Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Studenti VŠ a jejich zájem o spolupráci s podniky během studia

Studenti VŠ a jejich zájem o spolupráci s podniky během studia

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Naďa Brončková
Šetření:12. 04. 2010 - 20. 04. 2010
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení studenti vysokých škol,

dovoluji si Vás požádat o vyplňení následujícího dotazníku, který je součástí průzkumu zaměřeného na motivaci studentů vysokých škol, zapojit se již během studia do pracovního procesu a rozšířit si tak své pracovní zkušenosti a zároveň výrazně zvýšit možnosti pozdějšího uplatnění na pracovním trhu.

Cílem průzkumu je zjistit úroveň motivovanosti studentů k navázání vzájemných vztahů s podniky v rámci stipendijních a jiných programů, nabízejících odborné praxe, stáže atp.

Zveřejněné výsledky budou rovněž použity v mé bakalářské práci na téma:

"Motivační program určený studentům vysokých škol."

Předem Vám děkuji za Váš čas a pečlivé vyplnění všech otázek.

Naďa Brončková

Odpovědi respondentů

1. Vyhledáváte pracovní příležitosti během studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2993,55 %93,55 %  
ne26,45 %6,45 %  

Graf

2. Pokud ano, jde Vám především o:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
získání praxe, navázání kontaktu s potenciálním zaměstnavatelem1344,83 %41,94 %  
peněžní příjem1344,83 %41,94 %  
pouhé získání praxe (praktických dovedností)310,34 %9,68 %  

Graf

3. Odkud čerpáte informace o nabídkách podniků ke spolupráci se studenty VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet obecně2580,65 %80,65 %  
zaměřuji se na webové stránky konkrétních firem, které mě zajímají1341,94 %41,94 %  
reference od známých1341,94 %41,94 %  
škola722,58 %22,58 %  
inzeráty (tisk)516,13 %16,13 %  
veletrhy pracovních příležitostí39,68 %9,68 %  
nezajímám se13,23 %3,23 %  

Graf

4. Které z položek jsou pro Vás zajímavé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
placená brigáda2580,65 %80,65 %  
odborná praxe2270,97 %70,97 %  
stáže (účast na podnik. projektu, školení)1445,16 %45,16 %  
vypracování závěrečné práce929,03 %29,03 %  
veletrh pracovních příležitostí825,81 %25,81 %  
exkurze825,81 %25,81 %  
možnost stínování manažerů516,13 %16,13 %  
den otevřených dveří (setkání s vedením spol.)412,9 %12,9 %  
stipendium39,68 %9,68 %  
žádné13,23 %3,23 %  

Graf

5. Seřaďte dle atraktivnosti.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
stipendium5.3877.657
placená brigáda2.7746.562
odborná praxe2.9356.189
stáže4.715.432
exkurze5.1293.338
vypracování závěrečné práce5.3873.85
den otevřených dveří6.294.142
možnost stínování manažerů6.7746.175
veletrh pracovních příležitostí6.8394.458
jiné, viz. vlastní odpověď v předešlé otázce8.7745.143

Graf

6. Které z uvedených nabídek jste Vy osobně využil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
placená brigáda2064,52 %64,52 %  
odborná praxe1445,16 %45,16 %  
exkurze825,81 %25,81 %  
žádnou619,35 %19,35 %  
stáže516,13 %16,13 %  
den otevřených dveří412,9 %12,9 %  
stipendium26,45 %6,45 %  

Graf

7. Je pro Vás důležité po ukončení studia uplatnit se ve Vámi studovaném oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1858,06 %58,06 %  
rozhodně ano1032,26 %32,26 %  
spíše ne26,45 %6,45 %  
rozhodně ne13,23 %3,23 %  

Graf

8. V jakém rozmezí si představujete svůj hrubý nástupní plat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 24 tisíc1238,71 %38,71 %  
17 - 20 tisíc722,58 %22,58 %  
14 - 16 tisíc722,58 %22,58 %  
25 - 29 tisíc39,68 %9,68 %  
30 tisíc a více26,45 %6,45 %  

Graf

9. Za jakou výši stipendia, počítejme 2-leté období, byste byli ochotni zavázat se společnosti na 1 rok?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v žádném případě1135,48 %35,48 %  
4000 Kč619,35 %19,35 %  
3000 Kč516,13 %16,13 %  
2000 Kč516,13 %16,13 %  
5000 Kč39,68 %9,68 %  
1000 Kč13,23 %3,23 %  

