Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak studenti středních škol přijímají cizince

Jak studenti středních škol přijímají cizince

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Stránská
Šetření:23. 11. 2011 - 24. 11. 2011
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):16 / 12.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení studenti a studentky,

prosím Vás o vyplňení následujícího dotazníku, jehož cílem je odhalit postoj mladých lidí k cizincům, kteří k nám emigrovali. Jeho výsledky budou použity ke zpracování seminární práce při Doplňkovém studiu pedagogiky pro učitele odborných předmětů.

 

Děkuji

 

Jitka Stránská

Odpovědi respondentů

1. Jakou školu studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gymnázium, lyceum, konzervatoř2843,75 %43,75 %  
SOŠ, SPŠ, OA1929,69 %29,69 %  
SOU, OU1320,31 %20,31 %  
34,69 %4,69 %  
nic11,56 %1,56 %  

Graf

2. Máte mezi spolužáky cizince?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3453,13 %53,13 %  
ano3046,88 %46,88 %  

Graf

3. Jaká je Vaše politická orientace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středo-pravicová1929,69 %29,69 %  
O politiku se nezajímám1828,13 %28,13 %  
Středová1117,19 %17,19 %  
Pravicová812,5 %12,5 %  
Levicová57,81 %7,81 %  
Středo-levicová34,69 %4,69 %  

Graf

4. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5179,69 %79,69 %  
ano1320,31 %20,31 %  

Graf

5. Pokud jste věřící, jste členem nějaké církve?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne660 %9,38 %  
katolická220 %3,13 %  
protestantské110 %1,56 %  
husitská110 %1,56 %  

Graf

6. Jste k cizincům stejně přátelští jako k ostatním spolužákům?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5687,5 %87,5 %  
ne812,5 %12,5 %  

Graf

7. Přijali byste cizince jako občana své země?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5687,5 %87,5 %  
ne812,5 %12,5 %  

Graf

8. Vyloučili byste cizince ze své země?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5382,81 %82,81 %  
ano1117,19 %17,19 %  

Graf

9. Uzavřeli byste v budoucnu s cizincem sňatek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3960,94 %60,94 %  
ne2539,06 %39,06 %  

Graf

10. Pokud ne, tak proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemají co tady co dělat112,5 %1,56 %  
naše tradice a rodiny by byly příliš vzdálené112,5 %1,56 %  
jiná mentalita112,5 %1,56 %  
rozdílné postoje112,5 %1,56 %  
tahanice o děti po případném rozvodu, velká vzdále112,5 %1,56 %  
mam rada čechy112,5 %1,56 %  
zbytečné riziko112,5 %1,56 %  
Nechci112,5 %1,56 %  

Graf

11. Jaké pozitivní jevy s příchodem cizinců do naší země pozoruješ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Umožňují mi poznávat jiné kultury5484,38 %84,38 %  
Jsou ochotni provádět podřadné práce1929,69 %29,69 %  
Je mezi nimi mnoho odborníků, kteří nám schází, např. kvalifikovaní lékaři1828,13 %28,13 %  
Jsou pracovití a motivují nás také k větší produktivitě1117,19 %17,19 %  
žádné46,25 %6,25 %  

Graf

12. Jaké negativní jevy s příchodem cizinců do naší země pozoruješ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podílejí se na zvýšení kriminality3250 %50 %  
Zabírají pracovní místa našim občanům3148,44 %48,44 %  
Jejich nelegální zaměstnávání snižuje příjmy do státního rozpočtu2234,38 %34,38 %  
Zneužívají sociální dávky1523,44 %23,44 %  
žádné34,69 %4,69 %  
nic23,13 %3,13 %  

Graf

13. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
181421,88 %21,88 %  
161421,88 %21,88 %  
171117,19 %17,19 %  
191117,19 %17,19 %  
20 a více1015,63 %15,63 %  
15 a méně46,25 %6,25 %  

Graf

14. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4265,63 %65,63 %  
muž2234,38 %34,38 %  

Graf

15. Máte další komentáře k tématu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ne

nekvalifikovaní dělníci snižují šanci uplatnění našim vyučeným pracovníkům, protože jsou ochotni pracovat za menší peníze, často v nouzi, zároveň to naše firmy nemotivuje k najímání kvalifikovaných českých dělníků. jinak nevidím problém v přítomnosti cizinců v čr. pokud tu někdo chce pracovat a žít, proč ne

16. Chcete něco vzkázat autorovi průzkumu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ne

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Jakého jste pohlaví?

  • odpověď žena:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Jste věřící?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pracovití a motivují nás také k větší produktivitě na otázku 11. Jaké pozitivní jevy s příchodem cizinců do naší země pozoruješ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakou školu studujete?

2. Máte mezi spolužáky cizince?

3. Jaká je Vaše politická orientace?

4. Jste věřící?

6. Jste k cizincům stejně přátelští jako k ostatním spolužákům?

7. Přijali byste cizince jako občana své země?

8. Vyloučili byste cizince ze své země?

9. Uzavřeli byste v budoucnu s cizincem sňatek?

11. Jaké pozitivní jevy s příchodem cizinců do naší země pozoruješ?

12. Jaké negativní jevy s příchodem cizinců do naší země pozoruješ?

13. Kolik je Vám let?

14. Jakého jste pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakou školu studujete?

2. Máte mezi spolužáky cizince?

3. Jaká je Vaše politická orientace?

4. Jste věřící?

6. Jste k cizincům stejně přátelští jako k ostatním spolužákům?

7. Přijali byste cizince jako občana své země?

8. Vyloučili byste cizince ze své země?

9. Uzavřeli byste v budoucnu s cizincem sňatek?

11. Jaké pozitivní jevy s příchodem cizinců do naší země pozoruješ?

12. Jaké negativní jevy s příchodem cizinců do naší země pozoruješ?

13. Kolik je Vám let?

14. Jakého jste pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stránská, J.Jak studenti středních škol přijímají cizince (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://student-cizinci78.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.