Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stresor, žák či profesor?

Stresor, žák či profesor?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Štěpánka Ptáčková
Šetření:25. 01. 2012 - 05. 02. 2012
Počet respondentů:16
Počet otázek (max/průměr):86 / 86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:13,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je podkladem pro projekt jménem: Stresor, žák či profesor?, který je přihlášen na Festival vědy a techniky mládeže v ČR. Jeho cílem je zlepšení komunikace a vzájemného pochopení mezi učiteli a žáky.

Odpovědi respondentů

1. Někdy se cítím dost rozrušený/á, aniž by se stalo něco, co tento pocit vyvolalo.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1168,75 %68,75 %  
ne531,25 %31,25 %  

Graf

2. Mám sklon být příliš citlivý/á na kritiku nebo nevlídné poznámky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1062,5 %62,5 %  
ne637,5 %37,5 %  

Graf

3. Jasné vymezení času na úkol je pro mne velmi důležité.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1275 %75 %  
ne425 %25 %  

Graf

4. Do práce se pouštím vždy s plnou vervou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano850 %50 %  
ne850 %50 %  

Graf

5. Značně trpím neustálými výtkami doma nebo v práci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16100 %100 %  

Graf

6. Mám finanční problémy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1275 %75 %  
ano425 %25 %  

Graf

7. Často se cítím dost napjatý/á a vzrušený/á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne956,25 %56,25 %  
ano743,75 %43,75 %  

Graf

8. V současnosti mám vážné problémy v intimním vztahu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1381,25 %81,25 %  
ano318,75 %18,75 %  

Graf

9. Když se setkám s nepřipraveností a nevýkonností, jsem netrpělivý a naštvaný.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne850 %50 %  
ano850 %50 %  

Graf

10. Čas od času bývám nejistý/á, rozčilený/á a utrápený/á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1487,5 %87,5 %  
ne212,5 %12,5 %  

Graf

11. Věnuji práci hodně času z vlastního rozhodnutí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1062,5 %62,5 %  
ne637,5 %37,5 %  

Graf

12. Já nebo členové mé rodiny prožíváme v současnosti starosti v důsledku něčí choroby.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne956,25 %56,25 %  
ano743,75 %43,75 %  

Graf

13. Dost snadno se stávám podrážděným či špatně naloženým...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1168,75 %68,75 %  
ano531,25 %31,25 %  

Graf

14. Příliš se ovládám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano956,25 %56,25 %  
ne743,75 %43,75 %  

Graf

15. Bývám ustaraný/á a mívám sklon vidět spíše černé stránky věci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne850 %50 %  
ano850 %50 %  

Graf

16. Mám sklon příliš se podceňovat a srovnávat se s druhými lidmi ve svůj neprospěch.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano956,25 %56,25 %  
ne743,75 %43,75 %  

Graf

17. Když se mi něco nedaří, rychle znervózním.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne850 %50 %  
ano850 %50 %  

Graf

18. Nedávno mi zemřel někdo blízký.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1381,25 %81,25 %  
ano318,75 %18,75 %  

Graf

19. Občas mívám více práce, než jsem schopen zvládnout.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano956,25 %56,25 %  
ne743,75 %43,75 %  

Graf

20. Mám tendenci podílet se na mnoha různých nápadech a plánech.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1168,75 %68,75 %  
ne531,25 %31,25 %  

Graf

21. Nespím příliš dobře a cítím se unavenější než druzí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne850 %50 %  
ano850 %50 %  

Graf

22. Cítím se nespokojený/á v důsledku pozastaveného povýšení, přehnaných nároků atd.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1275 %75 %  
ano425 %25 %  

Graf

23. Musím pracovat nebo se stýkat s lidmi, kteří jsou nevypočitatelní a nevyhranění.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne956,25 %56,25 %  
ano743,75 %43,75 %  

Graf

24. Mám pocit, jako bych se dusil.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy850 %50 %  
někdy425 %25 %  
občas318,75 %18,75 %  
téměř vždy16,25 %6,25 %  

Graf

25. Pociťuji napětí v šíjových a zádových svalech.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy637,5 %37,5 %  
občas531,25 %31,25 %  
nikdy318,75 %18,75 %  
téměř vždy212,5 %12,5 %  

