Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Střídavá péče očima rodičů

Střídavá péče očima rodičů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Uldrych
Šetření:12. 04. 2016 - 26. 04. 2016
Počet respondentů:215
Počet otázek (max/průměr):21 / 8.3
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:78,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum by měl ukázat jak je to se zájmem o střídavou péči jak na straně mužů, tak na straně žen.
Popřípadě snad ukáže i úskalí při dohodách o Střídavé péči.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mužotázka č. 2, Ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena18385,12 %85,12 %  
Muž3214,88 %14,88 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let9343,26 %43,26 %  
30 - 40 let6731,16 %31,16 %  
40 - 50 let2511,63 %11,63 %  
Více jak 50 let198,84 %8,84 %  
Méně jak 20 let115,12 %5,12 %  

Graf

3. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 18, 1 dítěotázka č. 4, 2 dětiotázka č. 4, 3 dětiotázka č. 4, Více jak 3 dětiotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 dítě9443,72 %43,72 %  
2 děti6228,84 %28,84 %  
Ne3717,21 %17,21 %  
3 děti156,98 %6,98 %  
Více jak 3 děti73,26 %3,26 %  

Graf

4. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Svobodnýotázka č. 18, Samoživitel/kaotázka č. 5, Rozvedenýotázka č. 5, Vdovecotázka č. 18, Partnerství (děti v nějaké formě péče)otázka č. 5, Partnerství (úplná rodina)otázka č. 18, Manželství (dítě v nějaké formě péče)otázka č. 5, Manželství (úplná rodina)otázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Manželství (úplná rodina)6033,71 %27,91 %  
Rozvedený3419,1 %15,81 %  
Partnerství (úplná rodina)3016,85 %13,95 %  
Samoživitel/ka2312,92 %10,7 %  
Partnerství (děti v nějaké formě péče)126,74 %5,58 %  
Manželství (dítě v nějaké formě péče)105,62 %4,65 %  
Vdovec52,81 %2,33 %  
Svobodný42,25 %1,86 %  

Graf

5. Jak je/byla vyřešena péče rodičů po rozvodu (rozchodu) partnerů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Výhradní péče matky (výlučná péče )otázka č. 6, Výhradní péče otce (výlučná péče)otázka č. 7, Společná péče rodičůotázka č. 11, Střídavá péčeotázka č. 11, Péče osoby blízské → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výhradní péče matky (výlučná péče )4962,03 %22,79 %  
Střídavá péče1822,78 %8,37 %  
Společná péče rodičů911,39 %4,19 %  
Výhradní péče otce (výlučná péče)33,8 %1,4 %  

Graf

6. Jsem . . .

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Otecotázka č. 9, Matkaotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Matka4285,71 %19,53 %  
Otec714,29 %3,26 %  

Graf

7. Z jakého důvodu byla schválena VP otce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Otec nechce SP.otázka č. 15, Matka nemá zájem.otázka č. 14, SP nelze ze strany matky (např. výkon trestu,časově náročné zaměstnání)otázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Otec nechce SP.266,67 %0,93 %  
Matka nemá zájem.133,33 %0,47 %  

Graf

8. Z jakého důvodu byla schválena VP matky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Matka nechce SP.otázka č. 15, Otec nemá zájem.otázka č. 14, SP nelze ze strany otce (např.: časově náročné zaměstnání, výkon trestu, aj.)otázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Otec nemá zájem.2354,76 %10,7 %  
SP nelze ze strany otce (např.: časově náročné zaměstnání, výkon trestu, aj.)1023,81 %4,65 %  
Matka nechce SP.921,43 %4,19 %  

Graf

9. Žádal jste o střídavou péči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano685,71 %2,79 %  
Ne114,29 %0,47 %  

Graf

10. Z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Nechci dětem komlikovat život střídavou péčí.

11. Je pro Vás čas strávený s dětmi (dítětem) dostatečný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 16, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1659,26 %7,44 %  
Ano1140,74 %5,12 %  

Graf

12. S jakým výsledkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Bylo mi vyhověno.otázka č. 16, Návrh byl zamítnut.otázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Návrh byl zamítnut.6100 %2,79 %  

Graf

13. V jaké míře si myslíte, že je "styk" s dítětem dostatečný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více jak 50%1043,48 %4,65 %  
40% - 50%834,78 %3,72 %  
30% - 40%313,04 %1,4 %  
20% -30%28,7 %0,93 %  

Graf

14. Byla by pro vás nařízená střídavá péče přijatelnějším řešením

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2187,5 %9,77 %  
Ano312,5 %1,4 %  

Graf

15. Jak často druhý rodič navštěvuje děti/dítě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dvakrát měsíčně (víkend)1942,22 %8,84 %  
Méně jak jednou za půl roku1431,11 %6,51 %  
Přijíždí sporadicky podle možností (max.24 hodin za měsíc)715,56 %3,26 %  
Jednou za měsíc na max 2 hodiny48,89 %1,86 %  
Jednou za tři měsíce12,22 %0,47 %  

Graf

16. Bylo vam i přes rozhodnuti o střídavé péči vyměřeno výživné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nebylo mi vyměřeno výživnéotázka č. 18, Ano, bylo mi vyměřeno výživné.otázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebylo mi vyměřeno výživné872,73 %3,72 %  
Ano, bylo mi vyměřeno výživné.327,27 %1,4 %  

