Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > stres učitelek v mateřské škole

stres učitelek v mateřské škole

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Elisová
Šetření:30. 12. 2015 - 13. 01. 2016
Počet respondentů:207
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen výhradně pedagogům v předškolním zařízení.

Vážená paní učitelko,

Tímto bych vás chtěla požádat o spolupráci - vyplněním dotazníku na téma: „Stres pedagogických pracovníků v preprimárním školství”, který je součástí praktické části mé diplomové práce. Cílem dotazníkového šetření je zjistit, co nejčastěji způsobuje stres na pracovišti u předškolních pedagogů, jakými symptomy se u nich stres obvykle projevuje a jaké metody zvládání stresu zpravidla používají. Dotazník by měl odpovědět i na otázku, zda je míra stresu závislá na věku pedagoga a délce jeho praxe v oboru. Výsledky výzkumu by měly být podkladem pro návrhy na preventivní opatření proti stresu ze strany zaměstnavatele i zaměstnance. Tento dotazník je anonymní. Souhrnné výsledky budou respondentům a dalším zájemcům k dispozici.

Předem Vám chci poděkovat za spolupráci, vyplnění dotazníku a poskytnuté údaje.

Kateřina Elisová

Studentka Vysoké školy řízení v Hradci Králové

e-mail: E-mail ochráněn z důvodu spam robotů - opište jej prosím.

Přelouč, leden 2016

Odpovědi respondentů

1. 1. MYSLÍTE SI, ŽE JE PRÁCE UČITELKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE STRESUJÍCÍ? (DLE VAŠÍ ZKUŠENOSTI)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18187,44 %87,44 %  
ne2612,56 %12,56 %  

Graf

2. 2. JAK ČASTO ZAŽÍVÁTE NA PRACOVIŠTI STRES?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas9947,83 %47,83 %  
často7134,3 %34,3 %  
výjimečně2311,11 %11,11 %  
stále104,83 %4,83 %  
nikdy41,93 %1,93 %  

Graf

3. 3. OVLIVŇUJÍ PROBLÉMY V OSOBNÍM ŽIVOTĚ VAŠI POZORNOST A VÝKONNOST V PRÁCI?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10751,69 %51,69 %  
ne10048,31 %48,31 %  

Graf

4. 4. ČÍM JE PRO VÁS STRES?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
demotivátorem10550,72 %50,72 %  
hnacím motorem4923,67 %23,67 %  
něco, co nemá vliv na moji výkonnost4421,26 %21,26 %  
nevím, stresem netrpím94,35 %4,35 %  

Graf

5. 5. DO JAKÉ MÍRY JSOU PRO VÁS NÍŽE UVEDENÉ VLIVY STRESUJÍCÍ? Uveďte hodnotu 1-5, kdy 1 znamená nejméně stresující a 5 nejvíce stresující.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Narušené vztahy se spolupracovníky3.5221.457
Obavy o bezpečnost dětí3.6911.383
Práce s velkým počtem dětí3.581.664
Práce s problémovými dětmi3.4691.379
Špatná komunikace s rodiči3.2511.193
Jednání s nadřízenými2.4881.303
Nevyhovující pracovní prostředí2.5171.448
Nedostatek příležitostí pro další vzdělávání1.9861.038
Obavy z budoucnosti2.4441.339
Problémy v osobním životě2.5171.544

