Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Studenti VŠ a trh práce

Studenti VŠ a trh práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Pek
Šetření:14. 05. 2011 - 31. 05. 2011
Počet respondentů:191
Počet otázek (max/průměr):21 / 17.46
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

provádím průzkum zaměstnanosti studentů vysokých škol. Cílem je získání dat o zaměstnanosti studentů VŠ a zjištění jejich motivací k práci při studiu, stejně tak názorový pohled na studium VŠ v ČR. Dotazník je vhodný pro studenty VŠ  (pracující i nepracující) nebo čerstvé absolventy Vš.

 

Děkuji za Vaší účast při výzkumu.

Michal

Odpovědi respondentů

1. Při studiu VŠ pracuji s rozsahem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Na plný úvazekotázka č. 2, Na zkrácený úvazekotázka č. 2, Příležitostná (občasná) pracovní činnostotázka č. 2, Nepracuji (nebo letní brigády pouze)otázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na zkrácený úvazek6534,03 %34,03 %  
Nepracuji (nebo letní brigády pouze)5629,32 %29,32 %  
Na plný úvazek3518,32 %18,32 %  
Příležitostná (občasná) pracovní činnost3518,32 %18,32 %  

Graf

2. Jsem zaměstnán/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přímo u zaměstnavatele11282,96 %58,64 %  
Přes agenturu práce1511,11 %7,85 %  
Jsem OSVČ / Podnikám85,93 %4,19 %  

Graf

3. Zaměstnavatel se mnou uzavřel následující typ smlouvy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Smlouva na pracovní poměr4734,81 %24,61 %  
Dohoda o pracovní činnosti4432,59 %23,04 %  
Dohoda o provedení práce2619,26 %13,61 %  
Pracuji bez smlouvy139,63 %6,81 %  
Pracuji na živnostenský list42,96 %2,09 %  
1. práce - ŽL, 2. práce dohoda o pracovní činnosti10,74 %0,52 %  

Graf

4. V práci vykonávám činnost, kterou považuji za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odlišnou od oboru studia5742,22 %29,84 %  
Odpovídající částečně oboru studia4634,07 %24,08 %  
Odpovídající oboru studia3022,22 %15,71 %  
Neumím posoudit21,48 %1,05 %  

Graf

5. Jaký byl Váš důvod vstupu na trh práce? (Prosím, vyberte přibližné procentuální rozdělení motivací)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 % Peněžní příjem4734,81 %24,61 %  
80 % Peněžní příjem a 20 % Získání praxe3022,22 %15,71 %  
60 % Peněžní příjem a 40 % Získání praxe2921,48 %15,18 %  
60 % Získání praxe a 40 % Peněžní příjem139,63 %6,81 %  
80 % Získání praxe a 20 % Peněžní příjem75,19 %3,66 %  
100 % Získání praxe53,7 %2,62 %  
Jiný motiv než Peněžní příjem a Praxe42,96 %2,09 %  

Graf

6. Co tvoří základ Vašeho měsíčního příjmu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní příjem9874,24 %51,31 %  
Příspěvek od rodičů2619,7 %13,61 %  
příspěvek od rodičů i vlastní příjem10,76 %0,52 %  
obě předchozí možnosti10,76 %0,52 %  
nic10,76 %0,52 %  
zatím rodiče, jsem v práci 2 týdny :)10,76 %0,52 %  
Důchod10,76 %0,52 %  
půl na půl10,76 %0,52 %  
stipendium10,76 %0,52 %  
50 : 5010,76 %0,52 %  

Graf

7. V jaké výši se pohybuje Vaše hrubá hodinová mzda?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 81 do 110 Kč3929,55 %20,42 %  
do 80 Kč3123,48 %16,23 %  
od 111 do 140 Kč2921,97 %15,18 %  
od 141 do 170 Kč1712,88 %8,9 %  
od 171 do 200 Kč107,58 %5,24 %  
201 Kč a více64,55 %3,14 %  

Graf

8. Práce má neblahý vliv na můj studijní prospěch na vysoké škole.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4131,3 %21,47 %  
spíše souhlasím3425,95 %17,8 %  
nesouhlasím3425,95 %17,8 %  
souhlasím139,92 %6,81 %  
nevím96,87 %4,71 %  

Graf

9. Předpokládám, že vlivem praxe budu mít lepší startovací pozici na trhu práce.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6952,27 %36,13 %  
spíše souhlasím3929,55 %20,42 %  
nevím107,58 %5,24 %  
spíše nesouhlasím86,06 %4,19 %  
nesouhlasím64,55 %3,14 %  

