Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stres u studentů

Stres u studentů

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Hošková
Šetření:11. 03. 2009 - 12. 03. 2009
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.13
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pouze pro studenty Vysoké školy ve 4. semestru (2. ročník) a starší. Cílem našeho šetření je zjistit, jaké stresory se vyskytují v největší míře mezi studenty, zda existuje významný rozdíl v působení těchto faktorů mezi pohlavími a také, zda existuje závislost ve vnímání stresorů mezi skupinou „nepracujících“ studentů a skupinou studentů, kteří vykonávají pravidelnou pracovní činnost. Jedním z hlavních cílů šetření je získat informace o tom, které stresogenní faktory nejvíce působí na studenty.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2666,67 %68,42 %  
muž1333,33 %34,21 %  

Graf

2. Kolika procenty byste označili stres, který na Vás působil při zkouškách v 1. ročníku?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
70717,95 %18,42 %  
50615,38 %15,79 %  
90615,38 %15,79 %  
100410,26 %10,53 %  
80410,26 %10,53 %  
60410,26 %10,53 %  
4037,69 %7,89 %  
1525,13 %5,26 %  
3012,56 %2,63 %  
1712,56 %2,63 %  
ostatní odpovědi 55 12,56 %2,63 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:65.59
Minimum:15
Maximum:100
Variační rozpětí:85
Rozptyl:498.36
Směrodatná odchylka:22.32
Medián:70
Modus:70

Graf

3. Kolika procenty byste označili stres, který na Vás působil při zkouškách ve 2. ročníku?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50717,95 %18,42 %  
60615,38 %15,79 %  
90410,26 %10,53 %  
70410,26 %10,53 %  
8037,69 %7,89 %  
4037,69 %7,89 %  
10025,13 %5,26 %  
2012,56 %2,63 %  
1712,56 %2,63 %  
1512,56 %2,63 %  
ostatní odpovědi 65
85
30
0
75
45
10
717,95 %18,42 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:58.7
Minimum:10
Maximum:100
Variační rozpětí:90
Rozptyl:516.99
Směrodatná odchylka:22.74
Medián:60
Modus:50

Graf

4. Domníváte se, že pociťujete stres více při zkoušce nebo před zkouškou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Před zkouškou3589,74 %92,11 %  
Při zkoušce410,26 %10,53 %  

Graf

5. Zatrhněte prosím 3 nejčastější důvody možného stresu, který na Vás působí při zkoušce

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nervozita, zmatkování3179,49 %81,58 %  
Zapomenutí znalostí2871,79 %73,68 %  
Obava z2461,54 %63,16 %  
Nedostatečná příprava2358,97 %60,53 %  
Obava z neznámých otázek i po prostudování materiálů512,82 %13,16 %  
Nespravedlnost při opravě410,26 %10,53 %  

Graf

6. Jak dlouho se v průměru připravujete na zkoušku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příprava 3 dny1641,03 %42,11 %  
Příprava 4 dny a více1025,64 %26,32 %  
Příprava 2 dny820,51 %21,05 %  
Příprava 1 den512,82 %13,16 %  

Graf

7. Jak dlouho se připravujete na velmi obtížné zkoušky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příprava 4 dny a více2974,36 %76,32 %  
Příprava 3 dny512,82 %13,16 %  
Příprava 2 dny37,69 %7,89 %  
Příprava 1 den25,13 %5,26 %  

Graf

8. Kolik hodin denně věnujete přípravě na zkoušku

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5717,95 %18,42 %  
3717,95 %18,42 %  
4410,26 %10,53 %  
8410,26 %10,53 %  
2410,26 %10,53 %  
637,69 %7,89 %  
737,69 %7,89 %  
1037,69 %7,89 %  
125,13 %5,26 %  
0.0112,56 %2,63 %  
ostatní odpovědi 0.5 12,56 %2,63 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.69
Minimum:0.5
Maximum:10
Variační rozpětí:9.5
Rozptyl:6.05
Směrodatná odchylka:2.46
Medián:5
Modus:5

Graf

9. Připravujete se na zkoušku v noci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2051,28 %52,63 %  
ne1948,72 %50 %  

Graf

10. Domníváte se, že se průměrně připravujete na zkoušky svědomitě nebo by to mohlo (mělo) být lepší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Měl(a) bych více2769,23 %71,05 %  
Připravuji se svědomitě1230,77 %31,58 %  

Graf

11. Připravujete se na zkoušku již v průběhu semestru nebo až před zkouškou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Před zkouškou3282,05 %84,21 %  
Již v průběhu semestru717,95 %18,42 %  

Graf

12. Kolik času měsíčně trávíte ve svém mimoškolním čase studiem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7 dnů2051,28 %52,63 %  
0 dnů1435,9 %36,84 %  
více410,26 %10,53 %  
14 dnů12,56 %2,63 %  

Graf

13. Pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2256,41 %57,89 %  
ne1743,59 %44,74 %  

Graf

14. Domníváte se, že Vaše zaměstnání přispívá k lepšímu zvládání zkoušek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2090,91 %52,63 %  
ano29,09 %5,26 %  

Graf

15. Domníváte se, že od té doby, co pracujete, si studia vážíte více a máte větší úsilí studium dokončit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1568,18 %39,47 %  
ano731,82 %18,42 %  

Graf

16. Pracujete proto, abyste zlepšili svou finanční situaci nebo proto, abyste získali zkušenosti a praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oboje1150 %28,95 %  
Finanční situace1045,45 %26,32 %  
Praxe14,55 %2,63 %  

Graf

17. Které faktory Vás nejvíce ovlivňují při studiu a z jaké míry? 1 - nejméně, 5 - nejvíce

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Tlak a nedostatek termínů3.2311.665
Nepřesná či nesrozumitelná zadání3.2561.114
Nedostatek studijních materiálů3.0771.507
Osobní problémy2.7951.189
Nedostatek klidu na studium, rozptýlení3.3851.365
Problémy s bydlením1.6921.29
Strach z neúspěchu3.410.96
Přílišná vytíženost (školní i mimoškolní)3.411.473
Celkové neúspěchy2.8211.481
Finanční problémy2.0511.638
Spory s přáteli, kolegy či vyučujícími2.0771.045
Nedostatek spánku, únava2.9741.717
Zdravotní problémy, zdraví2.1031.579

Graf

18. Cítíte-li stres, snažíte se ho utlumit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snažím se ho utlumit2153,85 %55,26 %  
Chtěl(a) bych, ale nevím jak1743,59 %44,74 %  
Nesnažím se ho utlumit12,56 %2,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hošková, A.Stres u studentů (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://stres-u-studentu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.