Graf

6. 6. JE NĚCO,CO VÁS V ZAMĚSTNÁNÍ STRESUJE A NENAŠLI JSTE TUTO MOŽNOST V PŘEDCHOZÍ OTÁZCE?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2738,57 %13,04 %  
nedostatek času11,43 %0,48 %  
prace s detmi z jinych zemi (utecenci) kteri maji jinou viru, jsou traumatizovani a nedorozumi se11,43 %0,48 %  
špatné rodinné zázemí dětí - sociální - nedostatek finančních prostředků, rodiny alkoholiků11,43 %0,48 %  
ty fakani jsou čím dál tím horší11,43 %0,48 %  
Nic 11,43 %0,48 %  
nemoce11,43 %0,48 %  
Jsem nucena učit děti s postižením přestože moje vzdělání tomu neodpovídá11,43 %0,48 %  
nemožnost prosadit se, tzv. zaškatulkování 11,43 %0,48 %  
Vliv zřizovatele (tzn. ve funkci starosty člověk bez slušného jednání a vychování)11,43 %0,48 %  
ostatní odpovědi Některé morálně degenerované děti a jejich divní rodiče.
hyperaktivní děti
bezmocnost změnit nevyhovující
neustálé změny v legislativě
neustále se měnící legislativa
nadměrné množství "úřadování", tj. nesmyslné tabulky, výkazy, směrnice....
dotazníky:-) , v poslední době je jich čím dál víc, legislativa, papírování.... příliš času se věnuje práci, málo zbývá na odpočinek a zábavu. část 5 jsem vyplnilatak, jako kdyby byly, kdyby nastaly, ale nejsou ve skutečnosti, což mě těší :-)...Bod 4 se nedá odpovědět, malý a občasný stres i pomáhá, motivuje, ale velký nebo častý demotivuje, unavuje a vyčerpává
některá legislativa, nadmíra kroužků zájmových v MŠ a stím související chaos (odvádění, spojování dětí apod.)
komunikace se zřizovatelem a problematickými rodiči, administrativa, malá metodická pomoc ze strany státu
málo času na přípravy-hodně akcí při vzdělávání i mimo(plavání,divadla, kroužky, akce mimo pracovní dobu-vítání občánků, oslava jubilantů, povinná účast na akcích pořádaných školou)
Na výše uvedené otázky jsem odpovídala pouze teoreticky vztahy na pracovišti máme velmi dobré, školka je bezpečná, s rodiči je vcelku dobrá spolupráce a opravdu až na vyjímky jsou velice ochotní a vstřícní. S vedením školky jsem také spokojená, a obavy z budoucnosti to je asi všude, ale zatím je vše v pořádku. No a osobní život - po nemoci už je vcelku v normě, takže by to možná chtělo něco jako podotázku pokud se u Vás tento jev vyskytuje...
kontroly ČŠI,
zbytečná nadměrná administrativa
Velké množství mimoškolních aktivit, tzn.ruzne kulturní akce apod.Mene času na vzdělávání děti.
kontroly ČŠI
nesmyslná dokumentace - "papírování"
inspekční kontroly
administativa
práce s ředitelkou, která má omezený počet hodin u dětí,tzn.učitelka je s dětmi převážně sama
nízké finanční ohodnocení za velmi zodpověnou práci
Jsem ředitelkou - kumulovaná funkce učitelka i ředitelka - každý vás chce k pomoci a řešení něčeho i když pracujete s dětmi.
příliš mnoho akcí v MŠ - rodiče to neocení a nás to vyčerpává a demotivuje !!
Problémy v práci ovlivňují mou pozornost a výkonnost v osobním životě :-))
zařazování dětí mladších 3 let při zachování stávajícího počtu dětí na třídě, nízká prestiž učitele MŠ VE SPOLEČNOSTI, PLATOVÉ OHODNOCENÍ
pokles počtu dětí, kteří přijdou k zápisu
Spíše práce, která není úplně pedagogická, ale týká se vedení školky - zákony, nařízení, administrativa, organizace, plánování, spolupráce se zřizovatelem...
Děti,které nejsou z domova vůbec vychováni, které učím i základy slušného chování a sebe obsluhu
nedostatek času, nadměrné množství zadaných cílů
Požadavky inspekce na prakticky neuskutečnitelné věci - není časová dotace.
absence supervizí, velký počet hodin přímě práce v MSˇ- naprosto neadekvátní vůči odpovědnosti a povinnostem, nedostatečné finanční ohodnocení
Po onkologické léčbě špatný imunitní systém, náchylnost v dětském kolektivu k infekcím
různé kontrolní orgány, přebujelá administrativa
zdravotní potíže
nedostatek času na určité úkony
3448,57 %16,43 % 

