Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stres v souvislosti se zvyšování cen spotřebního zboží a energií

Stres v souvislosti se zvyšování cen spotřebního zboží a energií

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Beregsázi
Šetření:25. 05. 2022 - 31. 05. 2022
Počet respondentů:78
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník má sloužit jako předvýzkum k diplomové práci, která má za úkol zjistit jaká je u lidí hladina stresu v souvislosti se všeobecným zdražováním.

V dotazníku jsou uzavřené otázky s možností označení pouze jedné odpověďi.

Předem chci poděkovat všem účastníkům výzkumu za trpělivost a čas strávený při vyplňování tohoto dotazníku!

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví respondenta

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž3950 %50 %  
Žena3950 %50 %  

Graf

2. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/á4253,85 %53,85 %  
Ženatý/Vdaná3038,46 %38,46 %  
Rozvedený/Rozvedená45,13 %5,13 %  
Vdovec/Vdova22,56 %2,56 %  

Graf

3. Ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské4658,97 %58,97 %  
Střední s maturitou2228,21 %28,21 %  
Střední odborné67,69 %7,69 %  
Základní22,56 %2,56 %  
Vyšší odborné22,56 %2,56 %  

Graf

4. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 45 let5975,64 %75,64 %  
45 – 55 let1417,95 %17,95 %  
56 – 65 let45,13 %5,13 %  
65 a více11,28 %1,28 %  

Graf

5. Jaký je Váš měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uspokojivý3646,15 %46,15 %  
Celkem uspokojující, ale nemůžu si dovolit, co bych si přál2430,77 %30,77 %  
Nemám problém s financemi1114,1 %14,1 %  
Nestačí mi na pokrytí mých potřeb78,97 %8,97 %  

Graf

6. Vyživované děti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
04861,54 %61,54 %  
12025,64 %25,64 %  
21012,82 %12,82 %  

Graf

7. Vyvolává u Vás zvyšování cen spotřebního zboží a energií stres?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou ne2937,66 %37,18 %  
Ano2431,17 %30,77 %  
Většinou ano1519,48 %19,23 %  
Ne911,69 %11,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví respondenta

2. Rodinný stav

3. Ukončené vzdělání

4. Jaký je Váš věk?

5. Jaký je Váš měsíční příjem?

6. Vyživované děti

7. Vyvolává u Vás zvyšování cen spotřebního zboží a energií stres?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví respondenta

2. Rodinný stav

3. Ukončené vzdělání

4. Jaký je Váš věk?

5. Jaký je Váš měsíční příjem?

6. Vyživované děti

7. Vyvolává u Vás zvyšování cen spotřebního zboží a energií stres?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Beregsázi, M.Stres v souvislosti se zvyšování cen spotřebního zboží a energií (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://stres-v-souvislosti-se-zvyso.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.