Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Studenti na VŠ a jejich uklízecí návyky - na čem závisí??

Studenti na VŠ a jejich uklízecí návyky - na čem závisí??

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Tejmlová
Šetření:07. 04. 2012 - 15. 04. 2012
Počet respondentů:145
Počet otázek (max/průměr):23 / 21.32
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentka VŠ a píši semestrální práci. Ráda bych tímto dotazníkem zjistila, co vše a jakým způsobem ovlivňuje naši ochotu věnovat se domácím pracím.

Tento dotazník je určen pouze pro studenty vysokých škol.

Vyplnění vám nezabere víc než pár minut, prosím o účast - výsledky mohou být i pro vás zajímavé.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11982,07 %82,07 %  
Muž2617,93 %17,93 %  

Graf

2. Na jaké vysoké škole studujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Masarykova univerzita1510,34 %10,34 %  
VŠE96,21 %6,21 %  
UK85,52 %5,52 %  
mu74,83 %4,83 %  
Univerzita Karlova64,14 %4,14 %  
ZČU64,14 %4,14 %  
VŠO42,76 %2,76 %  
Muni42,76 %2,76 %  
ČZU32,07 %2,07 %  
vut brno32,07 %2,07 %  
ostatní odpovědi MU Brno
Slezská Univerzita
VUT
TUL
VŠFS
VŠPJ
Univerzita Palackého
Masarykova universita
Ostravská univerzita
VŠB-TUO
UP Olomouc
Západočeská univerzita v Plzni
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
Slezská univerzita v Opavě
VUTBR
Mendelova univerzita
univerzita v Nemecku
vsb-tu
masarykova univerzita v Brně
vso
v zahraničí - Velká Británie
Technická univerzita v Liberci
VŠE Praha
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Cevro institut
UK a MU
AMU
VŠKE
Vysoká škola ekonomická v Praze
TU Liberec
VŠ hotelová
JCU
Vysoká škola evropských a regionálních studií, příbram
UK Praha
Západočeská univerzita
UTB ve Zlíně
VŠB-TU Ostrava
VŠO Praha s.r.o.
Vse
UJEP v Ústí nad Labem
VŠZ Praha
VOŠ Ostrava
MENDELU
VŠB TU Ostrava
UK, VŠE
JČU
univerzita
UTB
ČZU v Praze
Vysoká škole ekonomická v Praze
UJEP Ústí nad Labem
VOŠ
UHK
OU
CZU
VFU
Trnavská univerzita
ČVUT Praha
CZU Praha
VŠMIE
CVUT
vysoká škola ekonomická
ČVUT
Bankovní institut vysoká škola
8055,17 %55,17 % 

Graf

3. Fakulta:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přírodovědecká1913,1 %13,1 %  
ekonomicka106,9 %6,9 %  
filozofická64,14 %4,14 %  
FF53,45 %3,45 %  
cestovni ruch53,45 %3,45 %  
Národohospodářská42,76 %2,76 %  
Podnikatelská32,07 %2,07 %  
PřF32,07 %2,07 %  
sociálních studií32,07 %2,07 %  
filosofická32,07 %2,07 %  
ostatní odpovědi FSV
Pedagogická
Fakulta sociálních studií
-
PEF
Prirodovedecka
Obchodně podnikatelská
ITS
FEKT
Provozně ekonomická
filozoficka a ekonomicka
ÚZS
FAV
School of Humanities
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Informatiky a Statistiky
škola je neuniverzitního typu - nemá fakulty
Teritoriální studia
Mezinárodní vztahy a politologie
oboje pedagogická
fp
Filmová a televizní
FHS
nemáme fakulty
Informatika a statistika
Praha 8
Lékařská fakulta v HK
Farmaceutická
Fakulta humanitních studií
FSpS
ESF
meziteritoriální studia
Narodohospodarska
fpe
PDF
Ošetřovatelství
FSS + ESF
1.LF
žádná
LDF
Mezinárodní teritoriální studia
Právnická
Přírodovědecká fakulta
PřF UK, NF VŠE
Filozofická fakulta
ekonomicko-správní
PrF
Národohospodářksá
Podnikohospodářská fakulta
FPR
podnikohospodarska
FEL
Lekarska
Obchodněpodnikatelská
Fame
Obchodně Podnikatelská fakulta
FLD
Fakulta sociálně ekonomická
Obchodne podnikatelska fakulta v Karvine
NH
LF
Veterinární hygiena a ekologie
Fakulta zdravotníctva a socialnej práce
PedF
Architektury
FAPPZ
Elektro
Ekonomiky a managementu
fakulta mezinárodních vztahů
Podnikohospodářská
FA
národohospodáská fakulta
Stavební
Ekonomie a management
8457,93 %57,93 % 

