Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stres v učitelské profesi

Stres v učitelské profesi

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana žídková
Šetření:20. 01. 2013 - 22. 01. 2013
Počet respondentů:33
Počet otázek (max/průměr):25 / 22.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, 

dovoluji si Vás oslovit a požádat o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Dotazník je anonymní a výsledky budou sloužit pro seminární práci na téma "Stres v učitelské profesi". 

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2987,88 %87,88 %  
Muž412,12 %12,12 %  

Graf

2. Ročník, který vyučuji:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4618,18 %18,18 %  
6, 7, 8, 9515,15 %15,15 %  
239,09 %9,09 %  
126,06 %6,06 %  
4, 526,06 %6,06 %  
526,06 %6,06 %  
626,06 %6,06 %  
6, 8, 913,03 %3,03 %  
6 - 913,03 %3,03 %  
4, 6, 7, 813,03 %3,03 %  
ostatní odpovědi ---
3
7
----
3, 5
61 7 AJ
7, 8
8, 9
824,24 %24,24 % 

Graf

3. Jaký byl důvod vašeho výběru učitelské profese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práce s dětmi2060,61 %60,61 %  
kreativní práce721,21 %21,21 %  
životní sen721,21 %21,21 %  
prázdniny412,12 %12,12 %  
líbilo se mi učit, radit a kamarádky13,03 %3,03 %  
zájem o toto povolání13,03 %3,03 %  
aprobace13,03 %3,03 %  
---13,03 %3,03 %  
touha děti něco naučit13,03 %3,03 %  
přístup učitelky v 1. tř., od té doby jsem nezměnila názor13,03 %3,03 %  
zájem o anglický jazyk13,03 %3,03 %  
každoroční tábory, oddíly a jasná představa od gymnázia13,03 %3,03 %  
maminka byla učitelka13,03 %3,03 %  

Graf

4. Jak dlouho pracujete jako učitel/ka?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 let515,15 %15,15 %  
3 roky39,09 %9,09 %  
4 roky26,06 %6,06 %  
12 let26,06 %6,06 %  
26 let26,06 %6,06 %  
6 let26,06 %6,06 %  
3513,03 %3,03 %  
1 rok13,03 %3,03 %  
2 roky13,03 %3,03 %  
25 let13,03 %3,03 %  
ostatní odpovědi 15 let
35 let
11 let
27let
8 let
24 let
16 let
32 let
27 let
23 let
9 let
28 let
30 let
1339,39 %39,39 % 

Graf

5. Při studiu a po dokončení studia jste stále chtěl/a vykonávat tuto profesi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2987,88 %87,88 %  
Ne412,12 %12,12 %  

Graf

6. Je práce zároveň vaším koníčkem? Proč ano, proč ne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2060,61 %60,61 %  
Spíše ano927,27 %27,27 %  
Spíše ne26,06 %6,06 %  
Ne26,06 %6,06 %  

Graf

7. Proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám radost, když má příprava na hodinu a nové informace vzbudí alespoň u některých žáků zájem.14,17 %3,03 %  
sportuji s dětmi, aktivity, které dělám s dětmi, baví zároveň i mne14,17 %3,03 %  
baví mne komunikovat s dětmi a také ten pocit, že je mohu něco naučit14,17 %3,03 %  
baví mě práce s dětmi, mám ráda jejich spontánní přístup k životu14,17 %3,03 %  
mám jiné koníčky14,17 %3,03 %  
baví mě práce s dětmi14,17 %3,03 %  
Baví mě to, práce není jednotvárná, ale kreativní14,17 %3,03 %  
učitelská práce je práce tvořivá a zvlášť u malých dětí mi přináší uspokojení z dobře vykonané práce. Jsou u nich vidět pokroky ve čtení, psaní, matematice14,17 %3,03 %  
práce je tvořivá, různorodá, radost z úspěchu dětí, mých úspěchů14,17 %3,03 %  
líbí se mi práce s dětmi, ale moc papírování14,17 %3,03 %  
ostatní odpovědi baví mě to, cítím se mezi dětmi mladá, atraktivní
když učitel nemusí řešit kázeň a chování žáků, ale může se věnovat jejich vzdělávání je práce mým koníčkem
komunikace s žáky, zkoušení nových věcí (postupy, metody)
baví mě vymýšlet pro děti zajímavé činnosti
dobrý kolektiv, děti na 1. st. jsou zatím docela hodné, vděčné
učím to, co mě baví
baví mě to, vidím výsledky své práce
baví mě vidět úspěchy a pokroky u žáků
fascinuje mě, jakou rychlostí jsou schopné 6leté děti vstřebávat vědomosti, je mezi nimi úžasný rozdíl na začátku a na konci 1. ročníku
baví mne předávat informace a práce s dětmi
určitý způsob realizace
změna poměrů ve školství, nedostatek financí, neustálé zvyšování nároků na práci učitele, ztráta prestiže v očích veřejnosti, nemožnost cokoliv změnit – o školstvé rozhodují úředníci a ekonomové
výuka mě stále velmi baví, těší mě, když děti chápou souvislosti, když jsou zvídavé a podaří se jim vyřešit příklad
mám ráda matematiku, ráda pracuji s dětmi, ráda studuji nové metody výuky
1458,33 %42,42 % 

