Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Strukturované studium učitelství - výhody a nevýhody

Strukturované studium učitelství - výhody a nevýhody

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ilona Horychová
Šetření:14. 02. 2010 - 22. 02. 2010
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):22 / 20.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pod pojmem „strukturované studium“ obecně rozumíme rozdělení terciárního vzdělávání do tří stupňů – bakalářského, magisterského a doktorského. Jeho nejvýraznějším rysem je rozdělení původního pětiletého magisterského studia (MS) do dvou stupňů – bakalářského (BS) a navazujícího magisterského (NMS).

 

Prosím Vás o vyplnění dotazníku, který má přispět ke zhodnocení efektu zavedení strukturovaného studia do studia učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Výsledky průzkumu budou použity v diplomové práci (studium andragogiky). Děkuji za pomoc.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Dotazník je sestaven jednoduše, stačí si vybrat z nabízených odpovědí nebo krátce vyplnit prázdná místa.

U některých otázek můžete vybrat i více možností
 

Odpovědi respondentů

1. V jakém stupni studia se nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
navazujícím magisterském1650 %50 %  
bakalářském1443,75 %43,75 %  
magisterském (5letém)26,25 %6,25 %  

Graf

2. V jakém jste ročníku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3. ročník bakalářského studia1340,63 %40,63 %  
2. ročník navazujícího magisterského studia1237,5 %37,5 %  
1. ročník navazujícího magisterského studia618,75 %18,75 %  
1. ročník bakalářského studia13,13 %3,13 %  

Graf

3. Jakou fakultu studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přírodovědeckou1546,88 %46,88 %  
pedagogickou1134,38 %34,38 %  
jinou618,75 %18,75 %  

Graf

4. Jaký obor učitelství studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
biologie1650 %50 %  
jiný1031,25 %31,25 %  
chemie412,5 %12,5 %  
geologie26,25 %6,25 %  

Graf

5. Považujete strukturované studium za výhodné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2062,5 %62,5 %  
ne, preferuji nestrukturované studium (pětileté magisterské).928,13 %28,13 %  
nevím39,38 %9,38 %  

Graf

6. Domníváte se, že strukturované studium usnadňuje přestup mezi různými obory v rámci jedné fakulty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2475 %75 %  
ne825 %25 %  

Graf

7. Domníváte se, že strukturované studium usnadňuje přestup mezi různými obory různých fakult?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1856,25 %56,25 %  
ne1443,75 %43,75 %  

Graf

8. Uvažovali jste o ukončení studia bakalářským stupněm?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2784,38 %84,38 %  
ano515,63 %15,63 %  

Graf

9. Považujete bakalářské studium za plnohodnotné vysokoškolské vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1753,13 %53,13 %  
ano1443,75 %43,75 %  
nevím13,13 %3,13 %  

Graf

10. Považujete bakalářské studium učitelských oborů za dostatečné pro uplatnění absolventa v pedagogické praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2475 %75 %  
nevím412,5 %12,5 %  
ano412,5 %12,5 %  

Graf

11. Máte pocit, že v magisterském studiu jsou duplikovány předměty z bakalářského studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne zcela, ale opakují se zbytečně velké pasáže učiva1856,25 %56,25 %  
ne1340,63 %40,63 %  
ano13,13 %3,13 %  

Graf

12. Myslíte si, že je vhodné absolvovat pedagogické praxe již v bakalářském studiu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student by měl v bakalářském studiu absolvovat náslechovou i souvislou praxi1959,38 %59,38 %  
student by měl v bakalářském studiu absolvovat náslechovou praxi1340,63 %40,63 %  

Graf

13. V bakalářském studiu by podle Vás

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
povinné předměty měly převažovat nad povinně volitelnými2475 %75 %  
povinně volitelné předměty měly převažovat nad povinnými412,5 %12,5 %  
měly být všechny předměty povinné a volitelné39,38 %9,38 %  
měly být všechny předměty povinně volitelné a volitelné13,13 %3,13 %  

Graf

14. V navazujícím magisterském studiu by podle Vás

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
povinně volitelné předměty měly převažovat nad povinnými2165,63 %65,63 %  
měly být všechny předměty povinně volitelné a volitelné412,5 %12,5 %  
měly být všechny předměty povinné a volitelné412,5 %12,5 %  
povinné předměty měly převažovat nad povinně volitelnými39,38 %9,38 %  

Graf

15. Myslíte si, že optimální podíl zastoupení odborných a pedagogických předmětů v magisterském studiu v procentech je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50% odborných předmětů; 30% předmětů pedagogicko-psychologického bloku; 20% předmětů oborové didaktiky2578,13 %78,13 %  
55% odborných předmětů; 30% předmětů pedagogicko-psychologického bloku; 15% předmětů oborové didaktiky515,63 %15,63 %  
80% odborných předmětů; 15% předmětů pedagogicko-psychologického bloku; 5% předmětů oborové didaktiky13,13 %3,13 %  
80% odborných předmětů; 10% předmětů pedagogicko-psychologického bloku; 10% předmětů oborové didaktiky13,13 %3,13 %  

