Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Studentské finance

Studentské finance

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Baborová
Šetření:24. 10. 2014 - 31. 10. 2014
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

z výsledků tohoto průzkumu bude zpracována práce na předmět Statistika. 

Děkujeme za Váš čas a vyplnění dotazníků

 

Kristýna Baborová a Gabriela Vlčková

Odpovědi respondentů

1. Jak vysoké dostáváte kapesné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 Kč2930,21 %30,21 %  
501 - 1 000 Kč1919,79 %19,79 %  
2 001 - 5 000 Kč1919,79 %19,79 %  
1 001 - 2 000 Kč1212,5 %12,5 %  
201 - 500 Kč1212,5 %12,5 %  
1 - 200 Kč55,21 %5,21 %  

Graf

2. Jakou formou pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám smlouvu3738,54 %38,54 %  
DPP - dohoda o provedení práce3536,46 %36,46 %  
DPČ - dohoda o pracovní činnosti1919,79 %19,79 %  
HPP - hlavní pracovní poměr55,21 %5,21 %  

Graf

3. Kolik si měsíčně vyděláte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 2 000 Kč2930,21 %30,21 %  
5 001 - 10 000 Kč2728,13 %28,13 %  
2 001 - 5 000 Kč2526,04 %26,04 %  
15 001 - 20 000 Kč99,38 %9,38 %  
10 001 - 15 000 Kč66,25 %6,25 %  

Graf

4. Vystačíte si s Vaším měsíčním příjmem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7881,25 %81,25 %  
Ne1818,75 %18,75 %  

Graf

5. Kolik měsíčně utratíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 001 - 5 000 Kč3940,63 %40,63 %  
1 001 - 2 000 Kč1919,79 %19,79 %  
501 - 1 000 Kč1111,46 %11,46 %  
5 001 - 10 000 Kč99,38 %9,38 %  
1 - 500 Kč77,29 %7,29 %  
10 001 - 15 000 Kč66,25 %6,25 %  
15 001 - 20 000 Kč55,21 %5,21 %  

Graf

6. Máte bankovní účet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8285,42 %85,42 %  
Ne1414,58 %14,58 %  

Graf

7. Jak nejčastěji platíte v obchodech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hotově5254,17 %54,17 %  
Platební kartou4445,83 %45,83 %  

Graf

8. Kolik si nejčastěji vybíráte v bankomatu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201 - 500 Kč3334,38 %34,38 %  
501 - 1 000 Kč2323,96 %23,96 %  
0 Kč1919,79 %19,79 %  
1 001 - 2 000 Kč99,38 %9,38 %  
1 - 200 Kč66,25 %6,25 %  
5 001 - 10 00055,21 %5,21 %  
2 001 - 5 000 Kč11,04 %1,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jak nejčastěji platíte v obchodech?

  • odpověď Hotově:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Máte bankovní účet?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak vysoké dostáváte kapesné?

2. Jakou formou pracujete?

3. Kolik si měsíčně vyděláte?

4. Vystačíte si s Vaším měsíčním příjmem?

5. Kolik měsíčně utratíte?

6. Máte bankovní účet?

7. Jak nejčastěji platíte v obchodech?

8. Kolik si nejčastěji vybíráte v bankomatu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak vysoké dostáváte kapesné?

2. Jakou formou pracujete?

3. Kolik si měsíčně vyděláte?

4. Vystačíte si s Vaším měsíčním příjmem?

5. Kolik měsíčně utratíte?

6. Máte bankovní účet?

7. Jak nejčastěji platíte v obchodech?

8. Kolik si nejčastěji vybíráte v bankomatu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Baborová, K.Studentské finance (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://studentske-finance.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.