Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stresové situace spojené s cestováním po Jižních Čechách

Stresové situace spojené s cestováním po Jižních Čechách

Vnímání popisků zboží v e-shopech
Jak Vás ovlivňují různé popisky zboží v e-shopu? Přesvědčí Vás víc parametry v tabulce, nebo grafický leták?

(cca 3 min., veřejné výsledky začátkem září)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Novotná
Šetření:09. 09. 2019 - 31. 10. 2019
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):27 / 26.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času, vyplněním následujícího dotazníku. Tento dotazník slouží, jako studijní materiál magisterského studia na České zemědělské univerzitě v Praze.

Odpovědi respondentů

1. Jak často během roku cestujete po ČR v rámci své relaxace (kulturně - poznávací výlet, sportovní výlet, relaxační výlet, lázeňský pobyt /výlet, ...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x - 3x ročně4442,31 %42,31 %  
1x - 2x za čtvrt roku2927,88 %27,88 %  
každý měsíc2625 %25 %  
jiné54,81 %4,81 %  

Graf

2. S kým cestujete na své výlety po ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
partner / ka4745,19 %45,19 %  
rodina3937,5 %37,5 %  
přátelé109,62 %9,62 %  
jiné43,85 %3,85 %  
samostatně43,85 %3,85 %  

Graf

3. Jak dlouho obvykle trvají Vaše cesty po ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 3 dni6461,54 %61,54 %  
méně než jeden den2524,04 %24,04 %  
týden87,69 %7,69 %  
jiné76,73 %6,73 %  

Graf

4. Navštívil / a jste v posledních 3 letech v rámci svého cestování Jižní Čechy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9894,23 %94,23 %  
ne65,77 %5,77 %  

Graf

5. Navštívil / a jste v posledních 3 letech v rámci svého cestování po Jižních Čechách některá z těchto měst (České Budějovice, Český Krumlov, Tábor)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9591,35 %91,35 %  
ne98,65 %8,65 %  

Graf

6. Prožil / a jste v posledních 3 letech při cestování po Jižních Čechách nebo při přípravách na toto cestování stresovou situaci (Vám nepříjemná situace, ve které se cítíte být v tísni nebo nepohodlně)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3735,58 %35,58 %  
spíše ano2625 %25 %  
ano2019,23 %19,23 %  
spíše ne2019,23 %19,23 %  
nevím10,96 %0,96 %  

Graf

7. Jestliže jste v předchozí otázce zvolil / a ano, čeho se tato stresová situace týkala? (nejvýznamnější pro Vás)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nehodnotím, předchozí otázka negována5149,04 %49,04 %  
jakýkoliv problém s dopravním prostředkem (špatné cesty, kolony, nemožnost zaparkovat vůz, porucha vozu, ...)2221,15 %21,15 %  
příliš mnoho turistů na jednom místě1514,42 %14,42 %  
problém s ubytováním (neochotný personál, problém s rezervací, nevhodný pokoj, ...)65,77 %5,77 %  
problém v cílovém místě (zabloudění, ztráta peněženky / dokladů, krádež, ...)43,85 %3,85 %  
Neochotný personál restaurace10,96 %0,96 %  
spíše ne10,96 %0,96 %  
problém s výběrem samotného cílového místa10,96 %0,96 %  
Cestování s rodinou je vždy stres10,96 %0,96 %  
nekvalitní restaurace v širokém okolí ubytování10,96 %0,96 %  
nemoc, úraz10,96 %0,96 %  

Graf

8. V jaké míře ovlivnila Vámi prožitá stresová situace Vaši cestu po Jižních Čechách? (1 vůbec neovlivnila - 7 úplně ovlivnila)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
kladná předchozí odpověď vs. negována předchozí odpověďalternativní0.1760.645
vůbec neovlivnila vs. úplně ovlivnila1-2-3-4-5-6-72.5734.123

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

9. Využil /a jste v rámci prožívané stresové situace při cestování po Jižních Čechách pomoc místního infocentra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8884,62 %84,62 %  
ano1615,38 %15,38 %  