Graf

4. Obor studia:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cestovní ruch65 %4,14 %  
chemie65 %4,14 %  
Biochemie65 %4,14 %  
Ekonomie54,17 %3,45 %  
Obchodní podnikání32,5 %2,07 %  
Management32,5 %2,07 %  
podnikova ekonomika a management32,5 %2,07 %  
Finance21,67 %1,38 %  
filologie21,67 %1,38 %  
Výchova ke zdraví21,67 %1,38 %  
ostatní odpovědi Ekonomika podnikání v obchodě a službách
antropologie
Právo
Ekonomika a procesní management
mikroelektronika
filozofie
anglistika a mezinarodni komunikace
psychologie + sociální práce
Učitelství pro SŠ
Ošetřovatelství
narodni hospodarstvi
marketinková komunikace
Informatika
Politics
Management cestovního ruchu
Specializace v pedagogice - španělský, anglický jazyk
Aplikovaná Informatika
Finance a řízení
Speciální pedagogika
INFO
režie
Biofyzikální chemie
ekonomika a právo v podnikání
Podnikové informační systémy
hotelnictví
Všeobecné lékařství
regionální studia
Politologie
Specializace v pedagogice francouzský jazyk a základy společenských věd
psychologie
informační studia a knihovnictví
Farmacie
Sociální pedagogika
aplikovaná biochemie
Účetnictví a daně
učitelství geografie a tělesné výchovy pro sš
molekulární biologie
RVS
služby letecké dopravy v cestovním ruchu
Statni sprava
ekonomická žurnalistika
AJ-VZ
Navazující Geografie
Porodní asistentka
adiktologie
Finanční řízení
Bohemistika
TVN
Právo, Veřejná správa
Etnologie
Demografie
Sociální a kulturní antropologie
Daňové poradenství
Marketingová komunikace
sociologie
Arts management
technická ekologie
Zubni lekarstvi
sociální práce
marketing a management
Marketing Management
TURV
Veřejná správa a regionální rozvoj
Provoz a řízení myslivosti
Ekonomika podniku v obchode a sluzbach
Politologie a evropská studia
všeob.lék
systemove inzenyrstvi
MKPR
Hospodářská politika
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
pedagogika
Architektura a urbanismus
IED
živočišná produkce
biologie
Elektro
Marketing
Mezinárodní obchod
8268,33 %56,55 % 

Graf

5. Ročník studia:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1. ročník4531,03 %31,03 %  
3. ročník3121,38 %21,38 %  
2. ročník2920 %20 %  
4. ročník1913,1 %13,1 %  
5. ročník1611,03 %11,03 %  
6. ročník32,07 %2,07 %  
1. ročník postgraduálního studia10,69 %0,69 %  
3. ročník postgraduálního studia10,69 %0,69 %  

Graf

6. Většinou bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V podnájmu (sám nebo s přáteli)4933,79 %33,79 %  
U rodinných příslušníků4228,97 %28,97 %  
Na koleji (internátě)3020,69 %20,69 %  
Ve vlastním (já sám nepotřebuji platit nájem)1913,1 %13,1 %  
dojizdim10,69 %0,69 %  
s manželkou10,69 %0,69 %  
U pritele10,69 %0,69 %  
u přítele s jeho máti10,69 %0,69 %  
doma10,69 %0,69 %  

Graf

7. S kolika dalšími lidmi sdílíte společnou kuchyni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34128,28 %28,28 %  
23121,38 %21,38 %  
13020,69 %20,69 %  
Více138,97 %8,97 %  
4128,28 %8,28 %  
5-896,21 %6,21 %  
Bydlím sám64,14 %4,14 %  
8-1232,07 %2,07 %  

Graf

8. (Myslíte si, že) Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sangvinik3524,48 %24,14 %  
Melancholik3524,48 %24,14 %  
Flegmatik2718,88 %18,62 %  
Netuším2618,18 %17,93 %  
Cholerik2013,99 %13,79 %  

Graf

9. Dnes je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pátek2617,93 %17,93 %  
Úterý2517,24 %17,24 %  
Sobota2416,55 %16,55 %  
Středa2416,55 %16,55 %  
Čtvrtek2013,79 %13,79 %  
Neděle1510,34 %10,34 %  
Pondělí117,59 %7,59 %  

Graf

10. Kolik zkoušek/testů jste absolvoval/a v uplynulých 7 dnech?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
08961,38 %61,38 %  
13725,52 %25,52 %  
2128,28 %8,28 %  
353,45 %3,45 %  
510,69 %0,69 %  
100010,69 %0,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.47
Minimum:0
Maximum:2
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.44
Směrodatná odchylka:0.66
Medián:0
Modus:0

