Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stres u studentů

Stres u studentů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Hošková
Šetření:11. 03. 2009 - 12. 03. 2009
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.13
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pouze pro studenty Vysoké školy ve 4. semestru (2. ročník) a starší. Cílem našeho šetření je zjistit, jaké stresory se vyskytují v největší míře mezi studenty, zda existuje významný rozdíl v působení těchto faktorů mezi pohlavími a také, zda existuje závislost ve vnímání stresorů mezi skupinou „nepracujících“ studentů a skupinou studentů, kteří vykonávají pravidelnou pracovní činnost. Jedním z hlavních cílů šetření je získat informace o tom, které stresogenní faktory nejvíce působí na studenty.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2666,67 %68,42 %  
muž1333,33 %34,21 %  

Graf

2. Kolika procenty byste označili stres, který na Vás působil při zkouškách v 1. ročníku?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
70717,95 %18,42 %  
50615,38 %15,79 %  
90615,38 %15,79 %  
100410,26 %10,53 %  
80410,26 %10,53 %  
60410,26 %10,53 %  
4037,69 %7,89 %  
1525,13 %5,26 %  
3012,56 %2,63 %  
1712,56 %2,63 %  
ostatní odpovědi 55 12,56 %2,63 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:65.59
Minimum:15
Maximum:100
Variační rozpětí:85
Rozptyl:498.36
Směrodatná odchylka:22.32
Medián:70
Modus:70

Graf

3. Kolika procenty byste označili stres, který na Vás působil při zkouškách ve 2. ročníku?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50717,95 %18,42 %  
60615,38 %15,79 %  
90410,26 %10,53 %  
70410,26 %10,53 %  
8037,69 %7,89 %  
4037,69 %7,89 %  
10025,13 %5,26 %  
2012,56 %2,63 %  
1712,56 %2,63 %  
1512,56 %2,63 %  
ostatní odpovědi 65
85
30
0
75
45
10
717,95 %18,42 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:58.7
Minimum:10
Maximum:100
Variační rozpětí:90
Rozptyl:516.99
Směrodatná odchylka:22.74
Medián:60
Modus:50

Graf

4. Domníváte se, že pociťujete stres více při zkoušce nebo před zkouškou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Před zkouškou3589,74 %92,11 %  
Při zkoušce410,26 %10,53 %  

Graf

5. Zatrhněte prosím 3 nejčastější důvody možného stresu, který na Vás působí při zkoušce

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nervozita, zmatkování3179,49 %81,58 %  
Zapomenutí znalostí2871,79 %73,68 %  
Obava z2461,54 %63,16 %  
Nedostatečná příprava2358,97 %60,53 %  
Obava z neznámých otázek i po prostudování materiálů512,82 %13,16 %  
Nespravedlnost při opravě410,26 %10,53 %  

Graf

6. Jak dlouho se v průměru připravujete na zkoušku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příprava 3 dny1641,03 %42,11 %  
Příprava 4 dny a více1025,64 %26,32 %  
Příprava 2 dny820,51 %21,05 %  
Příprava 1 den512,82 %13,16 %  

Graf

7. Jak dlouho se připravujete na velmi obtížné zkoušky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příprava 4 dny a více2974,36 %76,32 %  
Příprava 3 dny512,82 %13,16 %  
Příprava 2 dny37,69 %7,89 %  
Příprava 1 den25,13 %5,26 %  

Graf

8. Kolik hodin denně věnujete přípravě na zkoušku

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5717,95 %18,42 %  
3717,95 %18,42 %  
4410,26 %10,53 %  
8410,26 %10,53 %  
2410,26 %10,53 %  
637,69 %7,89 %  
737,69 %7,89 %  
1037,69 %7,89 %  
125,13 %5,26 %  
0.0112,56 %2,63 %  
ostatní odpovědi 0.5 12,56 %2,63 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.69
Minimum:0.5
Maximum:10
Variační rozpětí:9.5
Rozptyl:6.05
Směrodatná odchylka:2.46
Medián:5
Modus:5

Graf

9. Připravujete se na zkoušku v noci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2051,28 %52,63 %  
ne1948,72 %50 %  

Graf

10. Domníváte se, že se průměrně připravujete na zkoušky svědomitě nebo by to mohlo (mělo) být lepší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Měl(a) bych více2769,23 %71,05 %  
Připravuji se svědomitě1230,77 %31,58 %  

Graf

11. Připravujete se na zkoušku již v průběhu semestru nebo až před zkouškou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Před zkouškou3282,05 %84,21 %  
Již v průběhu semestru717,95 %18,42 %  

Graf

12. Kolik času měsíčně trávíte ve svém mimoškolním čase studiem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7 dnů2051,28 %52,63 %  
0 dnů1435,9 %36,84 %  
více410,26 %10,53 %  
14 dnů12,56 %2,63 %  

Graf

13. Pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2256,41 %57,89 %  
ne1743,59 %44,74 %  

Graf

14. Domníváte se, že Vaše zaměstnání přispívá k lepšímu zvládání zkoušek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2090,91 %52,63 %  
ano29,09 %5,26 %  

Graf

15. Domníváte se, že od té doby, co pracujete, si studia vážíte více a máte větší úsilí studium dokončit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1568,18 %39,47 %  
ano731,82 %18,42 %  

Graf

16. Pracujete proto, abyste zlepšili svou finanční situaci nebo proto, abyste získali zkušenosti a praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oboje1150 %28,95 %  
Finanční situace1045,45 %26,32 %  
Praxe14,55 %2,63 %  

Graf

17. Které faktory Vás nejvíce ovlivňují při studiu a z jaké míry? 1 - nejméně, 5 - nejvíce

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Tlak a nedostatek termínů3.2311.665
Nepřesná či nesrozumitelná zadání3.2561.114
Nedostatek studijních materiálů3.0771.507
Osobní problémy2.7951.189
Nedostatek klidu na studium, rozptýlení3.3851.365
Problémy s bydlením1.6921.29
Strach z neúspěchu3.410.96
Přílišná vytíženost (školní i mimoškolní)3.411.473
Celkové neúspěchy2.8211.481
Finanční problémy2.0511.638
Spory s přáteli, kolegy či vyučujícími2.0771.045
Nedostatek spánku, únava2.9741.717
Zdravotní problémy, zdraví2.1031.579

Graf

18. Cítíte-li stres, snažíte se ho utlumit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snažím se ho utlumit2153,85 %55,26 %  
Chtěl(a) bych, ale nevím jak1743,59 %44,74 %  
Nesnažím se ho utlumit12,56 %2,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Hošková, A.Stres u studentů (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://stres-u-studentu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.