Graf

17. V jaké výši Vám bylo stanoveno výživné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 - 20% z platu4664,79 %21,4 %  
20 - 30% z platu1419,72 %6,51 %  
Nebylo mi vyměřeno výživné (otec není v RL)68,45 %2,79 %  
30 - 40% z platu34,23 %1,4 %  
40 - 50% z platu11,41 %0,47 %  
Více než 50% z platu11,41 %0,47 %  

Graf

18. Jaká je podle Vás adekvátní výše výživného vzhledem k platu (20 000) na jedno dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30%7854,17 %36,28 %  
10 - 20%3826,39 %17,67 %  
30 - 40%2315,97 %10,7 %  
40 - 50%53,47 %2,33 %  

Graf

19. Domníváte se, že je výživné adekvátní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4969,01 %22,79 %  
Ano2230,99 %10,23 %  

Graf

20. Jaký je Váš názor na střídavou péči po rozvodu/rozchodu rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím si,že to může Dítěti ublížit,ale po domluvě rodičů nejsem proti8156,25 %37,67 %  
Přijde mi to jako dobré řešení v zájmu dítěte.5236,11 %24,19 %  
Naprosto nesouhlasim, dítě patří k matce.117,64 %5,12 %  

Graf

21. Velikost obce,města

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 000 - 100 000 obyvatel7735,81 %35,81 %  
Do 5000 obyvatel4520,93 %20,93 %  
Nad 500 000 obyvatel3516,28 %16,28 %  
5000 - 10 000 obyvatel3315,35 %15,35 %  
100 000 - 500 000 obyvatel2511,63 %11,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jak je/byla vyřešena péče rodičů po rozvodu (rozchodu) partnerů?

 • odpověď Výhradní péče matky (výlučná péče ):
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Otec nemá zájem. na otázku 8. Z jakého důvodu byla schválena VP matky
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi SP nelze ze strany otce (např.: časově náročné zaměstnání, výkon trestu, aj.) na otázku 8. Z jakého důvodu byla schválena VP matky
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Matka na otázku 6. Jsem . . .
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Byla by pro vás nařízená střídavá péče přijatelnějším řešením
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dvakrát měsíčně (víkend) na otázku 15. Jak často druhý rodič navštěvuje děti/dítě
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně jak jednou za půl roku na otázku 15. Jak často druhý rodič navštěvuje děti/dítě

6. Jsem . . .

 • odpověď Matka:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Otec nemá zájem. na otázku 8. Z jakého důvodu byla schválena VP matky
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi SP nelze ze strany otce (např.: časově náročné zaměstnání, výkon trestu, aj.) na otázku 8. Z jakého důvodu byla schválena VP matky
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Byla by pro vás nařízená střídavá péče přijatelnějším řešením
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dvakrát měsíčně (víkend) na otázku 15. Jak často druhý rodič navštěvuje děti/dítě
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně jak jednou za půl roku na otázku 15. Jak často druhý rodič navštěvuje děti/dítě

8. Z jakého důvodu byla schválena VP matky

 • odpověď Otec nemá zájem.:
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Byla by pro vás nařízená střídavá péče přijatelnějším řešením

11. Je pro Vás čas strávený s dětmi (dítětem) dostatečný?

 • odpověď Ne:
  • 13.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více jak 50% na otázku 13. V jaké míře si myslíte, že je "styk" s dítětem dostatečný?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví

2. Jaký je Váš věk?

3. Máte děti?

4. Jaký je Váš rodinný stav?

5. Jak je/byla vyřešena péče rodičů po rozvodu (rozchodu) partnerů?

6. Jsem . . .

8. Z jakého důvodu byla schválena VP matky

11. Je pro Vás čas strávený s dětmi (dítětem) dostatečný?

13. V jaké míře si myslíte, že je "styk" s dítětem dostatečný?

14. Byla by pro vás nařízená střídavá péče přijatelnějším řešením

15. Jak často druhý rodič navštěvuje děti/dítě

17. V jaké výši Vám bylo stanoveno výživné?

18. Jaká je podle Vás adekvátní výše výživného vzhledem k platu (20 000) na jedno dítě?

19. Domníváte se, že je výživné adekvátní?

20. Jaký je Váš názor na střídavou péči po rozvodu/rozchodu rodičů?

21. Velikost obce,města

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví

2. Jaký je Váš věk?

3. Máte děti?

4. Jaký je Váš rodinný stav?

5. Jak je/byla vyřešena péče rodičů po rozvodu (rozchodu) partnerů?

6. Jsem . . .

8. Z jakého důvodu byla schválena VP matky

11. Je pro Vás čas strávený s dětmi (dítětem) dostatečný?

13. V jaké míře si myslíte, že je "styk" s dítětem dostatečný?

14. Byla by pro vás nařízená střídavá péče přijatelnějším řešením

15. Jak často druhý rodič navštěvuje děti/dítě

17. V jaké výši Vám bylo stanoveno výživné?

18. Jaká je podle Vás adekvátní výše výživného vzhledem k platu (20 000) na jedno dítě?

19. Domníváte se, že je výživné adekvátní?

20. Jaký je Váš názor na střídavou péči po rozvodu/rozchodu rodičů?

21. Velikost obce,města

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Uldrych, T.Střídavá péče očima rodičů (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://stridava-pece-ocima-rodicu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.