Graf

26. Bolívá mě hlava.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas637,5 %37,5 %  
někdy425 %25 %  
nikdy425 %25 %  
téměř vždy212,5 %12,5 %  

Graf

27. Snadno se rozpláču nebo mě pronásledují pocity úzkosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy637,5 %37,5 %  
občas531,25 %31,25 %  
nikdy425 %25 %  
téměř vždy16,25 %6,25 %  

Graf

28. Mívám bolesti břicha.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy637,5 %37,5 %  
občas637,5 %37,5 %  
nikdy425 %25 %  

Graf

29. Mívám zažívací problémy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy637,5 %37,5 %  
někdy637,5 %37,5 %  
občas212,5 %12,5 %  
téměř vždy212,5 %12,5 %  

Graf

30. Mívám rychlý tep (někdy spojený s bušením srdce).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy637,5 %37,5 %  
občas531,25 %31,25 %  
někdy531,25 %31,25 %  

Graf

31. Zapomínám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy850 %50 %  
občas531,25 %31,25 %  
téměř vždy318,75 %18,75 %  

Graf

32. Kolísá mi váha.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas743,75 %43,75 %  
nikdy531,25 %31,25 %  
někdy425 %25 %  

Graf

33. Trpím alergiemi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy743,75 %43,75 %  
téměř vždy531,25 %31,25 %  
někdy318,75 %18,75 %  
občas16,25 %6,25 %  

Graf

34. Cítím se unavený a pociťuji nedostatek energie.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy743,75 %43,75 %  
občas531,25 %31,25 %  
nikdy212,5 %12,5 %  
téměř vždy212,5 %12,5 %  

Graf

35. Příliš se potím (i bez fyzické námahy).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy850 %50 %  
občas531,25 %31,25 %  
někdy318,75 %18,75 %  

Graf

36. Bolívají mě záda.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy956,25 %56,25 %  
téměř vždy318,75 %18,75 %  
občas212,5 %12,5 %  
nikdy212,5 %12,5 %  

Graf

37. Trpím nespavostí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy743,75 %43,75 %  
nikdy531,25 %31,25 %  
občas425 %25 %  

Graf

38. Mám dobré vztahy s ostatními kolegy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř vždy956,25 %56,25 %  
občas425 %25 %  
někdy318,75 %18,75 %  

Graf

39. Nadřízení na mě mají přehnané nároky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas637,5 %37,5 %  
nikdy425 %25 %  
téměř vždy318,75 %18,75 %  
někdy318,75 %18,75 %  

Graf

40. Úkoly, které zadám svým žákům, splní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy531,25 %31,25 %  
téměř vždy425 %25 %  
občas425 %25 %  
nikdy318,75 %18,75 %  

Graf

41. Moji žáci jsou aktivní a pozorní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy531,25 %31,25 %  
nikdy425 %25 %  
občas425 %25 %  
téměř vždy318,75 %18,75 %  

Graf

42. Pracuji v klidném a příjemném prostředí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy637,5 %37,5 %  
občas531,25 %31,25 %  
téměř vždy425 %25 %  
nikdy16,25 %6,25 %  

