Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Studenti a zkoušky na vysoké škole

Studenti a zkoušky na vysoké škole

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aleš Strnadel
Šetření:11. 10. 2011 - 18. 10. 2011
Počet respondentů:192
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

jsem studentem oboru Ekonomická informatika. Rád bych Vás požádal o vyplnění anonymního dotazníku na téma studenti a zkoušky na vysoké škole.

Zabere Vám to maximálně 2 minuty vašeho času :)

Odpovědi respondentů

1. Jaký typ zkoušky Vám nejvíce vyhovuje

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
písemná11961,98 %61,98 %  
ústní4121,35 %21,35 %  
elektronický3216,67 %16,67 %  

Graf

2. Myslíte si, že pedagogové mohou být zaujatí u zkoušek

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18696,88 %96,88 %  
ne63,13 %3,13 %  

Graf

3. Připraví Vás studium samotné dostatečně na zkoušku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11660,42 %60,42 %  
ano7639,58 %39,58 %  

Graf

4. Máte dostačující obsah materiálů ke splnění zkoušky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14072,92 %72,92 %  
ne5227,08 %27,08 %  

Graf

5. Používáte častěji materiál z internetu, nebo z tištěných publikací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z tištěných publikací9951,56 %51,56 %  
z internetu9348,44 %48,44 %  

Graf

6. Použil/a jste někdy u zkoušky tahák?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12665,63 %65,63 %  
ne6634,38 %34,38 %  

Graf

7. Trpíte před zkouškou stresovými poruchami? (nespavost, žaludeční potíže aj.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas8544,27 %44,27 %  
ano6533,85 %33,85 %  
ne4221,88 %21,88 %  

Graf

8. Používáte při učení látky pro podporu mozkové činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12062,5 %62,5 %  
občas4020,83 %20,83 %  
ano3216,67 %16,67 %  

Graf

9. Setkali jste se někdy při uplácení u zkoušky? (případná návštěva pedagoga v kabinetě aj.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17792,19 %92,19 %  
ano157,81 %7,81 %  

Graf

10. Vyšli vám pedagogové vstříc při náhradním termínu? (např. pokud nebyl vypsaný oficiální termín, nebo jste měli "termín navíc")

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13068,78 %67,71 %  
ne5931,22 %30,73 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký typ zkoušky Vám nejvíce vyhovuje

2. Myslíte si, že pedagogové mohou být zaujatí u zkoušek

3. Připraví Vás studium samotné dostatečně na zkoušku?

4. Máte dostačující obsah materiálů ke splnění zkoušky?

5. Používáte častěji materiál z internetu, nebo z tištěných publikací?

6. Použil/a jste někdy u zkoušky tahák?

7. Trpíte před zkouškou stresovými poruchami? (nespavost, žaludeční potíže aj.)

8. Používáte při učení látky pro podporu mozkové činnosti?

9. Setkali jste se někdy při uplácení u zkoušky? (případná návštěva pedagoga v kabinetě aj.)

10. Vyšli vám pedagogové vstříc při náhradním termínu? (např. pokud nebyl vypsaný oficiální termín, nebo jste měli "termín navíc")

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký typ zkoušky Vám nejvíce vyhovuje

2. Myslíte si, že pedagogové mohou být zaujatí u zkoušek

3. Připraví Vás studium samotné dostatečně na zkoušku?

4. Máte dostačující obsah materiálů ke splnění zkoušky?

5. Používáte častěji materiál z internetu, nebo z tištěných publikací?

6. Použil/a jste někdy u zkoušky tahák?

7. Trpíte před zkouškou stresovými poruchami? (nespavost, žaludeční potíže aj.)

8. Používáte při učení látky pro podporu mozkové činnosti?

9. Setkali jste se někdy při uplácení u zkoušky? (případná návštěva pedagoga v kabinetě aj.)

10. Vyšli vám pedagogové vstříc při náhradním termínu? (např. pokud nebyl vypsaný oficiální termín, nebo jste měli "termín navíc")

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Strnadel, A.Studenti a zkoušky na vysoké škole (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://studenti-a-zkousky-na-vysoke.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.