Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > studenti a práce/brigády

studenti a práce/brigády

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Horová
Šetření:03. 04. 2010 - 10. 04. 2010
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,prosím o vyplnění tohoto dotazníků,který je součástí mého domácího úkolu.Děkuji a přeji příjemný zbytek dne :-)

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je dnes snadné najít brigádu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5381,54 %81,54 %  
ano1218,46 %18,46 %  

Graf

2. Má podle vás nedávná finanční krize vliv na získání brigády?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5483,08 %83,08 %  
ne1116,92 %16,92 %  

Graf

3. Mělo by být podle vás umožněno studentům pod 15 let najít si brigádu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3655,38 %55,38 %  
ano2944,62 %44,62 %  

Graf

4. Znáte někoho komu je pod 15 let a má brigádu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4264,62 %64,62 %  
ano2335,38 %35,38 %  

Graf

5. Myslíte si že je lepší studovat než pracovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4975,38 %75,38 %  
ne1624,62 %24,62 %  

Graf

6. Myslíte si že jsou tzv. práce na doma podvod?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4366,15 %66,15 %  
ne2233,85 %33,85 %  

Graf

7. Jste student a máte brigádu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3452,31 %52,31 %  
ano3147,69 %47,69 %  

Graf

8. Využívali jste někdy služeb úřadu práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5686,15 %86,15 %  
ano913,85 %13,85 %  

Graf

9. Myslíte si,že je těžší najít si brigádu o letních prázdninách než jindy v roce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4467,69 %67,69 %  
ne2132,31 %32,31 %  

Graf

10. Kolik je podle vás rozumná hodinová mzda brigádníka?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
60812,31 %12,31 %  
7069,23 %9,23 %  
8069,23 %9,23 %  
10057,69 %7,69 %  
60 kč34,62 %4,62 %  
6534,62 %4,62 %  
60kč23,08 %3,08 %  
9023,08 %3,08 %  
nevim11,54 %1,54 %  
700011,54 %1,54 %  
ostatní odpovědi min. 75,- Kč hrubého
80 - 100 Kč
60-70Kč
80Kč
45+50 kč
minimálně 50Kč
100+
záleží na práci (50,-)
100-150 Kč
60-80 kč
70,-
podle toho kde - velká města min 80,-/hod
60-100 Kč
80,-
80-90
60 Kč/hod
záleží na schopnostech a konkrétní práci. 50-500Kč
50-60/hod
devadesát korun
Záleží na obtížnosti. průměr 90kč/hod
záleží na druhu brigády... 60-15Okč
podle druhu práce.. cca 70kč/hod
osmdesát korun českých
padesát pět Kč/hod
60-70
minimálně 80 kč/hod.
80 neodborná, 100 vyžadující specifické dovednosti
70-80 kč/hod
2843,08 %43,08 % 

Graf

11. Myslíte si, že mají studenti snadnější najít si práci/brigádu než ostatní lidé?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4569,23 %69,23 %  
ano2030,77 %30,77 %  

Graf

12. Dovolili byste svému dítěti odjet např. na letní prázdniny pracovat do zahraničí?(např. jako au-pair..)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5280 %80 %  
ne1320 %20 %  

Graf

13. Myslíte si, že se v zaměstnání/na brigádě zachází se studenty stejně jako se stálými zaměstnanci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5483,08 %83,08 %  
ano1116,92 %16,92 %  

Graf

14. Myslíte si že má dosažené vzdělání nějaký vliv na plnění brigády?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2741,54 %41,54 %  
ne2335,38 %35,38 %  
nevím1523,08 %23,08 %  

Graf

15. Myslíte si, že vám brigáda přinese/přinesla nějaké zkušenosti do života?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5990,77 %90,77 %  
ne69,23 %9,23 %  

Graf

16. Přividělávali jste si někdy roznášením letáků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4670,77 %70,77 %  
ano1929,23 %29,23 %  

Graf

17. Je ve vašem okolí dostatek pracovních míst jak už v zaměstnání tak i na brigádách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4975,38 %75,38 %  
ano1624,62 %24,62 %  

Graf

18. Hledáte/našli jste si brigádu z vlastní iniciativy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5889,23 %89,23 %  
ne710,77 %10,77 %  

Graf

19. Jsou podle vás lepší manuální práce než např. práce na počítači atd.?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4467,69 %67,69 %  
ano2132,31 %32,31 %  

Graf

20. Myslíte si že školy dostatečně informují studenty o brigádách a přivýdělcích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6092,31 %92,31 %  
ano57,69 %7,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je dnes snadné najít brigádu?

2. Má podle vás nedávná finanční krize vliv na získání brigády?

3. Mělo by být podle vás umožněno studentům pod 15 let najít si brigádu?

4. Znáte někoho komu je pod 15 let a má brigádu?

5. Myslíte si že je lepší studovat než pracovat?

6. Myslíte si že jsou tzv. práce na doma podvod?

7. Jste student a máte brigádu?

8. Využívali jste někdy služeb úřadu práce?

9. Myslíte si,že je těžší najít si brigádu o letních prázdninách než jindy v roce?

11. Myslíte si, že mají studenti snadnější najít si práci/brigádu než ostatní lidé?

12. Dovolili byste svému dítěti odjet např. na letní prázdniny pracovat do zahraničí?(např. jako au-pair..)

13. Myslíte si, že se v zaměstnání/na brigádě zachází se studenty stejně jako se stálými zaměstnanci?

14. Myslíte si že má dosažené vzdělání nějaký vliv na plnění brigády?

15. Myslíte si, že vám brigáda přinese/přinesla nějaké zkušenosti do života?

16. Přividělávali jste si někdy roznášením letáků?

17. Je ve vašem okolí dostatek pracovních míst jak už v zaměstnání tak i na brigádách?

18. Hledáte/našli jste si brigádu z vlastní iniciativy?

19. Jsou podle vás lepší manuální práce než např. práce na počítači atd.?

20. Myslíte si že školy dostatečně informují studenty o brigádách a přivýdělcích?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je dnes snadné najít brigádu?

2. Má podle vás nedávná finanční krize vliv na získání brigády?

3. Mělo by být podle vás umožněno studentům pod 15 let najít si brigádu?

4. Znáte někoho komu je pod 15 let a má brigádu?

5. Myslíte si že je lepší studovat než pracovat?

6. Myslíte si že jsou tzv. práce na doma podvod?

7. Jste student a máte brigádu?

8. Využívali jste někdy služeb úřadu práce?

9. Myslíte si,že je těžší najít si brigádu o letních prázdninách než jindy v roce?

11. Myslíte si, že mají studenti snadnější najít si práci/brigádu než ostatní lidé?

12. Dovolili byste svému dítěti odjet např. na letní prázdniny pracovat do zahraničí?(např. jako au-pair..)

13. Myslíte si, že se v zaměstnání/na brigádě zachází se studenty stejně jako se stálými zaměstnanci?

14. Myslíte si že má dosažené vzdělání nějaký vliv na plnění brigády?

15. Myslíte si, že vám brigáda přinese/přinesla nějaké zkušenosti do života?

16. Přividělávali jste si někdy roznášením letáků?

17. Je ve vašem okolí dostatek pracovních míst jak už v zaměstnání tak i na brigádách?

18. Hledáte/našli jste si brigádu z vlastní iniciativy?

19. Jsou podle vás lepší manuální práce než např. práce na počítači atd.?

20. Myslíte si že školy dostatečně informují studenty o brigádách a přivýdělcích?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Horová, P.studenti a práce/brigády (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://studenti-a-prace-brigady.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.