Graf

10. Byla Vám poskytnutá pomoc od místního infocentra ve stresové situaci užitečná (zklidnění situace, menší obavy, správná rada, ...)? (1 byla velmi užitečná - 7 nebyla vůbec užitečná)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
kladná předchozí odpověď vs. negována předchozí odpověďalternativní0.750.254
byla velmi užitečná vs. nebyla vůbec užitečná1-2-3-4-5-6-72.2197.76

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

11. V případě, že jste při stresové situaci v rámci cestování nenavštívil /a infocentrum, do jaké míry byste uvažoval /a o jeho budoucí návštěvě a případné pomoci? (1 určitě bych uvažoval /a - 7 vůbec bych neuvažoval /a)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě bych uvažoval /a vs. vůbec bych neuvažoval /a1-2-3-4-5-6-74.0294.97

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

12. V jaké míře se snažíte stresovou situaci vyřešit samostatně? (1 zcela samostatně - 7 vůbec, využívám pomoci druhých)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
zcela samostatně vs. vůbec, využívám pomoci druhých1-2-3-4-5-6-72.2021.661

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

13. Do jaké míry byste uvítali určitý "model chování", který by mohl pomoci lépe zvládnout prožívanou stresovou situaci? (1 zcela uvítali - 7 vůbec neuvítali)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
zcela uvítali vs. vůbec neuvítali1-2-3-4-5-6-73.5773.475

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

14. V jaké míře byste byl /a ochotný /á si takovýto "model chování" přečíst? (1 určitě - 7 vůbec)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě vs. vůbec1-2-3-4-5-6-73.3173.717

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

15. V jaké míře byste takovýto "model chování" uvítali např. na pokoji v hotelu? (1 zcela uvítali - 7 vůbec neuvítali)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
zcela uvítali vs. vůbec neuvítali1-2-3-4-5-6-72.8563.354

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

16. V jaké míře dokážete zvládnout nastalou stresovou situaci? (1 vše projednám s chladnou hlavou - 7 znepokojí mě i maličkost)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vše projednám s chladnou hlavou vs. znepokojí mě i maličkost1-2-3-4-5-6-73.1442.258

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

17. Jaký způsob používáte ke zvládnutí stresové situaci nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nastalý problém se snažíte efektivně řešit4947,12 %47,12 %  
snažíte se celou situaci prodýchat a s chladnou hlavou hledat následné řešení2019,23 %19,23 %  
na problém se díváte z jiné stránky a hledáte na něm něco pozitivního1615,38 %15,38 %  
na problém pohlížíte s agresivitou, ale snažíte se jej řešit1110,58 %10,58 %  
snažíte se od problému utéci a nijak ho neřešit21,92 %1,92 %  
Řvu na původce mého stresu10,96 %0,96 %  
První tři10,96 %0,96 %  
křičím, nadávám dokud se neuklidním10,96 %0,96 %  
..10,96 %0,96 %  
neřeším, nechám věc volně plynout, nějaké řešení se časem najde10,96 %0,96 %  
vybiji si stres později 10,96 %0,96 %  

Graf

18. V jaké míře jste náchylný /á dostat se do stresové situace? (1 dostanu se do ní snadno - 7 dostanu se do ní málokdy nebo vůbec)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
dostanu se do ní snadno vs. dostanu se málokdy nebo vůbec1-2-3-4-5-6-73.8563.085

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

19. V jaké míře vyjadřujete své pocity a to, co prožíváte (říkám, co si myslím, dělám, co si myslím) při nastalé stresové situaci? (1 dělám / říkám, co si myslím - 7 nechám si své pocity pro sebe)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
dělám / říkám, co si myslím vs. nechám si své pocity pro sebe1-2-3-4-5-6-73.4622.749

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

20. V jaké míře s v rámci svého běžného života (práce, studium, osobní život, ...) potkáte se stresovou situací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x - 3x týdně4240,38 %40,38 %  
1x - 3x měsíčně2423,08 %23,08 %  
každý den2423,08 %23,08 %  
1x - 3x čtvrtletně65,77 %5,77 %  
1x - 3x ročně43,85 %3,85 %  
1x - 3x půlročně43,85 %3,85 %  

Graf

21. V jaké míře ovlivní prožitá stresová situace Váš osobní život (podrážděnost, náladovost, výbušnost, ...)? (1 vůbec neovlivní - 7 zcela ovlivní)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec neovlivní vs. zcela ovlivní1-2-3-4-5-6-74.0382.325