Graf

7. 7. JAKÉ JSOU NEJČASTĚJŠÍ SYMPTOMY VAŠEHO STRESU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
únava8943 %43 %  
podrážděnost8842,51 %42,51 %  
nervozita6229,95 %29,95 %  
nespavost5727,54 %27,54 %  
špatná nálada5325,6 %25,6 %  
bolesti hlavy3818,36 %18,36 %  
strach3416,43 %16,43 %  
žaludeční potíže2210,63 %10,63 %  
potíže s koncentrací199,18 %9,18 %  
deprese146,76 %6,76 %  
přejídání136,28 %6,28 %  
pláč104,83 %4,83 %  
hněv83,86 %3,86 %  
vysoký tlak83,86 %3,86 %  
pocení62,9 %2,9 %  
agresivita62,9 %2,9 %  
okusování nehtů41,93 %1,93 %  
hladovění31,45 %1,45 %  
třes rukou31,45 %1,45 %  
nestresuju10,48 %0,48 %  
starost o svěřené děti10,48 %0,48 %  
jsou různé, tři možnosti jsou málo :-)10,48 %0,48 %  
polovina výše uvedeného10,48 %0,48 %  
ale je to opravdu zcela vyjímečné10,48 %0,48 %  
beznaděj - "boj s větrnými mlýny"10,48 %0,48 %  
způsobeno protinádorovou léčbou10,48 %0,48 %  

Graf

8. 8. CO VÁM POMÁHÁ ZVLÁDAT STRES?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodina8943 %43 %  
příroda7536,23 %36,23 %  
spánek7335,27 %35,27 %  
sport6832,85 %32,85 %  
odpočinek5627,05 %27,05 %  
klid5024,15 %24,15 %  
přátelé4119,81 %19,81 %  
hudba2612,56 %12,56 %  
sex157,25 %7,25 %  
jóga146,76 %6,76 %  
jídlo125,8 %5,8 %  
léky73,38 %3,38 %  
televize52,42 %2,42 %  
nemám stres52,42 %2,42 %  
počítač52,42 %2,42 %  
alkohol52,42 %2,42 %  
pes20,97 %0,97 %  
autogenní tréning20,97 %0,97 %  
meditace20,97 %0,97 %  
Knihy10,48 %0,48 %  
rychla chuze10,48 %0,48 %  
partner10,48 %0,48 %  
Bible10,48 %0,48 %  
Konstruktivní práce s hmatatelnymi ci viditelnymi výsledky 10,48 %0,48 %  
masáž10,48 %0,48 %  
domácí zvíře10,48 %0,48 %  
polovina výše uvedeného10,48 %0,48 %  
nemám ráda omezení počtem odpovědí...10,48 %0,48 %  
zájmy - koníček10,48 %0,48 %  
kniha10,48 %0,48 %  
dcera10,48 %0,48 %  
práce na zahradě10,48 %0,48 %  
chůze pěšky do práce10,48 %0,48 %  
výtvarná tvorba10,48 %0,48 %  
jiné návykové látky10,48 %0,48 %  
četba10,48 %0,48 %  
nic moc10,48 %0,48 %  

Graf

9. 9. VYHLEDALI JSTE NĚKDY ODBORNOU POMOC PŘI ŘEŠENÍ STRESU?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18287,92 %87,92 %  
ano2512,08 %12,08 %  

Graf

10. 10. JAKÉ ZMĚNY BYSTE PŘIVÍTALI NA VAŠEM PRACOVIŠTI V SOUVISLOSTI SE STRESEM:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- odbourání někdy nesmyslné administrativní práce - rodiče, kteří by nepovažovali naši práci jen za službu

.

...

0

0

1.počet dětí na třídě ideálně do 15ti, dvě učitelky 2.nezralé malé, totálně nesamostatné děti i v minimální sebeobsluze, co si samy neřeknou o nic, neudělají nic potřebují být s maminkou nebo asistenta, když jen pláčou nebo vyžadují učitelku jen pro sebe, je to stres pro ně, pro ostatní děti i pro učitelku. Dobré na tom není nic, pro nikoho.

aby MŠ byla samostatná jednotka, ne pod vedením školy. Další změna by musela být ne na pracovišti,ale výše-školství jako celek.

