Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > STŘÍDAVÁ VÝCHOVA jako první možnost

STŘÍDAVÁ VÝCHOVA jako první možnost

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Pužmanová
Šetření:29. 09. 2011 - 23. 10. 2011
Počet respondentů:328
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.64
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou Univerzity Jana Amose Komenského. Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala "Střídavá výchova - její odraz ve společnosti" s průzkumem orientovaným na  "Zkoumání postoje veřejnosti k možnému zavedení střídavé výchovy jako první možnosti porozvodové výchovy".

Dovoluji si Vás touto cestou oslovit a požádat o pomoc s jeho vyplněním.

Předem Vám  velice děkuji.

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Domníváte se, že je v zájmu dítěte, aby jej i po rozvodu vychovávali oba rodiče?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano27684,15 %84,15 %  
ne288,54 %8,54 %  
nevím247,32 %7,32 %  

Graf

2. Domníváte se, že při výhradní péči jednoho z rodičů je výchova dítěte druhým rodičem umožněna

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně16550,3 %50,3 %  
spíše neumožněna11434,76 %34,76 %  
znemožněna298,84 %8,84 %  
plnohodnotně113,35 %3,35 %  
nevím92,74 %2,74 %  

Graf

3. Domníváte se, že při současném rozhodování soudů o formě porozvodové výchovy dětí je zajištěna rovnost ve výkonu rodičovských práv mezi otcem a matkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, nevímotázka č. 5, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21064,02 %64,02 %  
nevím7422,56 %22,56 %  
ano4413,41 %13,41 %  

Graf

4. V rozhodnutích soudů, podle Vás, dochází k omezování práv

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mužů - otců20296,19 %61,59 %  
žen - matek83,81 %2,44 %  

Graf

5. Sledujete v médiích snahu o změnu zákona o rodině – prosazení četnějšího využívání střídavé výchovy jako formy porozvodové výchovy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19760,06 %60,06 %  
ne13139,94 %39,94 %  

Graf

6. Souhlasíte s případnou změnou znění § 26, odst. 2 zákona o rodině ze stávajícího znění: - jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, MŮŽE soud svěřit dítě do společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby na navrhované znění: - jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, soud SVĚŘÍ dítě do střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21264,63 %64,63 %  
ne7021,34 %21,34 %  
nevím4614,02 %14,02 %  

Graf

7. Myslíte si, že je v zájmu dítěte, aby soud rozhodl o jeho svěření do střídavé výchovy, přestože ji navrhuje pouze jeden z rodičů, přičemž druhý rodič usiluje o výhradní péči? (za předpokladu, že jsou splněny všechny ostatní podmínky – způsobilost rodičů, zájem o dítě, vhodné bytové podmínky..)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16750,91 %50,91 %  
ne9328,35 %28,35 %  
nevím6820,73 %20,73 %  

Graf

8. Domníváte se, že exekuce dítěte (tzn. jeho násilné odebrání) u vymáhání střídavé výchovy v případě, kdy jeden z rodičů nedodržuje soudní rozhodnutí a brání pravidelnému předávání dítěte druhému rodiči, je prostředkem, kterým by v krajním případě mělo být prosazováno právo rodiče na střídavou výchovu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20060,98 %60,98 %  
ano8024,39 %24,39 %  
nevím4814,63 %14,63 %  

Graf

9. Myslíte si, že exekuce dítěte je v takovém případě, vedle selhání rodičů, také selháním státu ve funkci sociálně-právního ochránce dětí a garanta jejich práv?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano23471,34 %71,34 %  
nevím4814,63 %14,63 %  
ne4614,02 %14,02 %  

Graf

10. Domníváte se, že by zavedení modelu, ve kterém by povinností rodičů bylo nalézt společnou dohodu o uspořádání porozvodové výchovy dětí (za pomoci psychologů, mediátorů, sociálních pracovníků, právníků) napomohlo snížení konfliktů mezi otcem a matkou při rozhodování o formě porozvodové výchovy? (mediátor – nestranná třetí osoba, která pomáhá znesvářeným stranám zlepšit vzájemnou komunikaci a hledat způsob, jak vyřešit vzniklé problémy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím15045,73 %45,73 %  
souhlasím12136,89 %36,89 %  
spíše nesouhlasím309,15 %9,15 %  
nevím226,71 %6,71 %  
nesouhlasím51,52 %1,52 %  

Graf

11. Domníváte se, že při by přijetí zákona, ve kterém by bylo stanoveno, že po rozvodu automaticky nastává střídavá výchova obou rodičů (pokud se rodiče nevyjádří, že by chtěli jiné uspořádání) vyřešilo problematiku sporů o formu porozvodové výchovy? (podobný zákon je platný např. ve Švédsku)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13842,07 %42,07 %  
ne12036,59 %36,59 %  
nevím7021,34 %21,34 %  

