Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stres - studenti VŠ versus pracující

Stres - studenti VŠ versus pracující

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Arty Sju
Šetření:13. 04. 2011 - 16. 04. 2011
Počet respondentů:155
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto miniprůzkumu je zjistit, kdo je více stresovaný - maturanti, kteří se rozhodli jít na vysokou a nebo ti pracující? 

Jedná se o práci na seminář, ne o žádný velký průzkum,důležité je hlavně vyzkoušet si práci s dotazníkem, nicméně může být zajímavé se nad tím zamyslet a alespoň téma "naťuknout" (proto jsme si ho také vybraly).

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
204529,03 %29,03 %  
212717,42 %17,42 %  
221811,61 %11,61 %  
19159,68 %9,68 %  
23117,1 %7,1 %  
25106,45 %6,45 %  
2463,87 %3,87 %  
2653,23 %3,23 %  
1853,23 %3,23 %  
1742,58 %2,58 %  
ostatní odpovědi 29
28
27
38
31
35
95,81 %5,81 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:21.38
Minimum:18
Maximum:27
Variační rozpětí:9
Rozptyl:4.11
Směrodatná odchylka:2.03
Medián:21
Modus:20

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10769,03 %69,03 %  
muž4830,97 %30,97 %  

Graf

3. Bydlíš

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s rodiči8152,26 %52,26 %  
na koleji nebo privátu (se spolubydlícími)4227,1 %27,1 %  
sám (sama) nebo s přítelem(kyní)3220,65 %20,65 %  

Graf

4. Studuješ nebo pracuješ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [studujiotázka č. 5, pracujiotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studuji12681,29 %81,29 %  
pracuji2918,71 %18,71 %  

Graf

5. Kterou školu (pokud možno i obor) studuješ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠE32,48 %1,94 %  
gymnázium32,48 %1,94 %  
UK - žurnalistika21,65 %1,29 %  
čvut21,65 %1,29 %  
Vysoká škola ekonomická, Národní hospodářství21,65 %1,29 %  
ZČU, cizí jazyky pro komerční praxi21,65 %1,29 %  
VŠCHT, Biochemie a biotechnologie10,83 %0,65 %  
právo10,83 %0,65 %  
Pedagogická fakulta, obor psychologie10,83 %0,65 %  
ČVUT stavební10,83 %0,65 %  
ostatní odpovědi zču
VOŠ dr. Ilony Mauritzové, obor Sociální práce
ZČU-psychologie
Architektura
ZČU-pedagogická fakulta,psychologie
psychologie zču
University of Glasgow (politika, filosofie)
ZCU, PEF, Sociální práce
pedagogická fakulta,obor psychologie
ZČU - Informatika
pedagogická fakulta ZČU psychologie
VŠE, NF, obor národní hospodářství
pajda psychologie
ZČU psychologie
FFZCU Sociologie
informační studia a knihovnictví, FF UK
ZČU - pedagogická fakulta, obor: sociální práce
VŠE Praha,Mezinárodní obchod + FSV UK Žurnalistika
UUD Multimediální design
FEL technická ekologie
ZČU-FEL-KOE
ZCU fakulta elektrotechnicka
všeobecné gymnázium
Studuji i pracuji-ne brigáda.Škola UUD/Práce média
FA ČVUT
FPR-právo a právní věda + FPE-psychologie
zču- fpr- právo a právní věda
Západočeská univerzita, filozofická fakulta
zcu elektro
MU informační studia a knihovnictví
ZČU - AJ se zaměřením na vzdělávání
Hotelová-cestovní ruch a hotelnictví
Vysoká škola ekonomická Politologie
ZČU FEK MANAGEMENT ONCHODNÍCH ČINNOSTÍ
VOŠZ Dr. Ilony Mauritzové,
Vysoká škola ekonomická v Praze
ZČU právo
Farmaceutická fakulta UK
všcht biochemie
Jazyková škola, angličtina
LF UK Plzeň - Všeobecné lékařství
ZČU FPE
ZČU FEK,
VŠE Fakulta Managementu
LFP zubní lékařství
VŠE, Národní hospodářství
ZČU, Fakulta právnická. Právo
ČVUT dopravní
Zcu, fpe, hudba se zamerenim na vzdelavani
Konzervatoř
SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň
Západočeská univerzita v Plzni
ZČU, psychologie se zaměř. na vzdělávání
FAV, Plzeň, Geomatika
ZČU, obor +TM na FELu
FSV UK
Gymnázium Luďka Pika
Vysoká škola polytechnická, obor cestovní ruch
PŘF UK - biologie
FPE - psychologie se zaměřením na vzděávání; FF -
ZČU FF Filologie
FF ZČU sociologie
ZCU. FAV, obor Informatika
FSV UK - žurnalistika
ZČÚ/FPE/KVK
ZČU, FF, MV-VES
VŠE - ekonomika a management
FAV ZČU Matematika
Masarykovo gymnázium
Gymnázium, všeobecné
UK, Lékařská fakulta - všeobecné
MU - FF
Farmaceutická fakulta UK,obor Zdrav.bioanalitika
FPE ZČU Plzeň - psychologie, angličtina
ZČU, filosofická fakulta, politologie
Filozofická fakulta ZČU, obor Filologie
VŠCHT
Slezská univerzita v Opavě, Sociální patologie
Slezská univerzita, Hotelnictví a lázeňství
UHK (archivnictví-historie)
ČVUT - FJFI - Fyzika nanostruktur
ekonomickou
ekonomie UPCE
ZČU, Cizí jazyky pro komerční praxi nj-rj
VŠPJ - Finance a řízení
Univerzita Hradec Králové, obor Cizí jazyky pro CR
VŠPJ obor cestovní ruch
Ekonomická fakulta ZČU
ČZU
UTB
VŠPJ - cestovní ruch
ZČU-FEK
VOŠZ Dr. Ilony Mauritzové, obor zubní technik
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Právnícká fakulta UK
Přírodovědecká fakulta
ZČU, FF, Obecné dějiny
VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta
Pedagogickou
Jihočeská univerzita v ČB, Zemědělská fakulta
PdF UHK,učitelství pro 2.stupeň ZŠ - Biologie / Vv
VOŠ veřejnosprávní činnosti
FF UHK, Počítačová podpora archivnictví
10385,12 %66,45 % 