Aby všechno bylo v pohodě

asistenta pedagoga

častá pozitivní komunikace s nadřízenou

Častější školení

DFGDRG

dobrá spolupráce s rodiči

dopnit kolektiv o 1 učitelku

dostatek peněz, pomocnou ruku při administrativě

Dovolenou během šlolního roku, nejen o letních prázdninách.

eaddsfds

FINANČNÍ OHODNOCENÍ ODPOVÍDAJÍCÍ MÍŘE ZODPOVĚDNOSTI, PODPORU INSPEKČNÍCH ORGÁNŮ STRANÍCÍCH RODIČŮM A FINANČNÍM ZÁJMŮM SLOVNÍ OCENĚNÍ NÁROČNÉ PRÁCE, KDYŽ NEJSOU FINANCE- RODIČ, ŘEDITEL... PODPORA DOBRÝCH VZTAHŮ S KOLEGYNĚMI- ČASTO SE ANI NEVIDÍME, PŘEKRÝVÁNÍ SMĚN

Hlavně klid mezi kolegy.

Hskdmd

Chtěla bych být spíš učitelkou a ne zástupcem dlouhodobě nemocné ředitelky. Administrativa a řízení mě ubíjí. Nejsem ředitelský typ.

jednání bez přetvářky

jsem celkem spokojená, se stresem nemám velké potíže, jen občas

Jsem spokojena, nemam v práci problém ani stres.

Jsou stresové situace, se kterými mi žádné změny nepomůžou.

Klid a pohodu na pracovišti.

klidné místo, s mozností odpočinku, i aktivního

koregování aktivit,které jsou kladeny za úkol, větší přívětivost vedení při řešení problémů

Kurzy zaměřené na zvládnutí stresu, komunikace, mezilidské vztahy. Možnost otevřeně komunikovat s vedením a spolupracovníky.

legislativní, ochota rodičů ke společně organizovaným činnostem a komunikace s nimi

Lepší jednání s nadřízenými

lepší komunikace

Lepší komunikace s vedením, větší motivace a ocenění ze strany vedení

lepší komunikaci se zřizovatelem, méně dětí na třídách, pracovníka na administrativu, ředitelky jsou přetížené papírovou prací

lepší organizace práce

Lepší pracovní kolektiv.

lepší prostředí :)

lepší přístup rodičů k pedagogickým pracovníkům; méně aktivit nad rámec pracovní doby, jenž rodiče neumí ocenit

Lepší spolupráce s rodiči

lepší spolupracovnice, méně dětí ve třídě, lepší nadřízené

Lepší vedení

lepší vztahy mezi zaměstnanci

Lepší vztahy v kolektivu

lepší zajištění personálních podmínek - tj. zákonem dané 2 učitelky na třídě na celý úvazek

Mam bezstresove pracoviště

méně aktivit,jelikož pracuji v Ms ve městě,kde probíhá boj o děti,proto nabízíme asi 8 kroužku,navic chození na tenis,angličtinu a pro není cas pro opravdovou práci s dětmi.pozornost a cas,který si zaslouží...jen se skolky predbíhají,co která nabídne...

Méně celoškolních aktivit

Méně dětí

Méně dětí na jednoho pedagoga!

mene deti na jednu ucitelku

Méně dětí na třídách

méně dětí na třídě

Méně dětí na třídě

méně dětí ve třídě

Méně dětí ve třídě

méně dětí ve třídě, větší pravomoce

Méně dětí, asistentku pedagoga

Méně dětí.

mene papirovani

méně papírů , tabulek kontrol...všeho možného

Méně počtu dětí,

Mensi pocet deti na tride, vymena nekterych z kolegyn

Mensi pocet deti ve tride

Menší kolektiv dětí ve třídě, hlavně pokud jsou v něm problémoví jedinci.

menší nátlak

menší počet dětí

menší počet dětí

Menší počet dětí

menší počet dětí

menší počet dětí

menší počet dětí a věk od tří let, ne mladší, tedy ne dohromady se staršími

menší počet dětí na jednu učitelku, míň papírování

menší počet dětí na třídách

menší počet dětí na třídách

menší počet dětí na třídách, rozumnou ministryni a aby se pořád neměnila legislativa

menší počet dětí na třídě

menší počet dětí na třídě

MENŠÍ POČET DĚTÍ NA TŘÍDĚ

menší počet dětí na třídě

menší počet dětí na třídě

MENŠÍ POČET DĚTÍ NA TŘÍDĚ

Menší počet dětí na třídě . Méně akcí, méně kroužků. Méně administrativy. Méně kontrol ( hygiena, inspekce, vedení, bezpečnost práce - jsme pod neustálým tlakem !!