Graf

10. VŠ je pro mě prioritou. V případě časového nedostatku bych situaci řešil/a výpovědí práce před ukončením studia.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6952,67 %36,13 %  
spíše souhlasím2720,61 %14,14 %  
nevím1410,69 %7,33 %  
nesouhlasím129,16 %6,28 %  
spíše nesouhlasím96,87 %4,71 %  

Graf

11. Ke studiu VŠ mě táhne vidina vyšších příjmů. Bez ní bych po maturitě na VŠ nešel/nešla.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6936,7 %36,13 %  
spíše nesouhlasím4825,53 %25,13 %  
souhlasím3619,15 %18,85 %  
nesouhlasím2613,83 %13,61 %  
nevím94,79 %4,71 %  

Graf

12. Studium na soukromé VŠ v České republice považuji za méně prestižní ve srovnání s veřejnými VŠ.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím10354,5 %53,93 %  
spíše souhlasím4523,81 %23,56 %  
spíše nesouhlasím147,41 %7,33 %  
nesouhlasím147,41 %7,33 %  
nevím136,88 %6,81 %  

Graf

13. V případě zavedení školného na veřejných VŠ bych vážně uvažoval/a o alternativách - soukromých VŠ nebo dálkovém studium.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4825,53 %25,13 %  
nesouhlasím4423,4 %23,04 %  
spíše nesouhlasím4322,87 %22,51 %  
nevím3317,55 %17,28 %  
souhlasím2010,64 %10,47 %  

Graf

14. Prosím, uveďte obor Vašeho studia.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Humanitní - Ekonomie, Právo, apod.6534,03 %34,03 %  
Ekonomický3618,85 %18,85 %  
Humanitní - Pedagogika, Jazyky, Filozofie, apod.3216,75 %16,75 %  
Technický189,42 %9,42 %  
Humanitní157,85 %7,85 %  
přírodovědný42,09 %2,09 %  
nic31,57 %1,57 %  
zdravotnický21,05 %1,05 %  
Marketingové komunikace21,05 %1,05 %  
Přírodní vědy - Zemědělství10,52 %0,52 %  
Zemědělský10,52 %0,52 %  
medicína10,52 %0,52 %  
Eknomický zaměření na hotelnictví a lázeňství10,52 %0,52 %  
Přírodověda10,52 %0,52 %  
Právo10,52 %0,52 %  
tělesná výchova a sport10,52 %0,52 %  
Pedagogika10,52 %0,52 %  
zahradnický10,52 %0,52 %  
ekonomicko-umělecký10,52 %0,52 %  
Personalistika10,52 %0,52 %  
žurnalistika10,52 %0,52 %  
ekonomie, právo a jazyky10,52 %0,52 %  
veterina10,52 %0,52 %  

Graf

15. Uveďte, prosím, velikost města, ve kterém studujete.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více jak 1 000 000 obyvatel11057,59 %57,59 %  
od 90 000 do 250 000 obyvatel4221,99 %21,99 %  
do 90 000 obyvatel2412,57 %12,57 %  
Od 250 000 do 1 000 000 obyvatel157,85 %7,85 %  

Graf

16. Jaký je Váš současný stupeň studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Magisterský10655,5 %55,5 %  
Bakalářský8343,46 %43,46 %  
Doktorandský21,05 %1,05 %  

Graf

17. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13872,25 %72,25 %  
Muž5327,75 %27,75 %  

Graf

18. Co tvoří základ Vašeho měsíčního příjmu? [odvozená]

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní příjem9975,57 %51,83 %  
Příspěvek od rodičů2720,61 %14,14 %  
příspěvek od rodičů i vlastní příjem43,05 %2,09 %  
stipendium10,76 %0,52 %  

Graf

19. Prosím, uveďte obor Vašeho studia. [odvozená]

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Humanitní - Ekonomie, Právo, apod.10861,02 %56,54 %  
Humanitní - Pedagogika, Jazyky, Filozofie, apod.4827,12 %25,13 %  
Přírodní vědy84,52 %4,19 %  
Technický73,95 %3,66 %  
Medicína42,26 %2,09 %  
tělesná výchova a sport10,56 %0,52 %  
žurnalistika10,56 %0,52 %  

