,98 %  
cigareta, alkohol2218,64 %18,64 %  
cestování1210,17 %10,17 %  
Lízátko10,85 %0,85 %  
nic10,85 %0,85 %  
pobyt v přírodě a v tichu sama se sebou10,85 %0,85 %  
vše uvedené, zkrátka nebýt v práci10,85 %0,85 %  

Graf

13. Jak často relaxujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát do týdne3933,05 %33,05 %  
párkrát do měsíce3529,66 %29,66 %  
denně2622,03 %22,03 %  
výjimečně1815,25 %15,25 %  

Graf

14. K lepší spokojenosti v zaměstnání by přispělo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lepší finanční ohodnocení8370,34 %70,34 %  
uznání4941,53 %41,53 %  
vztahy na pracovišti4033,9 %33,9 %  
komunikace3428,81 %28,81 %  
vedení2218,64 %18,64 %  
informace2218,64 %18,64 %  
zvolnění přístupu určitých soudců10,85 %0,85 %  
přijmutí další jedné pracovní síly10,85 %0,85 %  
větší autorita před občany 10,85 %0,85 %  
kdyby úředník byl úředník a ne nesvéprávný podřízený10,85 %0,85 %  
Méně pracovních nároků, méně hektické tempo a více pravomocí. Na učitele je kladeno stále více nároků, přičemž jsou nám souběžně snižovány kompetence.10,85 %0,85 %  
benefity10,85 %0,85 %  

Graf

15. Používáte léky nebo volně prodejné preparáty pro odbourání nebo potlačení stresu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10286,44 %86,44 %  
ano1613,56 %13,56 %  

Graf

16. Pomohl Vám zakoupený přípravek?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano646,15 %5,08 %  
nedokážu posoudit430,77 %3,39 %  
ne323,08 %2,54 %  

Graf

17. Vyhledali jste někdy odbornou pomoc v souvislosti se stresem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10286,44 %86,44 %  
ano1613,56 %13,56 %  

Graf

18. Obáváte se ztráty svého zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
trochu6151,69 %51,69 %  
vůbec4941,53 %41,53 %  
velmi86,78 %6,78 %  

Graf

19. Jak obtížné by bylo podle Vašeho názoru najít si zaměstnání, které by bylo alespoň tak dobré, jako je Vaše současné zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše obtížné6151,69 %51,69 %  
spíše snadné2924,58 %24,58 %  
velmi obtížné2016,95 %16,95 %  
velmi snadné86,78 %6,78 %  

Graf

20. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 – 35 let5042,37 %42,37 %  
18 – 25 let2722,88 %22,88 %  
36 – 45 let2420,34 %20,34 %  
46 – 55 let1411,86 %11,86 %  
více než 55 let32,54 %2,54 %  

Graf

21. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10084,75 %84,75 %  
muž1815,25 %15,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Pokud ano, jde o stres:

  • odpověď jednorázový:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi někdy na otázku 4. Prožíváte na pracovišti stres?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak dlouho v organizaci pracujete?

2. Jak hodnotíte své současné zaměstnání?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Prožíváte na pracovišti stres?

5. Pokud ano, jde o stres:

6. Máte pocit, že má stres vliv na Vaše zdraví?

7. Jaké jsou symptomy Vašeho stresu:

8. Co je pro Vás nejvíce stresující (oznámkujte 1 – nejméně stresující; 5 – nejvíce stresující):

9. Dostáváte k plnění úkolů dostatečné informace?

10. Pracujete pod časovým tlakem?

11. Myslíte si, že potřebujete určitou míru stresu ke zvýšení Vašeho pracovního výkonu?

12. Co Vám nejvíce pomáhá od stresu:

13. Jak často relaxujete?

14. K lepší spokojenosti v zaměstnání by přispělo:

15. Používáte léky nebo volně prodejné preparáty pro odbourání nebo potlačení stresu?

17. Vyhledali jste někdy odbornou pomoc v souvislosti se stresem?

18. Obáváte se ztráty svého zaměstnání?

19. Jak obtížné by bylo podle Vašeho názoru najít si zaměstnání, které by bylo alespoň tak dobré, jako je Vaše současné zaměstnání?

20. Do jaké věkové skupiny patříte?

21. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak dlouho v organizaci pracujete?

2. Jak hodnotíte své současné zaměstnání?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Prožíváte na pracovišti stres?

5. Pokud ano, jde o stres:

6. Máte pocit, že má stres vliv na Vaše zdraví?

7. Jaké jsou symptomy Vašeho stresu:

8. Co je pro Vás nejvíce stresující (oznámkujte 1 – nejméně stresující; 5 – nejvíce stresující):

9. Dostáváte k plnění úkolů dostatečné informace?

10. Pracujete pod časovým tlakem?

11. Myslíte si, že potřebujete určitou míru stresu ke zvýšení Vašeho pracovního výkonu?

12. Co Vám nejvíce pomáhá od stresu:

13. Jak často relaxujete?

14. K lepší spokojenosti v zaměstnání by přispělo:

15. Používáte léky nebo volně prodejné preparáty pro odbourání nebo potlačení stresu?

17. Vyhledali jste někdy odbornou pomoc v souvislosti se stresem?

18. Obáváte se ztráty svého zaměstnání?

19. Jak obtížné by bylo podle Vašeho názoru najít si zaměstnání, které by bylo alespoň tak dobré, jako je Vaše současné zaměstnání?

20. Do jaké věkové skupiny patříte?

21. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sokolová, D.Stres státních zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://stres-statnich-zamestnancu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.