menší počet dětí na třídě se zachováním financí a počtu pracovníků na pracovišti,

menší počet dětí na třídě, některé věci se změnit nedají např. legislativa, rodiče, kolegyně aj

Menší počet dětí na třídu a přitom ale dva plné úvazky dvou učitelek na třídu. Zákonný nárok na dalšího pracovníka k problémovým dětem. Větší možnost finančního ohodnocení v nenárokových složkách (nemáme žádné osobní ohodnocení).

Menší počet dětí v oddělených třídách

Menší počet dětí ve třídách, přemíra tiskopisů, výkazů, lejster na každou pitomost ( neboť, co je psáno, to je dáno), zpětnou pozitivní odezvu od rodičů, zřizovatele, kolegyň.

Menší počet dětí ve třídách. Zvětšení prostoru.

menší počet dětí ve třídě

Menší počet dětí ve třídě.

menší počet dětí, ne děti netříleté

menší počet zapsaných dětí ve třídě, přívětivější některé kolegyně

Menší počty dětí

menší počty dětí na třídách

Menší počty dětí na třídě. Vrátit úctu učitelské profesi. Učitel je zavalen požadavky rodičů, ale rodič si své povinnosti neplní.

Menší počty dětí ve třídě, bezproblémové kolegy, kteří pracují a ne vše komentují

menší počty dětí, komunikativní rodiče zajímající se o své potomky

místo pro učitele, kde by mohli vydechnout a mít klid (například na papírování)

Mít svou sekretářku

Mít vlastní místnost pro odpočinek, chvíli "vypnout", mít kde se v klidu najíst.

momentálně mě nic nenapadá

momentálně nevím

Možnost přestávek, méně dětí ve třídách

Možnost relaxace formou sportovní aktivity

n

Na mém pracovišti bych nic neměnila. Jsme pohodový kolektiv...

Na pracovišti nepociťuji stres.

na současném pracovišti jsem spokojená, uvítala bych zásadní legislativní změny a podporu z MŠMT - ohledně pracovního zařazení učitelů MŠ, finančního ohodnocení, zkrácení přímé pracovní činnosti, zmenšení počtu dětí ve třídě

ne

Nejlepší je dobrý kolektiv, který drží při sobě a pomáhá si navzájem.

Nelíbí se mi spojení MŠ a ZŠ, kdy v ZŠ jsou špatné vztahy mezi zaměstnanci a přenáší se na pracoviště MŠ. Nepřetěžování v akcích, kdy školská zařízení se předhání v nabídkách - objevuje se potom nervozita u pedagogů.Také není dobré přijímání teprve dvouletých dětí,z nichž většina pobyt v MŠ nezvládá, nabourávají činnosti a rozvoj starších kamarádů.

Nemám potřebu žádných změn

nevím

nevim

nevím

nezařazování dětí se SVP do normálních tříd

nic

nic

Nic mě nenapadá......

nižší počet dětí

nižší počet dětí na rřídu

nižší počet dětí na třídě, co nejméně netříletých dětí, lepší vzájemná komunikace

nižší počet dětí ve třídě

Nižší počet dětí ve třídě - max 15 dětí.

nižší počet dětí ve třídě, nižší úvazek ředitelky u dětí

nižší počty dětí

občasné akce zaměstnanců...teambilding

Otevřenější přístup ze strany vedení a spolupráce s nepedagogickými kolegyněmi.

počet dětí na třídě

Podpora kolegu, efektivní dělba práce

podporu nadřízených

podpůrný relaxační program pro pedagogy všeobecně...

pomoc asistentek, méně papírování a zapisování

Pozitivnější chování lidí.

Práce s dětmi mne nebaví - chystám se mou práci ukončit.

Pracoviště a podmínky k práci jsou nastaveny od vedení MŠ vstřícně a maximálně pohodově, jedná se spíše o tlak na učitele ze strany státu, kdy na jednu třídu připadá velký počet dětí. Nejde se pak dětem věnovat individuálně a vzniká hlučné prostředí díky velkému počtu dětí na třídě.

