Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Studentský rozpočet (VŠ - bakalář)

Studentský rozpočet (VŠ - bakalář)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Štěpánková
Šetření:28. 04. 2013 - 02. 05. 2013
Počet respondentů:546
Počet otázek (max/průměr):27 / 24.64
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku o studentských financích. Poslouží mi do mé bakalářské práce na VŠPJ. Dotazník je určen pro všechny studenty českých vysokých škol v bakalářském studijním programu (soukromé i veřejné školy, denní i dálkové studium). Dotazník je anonymní, uvádějte, prosím, pravdivé údaje. V případě, že studujete na více školách, můžete vyplnit dotazník vícekrát. Údaje vždy uvádějte za jednu školu. Děkuji.

Šárka Štěpánková
 

Odpovědi respondentů

1. Studovaná škola:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

VSPJ

3. lékařaská fakulta UK

3.LF UK

Akademie Komenského

Akcent College

B.I.B.S

Bankoviní institut vysoká škola

BIVŠ

CTU

cvut

CVUT

cvut fsv

CVUT v Praze

CVUT, FSv

CZU v Praze, Fakulta zivotniho prostredi, obor Uzemni planovani

Česká zemědělská univerzita

Česká zemědělská univerzita

Česká zemědělská univerzita

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

ČVUT

ČVUT

čvut

čvut

ČVUT

ČVUT

ČVUT

ČVUT

ČVUT

ČVUT

ČVUT

ČVUT

ČVUT

ČVUT

čvut

čvut

čvut

ČVUT

ČVUT

ČVUT

čvut

ČVUT

ČVUT

ČVUT

ČVUT

ČVUT Praha, fakulta stavební, obor architektura a stavitelství

ČVUT - Fakulta stavební

ČVUT - FEL

ČVUT - FEL

ČVUT - FEL

ČVUT - FSv

ČVUT FA

ČVUT Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

ČVUT FBMI

ČVUT FEL, Praha

ČVUT FIT

ČVUT FIT

ČVUT FS

ČVUT FS

ČVUT FSv

ČVUT FSv

ČVUT FSv A+S

čvut v Praze

ČVUT v Praze

ČVUT v Praze

ČVUT v Praze, FBMI (Kladno)

ČVUT- FBMI

ČVUT-FEL

čvut, Fsv

čzu

ČZU

čzu

ČZU

čzu

ČZU

čzu

ČZU

EPI

epi, sro

ESF - Masarykova univerzita Brno

ESF Masarykova univerzita

ESF MU

FA CVUT

FA ČVUT

FA ČVUT

FA ČVUT, architektura a urbanicmus

FaF UK

Fakulta architekury ČVUT

Fakulta Humanitních studií Univerzita Karlova

Fakulta informatiky MU

Fakulta sociálně ekonomická, UJEP - obor sociální práce

FAMU

FAMU Praha

Farmaceutická fakulta UK

farmacie HK

FBMI ČVUT

Fel

FF MU

FF MU Brno

FF UK

FF UK

FF UK

FF UK

FF UK

FF UK

FF UK Praha

FF UK Praha

fhs

FHS UK

FHS UK

FHS UK

FI MU

Fi MU Brno

FI MUNI

Filosofická fakulta Univerzity Karlovy

Filosofická fakulta Univerzity Pardubice

Filozofická fakulta MU

Filozofická fakulta UK Praha - sociální práce

Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

FIT

FIT CVUT

FIT ČVUT

FIT ČVUT Praha

FIT ČVUT v Praze

FIT VUT

FJFI ČVUT v Praze

FP VUT

FRRMS

FSS MU

FSS, Masarykova Univerzita

FSV UK

FSV UK

FSV UK

FTVS UK

hovno

Husitská teologická fakulta UK v Praze

JČU v ČB

Jihočeská Univerzita

Jihočeská univerzita

Jihočeská univerzita České Budějovice

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, obor se zaměřením na vzdělávání, český jazyk a společenské vědy pro ZŠ, Bc.