Graf

10. Za jakou výši stipendia, počítejme 2-leté období, byste byli ochotni zavázat se společnosti na 2 roky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v žádném případě1341,94 %41,94 %  
5000 Kč825,81 %25,81 %  
4000 Kč619,35 %19,35 %  
3000 Kč39,68 %9,68 %  
1000 Kč13,23 %3,23 %  

Graf

11. Za jakou výši stipendia, počítejme 2-leté období, byste byli ochotni zavázat se společnosti na 3 roky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v žádném případě1754,84 %54,84 %  
5000 Kč1032,26 %32,26 %  
4000 Kč39,68 %9,68 %  
1000 Kč13,23 %3,23 %  

Graf

12. Myslíte si, že po ukončení studia se snadno uplatníte na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1754,84 %54,84 %  
spíše ne722,58 %22,58 %  
rozhodně ne516,13 %16,13 %  
rozhodně ano26,45 %6,45 %  

Graf

13. Jakou roli pro Vás při výběru zaměstnání budou hrát následující faktory?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
finanční ohodnocení (mzda včetně odměn a benefitů)1.710.851
pružná pracovní doba (alternativní-zkrácené-úvazky, práce z domu)2.9351.222
výhled kariérního růstu2.4190.76
možnost absolvovat různá školení2.9351.157

Graf

14. Která z výhod by Vás nejvíce motivovala? (max. 3 položky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dny dovolené navíc2270,97 %70,97 %  
možnosti školení (jazykové kurzy…)1651,61 %51,61 %  
možnost podílet se na rozhodování1238,71 %38,71 %  
příspěvek na stravování1032,26 %32,26 %  
služební mobil929,03 %29,03 %  
příspěvek na pojištění (penzijní, životní)825,81 %25,81 %  
poukazy na rekreaci a kulturu722,58 %22,58 %  
příspěvek na bydlení619,35 %19,35 %  
účast na akcích pořádaných podnikem (tzv. teambuilding)516,13 %16,13 %  
příspěvek na dopravu13,23 %3,23 %  
třináctý plat13,23 %3,23 %  

Graf

15. Které z uvedených faktorů vnímáte jako důležité?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
renomé podniku4.3551.455
stabilita podniku, jistota pracovního místa2.1611.039
podmínky na pracovišti (čistota, světlo, teplo, hluk…)3.3231.251
vztahy na pracovišti (kolektiv, dobrá komunikace s vedením)2.2261.207
zajímavá práce (rozmanitost)2.9351.802

Graf

16. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2477,42 %77,42 %  
muž722,58 %22,58 %  

Graf

17. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22722,58 %22,58 %  
24619,35 %19,35 %  
23619,35 %19,35 %  
25412,9 %12,9 %  
2039,68 %9,68 %  
3426,45 %6,45 %  
1913,23 %3,23 %  
2813,23 %3,23 %  
2113,23 %3,23 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.41
Minimum:20
Maximum:34
Variační rozpětí:14
Rozptyl:7.18
Směrodatná odchylka:2.68
Medián:23
Modus:22

Graf

18. Studuji VŠ se zaměřením:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomického směru1754,84 %54,84 %  
technického směru412,9 %12,9 %  
humanitní - knihovnictví13,23 %3,23 %  
filologie13,23 %3,23 %  
informatika13,23 %3,23 %  
sociální pedagogika13,23 %3,23 %  
humanitního13,23 %3,23 %  
psychologie13,23 %3,23 %  
humanitní směr13,23 %3,23 %  
filozofického/humanitního13,23 %3,23 %  
pedagogická fakulta13,23 %3,23 %  
společenské vědy13,23 %3,23 %  

Graf

19. Ročník studia: (student 1. ročníku navazujícího magisterského studia napíše 4)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3825,81 %25,81 %  
5825,81 %25,81 %  
2722,58 %22,58 %  
4412,9 %12,9 %  
1412,9 %12,9 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.17
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.79
Směrodatná odchylka:1.34
Medián:3
Modus:3

Graf

20. Mám v úmyslu ukončit své vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
magisterským studiem1754,84 %54,84 %  
doktorským studiem722,58 %22,58 %  
bakalářským studiem619,35 %19,35 %  
nyní Bc., v budoucnu možná Mgr.13,23 %3,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Brončková, N.Studenti VŠ a jejich zájem o spolupráci s podniky během studia (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://studenti-vs-a-jejich-zajem-o-spolupraci-s-podniky-behem-stud.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.