Graf

43. Prosím popište svou nejobvyklejší vyučovací metodu a přístup k žákům.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Stresor, žák či profesor? Konec vyplňování zítra v 16:00:00, výsledky budou veřejně přístupné. Počet otázek: 86 Průměrná doba vyplňování: 00.06:44 (povinná otázka) 1. Někdy se cítím dost rozrušený/á, aniž by se stalo něco, co tento pocit vyvolalo. ano ne (povinná otázka) 2. Mám sklon být příliš citlivý/á na kritiku nebo nevlídné poznámky. ano ne (povinná otázka) 3. Jasné vymezení času na úkol je pro mne velmi důležité. ano ne (povinná otázka) 4. Do práce se pouštím vždy s plnou vervou. ano ne (povinná otázka) 5. Značně trpím neustálými výtkami doma nebo v práci. ano (povinná otázka) 6. Mám finanční problémy. ano ne (povinná otázka) 7. Často se cítím dost napjatý/á a vzrušený/á. ano ne (povinná otázka) 8. V současnosti mám vážné problémy v intimním vztahu. ano ne (povinná otázka) 9. Když se setkám s nepřipraveností a nevýkonností, jsem netrpělivý a naštvaný. ano ne povinná otázka 10. Čas od času bývám nejistý/á, rozčilený/á a utrápený/á. ano ne (povinná otázka) 11. Věnuji práci hodně času z vlastního rozhodnutí. ano ne (povinná otázka) 12. Já nebo členové mé rodiny prožíváme v současnosti starosti v důsledku něčí choroby. ano ne (povinná otázka) 13. Dost snadno se stávám podrážděným či špatně naloženým... ano ne (povinná otázka) 14. Příliš se ovládám. ano ne (povinná otázka) 15. Bývám ustaraný/á a mívám sklon vidět spíše černé stránky věci. ano ne (povinná otázka) 16. Mám sklon příliš se podceňovat a srovnávat se s druhými lidmi ve svůj neprospěch. ano ne (povinná otázka) 17. Když se mi něco nedaří, rychle znervózním. ano ne (povinná otázka) 18. Nedávno mi zemřel někdo blízký. ano ne (povinná otázka) 19. Občas mívám více práce, než jsem schopen zvládnout. ano ne (povinná otázka) 20. Mám tendenci podílet se na mnoha různých nápadech a plánech. ano ne (povinná otázka) 21. Nespím příliš dobře a cítím se unavenější než druzí. ano ne (povinná otázka) 22. Cítím se nespokojený/á v důsledku pozastaveného povýšení, přehnaných nároků atd. ano ne (povinná otázka) 23. Musím pracovat nebo se stýkat s lidmi, kteří jsou nevypočitatelní a nevyhranění. ano ne (povinná otázka) 24. Mám pocit, jako bych se dusil. nikdy někdy občas téměř vždy (povinná otázka) 25. Pociťuji napětí v šíjových a zádových svalech. nikdy někdy občas téměř vždy (povinná otázka) 26. Bolívá mě hlava. nikdy někdy občas téměř vždy (povinná otázka) 27. Snadno se rozpláču nebo mě pronásledují pocity úzkosti. nikdy někdy občas téměř vždy (povinná otázka) 28. Mívám bolesti břicha. nikdy někdy občas téměř vždy (povinná otázka) 29. Mívám zažívací problémy. nikdy někdy občas téměř vždy (povinná otázka) 30. Mívám rychlý tep (někdy spojený s bušením srdce). nikdy někdy občas téměř vždy (povinná otázka) 31. Zapomínám. nikdy někdy občas téměř vždy (povinná otázka) 32. Kolísá mi váha. nikdy někdy občas téměř vždy (povinná otázka) 33. Trpím alergiemi. nikdy někdy občas téměř vždy (povinná otázka) 34. Cítím se unavený a pociťuji nedostatek energie. nikdy někdy občas téměř vždy (povinná otázka) 35. Příliš se potím (i bez fyzické námahy). nikdy někdy občas téměř vždy (povinná otázka) 36. Bolívají mě záda. nikdy někdy občas téměř vždy (povinná otázka) 37. Trpím nespavostí. nikdy někdy občas téměř vždy (povinná otázka) 38. Mám dobré vztahy s ostatními kolegy. nikdy někdy občas téměř vždy (povinná otázka) 39. Nadřízení na mě mají přehnané nároky. nikdy někdy občas téměř vždy (povinná otázka) 40. Úkoly, které zadám svým žákům, splní. nikdy někdy občas téměř vždy (povinná otázka) 41. Moji žáci jsou aktivní a pozorní. nikdy někdy občas téměř vždy (povinná otázka) 42. Pracuji v klidném a příjemném prostředí. nikdy někdy občas téměř vždy (povinná otázka) 43. Prosím popište svou nejobvyklejší vyučovací metodu a přístup k žákům.

..