Graf

8. Býváte často stresován/a, čím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano někdy1854,55 %54,55 %  
Nikdy1133,33 %33,33 %  
Ano často412,12 %12,12 %  

Graf

9. Čím?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Postojem některých žáků a rodičů k učiteli a škole17,69 %3,03 %  
nezájem žáků17,69 %3,03 %  
mnoho činností v časovém presu, nadměrný hluk17,69 %3,03 %  
dětmi17,69 %3,03 %  
stresu nepodléhám17,69 %3,03 %  
Jen pokud se nahromadí více akcí najednou.17,69 %3,03 %  
zbytečnými papíry ve školství17,69 %3,03 %  
nesmyslnými příkazy a zákazy, vyplňováním papírů, příkazy z min. školství nejsou vůbec nebo velmi málo v souladu s realitou a stavem žáků i rodičů17,69 %3,03 %  
děti, názory a požadavky rodičů, celková situace ve školství17,69 %3,03 %  
opakované nevhodné chování žáků a některých rodičů17,69 %3,03 %  
ostatní odpovědi nedostatek času, spousta formálních záležitostí – dokumentace, časté dozory, nefunkčnost některých tech. zařízení
stále rostoucí byrokracií, která zvyšuje zátěž učitele, skřípající vztahy v pedagogickém sboru, formální přístup ředitele školy k podřízeným, někdy pronikající k aroganci, konfliktní střety s rodiči, jejich neobjektivní stížnosti
administrativou kolem, kterou z větší části pokládám za zbytečnou a zatěžující učitele
323,08 %9,09 % 

Graf

10. Co vše byste označili jako původce stresu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mnoho práce1030,3 %30,3 %  
žáky samotné515,15 %15,15 %  
rodiče – spolupráce a komunikace s nimi412,12 %12,12 %  
postavení učitele ve společnosti13,03 %3,03 %  
.----13,03 %3,03 %  
velký počet žáků ve třídách, přehnaná byrokracie, velký počet mimoškolních akcí pro žáky, a tak málo času na probrání učiva13,03 %3,03 %  
špatný kolektiv učitelů, osobní problémy13,03 %3,03 %  
málo času, více práce pro menší skupinu zaměstnanců, tlak z mnoha stran – rodiče, děti, zaměstnavatel13,03 %3,03 %  
velké nesmyslné papírování, nedorozumění mezi lidmi13,03 %3,03 %  
chyby v komunikaci13,03 %3,03 %  
velké množství administrativy, nároky na způsob výuky, na žáky, učitele13,03 %3,03 %  
nedostatek času13,03 %3,03 %  
nadměrná zátěž, nadměrné požadavky, cíle13,03 %3,03 %  
málo času, výchovné problémy žáků13,03 %3,03 %  
málo času, nahromadění akcí právě v jeden moment, klima v některých třídách13,03 %3,03 %  
málo času, nezájem žáků13,03 %3,03 %  
chování některých žáků a okolní vlivy13,03 %3,03 %  
málo práce13,03 %3,03 %  
----13,03 %3,03 %  
nespravedlivé obvinění učitele rodiči13,03 %3,03 %  
chování žáků, papírování13,03 %3,03 %  
špatné ohodnocení a malá prestiž povolání13,03 %3,03 %  
namáhavá práce s dětmi13,03 %3,03 %  
nekolegialita, nedostatek času plnit zadaný úkol13,03 %3,03 %  
permanentní tlak na 100% výkonnost učitele13,03 %3,03 %  
zbytečná administrativa, stav českého školství13,03 %3,03 %  
přetěžování administrativou, časové vytížení, práce více než 8h, řešení osobních problémů žáků, které jsou někdy neřešitelné13,03 %3,03 %  