Graf

6. Ve kterém oboru pracuješ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
IT416 %2,58 %  
obchod28 %1,29 %  
obchodní reprezentant a finanční poradce14 %0,65 %  
Zdravotnický asistent14 %0,65 %  
informatika14 %0,65 %  
sociální práce14 %0,65 %  
Informační technologie14 %0,65 %  
Elektro14 %0,65 %  
Informační technika14 %0,65 %  
jazyky14 %0,65 %  
ostatní odpovědi Doprava
administrativa
energetika
Elektrotechnika
vzdělávání
Zdravotnictví
Finančnictví
strojařina
strojírenství
služby
sociální služby, též studuji
1144 %7,1 % 

Graf

7. Aktivně sportuješ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 krát týdně8454,19 %54,19 %  
vůbec4931,61 %31,61 %  
více než 3 krát týdně2214,19 %14,19 %  

Graf

8. Stravuješ se pravidelně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tak napůl6944,52 %44,52 %  
ano6139,35 %39,35 %  
ne2516,13 %16,13 %  

Graf

9. Kolik spíš v průměru hodin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6-811070,97 %70,97 %  
8 a více3220,65 %20,65 %  
méně než 6138,39 %8,39 %  

Graf

10. Jak často týdně se průměrně cítíš ve stresu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 krát5636,13 %36,13 %  
0-1 krát3220,65 %20,65 %  
3-5 krát2516,13 %16,13 %  
cítím se ve stresu neustále2415,48 %15,48 %  
5 a více krát1811,61 %11,61 %  