Graf

12. Setkal/a jste se ve svém okolí s někým, kdo praktikuje střídavou výchovu jako formu porozvodové výchovy dětí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20662,8 %62,8 %  
ne11635,37 %35,37 %  
nevím61,83 %1,83 %  

Graf

13. Máte-li dítě/děti, či je plánujete, usiloval/a či souhlasil/a byste v případě rozchodu s partnerem o střídavou, příp. společnou výchovu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19659,76 %59,76 %  
nevím6720,43 %20,43 %  
ne6519,82 %19,82 %  

Graf

14. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena22668,9 %68,9 %  
muž10231,1 %31,1 %  

Graf

15. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 4012738,72 %38,72 %  
41 - 508325,3 %25,3 %  
18 - 307322,26 %22,26 %  
51 - 603610,98 %10,98 %  
61 a více92,74 %2,74 %  

Graf

16. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské18556,4 %56,4 %  
středoškolské s maturitou10532,01 %32,01 %  
vyšší odborné175,18 %5,18 %  
středoškolské164,88 %4,88 %  
základní51,52 %1,52 %  

Graf

17. Stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vdaná/ženatý15045,73 %45,73 %  
rozvedená/rozvedený9328,35 %28,35 %  
svobodná/svobodný8124,7 %24,7 %  
vdova/vdovec41,22 %1,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Domníváte se, že při současném rozhodování soudů o formě porozvodové výchovy dětí je zajištěna rovnost ve výkonu rodičovských práv mezi otcem a matkou?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mužů - otců na otázku 4. V rozhodnutích soudů, podle Vás, dochází k omezování práv

4. V rozhodnutích soudů, podle Vás, dochází k omezování práv

 • odpověď mužů - otců:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Domníváte se, že při současném rozhodování soudů o formě porozvodové výchovy dětí je zajištěna rovnost ve výkonu rodičovských práv mezi otcem a matkou?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi znemožněna na otázku 2. Domníváte se, že při výhradní péči jednoho z rodičů je výchova dítěte druhým rodičem umožněna

7. Myslíte si, že je v zájmu dítěte, aby soud rozhodl o jeho svěření do střídavé výchovy, přestože ji navrhuje pouze jeden z rodičů, přičemž druhý rodič usiluje o výhradní péči? (za předpokladu, že jsou splněny všechny ostatní podmínky – způsobilost rodičů, zájem o dítě, vhodné bytové podmínky..)

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi znemožněna na otázku 2. Domníváte se, že při výhradní péči jednoho z rodičů je výchova dítěte druhým rodičem umožněna

13. Máte-li dítě/děti, či je plánujete, usiloval/a či souhlasil/a byste v případě rozchodu s partnerem o střídavou, příp. společnou výchovu?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi znemožněna na otázku 2. Domníváte se, že při výhradní péči jednoho z rodičů je výchova dítěte druhým rodičem umožněna

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Domníváte se, že je v zájmu dítěte, aby jej i po rozvodu vychovávali oba rodiče?

2. Domníváte se, že při výhradní péči jednoho z rodičů je výchova dítěte druhým rodičem umožněna

3. Domníváte se, že při současném rozhodování soudů o formě porozvodové výchovy dětí je zajištěna rovnost ve výkonu rodičovských práv mezi otcem a matkou?

4. V rozhodnutích soudů, podle Vás, dochází k omezování práv

5. Sledujete v médiích snahu o změnu zákona o rodině – prosazení četnějšího využívání střídavé výchovy jako formy porozvodové výchovy?

6. Souhlasíte s případnou změnou znění § 26, odst. 2 zákona o rodině ze stávajícího znění: - jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, MŮŽE soud svěřit dítě do společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby na navrhované znění: - jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, soud SVĚŘÍ dítě do střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte

7. Myslíte si, že je v zájmu dítěte, aby soud rozhodl o jeho svěření do střídavé výchovy, přestože ji navrhuje pouze jeden z rodičů, přičemž druhý rodič usiluje o výhradní péči? (za předpokladu, že jsou splněny všechny ostatní podmínky – způsobilost rodičů, zájem o dítě, vhodné bytové podmínky..)

8. Domníváte se, že exekuce dítěte (tzn. jeho násilné odebrání) u vymáhání střídavé výchovy v případě, kdy jeden z rodičů nedodržuje soudní rozhodnutí a brání pravidelnému předávání dítěte druhému rodiči, je prostředkem, kterým by v krajním případě mělo být prosazováno právo rodiče na střídavou výchovu?

