Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Studenti VŠ a cestování

Studenti VŠ a cestování

Jak jste vybírali střední školu?
Na základě jakých kritérií jste (si) vybrali střední školu? Kde jste hledali informace?

(veřejné výsledky nejpozději 29. 12. 2022, vhodné pro studenty sš a rodiče studentů sš)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Elis Roc
Šetření:13. 10. 2022 - 31. 10. 2022
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):9 / 6.82
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:85,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené studentky, vážení studenti,

jsme studentky třetího ročníku Fakulty ekonomicko-správní v Pardubicích a rády bychom Vás požádaly o vyplnění krátkého dotazníku na téma Studenti VŠ a cestování. Odpovědi jsou anonymní a vyplnění nezabere déle než 5 minut. Předem děkujeme za Vaše odpovědi, které jsou pro nás velmi důležité.

Odpovědi respondentů

1. Jaký stupeň VŠ studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Bakalářské studiumotázka č. 2, Navazující magisterskéotázka č. 2, Doktorskéotázka č. 2, Nestuduji → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bakalářské studium7982,29 %82,29 %  
Nestuduji88,33 %8,33 %  
Navazující magisterské77,29 %7,29 %  
Doktorské22,08 %2,08 %  

Graf

2. Cestujete do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7079,55 %72,92 %  
Ne1820,45 %18,75 %  

Graf

3. Kolikrát ročně cestujete do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2x5274,29 %54,17 %  
3-4x912,86 %9,38 %  
Vícekrát912,86 %9,38 %  

Graf

4. 4. S kým nejčastěji cestujete do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S partnerem3347,14 %34,38 %  
S přáteli1724,29 %17,71 %  
S rodinou1622,86 %16,67 %  
Sami34,29 %3,13 %  
Jiné (služební cesta s kolegy, studijní výjezd se spolužáky, atd.)11,43 %1,04 %  

Graf

5. Využíváte pro cestování cestovní kancelář?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3448,57 %35,42 %  
Spíše ne1622,86 %16,67 %  
Spíše ano1115,71 %11,46 %  
Ano912,86 %9,38 %  

Graf

6. Upřednostňuji dovolenou, která je zaměřená spíše na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aktivní program (např. turistika, adrenalin)3550 %36,46 %  
Relaxaci (např.na pláži)2231,43 %22,92 %  
obojí22,86 %2,08 %  
Kombinace obojího 11,43 %1,04 %  
Památky11,43 %1,04 %  
Relax i aktivní program11,43 %1,04 %  
Oboje11,43 %1,04 %  
oboje stejně11,43 %1,04 %  
kombinace11,43 %1,04 %  
Obé11,43 %1,04 %  
Poznávání: městská, náboženská a kulturně poznávací cestování 11,43 %1,04 %  
Kombinací obojího 11,43 %1,04 %  
relax, turistika, památky 11,43 %1,04 %  
Obojí. Někdy je třeba si odpočinout, jindy jedu na dovolenou za účelem poznávání nových míst, turistiky apod.11,43 %1,04 %  

Graf

7. Pracujete při studiu (brigáda, částečný/plný úvazek)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5172,86 %53,13 %  
Ne1927,14 %19,79 %  

Graf

8. Kolik činí Váš průměrný měsíční příjem ze zaměstnání (brigády)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 000 – 9 999 Kč1937,25 %19,79 %  
0 – 4 999 Kč1631,37 %16,67 %  
10 000 – 14 999 Kč917,65 %9,38 %  
Více59,8 %5,21 %  
15 000 - 20 00023,92 %2,08 %  

Graf

9. Dokážete si na cesty ušetřit sami nebo platí dovolenou rodiče/osoba blízká (partner, atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Našetřím si sám, ale rodiče/osoba blízká mi také přidají3752,86 %38,54 %  
Našetřím si sám2231,43 %22,92 %  
Cestu platí rodiče/osoba blízká1014,29 %10,42 %  
Zaměstnavatel, škola (v případě služební cesty, studijního výjezdu)11,43 %1,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Kolikrát ročně cestujete do zahraničí?

  • odpověď 1-2x:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Relaxaci (např.na pláži) na otázku 6. Upřednostňuji dovolenou, která je zaměřená spíše na:

7. Pracujete při studiu (brigáda, částečný/plný úvazek)?

  • odpověď Ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 – 4 999 Kč na otázku 8. Kolik činí Váš průměrný měsíční příjem ze zaměstnání (brigády)?
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 000 – 9 999 Kč na otázku 8. Kolik činí Váš průměrný měsíční příjem ze zaměstnání (brigády)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký stupeň VŠ studujete?

2. Cestujete do zahraničí?

3. Kolikrát ročně cestujete do zahraničí?

4. 4. S kým nejčastěji cestujete do zahraničí?

5. Využíváte pro cestování cestovní kancelář?

6. Upřednostňuji dovolenou, která je zaměřená spíše na:

7. Pracujete při studiu (brigáda, částečný/plný úvazek)?

8. Kolik činí Váš průměrný měsíční příjem ze zaměstnání (brigády)?

9. Dokážete si na cesty ušetřit sami nebo platí dovolenou rodiče/osoba blízká (partner, atd.)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký stupeň VŠ studujete?

2. Cestujete do zahraničí?

3. Kolikrát ročně cestujete do zahraničí?

4. 4. S kým nejčastěji cestujete do zahraničí?

5. Využíváte pro cestování cestovní kancelář?

6. Upřednostňuji dovolenou, která je zaměřená spíše na:

7. Pracujete při studiu (brigáda, částečný/plný úvazek)?

8. Kolik činí Váš průměrný měsíční příjem ze zaměstnání (brigády)?

9. Dokážete si na cesty ušetřit sami nebo platí dovolenou rodiče/osoba blízká (partner, atd.)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Roc, E.Studenti VŠ a cestování (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://studenti-vs-a-cestovani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.