Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Střídavá výchova jako způsob porozvodové péče o děti

Střídavá výchova jako způsob porozvodové péče o děti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Pužmanová
Šetření:26. 11. 2009 - 06. 12. 2009
Počet respondentů:141
Počet otázek (max/průměr):12 / 8.18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Předem všem mnohokrát děkuji za čas strávený vyplněním dotazníku, který bude použit v rámci  bakalářské práce.

Jana

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Střídavá výchova je charakterizována svěřením dítěte v určitém přesně vymezeném časovém období do výchovy jednoho rodiče a v dalším časovém období do výchovy druhého rodiče. Práva a povinnosti rodičů v těchto časových úsecích vymezí soud.

Odpovědi respondentů

1. Znáte "střídavou péči" jako jeden ze způsobů porozvodové péče o děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13393,66 %94,33 %  
ne96,34 %6,38 %  

Graf

2. V případě rozchodu bych měl zájem o střídavou péči o děti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 3, spíše anootázka č. 3, spíše neotázka č. 6, určitě neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4634,59 %32,62 %  
určitě ano3828,57 %26,95 %  
spíše ne2821,05 %19,86 %  
určitě ne2115,79 %14,89 %  

Graf

3. Na střídavé výchově pokládám zejména za dobré

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dítě neztrácí ani jednoho rodiče6577,38 %46,1 %  
možnost výchovy dítěte oběma rodiči, působení jako vzor5059,52 %35,46 %  
umožnění dítěti nestranit ani jednomu z rodičů2630,95 %18,44 %  
zamezení vzniku syndromu zavržení rodiče2428,57 %17,02 %  
více času na hledání nového partnera, zájmy910,71 %6,38 %  
jiné22,38 %1,42 %  

Graf

4. Za nejnižší vhodný věk dítěte pro uplatnění střídavé výchovy považuji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-6 let3845,24 %26,95 %  
6-9 let1720,24 %12,06 %  
9-12 let1315,48 %9,22 %  
0-3 roky89,52 %5,67 %  
nevím55,95 %3,55 %  
více než 12 let33,57 %2,13 %  

Graf

5. Za přijatelný interval pro střídání dětí považuji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14 dní3541,67 %24,82 %  
týden3339,29 %23,4 %  
měsíc67,14 %4,26 %  
nevím55,95 %3,55 %  
3 neděle33,57 %2,13 %  
méně než týden22,38 %1,42 %  

Graf

6. Důvodem mého případného nezájmu o praktikování střídavé výchovy je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pokládám ji za nevhodnou formu porozvodové péče o dětiotázka č. 7, Jiné důvodyotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokládám ji za nevhodnou formu porozvodové péče o děti4387,76 %30,5 %  
Jiné důvody612,24 %4,26 %  

Graf

7. Vadí mi, že

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dítě trpí neustálým stěhováním3479,07 %24,11 %  
dítě nemá jeden domov3376,74 %23,4 %  
myslím, že matka je nenahraditelná49,3 %2,84 %  
nutnost komunikace s bývalým partnerem36,98 %2,13 %  
jiná možnost12,33 %0,71 %  

Graf

8. Jaké

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiná možnost583,33 %3,55 %  
nevyhovující sociální podmínky pro výchovu116,67 %0,71 %  

Graf

9. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10780,45 %75,89 %  
muž2619,55 %18,44 %  

Graf

10. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-405037,88 %35,46 %  
18-304433,33 %31,21 %  
40-502921,97 %20,57 %  
50 a více96,82 %6,38 %  

Graf

11. Nejvyšší stupeň vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou6951,88 %48,94 %  
vysokoškolské4332,33 %30,5 %  
vyšší odborné1410,53 %9,93 %  
středoškolské43,01 %2,84 %  
základní32,26 %2,13 %  

Graf

12. Stav

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vdaná/ženatý6549,62 %46,1 %  
svobodná/svobodný4635,11 %32,62 %  
rozvedená/rozvedený1914,5 %13,48 %  
vdova/vdovec10,76 %0,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Důvodem mého případného nezájmu o praktikování střídavé výchovy je

  • odpověď Pokládám ji za nevhodnou formu porozvodové péče o děti:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi dítě nemá jeden domov na otázku 7. Vadí mi, že
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi dítě trpí neustálým stěhováním na otázku 7. Vadí mi, že
    • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 2. V případě rozchodu bych měl zájem o střídavou péči o děti

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte "střídavou péči" jako jeden ze způsobů porozvodové péče o děti?

2. V případě rozchodu bych měl zájem o střídavou péči o děti

3. Na střídavé výchově pokládám zejména za dobré

4. Za nejnižší vhodný věk dítěte pro uplatnění střídavé výchovy považuji

5. Za přijatelný interval pro střídání dětí považuji

6. Důvodem mého případného nezájmu o praktikování střídavé výchovy je

7. Vadí mi, že

9. Jsem

10. Věk

11. Nejvyšší stupeň vzdělání

12. Stav

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte "střídavou péči" jako jeden ze způsobů porozvodové péče o děti?

2. V případě rozchodu bych měl zájem o střídavou péči o děti

3. Na střídavé výchově pokládám zejména za dobré

4. Za nejnižší vhodný věk dítěte pro uplatnění střídavé výchovy považuji

5. Za přijatelný interval pro střídání dětí považuji

6. Důvodem mého případného nezájmu o praktikování střídavé výchovy je

7. Vadí mi, že

9. Jsem

10. Věk

11. Nejvyšší stupeň vzdělání

12. Stav

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pužmanová, J.Střídavá výchova jako způsob porozvodové péče o děti (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://stridava-vychova-jako-zpusob-porozvodove-pece-o-deti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.