Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Studenti, co vás motivuje k přijetí do zaměstnání?

Studenti, co vás motivuje k přijetí do zaměstnání?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Beranová
Šetření:11. 03. 2009 - 18. 03. 2009
Počet respondentů:114
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:37,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem výzkumu je zjistit, co motivuje studenty k přijetí do zaměstnání, jaké mají požadavky a co si představují pod pojmem "zajímavá spolupráce" s podnikem. Pro podnik je důležitá spolupráce se studenty již v průběhu studia, protože tak lze ovlivňovat odborný růst studentů a snadněji získávat absolventy.

Průzkum bude zdrojem pro mou diplomovou práci na téma: Kvalifikace zaměstnanců jako činitel výkonnosti a konkurenceschopnosti společnosti.

Odpovědi respondentů

1. Jaká nabídka zaměstnavatele by vás jako studenta zaujala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost placených brigád7262,61 %63,16 %  
Poskytování stipendií3631,3 %31,58 %  
Možnost vypracování závěrečných prací3328,7 %28,95 %  
Možnost stínování manažerů2723,48 %23,68 %  
Jiná možnost1513,04 %13,16 %  

Graf

2. Jaké máte ambice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chci se vypracovat na manažerský post a vést tým lidí.4034,78 %35,09 %  
Chci odvádět dobrou práci, ale po kariéře netoužím.4034,78 %35,09 %  
Chci být špičkovým odborníkem, po řízení lidí netoužím.3530,43 %30,7 %  

Graf

3. Co je pro vás důležité pro spolupráci s podnikem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přátelská atmosféra na pracovišti8977,39 %78,07 %  
Dobré finanční ohodnocení8876,52 %77,19 %