Graf

11. V čem vidíte největší příčinu stresu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
----824,24 %24,24 %  
mnoho práce26,06 %6,06 %  
čas26,06 %6,06 %  
žáci, rodiče a komunikace s nimi, postavení učitele ve společnosti13,03 %3,03 %  
komunikace s ostatními, mnoho práce13,03 %3,03 %  
nevychovanost žáků13,03 %3,03 %  
v určitých okamžicích se nahromadí mnoho práce, která musí být vykonána v krátkém časovém období, nelze ji pak vykonat uspokojivě podle mých představ13,03 %3,03 %  
nezájem žáků13,03 %3,03 %  
zatěžování učitelů zbytečnostmi, které se přímo netýkají výuky13,03 %3,03 %  
tlak z mnoha stran13,03 %3,03 %  
ostatní odpovědi komunikace
hodně práce – jiné než jen učení
tlak okolí
špatná psychika, vztahy v rodině
když učitel nemusí řešit kázeň a chování žáků, ale může se věnovat jejich vzdělávání je práce mým koníčkem
časový pres
špatná komunikace
chování dnešní společnosti – neúcta ke stáří, honění za majetkem, neúcta ke vzdělaným lidem, stálá hrozba, že nebudu mít práci
neschopnost vedení školy otevřeně komunikovat s učiteli
požadavky na učitele, které se stále stupňují, nedoceněná práce učitele
neschopnost řešit daný problém
učitel dnešní doby je současně odborníkem v pedagogice a výchově, úředníkem, dohlížitelem, pokladníkem, tvůrcem materiálů, neboť nejsou peníze na pomůcky
nedostatek času, požadavky nadřízených, které ne vždy jsou smysluplné
málo peněz na mzdy, časové vytížení
1442,42 %42,42 % 

Graf

12. Stává se vám, že si připadáte bezradný/á při přípravě na vyučování nebo během něj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2678,79 %78,79 %  
Ano721,21 %21,21 %  

Graf

13. Myslíte si, že jste mezi žáky oblíbený/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2266,67 %66,67 %  
Nevím1030,3 %30,3 %  
Ne13,03 %3,03 %  

Graf

14. Jaký je vztah mezi vámi a kolegy a mezi vámi a nadřízeným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrý2472,73 %72,73 %  
Skvělý721,21 %21,21 %  
Naprosto perfektní13,03 %3,03 %  
Dá se to snést13,03 %3,03 %  

Graf

15. Za kým můžete přijít, pokud si chcete popovídat o práci, žácích atd.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kolegové2781,82 %81,82 %  
přátelé1442,42 %42,42 %  
rodina1339,39 %39,39 %  
nadřízení824,24 %24,24 %  
---13,03 %3,03 %  
za kýmkoliv13,03 %3,03 %  

Graf

16. Pomáhá vám rodina s prací nebo jinak vás podporuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2575,76 %75,76 %  
Ne824,24 %24,24 %  