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

22. V jaké míře ovlivní prožívání stresové situace Váš zdravotní stav (dušnost, žaludeční nevolnosti, třes, ...)? (1 vůbec neovlivní - 7 zcela ovlivní)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec neovlivní vs. zcela ovlivní1-2-3-4-5-6-73.743.558

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

23. V jaké míře jste ochotný /á využít při stresové situaci pomoc druhých? (1 nikdy - 7 vždy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
nikdy vs. vždy1-2-3-4-5-6-74.0192.365

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

24. Od koho přijmete pomoc ve stresové situaci raději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž5350,96 %50,96 %  
žena5149,04 %49,04 %  

Graf

25. Do jaké sociální skupiny byste se zařadil /a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný /á6057,69 %57,69 %  
student /ka1514,42 %14,42 %  
podnikatel /ka1211,54 %11,54 %  
rodičovská dovolená1110,58 %10,58 %  
nezaměstnaný /á21,92 %1,92 %  
v domácnosti21,92 %1,92 %  
penzista /ka21,92 %1,92 %  

Graf

26. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let6057,69 %57,69 %  
31 - 45 let2725,96 %25,96 %  
46 - 65 let1413,46 %13,46 %  
66 a více let32,88 %2,88 %  

Graf

27. Jaké je Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7168,27 %68,27 %  
muž3331,73 %31,73 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jestliže jste v předchozí otázce zvolil / a ano, čeho se tato stresová situace týkala? (nejvýznamnější pro Vás)

 • odpověď nehodnotím, předchozí otázka negována:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zcela uvítali [1-2-3-4-5-6-7] vůbec neuvítali: 6 na otázku 13. Do jaké míry byste uvítali určitý "model chování", který by mohl pomoci lépe zvládnout prožívanou stresovou situaci? (1 zcela uvítali - 7 vůbec neuvítali)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Prožil / a jste v posledních 3 letech při cestování po Jižních Čechách nebo při přípravách na toto cestování stresovou situaci (Vám nepříjemná situace, ve které se cítíte být v tísni nebo nepohodlně)?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec neovlivnila [1-2-3-4-5-6-7] úplně ovlivnila: 0 na otázku 8. V jaké míře ovlivnila Vámi prožitá stresová situace Vaši cestu po Jižních Čechách? (1 vůbec neovlivnila - 7 úplně ovlivnila)

8. V jaké míře ovlivnila Vámi prožitá stresová situace Vaši cestu po Jižních Čechách? (1 vůbec neovlivnila - 7 úplně ovlivnila)

 • odpověď kladná předchozí odpověď [alternativní] negována předchozí odpověď: 1:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec neovlivnila [1-2-3-4-5-6-7] úplně ovlivnila: 0 na otázku 8. V jaké míře ovlivnila Vámi prožitá stresová situace Vaši cestu po Jižních Čechách? (1 vůbec neovlivnila - 7 úplně ovlivnila)

10. Byla Vám poskytnutá pomoc od místního infocentra ve stresové situaci užitečná (zklidnění situace, menší obavy, správná rada, ...)? (1 byla velmi užitečná - 7 nebyla vůbec užitečná)

 • odpověď kladná předchozí odpověď [alternativní] negována předchozí odpověď: 1:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi byla velmi užitečná [1-2-3-4-5-6-7] nebyla vůbec užitečná: 0 na otázku 10. Byla Vám poskytnutá pomoc od místního infocentra ve stresové situaci užitečná (zklidnění situace, menší obavy, správná rada, ...)? (1 byla velmi užitečná - 7 nebyla vůbec užitečná)

15. V jaké míře byste takovýto "model chování" uvítali např. na pokoji v hotelu? (1 zcela uvítali - 7 vůbec neuvítali)

 • odpověď zcela uvítali [1-2-3-4-5-6-7] vůbec neuvítali: 1:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zcela uvítali [1-2-3-4-5-6-7] vůbec neuvítali: 1 na otázku 13. Do jaké míry byste uvítali určitý "model chování", který by mohl pomoci lépe zvládnout prožívanou stresovou situaci? (1 zcela uvítali - 7 vůbec neuvítali)