Graf

11. Jakým způsobem obvykle odbouráváš stres?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odreagováním s přáteli9058,06 %58,06 %  
relaxací doma, v přírodě8051,61 %51,61 %  
sportem6038,71 %38,71 %  
alkoholem, cigaretami nebo jinými návykovými látkami4931,61 %31,61 %  
relaxačními technikami42,58 %2,58 %  
Hudba21,29 %1,29 %  
s rodinou, přítelem, na motorce10,65 %0,65 %  
internet, kulečník na síti10,65 %0,65 %  
pokaždé jinak10,65 %0,65 %  
filmy nebo knihy10,65 %0,65 %  
a Jógou10,65 %0,65 %  
počítačové hry10,65 %0,65 %  
masturbace10,65 %0,65 %  
PC, hry, filmy, hudba10,65 %0,65 %  
sexem10,65 %0,65 %  
chodím na brigádu každý den po škole10,65 %0,65 %  
koupel, čas strávený s přítelem, nakupování10,65 %0,65 %  
posloucháním hudby, chozením do kina, četbou, psan10,65 %0,65 %  
není čas na odbourávání10,65 %0,65 %  
prací=hudbou10,65 %0,65 %  
stres mi dělá dobře, bez něj to není ono... ;-)10,65 %0,65 %  
Ten alkohol spojený samozřejmě s dobrou zábavou10,65 %0,65 %  
nutelou10,65 %0,65 %  
sex10,65 %0,65 %  
sex and ganja10,65 %0,65 %  
prací (možná by to chtělo možnost pracuji i studuj10,65 %0,65 %  
smíchem10,65 %0,65 %  
uklízením10,65 %0,65 %  
čtením10,65 %0,65 %  
vyspím se z toho10,65 %0,65 %  
cigarety, spánek10,65 %0,65 %  
jídlem10,65 %0,65 %  

Graf

12. Trpíš somatickými obtížemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř nikdy9058,06 %58,06 %  
občas5636,13 %36,13 %  
často74,52 %4,52 %  
velmi často21,29 %1,29 %  

Graf

13. Máš pocit, že nestíháš úkoly, které bys měl(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mohlo by to být lepší, ale stíhám7045,16 %45,16 %  
často nestíhám4931,61 %31,61 %  
vůbec nestíhám, cítím se zavalen(a) prací2415,48 %15,48 %  
ne, stíhám vše v pořádku127,74 %7,74 %  

Graf

14. Máš tolik volného času, kolik bys rád(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5032,26 %32,26 %  
ne4327,74 %27,74 %  
spíše ano4227,1 %27,1 %  
ano2012,9 %12,9 %  

Graf

15. Máš děti? (počítáno i ty "na cestě")

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14996,13 %96,13 %  
ano63,87 %3,87 %  

Graf

16. Kdyby ses mohl(a) znovu rozhodnout, zvoli(a) bys stejnou variantu práce/škola ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12178,06 %78,06 %  
ne2717,42 %17,42 %  
jak kdy10,65 %0,65 %  
Ano, maximálně by šlo o pár drobných úprav.10,65 %0,65 %  
ano, studuju i pracuju (ta volba mi tu chybí)10,65 %0,65 %  
nic10,65 %0,65 %  
študovanie na vš neni stresujúce..len skuskove :))10,65 %0,65 %  
jo,ale až bych měla dokončenou VŠ10,65 %0,65 %  
nezvolila, ale nelituji10,65 %0,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Trpíš somatickými obtížemi?

  • odpověď téměř nikdy:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-1 krát na otázku 10. Jak často týdně se průměrně cítíš ve stresu?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, stíhám vše v pořádku na otázku 13. Máš pocit, že nestíháš úkoly, které bys měl(a)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Bydlíš

4. Studuješ nebo pracuješ?

7. Aktivně sportuješ

8. Stravuješ se pravidelně?

9. Kolik spíš v průměru hodin?

10. Jak často týdně se průměrně cítíš ve stresu?

11. Jakým způsobem obvykle odbouráváš stres?

12. Trpíš somatickými obtížemi?

13. Máš pocit, že nestíháš úkoly, které bys měl(a)?

14. Máš tolik volného času, kolik bys rád(a)?

15. Máš děti? (počítáno i ty "na cestě")

16. Kdyby ses mohl(a) znovu rozhodnout, zvoli(a) bys stejnou variantu práce/škola ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Bydlíš

4. Studuješ nebo pracuješ?

7. Aktivně sportuješ

8. Stravuješ se pravidelně?

9. Kolik spíš v průměru hodin?

10. Jak často týdně se průměrně cítíš ve stresu?

11. Jakým způsobem obvykle odbouráváš stres?

12. Trpíš somatickými obtížemi?

13. Máš pocit, že nestíháš úkoly, které bys měl(a)?

14. Máš tolik volného času, kolik bys rád(a)?

15. Máš děti? (počítáno i ty "na cestě")

16. Kdyby ses mohl(a) znovu rozhodnout, zvoli(a) bys stejnou variantu práce/škola ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sju, A.Stres - studenti VŠ versus pracující (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://stres-studenti-vs-versus-pra.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.