Graf

17. Co vás těší na práci?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
----26,06 %6,06 %  
dobré výsledky26,06 %6,06 %  
Sebemenší úspěch ve školní i mimoškolní práci se žáky13,03 %3,03 %  
vše13,03 %3,03 %  
různorodost13,03 %3,03 %  
úsměv a ohlasy dětí13,03 %3,03 %  
když žáky výuka baví a mají dobré výsledky13,03 %3,03 %  
kdyý vidím zaujetí, zájem13,03 %3,03 %  
baví mě komunikovat s dětmi a také ten pocit, že je mohu něco naučit13,03 %3,03 %  
její úspěšné zvládnutí13,03 %3,03 %  
ostatní odpovědi že něco žáky naučím
Viditelné výsledky, úspěchy žáků
odezva od dětí, když je práce zaujme, pokrok, který je nejvíce zřejmý a viditelný u prvňáčků
společně prožívané úspěchy
zájem dětí, kreativita, pokrok
mnohotvárnost, pokaždé je to jiné, uplatním svou občasnou kreativitu
Radost žáků, zájem o činnosti, kterou připravím, kreativita
práce s dětmi, tvořivost
různorodost, volnost při rozhodování
vidím-li kladný ohlas žáků a jejich pokroky
výsledky, uznání vedení
radost z komunikace s dětmi, vymýšlení nového
děti, baví je, co jim připravím, pracuji s elánem
práce s dětmi, schopnost je něco naučit, vytvoření dobrých vztahů s nimi
výtvarné práce, které mám rozmístěny po celé škole
děti, práce s lidmi, je to tvořivá činnosti, děti jsou vždy jiné a mě to nutí k přemýšlení a tvořivé práci
výsledky mé práce
výsledky, když žáci umí a je to má zásluha
práce s dětmi, někteří žáci jsou milí a dokážou mi zvednout náladu
rozmanitost, práce s lidmi, vidím děti růst a dospívat
kontakt s dětmi, jejich úspěchy
2163,64 %63,64 % 

Graf

18. Máte strach z neúspěchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1751,52 %51,52 %  
Ne1648,48 %48,48 %  

Graf

19. Chtěl/a byste změnit povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2781,82 %81,82 %  
Ano618,18 %18,18 %  

Graf

20. Jak dlouho trávíte čas v práci? Ve škole – vyučování, porady... Doma – příprava, opravy písemek...

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8 a více h824,24 %24,24 %  
8 h721,21 %21,21 %  
8 - 10 h26,06 %6,06 %  
nelze vyčíslit13,03 %3,03 %  
12 h denně13,03 %3,03 %  
2 h denně13,03 %3,03 %  
8 - 9 h13,03 %3,03 %  
dlouho13,03 %3,03 %  
---13,03 %3,03 %  
----13,03 %3,03 %  
ostatní odpovědi 7 - 8 h
7 - 8h, doma 2 h
7 - 8 h škola, 2 h denně
škola 8,5 h, doma 2 h
6 h škola 4 h doma
7 - 8 h
10 - 12 h + víkendy
7 - 8 h škola, 2 h doma
8 - 9 h, víkendy 2 h
927,27 %27,27 % 

Graf

21. Máte čas na své koníčky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2987,88 %87,88 %  
Ne412,12 %12,12 %  

Graf

22. Relaxujete? Jak? Pokud ne, z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3193,94 %93,94 %  
Ne26,06 %6,06 %  

Graf

23. Jak?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sport520 %15,15 %  
film, četba, turistika, zahrada14 %3,03 %  
sport, divadlo14 %3,03 %  
sport, příroda, četba14 %3,03 %  
sportem14 %3,03 %  
sport, rodina, přátelé14 %3,03 %  
sport, film14 %3,03 %  
cvičení, tanec, zpěv, přátelé14 %3,03 %  
četba, práce na zahradě, jízda na kole14 %3,03 %  
spánek, sport, vycházky, výlety, kultura14 %3,03 %  
ostatní odpovědi četba, turistika, ruční práce
čtení, vaření, poslech hudby, samostudium
malování
zahrada, četba
jízda na kole
sport, motorka
knížka, hudba, rotoped
jízda na koni, sport, vycházky v přírodě
spánek, četba, sport
výlety do přírody, poslech hudby, sport
spánek
1144 %33,33 % 

Graf

24. proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příroda, zahrada, četba150 %3,03 %  
chybí čas, mám dvě malé děti a rodinný dům150 %3,03 %  

Graf

25. Umíte se před žáky přetvařovat, když máte nějaký problém nebo se na to na ně přenáší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Umím2472,73 %72,73 %  
Neumím, ale snažím se721,21 %21,21 %  
Neumím26,06 %6,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

žídková, Z.Stres v učitelské profesi (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://stres-v-ucitelske-profesi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.