Graf

11. Kolik zkoušek/testů budete muset absolvovat v následujících 7 dnech?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
08558,62 %58,62 %  
13322,76 %22,76 %  
2149,66 %9,66 %  
353,45 %3,45 %  
442,76 %2,76 %  
532,07 %2,07 %  
1000010,69 %0,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.61
Minimum:0
Maximum:4
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.78
Směrodatná odchylka:0.88
Medián:0
Modus:0

Graf

12. Kolik prezentací, referátů, esejí, studií a podobných prací musíte zpracovat v časovém horizontu následujících 7 dnů?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
03826,21 %26,21 %  
13423,45 %23,45 %  
23121,38 %21,38 %  
32215,17 %15,17 %  
496,21 %6,21 %  
564,14 %4,14 %  
721,38 %1,38 %  
1510,69 %0,69 %  
1000000000010,69 %0,69 %  
610,69 %0,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.66
Minimum:0
Maximum:5
Variační rozpětí:5
Rozptyl:1.82
Směrodatná odchylka:1.35
Medián:2
Modus:0

Graf

13. Velice dobře se zamyslete. Kolikrát jste se uplynulých 5 dnech věnovali následujícím činnostem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zajisté si nevzpomenete přesně, zkuste se ale skutečnosti přiblížit co nejblíže72100 %49,66 %  

Graf

14. Obstarávání prádla: (Třídění, praní, sušení, žehlení, skládání do skříně...)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15034,48 %34,48 %  
02819,31 %19,31 %  
22517,24 %17,24 %  
32013,79 %13,79 %  
585,52 %5,52 %  
464,14 %4,14 %  
621,38 %1,38 %  
721,38 %1,38 %  
810,69 %0,69 %  
2710,69 %0,69 %  
ostatní odpovědi 10
23
21,38 %1,38 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.76
Minimum:0
Maximum:6
Variační rozpětí:6
Rozptyl:1.99
Směrodatná odchylka:1.41
Medián:1
Modus:1

Graf

15. Práce v kuchyni, kromě vaření: (Mytí nádobí, obstarávání myčky, čištění trouby...)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22920 %20 %  
52617,93 %17,93 %  
32416,55 %16,55 %  
12013,79 %13,79 %  
4149,66 %9,66 %  
0138,97 %8,97 %  
1096,21 %6,21 %  
1532,07 %2,07 %  
721,38 %1,38 %  
810,69 %0,69 %  
ostatní odpovědi 9
12
45
20
42,76 %2,76 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.41
Minimum:0
Maximum:10
Variační rozpětí:10
Rozptyl:5.72
Směrodatná odchylka:2.39
Medián:3
Modus:2

Graf

16. Čištění podlahy: (lux, koště, mop, zubní kartáček...)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
05638,62 %38,62 %  
14531,03 %31,03 %  
22617,93 %17,93 %  
3117,59 %7,59 %  
532,07 %2,07 %  
1010,69 %0,69 %  
1210,69 %0,69 %  
4510,69 %0,69 %  
410,69 %0,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.99
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.92
Směrodatná odchylka:0.96
Medián:1
Modus:0

Graf

17. Vaření, které Vám ale zabralo alespoň 30 minut času v kuchyni:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
04128,28 %28,28 %  
22920 %20 %  
12920 %20 %  
32013,79 %13,79 %  
4128,28 %8,28 %  
5128,28 %8,28 %  
610,69 %0,69 %  
710,69 %0,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.76
Minimum:0
Maximum:5
Variační rozpětí:5
Rozptyl:2.22
Směrodatná odchylka:1.49
Medián:2
Modus:0

Graf

18. Utírání prachu a jiné špíny:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
06343,45 %43,45 %  
14531,03 %31,03 %  
22819,31 %19,31 %  
374,83 %4,83 %  
510,69 %0,69 %  
410,69 %0,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.82
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.67
Směrodatná odchylka:0.82
Medián:1
Modus:0

Graf

19. Vynášení odpadků:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15940,69 %40,69 %  
23624,83 %24,83 %  
03423,45 %23,45 %  
396,21 %6,21 %  
442,76 %2,76 %  
532,07 %2,07 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.21
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.72
Směrodatná odchylka:0.85
Medián:1
Modus:1

Graf

20. Ostatní domácí práce:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
04833,1 %33,1 %  
13624,83 %24,83 %  
22416,55 %16,55 %  
32114,48 %14,48 %  
596,21 %6,21 %  
453,45 %3,45 %  
610,69 %0,69 %  
710,69 %0,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.43
Minimum:0
Maximum:5
Variační rozpětí:5
Rozptyl:1.8
Směrodatná odchylka:1.34
Medián:1
Modus:0