Prostor, kde je možné být v klidu.

přátelštější postoj ze strany ČŠI

Přísnější pravidla

Radostnější nálada všech zaměstnanců

Redukce písemností a akcí pro veřejnost.

relaxační aktivity pro pedagogy

relaxační místnost :D

rozhovory mezi zaměstnanci

snížení počtu dětí úbytek administrativy

Snížení počtu dětí /nyní 28/ nebo přijímání od 3 let.

snížení počtu dětí na jednu učitelku

snížení počtu dětí na třídě, další pomocná pracovnice(asistentka)

Snížení počtu dětí na třídě, stabilní účast dvou pedagogů současně ve třídě.

Snížení počtu dětí ve třídě, popřípadě asistent u problémových dětí. Občas rozumnější a milejší rodiče.

snížení počtu dětí ve třídě, případně víc pedagogických pracovníků - děti ve věku od 2 let

snížení počtu dětí, nepřijímat děti mladší 3let

snížený počet dětí!!! méně aktivit jako jsou různé kroužky-Aj, keramika, basketbal, kurzy-plavecký, lyžařský,bruslení,škola v přírodě atd.-to vše omezuje vlastní práci s dětmi

snížit počet dětí ve třídě

společné akce, kde se učitelky mohou pobavit - mimo pracviště

společné zážitky učitelek - lepší kolektiv

spolupráce s dětským psychologem

spravedlnost

Stálý, tvůrčí a respektující kolektiv spolupracovníků.

svoboda při výkonu pedagogické práce ze strany nadřízených

upřímnost v komunikaci mazi zaměstnanci

v komunikaci s rodiči a spolupracovníky

Větší a přehlednější prostory pro práci, což je bohužel nereálné.

Větší kontakt s rodiči

Větší možnost reagovat na problémové děti, které vážně narušují normální běh, odpovídajícím způsobem.

Větší možnost výchovných prostředku a lepší spolupráci s rodiči

Větší počet pracovníků na plný úvazek.

Větší zájem,komunikace ze strany nadřízeného. Častější setkávání,posezení,komunikace s kolegyněmi,předávání zkušeností,... Upevňování kolektivu.

Víc hodin u děti pro p.ředitelku, jsme malotridka.

více administrativních pracovníků

více aktivit sloužících k utužení pracovního kolektivu..

Vice casu na deti

Více času na vzdělávání deti, vetsi zajem rodičů o jejich děti-mnoho se nezajímají o aktivity ve školce,o to co potřebují deti znát do školy-nechávají to pouze na učitelce.......

více hudby a estetické výchovy

Více klidu na svou práci, méně klientů.

více možností si popovídat

více ped. pracovníků do třídy nebo asistenty

Více pedagogických pracovníků na pracovišti s ohledem na počet dětí. Bezpečnější prvky v často využívaném areálu MŠ

více pedagogů na třídu - možnost většího překrývání

vice personalu, mensi tridy co se tyce poctu deti, lepsi individualni pristup

více učitelek

Vice volna

Vyšší sociální status.. Učitelka ve školce si podle okolí s dětmi jen hraje.

za 40000 měs. mi bude lépe

Zadne

zatim nevim

zatím žádné

zlepšení pracovního prostředí

zlepšení vztahu mezi dospělými

Změna kolegyně na pracovišti

změna pedagogického pracovníka

změnit zaměstnání

Změnu kolegyně

Změnu starosty

změnu zaměstatnání, dělat úplně něco jiného

změny nelze provést

znát své úkoly navíc s dostatečným předstihem

Zvýšení počtu pedagogických pracovníků na třídu.

Žádná mě nenapadá, pracují ve vyhovujícim prostředí, mám funkční vztahy s kolegyněmi a nízký počet dětí ve třídě( okolo 15).

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné, stres na pracovišti nepociťuji...