9. Myslíte si, že exekuce dítěte je v takovém případě, vedle selhání rodičů, také selháním státu ve funkci sociálně-právního ochránce dětí a garanta jejich práv?

10. Domníváte se, že by zavedení modelu, ve kterém by povinností rodičů bylo nalézt společnou dohodu o uspořádání porozvodové výchovy dětí (za pomoci psychologů, mediátorů, sociálních pracovníků, právníků) napomohlo snížení konfliktů mezi otcem a matkou při rozhodování o formě porozvodové výchovy? (mediátor – nestranná třetí osoba, která pomáhá znesvářeným stranám zlepšit vzájemnou komunikaci a hledat způsob, jak vyřešit vzniklé problémy)

11. Domníváte se, že při by přijetí zákona, ve kterém by bylo stanoveno, že po rozvodu automaticky nastává střídavá výchova obou rodičů (pokud se rodiče nevyjádří, že by chtěli jiné uspořádání) vyřešilo problematiku sporů o formu porozvodové výchovy? (podobný zákon je platný např. ve Švédsku)

12. Setkal/a jste se ve svém okolí s někým, kdo praktikuje střídavou výchovu jako formu porozvodové výchovy dětí?

13. Máte-li dítě/děti, či je plánujete, usiloval/a či souhlasil/a byste v případě rozchodu s partnerem o střídavou, příp. společnou výchovu?

14. Jsem

15. Věk

16. Nejvyšší dosažené vzdělání

17. Stav

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Domníváte se, že je v zájmu dítěte, aby jej i po rozvodu vychovávali oba rodiče?

2. Domníváte se, že při výhradní péči jednoho z rodičů je výchova dítěte druhým rodičem umožněna

3. Domníváte se, že při současném rozhodování soudů o formě porozvodové výchovy dětí je zajištěna rovnost ve výkonu rodičovských práv mezi otcem a matkou?

4. V rozhodnutích soudů, podle Vás, dochází k omezování práv

5. Sledujete v médiích snahu o změnu zákona o rodině – prosazení četnějšího využívání střídavé výchovy jako formy porozvodové výchovy?

6. Souhlasíte s případnou změnou znění § 26, odst. 2 zákona o rodině ze stávajícího znění: - jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, MŮŽE soud svěřit dítě do společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby na navrhované znění: - jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, soud SVĚŘÍ dítě do střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte

7. Myslíte si, že je v zájmu dítěte, aby soud rozhodl o jeho svěření do střídavé výchovy, přestože ji navrhuje pouze jeden z rodičů, přičemž druhý rodič usiluje o výhradní péči? (za předpokladu, že jsou splněny všechny ostatní podmínky – způsobilost rodičů, zájem o dítě, vhodné bytové podmínky..)

8. Domníváte se, že exekuce dítěte (tzn. jeho násilné odebrání) u vymáhání střídavé výchovy v případě, kdy jeden z rodičů nedodržuje soudní rozhodnutí a brání pravidelnému předávání dítěte druhému rodiči, je prostředkem, kterým by v krajním případě mělo být prosazováno právo rodiče na střídavou výchovu?

9. Myslíte si, že exekuce dítěte je v takovém případě, vedle selhání rodičů, také selháním státu ve funkci sociálně-právního ochránce dětí a garanta jejich práv?

10. Domníváte se, že by zavedení modelu, ve kterém by povinností rodičů bylo nalézt společnou dohodu o uspořádání porozvodové výchovy dětí (za pomoci psychologů, mediátorů, sociálních pracovníků, právníků) napomohlo snížení konfliktů mezi otcem a matkou při rozhodování o formě porozvodové výchovy? (mediátor – nestranná třetí osoba, která pomáhá znesvářeným stranám zlepšit vzájemnou komunikaci a hledat způsob, jak vyřešit vzniklé problémy)

11. Domníváte se, že při by přijetí zákona, ve kterém by bylo stanoveno, že po rozvodu automaticky nastává střídavá výchova obou rodičů (pokud se rodiče nevyjádří, že by chtěli jiné uspořádání) vyřešilo problematiku sporů o formu porozvodové výchovy? (podobný zákon je platný např. ve Švédsku)

12. Setkal/a jste se ve svém okolí s někým, kdo praktikuje střídavou výchovu jako formu porozvodové výchovy dětí?

13. Máte-li dítě/děti, či je plánujete, usiloval/a či souhlasil/a byste v případě rozchodu s partnerem o střídavou, příp. společnou výchovu?

14. Jsem

15. Věk

16. Nejvyšší dosažené vzdělání

17. Stav

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pužmanová, J.STŘÍDAVÁ VÝCHOVA jako první možnost (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://stridava-vychova-jako-prvni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.