Graf

16. Myslíte si, že optimální podíl zastoupení odborných a pedagogických předmětů v bakalářském studiu v procentech je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
80% odborných předmětů; 10% předmětů pedagogicko-psychologického bloku; 10% předmětů oborové didaktiky1856,25 %56,25 %  
60% odborných předmětů; 30% předmětů pedagogicko-psychologického bloku; 10% předmětů oborové didaktiky1031,25 %31,25 %  
80% odborných předmětů; 20% předmětů pedagogicko-psychologického bloku; 0% předmětů oborové didaktiky26,25 %6,25 %  
60% odborných předmětů; 40% předmětů pedagogicko-psychologického bloku; 0% předmětů oborové didaktiky26,25 %6,25 %  

Graf

17. Postrádáte ve studijních plánech některé předměty (některá témata), které byste chtěli využít v praxi? Prosím uveďte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

geologie

geologii, ochrana životního prostředí, environmentalistiku

legislativa, jak psát projekty, multikulturní výchova

pedagogicko-psychologický blok neodpovídá požadavkům praxe, chybí více praktických přikladů

právo pro učitele

právo pro učitele, více praktických příkladů

právo pro učitele, více praktických příkladů, tvorba ŠCP

právo, jak pstá projekty, příklady z praxe

příklady z praxe, právo, rétorika

rétorika, právo pro učitele, příklady z praxe

současné pojetí pedagogicko-psychologického bloku má v současnosti nesmyslnou náplň - chybí příklady z praktického života, naopak historie pedagogiky je až moc

více příkladů z praxe, právo, rétorika

18. Znáte v současné době oficiální profil absolventa Vašeho studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2062,5 %62,5 %  
ano1237,5 %37,5 %  

Graf

19. Myslíte si, že profil absolventa Vašeho oboru (Vašich oborů) odpovídá požadavkům praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2681,25 %81,25 %  
ne618,75 %18,75 %  

Graf

20. Domníváte se, že Vaše studium je v souladu s profilem absolventa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2062,5 %62,5 %  
ne1237,5 %37,5 %  

Graf

21. Myslíte si, že po ukončení studia by se měl absolvent dále vzdělávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3093,75 %93,75 %  
nevím, záleží to na okolnostech26,25 %6,25 %  

Graf

22. Uveďte Váš vlastní názor na strukturované studium. (Sem prosím uveďte vaše názory, poznámky a připomínky, které nebylo možno vyjádřit v rámci odpovědí na předchozí otázky.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bakalář je pro učitele k ničemu, kvalifikaci učitele lze získat až po pětiletém studiu

člověk po třech letech dosáhne vysokoškolského vzdělání

kvalifikaci učitele lze získat až po pěti letech, po třech letech máte ukončené vzdělání, ale bohužel ne učitelské

pro učitele je pětileté studium nutné, po třech letech nemá kvalifikaci

Pro učitele jednoznančně nevýhoda

Řekla bych, že strukturované studium závisí na oboru. Na naší univerzitě existuje obor, 5letý, který není strukturovaný na Bc. a Mgr. obor, ale je pouze magisterský. Takže 5 let čekáte, jestli Vás nevyhodí. Mně se to stalo na konci třetího ročníku. Měla jsem magisterský obor na 4 roky a v LS ve třeťáku jsem neudělala matematiku, takže mi ukončili studium. Kdybych měla možnost být alespoň bakalář, bylo by to mnohem lepší, než DOUFAT, že potom ve čtvťáku, po všech těch nervech při studium , mě vyrazí od státnic. Takže fandím rozdělení na Bc. a Mgr. obory, které byly původně na 4-5let souvisle magisterské. Zároveň bych ale zrušila přijímačky na navazující studium v rámci jednoho oboru. Pokud bych přecházela po Bc. na jiný obor, přijímačky bych nechala, ale pokud bych šla na navazující na mém oboru, zrušila bych je.

Strukturované studium je výhodné, po třech letech má ukončené vzdělání. Spoučasně pro učitele je to nevýhodné, aby měl kvalifikaci musí studovat pět let, Bc. mu rozhodně nestačí.

Strukturované studium učitelství by se mělo zrušit, po třech letech má síce člověk vysokoškolský diplom, ale je mu k ničemu, protože nemá kvalifikaci učitele, ta je až po pěti letech. Může dělat cokoliv jíného, ale učitel by měl učit.

u odborný studijních programů je to výhodou, u učitlství je to nevýhoda

učitel musí mít pětileté studium, po třech letech nemá kvalifikaci učitele

učitel musí studovat pět let, aby získal kvalifikaci, jako bakalář ve svém oboru nic neznamená

Učitelské studium by mělo být nestrukturované, protože absolvent, který končí jako bakalář nemá pro učitelské povolání kvalifikaci dle zákona.

v mém oboru TV je ´Bc nedostačující, potřebuji vždy Mgr.

výhodné pro mobilitu studentů

výhodou je ukončení diplomem v bakaláři, podkud nemohu nebo nechci dál studovat

výhodou je získání vysokoškolského vzdělání po třech letech

vyhovuje mi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Horychová, I.Strukturované studium učitelství - výhody a nevýhody (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://strukturovane-studium-ucitelstvi-vyhody-a-nevyhody.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.