žádné,složení dětí a rodičů ve třídě nelze ovlivnit

Žádné. V byvale praci to bylo silene. Nyni jsem spokojena:)

11. 11. DO JAKÉ VĚKOVÉ KATEGORIE PATŘÍTE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
45 - 54 let5828,02 %28,02 %  
35 - 44 let5627,05 %27,05 %  
25 - 34 let3516,91 %16,91 %  
55 a více let3416,43 %16,43 %  
18 - 24 let2411,59 %11,59 %  

Graf

12. 12. UVEĎTE DÉLKU VAŠÍ PRAXE V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 a více let8239,61 %39,61 %  
0 - 4 roky5426,09 %26,09 %  
5 - 9 let3717,87 %17,87 %  
10 - 19 let3416,43 %16,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. 4. ČÍM JE PRO VÁS STRES?

  • odpověď demotivátorem:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi stále na otázku 2. 2. JAK ČASTO ZAŽÍVÁTE NA PRACOVIŠTI STRES?

12. 12. UVEĎTE DÉLKU VAŠÍ PRAXE V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

  • odpověď 20 a více let:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 55 a více let na otázku 11. 11. DO JAKÉ VĚKOVÉ KATEGORIE PATŘÍTE?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1. MYSLÍTE SI, ŽE JE PRÁCE UČITELKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE STRESUJÍCÍ? (DLE VAŠÍ ZKUŠENOSTI)

2. 2. JAK ČASTO ZAŽÍVÁTE NA PRACOVIŠTI STRES?

3. 3. OVLIVŇUJÍ PROBLÉMY V OSOBNÍM ŽIVOTĚ VAŠI POZORNOST A VÝKONNOST V PRÁCI?

4. 4. ČÍM JE PRO VÁS STRES?

5. 5. DO JAKÉ MÍRY JSOU PRO VÁS NÍŽE UVEDENÉ VLIVY STRESUJÍCÍ? Uveďte hodnotu 1-5, kdy 1 znamená nejméně stresující a 5 nejvíce stresující.

6. 6. JE NĚCO,CO VÁS V ZAMĚSTNÁNÍ STRESUJE A NENAŠLI JSTE TUTO MOŽNOST V PŘEDCHOZÍ OTÁZCE?

7. 7. JAKÉ JSOU NEJČASTĚJŠÍ SYMPTOMY VAŠEHO STRESU?

8. 8. CO VÁM POMÁHÁ ZVLÁDAT STRES?

9. 9. VYHLEDALI JSTE NĚKDY ODBORNOU POMOC PŘI ŘEŠENÍ STRESU?

11. 11. DO JAKÉ VĚKOVÉ KATEGORIE PATŘÍTE?

12. 12. UVEĎTE DÉLKU VAŠÍ PRAXE V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1. MYSLÍTE SI, ŽE JE PRÁCE UČITELKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE STRESUJÍCÍ? (DLE VAŠÍ ZKUŠENOSTI)

2. 2. JAK ČASTO ZAŽÍVÁTE NA PRACOVIŠTI STRES?

3. 3. OVLIVŇUJÍ PROBLÉMY V OSOBNÍM ŽIVOTĚ VAŠI POZORNOST A VÝKONNOST V PRÁCI?

4. 4. ČÍM JE PRO VÁS STRES?

5. 5. DO JAKÉ MÍRY JSOU PRO VÁS NÍŽE UVEDENÉ VLIVY STRESUJÍCÍ? Uveďte hodnotu 1-5, kdy 1 znamená nejméně stresující a 5 nejvíce stresující.

6. 6. JE NĚCO,CO VÁS V ZAMĚSTNÁNÍ STRESUJE A NENAŠLI JSTE TUTO MOŽNOST V PŘEDCHOZÍ OTÁZCE?

7. 7. JAKÉ JSOU NEJČASTĚJŠÍ SYMPTOMY VAŠEHO STRESU?

8. 8. CO VÁM POMÁHÁ ZVLÁDAT STRES?

9. 9. VYHLEDALI JSTE NĚKDY ODBORNOU POMOC PŘI ŘEŠENÍ STRESU?

11. 11. DO JAKÉ VĚKOVÉ KATEGORIE PATŘÍTE?

12. 12. UVEĎTE DÉLKU VAŠÍ PRAXE V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Elisová, K.stres učitelek v mateřské škole (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://stres-ucitelek-v-materske-sk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.