26. Jaký je Váš věk?

 • odpověď 18 - 30 let:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi student /ka na otázku 25. Do jaké sociální skupiny byste se zařadil /a
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostanu se do ní snadno [1-2-3-4-5-6-7] dostanu se málokdy nebo vůbec: 1 na otázku 18. V jaké míře jste náchylný /á dostat se do stresové situace? (1 dostanu se do ní snadno - 7 dostanu se do ní málokdy nebo vůbec)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často během roku cestujete po ČR v rámci své relaxace (kulturně - poznávací výlet, sportovní výlet, relaxační výlet, lázeňský pobyt /výlet, ...)?

2. S kým cestujete na své výlety po ČR?

3. Jak dlouho obvykle trvají Vaše cesty po ČR?

4. Navštívil / a jste v posledních 3 letech v rámci svého cestování Jižní Čechy?

5. Navštívil / a jste v posledních 3 letech v rámci svého cestování po Jižních Čechách některá z těchto měst (České Budějovice, Český Krumlov, Tábor)?

6. Prožil / a jste v posledních 3 letech při cestování po Jižních Čechách nebo při přípravách na toto cestování stresovou situaci (Vám nepříjemná situace, ve které se cítíte být v tísni nebo nepohodlně)?

7. Jestliže jste v předchozí otázce zvolil / a ano, čeho se tato stresová situace týkala? (nejvýznamnější pro Vás)

8. V jaké míře ovlivnila Vámi prožitá stresová situace Vaši cestu po Jižních Čechách? (1 vůbec neovlivnila - 7 úplně ovlivnila)

9. Využil /a jste v rámci prožívané stresové situace při cestování po Jižních Čechách pomoc místního infocentra?

10. Byla Vám poskytnutá pomoc od místního infocentra ve stresové situaci užitečná (zklidnění situace, menší obavy, správná rada, ...)? (1 byla velmi užitečná - 7 nebyla vůbec užitečná)

11. V případě, že jste při stresové situaci v rámci cestování nenavštívil /a infocentrum, do jaké míry byste uvažoval /a o jeho budoucí návštěvě a případné pomoci? (1 určitě bych uvažoval /a - 7 vůbec bych neuvažoval /a)

12. V jaké míře se snažíte stresovou situaci vyřešit samostatně? (1 zcela samostatně - 7 vůbec, využívám pomoci druhých)

13. Do jaké míry byste uvítali určitý "model chování", který by mohl pomoci lépe zvládnout prožívanou stresovou situaci? (1 zcela uvítali - 7 vůbec neuvítali)

14. V jaké míře byste byl /a ochotný /á si takovýto "model chování" přečíst? (1 určitě - 7 vůbec)

15. V jaké míře byste takovýto "model chování" uvítali např. na pokoji v hotelu? (1 zcela uvítali - 7 vůbec neuvítali)

16. V jaké míře dokážete zvládnout nastalou stresovou situaci? (1 vše projednám s chladnou hlavou - 7 znepokojí mě i maličkost)

17. Jaký způsob používáte ke zvládnutí stresové situaci nejčastěji?

18. V jaké míře jste náchylný /á dostat se do stresové situace? (1 dostanu se do ní snadno - 7 dostanu se do ní málokdy nebo vůbec)

19. V jaké míře vyjadřujete své pocity a to, co prožíváte (říkám, co si myslím, dělám, co si myslím) při nastalé stresové situaci? (1 dělám / říkám, co si myslím - 7 nechám si své pocity pro sebe)

20. V jaké míře s v rámci svého běžného života (práce, studium, osobní život, ...) potkáte se stresovou situací?

21. V jaké míře ovlivní prožitá stresová situace Váš osobní život (podrážděnost, náladovost, výbušnost, ...)? (1 vůbec neovlivní - 7 zcela ovlivní)

22. V jaké míře ovlivní prožívání stresové situace Váš zdravotní stav (dušnost, žaludeční nevolnosti, třes, ...)? (1 vůbec neovlivní - 7 zcela ovlivní)

23. V jaké míře jste ochotný /á využít při stresové situaci pomoc druhých? (1 nikdy - 7 vždy)

24. Od koho přijmete pomoc ve stresové situaci raději?

25. Do jaké sociální skupiny byste se zařadil /a

26. Jaký je Váš věk?

27. Jaké je Vaše pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často během roku cestujete po ČR v rámci své relaxace (kulturně - poznávací výlet, sportovní výlet, relaxační výlet, lázeňský pobyt /výlet, ...)?