Graf

21. Váš názor: Myslíte si, že během hlavního zkouškového období uklízíte více než obvykle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, potřebuji stálý pořádek k efektivnímu studiuotázka č. 23, Ano, tak trochu se tím vyhýbám učeníotázka č. 23, Ano z jiného důvoduotázka č. 22, Zkoušky na moje návyky v uklízení nemají vlivotázka č. 23, Ne, uklízím méně, protože se více učím.otázka č. 23, Ne, uklízím méně, protože se více věnuji zábavě a odpočinku.otázka č. 23, Ne z jiného důvoduotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, tak trochu se tím vyhýbám učení5537,93 %37,93 %  
Ne, uklízím méně, protože se více učím.4027,59 %27,59 %  
Zkoušky na moje návyky v uklízení nemají vliv3322,76 %22,76 %  
Ano, potřebuji stálý pořádek k efektivnímu studiu106,9 %6,9 %  
Ne, uklízím méně, protože se více věnuji zábavě a odpočinku.53,45 %3,45 %  
Ano z jiného důvodu10,69 %0,69 %  
Ne z jiného důvodu10,69 %0,69 %  

Graf

22. Jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Během zkouškového období nezůstávám na bytě, ale jezdím k rodičům.

první dvě možnosti

23. Váš názor: Co si myslíte o "většině"? Jaký vliv má zkouškové období na Vaše kolegy na univerzitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uklízí více6444,14 %44,14 %  
Opravdu netuším3222,07 %22,07 %  
Uklízí méně3222,07 %22,07 %  
Uklízí stejně1711,72 %11,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Většinou bydlíte:

  • odpověď Na koleji (internátě):
    • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více na otázku 7. S kolika dalšími lidmi sdílíte společnou kuchyni?

10. Kolik zkoušek/testů jste absolvoval/a v uplynulých 7 dnech?

  • odpověď < - 0 >:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 3 - 7 > na otázku 20. Ostatní domácí práce:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Na jaké vysoké škole studujete?

3. Fakulta:

5. Ročník studia:

6. Většinou bydlíte:

7. S kolika dalšími lidmi sdílíte společnou kuchyni?

8. (Myslíte si, že) Jste:

9. Dnes je:

10. Kolik zkoušek/testů jste absolvoval/a v uplynulých 7 dnech?

11. Kolik zkoušek/testů budete muset absolvovat v následujících 7 dnech?

12. Kolik prezentací, referátů, esejí, studií a podobných prací musíte zpracovat v časovém horizontu následujících 7 dnů?

13. Velice dobře se zamyslete. Kolikrát jste se uplynulých 5 dnech věnovali následujícím činnostem?

14. Obstarávání prádla: (Třídění, praní, sušení, žehlení, skládání do skříně...)

15. Práce v kuchyni, kromě vaření: (Mytí nádobí, obstarávání myčky, čištění trouby...)

16. Čištění podlahy: (lux, koště, mop, zubní kartáček...)

17. Vaření, které Vám ale zabralo alespoň 30 minut času v kuchyni:

18. Utírání prachu a jiné špíny:

19. Vynášení odpadků:

20. Ostatní domácí práce:

21. Váš názor: Myslíte si, že během hlavního zkouškového období uklízíte více než obvykle?

23. Váš názor: Co si myslíte o "většině"? Jaký vliv má zkouškové období na Vaše kolegy na univerzitě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Na jaké vysoké škole studujete?

3. Fakulta:

5. Ročník studia:

6. Většinou bydlíte:

7. S kolika dalšími lidmi sdílíte společnou kuchyni?

8. (Myslíte si, že) Jste:

9. Dnes je:

10. Kolik zkoušek/testů jste absolvoval/a v uplynulých 7 dnech?

11. Kolik zkoušek/testů budete muset absolvovat v následujících 7 dnech?

12. Kolik prezentací, referátů, esejí, studií a podobných prací musíte zpracovat v časovém horizontu následujících 7 dnů?

13. Velice dobře se zamyslete. Kolikrát jste se uplynulých 5 dnech věnovali následujícím činnostem?

14. Obstarávání prádla: (Třídění, praní, sušení, žehlení, skládání do skříně...)

15. Práce v kuchyni, kromě vaření: (Mytí nádobí, obstarávání myčky, čištění trouby...)

16. Čištění podlahy: (lux, koště, mop, zubní kartáček...)

17. Vaření, které Vám ale zabralo alespoň 30 minut času v kuchyni:

18. Utírání prachu a jiné špíny:

19. Vynášení odpadků:

20. Ostatní domácí práce:

21. Váš názor: Myslíte si, že během hlavního zkouškového období uklízíte více než obvykle?

23. Váš názor: Co si myslíte o "většině"? Jaký vliv má zkouškové období na Vaše kolegy na univerzitě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tejmlová, M.Studenti na VŠ a jejich uklízecí návyky - na čem závisí?? (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://studenti-na-vs-a-jejich-ukli.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.