Aristotelovský rozhovor.

cukr a bič

ferove jednani obou stran

loajalita

memotechnické pomůcky

metody nemám

nejsem učitel

nevím

nevyučuji

Politika cukru a biče

praktické ukázky a cvičení, přístup je respektem obou rovin: student - učitel

projekty, základem je komunikace a interakce

škola hrou

učím indviduálně

44. Někdy se cítím dost rozrušený/á, aniž by se stalo něco, co tento pocit vyvolalo.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne956,25 %56,25 %  
ano743,75 %43,75 %  

Graf

45. Mám sklon být příliš citlivý/á na kritiku nebo nevlídné poznámky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano956,25 %56,25 %  
ne743,75 %43,75 %  

Graf

46. Jasné vymezení času na úkol je pro mne velmi důležité.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano956,25 %56,25 %  
ne743,75 %43,75 %  

Graf

47. Do práce se pouštím vždy s plnou vervou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano956,25 %56,25 %  
ne743,75 %43,75 %  

Graf

48. Značně trpím neustálými výtkami doma nebo v práci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16100 %100 %  

Graf

49. Mám finanční problémy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1275 %75 %  
ano425 %25 %  

Graf

50. Často se cítím dost napjatý/á a vzrušený/á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne956,25 %56,25 %  
ano743,75 %43,75 %  

Graf

51. V současnosti mám vážné problémy v intimním vztahu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1275 %75 %  
ano425 %25 %  

Graf

52. Když se setkám s nepřipraveností a nevýkonností, jsem netrpělivý a naštvaný.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1062,5 %62,5 %  
ano637,5 %37,5 %  

Graf

53. Čas od času bývám nejistý/á, rozčilený/á a utrápený/á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1062,5 %62,5 %  
ne637,5 %37,5 %  

Graf

54. Věnuji práci hodně času z vlastního rozhodnutí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne956,25 %56,25 %  
ano743,75 %43,75 %  

Graf

55. Já nebo členové mé rodiny prožíváme v současnosti starosti v důsledku něčí choroby.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1062,5 %62,5 %  
ano637,5 %37,5 %  

Graf

56. Dost snadno se stávám podrážděným či špatně naloženým...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne956,25 %56,25 %  
ano743,75 %43,75 %  

Graf

57. Příliš se ovládám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano956,25 %56,25 %  
ne743,75 %43,75 %  

Graf

58. Bývám ustaraný/á a mívám sklon vidět spíše černé stránky věci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1062,5 %62,5 %  
ano637,5 %37,5 %  

Graf

59. Mám sklon příliš se podceňovat a srovnávat se s druhými lidmi ve svůj neprospěch.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano956,25 %56,25 %  
ne743,75 %43,75 %  

Graf

60. Když se mi něco nedaří, rychle znervózním.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano956,25 %56,25 %  
ne743,75 %43,75 %  

Graf

61. Nedávno mi zemřel někdo blízký.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1168,75 %68,75 %  
ano531,25 %31,25 %  

Graf

62. Občas mívám více práce, než jsem schopen zvládnout.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne956,25 %56,25 %  
ano743,75 %43,75 %  

Graf

63. Mám tendenci podílet se na mnoha různých nápadech a plánech.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano956,25 %56,25 %  
ne743,75 %43,75 %  

Graf

64. Nespím příliš dobře a cítím se unavenější než druzí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1168,75 %68,75 %  
ne531,25 %31,25 %  

Graf

65. Cítím se nespokojený/á v důsledku pozastaveného povýšení, přehnaných nároků atd.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1593,75 %93,75 %  
ano16,25 %6,25 %  

Graf

66. Musím pracovat nebo se stýkat s lidmi, kteří jsou nevypočitatelní a nevyhranění.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne956,25 %56,25 %  
ano743,75 %43,75 %  

Graf

67. Mám pocit, jako bych se dusil.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy637,5 %37,5 %  
někdy425 %25 %  
občas425 %25 %  
téměř vždy212,5 %12,5 %  

Graf

68. Pociťuji napětí v šíjových a zádových svalech.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy637,5 %37,5 %  
téměř vždy425 %25 %  
nikdy318,75 %18,75 %  
občas318,75 %18,75 %  

Graf

69. Bolívá mě hlava.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy637,5 %37,5 %  
nikdy531,25 %31,25 %  
občas318,75 %18,75 %  
téměř vždy212,5 %12,5 %  