2. S kým cestujete na své výlety po ČR?

3. Jak dlouho obvykle trvají Vaše cesty po ČR?

4. Navštívil / a jste v posledních 3 letech v rámci svého cestování Jižní Čechy?

5. Navštívil / a jste v posledních 3 letech v rámci svého cestování po Jižních Čechách některá z těchto měst (České Budějovice, Český Krumlov, Tábor)?

6. Prožil / a jste v posledních 3 letech při cestování po Jižních Čechách nebo při přípravách na toto cestování stresovou situaci (Vám nepříjemná situace, ve které se cítíte být v tísni nebo nepohodlně)?

7. Jestliže jste v předchozí otázce zvolil / a ano, čeho se tato stresová situace týkala? (nejvýznamnější pro Vás)

8. V jaké míře ovlivnila Vámi prožitá stresová situace Vaši cestu po Jižních Čechách? (1 vůbec neovlivnila - 7 úplně ovlivnila)

9. Využil /a jste v rámci prožívané stresové situace při cestování po Jižních Čechách pomoc místního infocentra?

10. Byla Vám poskytnutá pomoc od místního infocentra ve stresové situaci užitečná (zklidnění situace, menší obavy, správná rada, ...)? (1 byla velmi užitečná - 7 nebyla vůbec užitečná)

11. V případě, že jste při stresové situaci v rámci cestování nenavštívil /a infocentrum, do jaké míry byste uvažoval /a o jeho budoucí návštěvě a případné pomoci? (1 určitě bych uvažoval /a - 7 vůbec bych neuvažoval /a)

12. V jaké míře se snažíte stresovou situaci vyřešit samostatně? (1 zcela samostatně - 7 vůbec, využívám pomoci druhých)

13. Do jaké míry byste uvítali určitý "model chování", který by mohl pomoci lépe zvládnout prožívanou stresovou situaci? (1 zcela uvítali - 7 vůbec neuvítali)

14. V jaké míře byste byl /a ochotný /á si takovýto "model chování" přečíst? (1 určitě - 7 vůbec)

15. V jaké míře byste takovýto "model chování" uvítali např. na pokoji v hotelu? (1 zcela uvítali - 7 vůbec neuvítali)

16. V jaké míře dokážete zvládnout nastalou stresovou situaci? (1 vše projednám s chladnou hlavou - 7 znepokojí mě i maličkost)

17. Jaký způsob používáte ke zvládnutí stresové situaci nejčastěji?

18. V jaké míře jste náchylný /á dostat se do stresové situace? (1 dostanu se do ní snadno - 7 dostanu se do ní málokdy nebo vůbec)

19. V jaké míře vyjadřujete své pocity a to, co prožíváte (říkám, co si myslím, dělám, co si myslím) při nastalé stresové situaci? (1 dělám / říkám, co si myslím - 7 nechám si své pocity pro sebe)

20. V jaké míře s v rámci svého běžného života (práce, studium, osobní život, ...) potkáte se stresovou situací?

21. V jaké míře ovlivní prožitá stresová situace Váš osobní život (podrážděnost, náladovost, výbušnost, ...)? (1 vůbec neovlivní - 7 zcela ovlivní)

22. V jaké míře ovlivní prožívání stresové situace Váš zdravotní stav (dušnost, žaludeční nevolnosti, třes, ...)? (1 vůbec neovlivní - 7 zcela ovlivní)

23. V jaké míře jste ochotný /á využít při stresové situaci pomoc druhých? (1 nikdy - 7 vždy)

24. Od koho přijmete pomoc ve stresové situaci raději?

25. Do jaké sociální skupiny byste se zařadil /a

26. Jaký je Váš věk?

27. Jaké je Vaše pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Novotná, A.Stresové situace spojené s cestováním po Jižních Čechách (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://stresove-situace-spojene-s-c.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.