Graf

20. Zaměstnavatel se mnou uzavřel následující typ smlouvy. [odvozená]

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Smlouva na pracovní poměr4734,81 %24,61 %  
Dohoda o pracovní činnosti4432,59 %23,04 %  
Dohoda o provedení práce2619,26 %13,61 %  
Pracuji bez smlouvy139,63 %6,81 %  
Pracuji na živnostenský list53,7 %2,62 %  

Graf

21. Prosím, uveďte obor Vašeho studia. [odvozená]

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Humanitní - Ekonomie, Právo, apod.10862,07 %56,54 %  
Humanitní - Pedagogika, Jazyky, Filozofie, apod.4827,59 %25,13 %  
Přírodověda84,6 %4,19 %  
Technický42,3 %2,09 %  
medicína42,3 %2,09 %  
tělesná výchova a sport10,57 %0,52 %  
žurnalistika10,57 %0,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Při studiu VŠ pracuji s rozsahem.

2. Jsem zaměstnán/a.

3. Zaměstnavatel se mnou uzavřel následující typ smlouvy.

4. V práci vykonávám činnost, kterou považuji za:

5. Jaký byl Váš důvod vstupu na trh práce? (Prosím, vyberte přibližné procentuální rozdělení motivací)

6. Co tvoří základ Vašeho měsíčního příjmu?

7. V jaké výši se pohybuje Vaše hrubá hodinová mzda?

8. Práce má neblahý vliv na můj studijní prospěch na vysoké škole.

9. Předpokládám, že vlivem praxe budu mít lepší startovací pozici na trhu práce.

10. VŠ je pro mě prioritou. V případě časového nedostatku bych situaci řešil/a výpovědí práce před ukončením studia.

11. Ke studiu VŠ mě táhne vidina vyšších příjmů. Bez ní bych po maturitě na VŠ nešel/nešla.

12. Studium na soukromé VŠ v České republice považuji za méně prestižní ve srovnání s veřejnými VŠ.

13. V případě zavedení školného na veřejných VŠ bych vážně uvažoval/a o alternativách - soukromých VŠ nebo dálkovém studium.

14. Prosím, uveďte obor Vašeho studia.

15. Uveďte, prosím, velikost města, ve kterém studujete.

16. Jaký je Váš současný stupeň studia?

17. Jste muž nebo žena?

18. Co tvoří základ Vašeho měsíčního příjmu? [odvozená]

19. Prosím, uveďte obor Vašeho studia. [odvozená]

20. Zaměstnavatel se mnou uzavřel následující typ smlouvy. [odvozená]

21. Prosím, uveďte obor Vašeho studia. [odvozená]

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Při studiu VŠ pracuji s rozsahem.

2. Jsem zaměstnán/a.

3. Zaměstnavatel se mnou uzavřel následující typ smlouvy.

4. V práci vykonávám činnost, kterou považuji za:

5. Jaký byl Váš důvod vstupu na trh práce? (Prosím, vyberte přibližné procentuální rozdělení motivací)

6. Co tvoří základ Vašeho měsíčního příjmu?

7. V jaké výši se pohybuje Vaše hrubá hodinová mzda?

8. Práce má neblahý vliv na můj studijní prospěch na vysoké škole.

9. Předpokládám, že vlivem praxe budu mít lepší startovací pozici na trhu práce.

10. VŠ je pro mě prioritou. V případě časového nedostatku bych situaci řešil/a výpovědí práce před ukončením studia.

11. Ke studiu VŠ mě táhne vidina vyšších příjmů. Bez ní bych po maturitě na VŠ nešel/nešla.

12. Studium na soukromé VŠ v České republice považuji za méně prestižní ve srovnání s veřejnými VŠ.

13. V případě zavedení školného na veřejných VŠ bych vážně uvažoval/a o alternativách - soukromých VŠ nebo dálkovém studium.

14. Prosím, uveďte obor Vašeho studia.

15. Uveďte, prosím, velikost města, ve kterém studujete.

16. Jaký je Váš současný stupeň studia?

17. Jste muž nebo žena?

18. Co tvoří základ Vašeho měsíčního příjmu? [odvozená]

19. Prosím, uveďte obor Vašeho studia. [odvozená]

20. Zaměstnavatel se mnou uzavřel následující typ smlouvy. [odvozená]

21. Prosím, uveďte obor Vašeho studia. [odvozená]

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pek, M.Studenti VŠ a trh práce (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://studenti-vs-a-trh-prace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.