Graf

70. Snadno se rozpláču nebo mě pronásledují pocity úzkosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas637,5 %37,5 %  
někdy637,5 %37,5 %  
nikdy318,75 %18,75 %  
téměř vždy16,25 %6,25 %  

Graf

71. Mívám bolesti břicha.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy531,25 %31,25 %  
občas531,25 %31,25 %  
někdy425 %25 %  
téměř vždy212,5 %12,5 %  

Graf

72. Mívám zažívací problémy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy743,75 %43,75 %  
nikdy531,25 %31,25 %  
téměř vždy318,75 %18,75 %  
občas16,25 %6,25 %  

Graf

73. Mívám rychlý tep (někdy spojený s bušením srdce).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy850 %50 %  
nikdy425 %25 %  
občas318,75 %18,75 %  
téměř vždy16,25 %6,25 %  

Graf

74. Zapomínám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy743,75 %43,75 %  
občas531,25 %31,25 %  
téměř vždy425 %25 %  

Graf

75. Kolísá mi váha.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy637,5 %37,5 %  
občas531,25 %31,25 %  
nikdy425 %25 %  
téměř vždy16,25 %6,25 %  

Graf

76. Trpím alergiemi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy637,5 %37,5 %  
téměř vždy531,25 %31,25 %  
někdy425 %25 %  
občas16,25 %6,25 %  

Graf

77. Cítím se unavený a pociťuji nedostatek energie.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas637,5 %37,5 %  
někdy637,5 %37,5 %  
téměř vždy318,75 %18,75 %  
nikdy16,25 %6,25 %  

Graf

78. Příliš se potím (i bez fyzické námahy).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy850 %50 %  
občas531,25 %31,25 %  
někdy318,75 %18,75 %  

Graf

79. Bolívají mě záda.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy850 %50 %  
téměř vždy425 %25 %  
nikdy212,5 %12,5 %  
občas212,5 %12,5 %  

Graf

80. Trpím nespavostí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy637,5 %37,5 %  
nikdy425 %25 %  
občas425 %25 %  
téměř vždy212,5 %12,5 %  

Graf

81. Mám dobré vztahy s ostatními kolegy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř vždy850 %50 %  
občas425 %25 %  
někdy318,75 %18,75 %  
nikdy16,25 %6,25 %  

Graf

82. Nadřízení na mě mají přehnané nároky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy637,5 %37,5 %  
téměř vždy425 %25 %  
občas318,75 %18,75 %  
nikdy318,75 %18,75 %  

Graf

83. Úkoly, které zadám svým žákům, splní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř vždy743,75 %43,75 %  
občas637,5 %37,5 %  
nikdy212,5 %12,5 %  
někdy16,25 %6,25 %  

Graf

84. Moji žáci jsou aktivní a pozorní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř vždy637,5 %37,5 %  
občas531,25 %31,25 %  
někdy318,75 %18,75 %  
nikdy212,5 %12,5 %  

Graf

85. Pracuji v klidném a příjemném prostředí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř vždy637,5 %37,5 %  
někdy425 %25 %  
občas425 %25 %  
nikdy212,5 %12,5 %  

Graf

86. Prosím popište svou nejobvyklejší vyučovací metodu a přístup k žákům.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
praktické ukázky a cvičení, přístup je respektem obou rovin: student - učitel16,25 %6,25 %  
nemám16,25 %6,25 %  
loajalita16,25 %6,25 %  
.16,25 %6,25 %  
memotechnické pomůcky16,25 %6,25 %  
škola hrou16,25 %6,25 %  
nevím 16,25 %6,25 %  
Aristotelovský rozhovor, pejčo. nauč se dělat dotazníky, vole.16,25 %6,25 %  
cukr a bič16,25 %6,25 %  
ne16,25 %6,25 %  
neučím16,25 %6,25 %  
individuální učení16,25 %6,25 %  
Politika cukru a biče16,25 %6,25 %  
znovu? nejsem učitel16,25 %6,25 %  
ferove jendání obou stran16,25 %6,25 %  
projekty, základem je komunikace a interakce16,25 %6,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ptáčková, Š.Stresor, žák či profesor? (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://stresor-zak-ci-profesor.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.