Karlova univerzita

Lekarska fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská fakulta Plzeň

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita

LF HK

lfp

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova Univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova Univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova Univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova Univerzita

Masarykova Univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova Univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Masarykova Univerzita, Ekonomicko - správní fakulta

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita, FSpS

Masarykova Univerzita, FSS

Masarykova unoverzita

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně

mendelu

MENDELU

Mendelu

MENDELU

MENDELU Brno

Metropolitní univerzita

Metropolitní univerzita Praha

MFF UK

Moravská vysoká škola Olomouc

MU

MU

MU

MU

MU

MU

MU

MU Brno

Mu esf

MU FSS - Sociologie

MU Pedagogická fakulta

MU přirodovědecká fakulta

MU, Brno

MUNI

MUNI

MUNI

MUNI ESF

muni ff

MUNI FSS

MUP

Múvs

OA Veselí nad Moravou

obchodní akademie

Ostravská univerzita

Ostravská univerzita

ostravská univerzita

Ostravská Univerzita

Ostravská univerzita

Ostravská univerzita

Ostravská Univerzita

Ostravská univerzita

Ostravská univerzita

Ostravská univerzita v Ostravě

Ostravská univerzita v Ostravě

OSU

OSU

OU

OU

OU - Angličtina ve sféře podnikání

PdF MU

Pedagogická fakulta, MU

Pedf UK

PedF UK

PF JČU ČB

PF UJEP

PF UK

PF UK

Policejni akademie CR

Právnická fakulta

PřF MU

PřF UK v Praze

PřfUK

PřFUK

Přírodovědecká fakulta MUNI

Přírodovědecká fakulta UK

Přírodovědecká fakulta UK

Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Slezská univerzita Opava

Slezská univerzita v Opavě

slezská univerzita v opavě

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

Spgš Boskovice

TCP - konzervatoř, o.p.s.,

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci

TUL

tul

TUL

UHK

UHK

UHK

UHK

UHK

UHK

UHK

UJAK

UJAK

UJEP

UJEP

Ujep

UJEP

UJEP

UJEP

UJEP - FZS - Fyzioterapie

Ujep - přírodovědecká fakulta

UJEP FSE

UJEP Ústí nad Labem

ujep ústí nad labem

UK

Uk

uk

uk

UK

UK - Farmacie

UK FHS

UK FSV IES

UK HTF

UK v Praze

UK, FSV, ISS

Unicorn College

Universita Karlova v Praze PedF

Univerzita HK

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Jana Amose Komenského

Univerzita Jana E. Purkyně

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova - Filozofická fakulta a Právnická fakulta

Univerzita karlova - právnická fakulta

univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova, FF

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta obor Biologie

Univerzita Palackého

Univerzita Palackého

Univerzita Palackého

Univerzita Palackého

Univerzita Palackého

Univerzita Palackého

Univerzita Palackého (pedagogická fakulta)

Univerzita Palackého Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého, Filozofická fakulta

Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Optometrie

Univerzita Palckého

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice

Univerzita Tomáše Bati

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univezita Tomáše Bati Zlín

UP Olomouce

upce

UPCE

UPCE

Upce ff

UPOL

UPOL

UPOL

UPOL

UPOL

UPOL

Ustav umění a designu Plzen

ut zlín

UTB

utb

UTB

UTB

UTB

utb

UTB

UTB

UTB ve Zlíně

UTB Zlin

UTB Zlín

VFU

VFU Brno

VSE v Praze

Vsfs

VSMIE

VSPJ

VSPJ

VŠ polytechnická jihlava

VŠB

VŠB

VŠB

Všb - ekf

VŠB Ostrava

VŠB-TU

VŠB-TUO - Ekonomická fakulta

VŠE

VŠE

VŠE

VŠE

VŠE

VŠE

VŠE

VŠE

VŠE

VŠE

VŠE

VŠE

VŠE

VŠE

VŠE

VŠE

VŠE

VŠE

VŠE

VŠE

VŠE - FIS

VŠE Praha

VŠE v Praze

VŠE v Praze

VŠE, UK

VŠFS

VŠFS

VŠFS

VŠCHT

VŠCHT

všcht

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

VŠIF

VŠO

VŠO

VŠP

VŠP JIHLAVA

VŠP Jihlava

VŠPJ

VŠPJ

VŠPJ

všpj

VŠPJ

VŠPJ

VŠPJ

VŠPJ

VŠPJ

VŠPJ

VŠPJ

VŠPJ

VŠPJ

VŠPJ

VŠPJ

VŠPJ

VŠPJ

VŠPJ

všpj

VŠPJ

VŠPJ

VŠPJ

VŠPJ

VŠPJ

VŠPJ

VŠPJ

VŠPJ

VŠPJ

všpj

VŠPJ

VŠPJ

VŠPJ

VŠPJ

všpj

VŠPJ

VŠPJ

VŠPJ

VŠPJ

VŠPJ

všpj

VŠTE

VŠTE

VŠTE

VUT

VUT

vut

VUT

VUT - FP

VUT Brno

VUT Brno

VUT Brno, FSI

VUT Fakulta podnikatelská

VUT FAST

VUT FEKT

VUT v Brně

VUT v Brně

vysoká

Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola Báňská - TU Ostrava

Vysoká škola ekonomická

Vysoká škola ekonomická

Vysoká škola ekonomická

Vysoká škola ekonomická Praha

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomie a managmentu

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Vysoká škola obchodní

Vysoká škola podnikání, Ostrava

Vysoká škola polytechnická

Vysoká škola polytechnická

Vysoká škola Polytechnická

Vysoká škola polytechnická

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola Polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola Polytechnická Jihlava

Vysoka škola zdravotníctva a sociálnej práce

Vysoké učení technické Brno, Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí

vysošká škola ekonomická v praze

www.vsb.cz

Západočeská univerzita

ZČU

zču

Zču FAV

ZČU Cheb

ZČU Plzeň

ZČU-FEK

ZČU-pedagogická

ZČU, Pedagogická fakulta

Zemědělská

ZŠ TGM Borohrádek

ZUČ Plzeň, FEK

2. Kraj, kde se studovaná škola nachází:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha20036,63 %36,63 %  
Jihomoravský kraj10719,6 %19,6 %  
Kraj Vysočina6612,09 %12,09 %  
Moravskoslezský kraj336,04 %6,04 %  
Olomoucký kraj264,76 %4,76 %  
Zlínský kraj213,85 %3,85 %  
Královéhradecký kraj203,66 %3,66 %  
Ústecký kraj152,75 %2,75 %  
Jihočeský kraj142,56 %2,56 %  
Plzeňský kraj122,2 %2,2 %  
Pardubický kraj112,01 %2,01 %  
Středočeský kraj101,83 %1,83 %  
Liberecký kraj71,28 %1,28 %  
Karlovarský kraj40,73 %0,73 %  

Graf

3. Forma studia:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denní/prezenční51393,96 %93,96 %  
dálková/kombinovaná336,04 %6,04 %  

Graf

4. Semestr studia:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6. semestr16029,3 %29,3 %  
2. semestr15027,47 %27,47 %  
4. semestr14326,19 %26,19 %  
8. semestr295,31 %5,31 %  
9. semestr a vyšší213,85 %3,85 %  
1. semestr162,93 %2,93 %  
3. semestr142,56 %2,56 %  
5. semestr101,83 %1,83 %  
7. semestr30,55 %0,55 %  

Graf

5. Jakou částku dostáváte měsíčně od rodiny? (Rodiče, prarodiče atd. případně sirotčí důchod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 – 500 Kč9417,22 %17,22 %  
501 – 1 000 Kč539,71 %9,71 %  
2 001 – 2 500 Kč427,69 %7,69 %  
1 001 – 1 500 Kč397,14 %7,14 %  
1 501 – 2 000 Kč386,96 %6,96 %  
4 501 – 5 000 Kč386,96 %6,96 %  
5 001 – 5 500 Kč295,31 %5,31 %  
3 501 – 4 000 Kč274,95 %4,95 %  
3 001 – 3 500 Kč254,58 %4,58 %  
10 001 Kč a více254,58 %4,58 %  
5 501 – 6 000 Kč254,58 %4,58 %  
2 501 – 3 000 Kč244,4 %4,4 %  
6 501 – 7 000 Kč203,66 %3,66 %  
6 001 – 6 500Kč193,48 %3,48 %  
4 001 – 4 500 Kč183,3 %3,3 %  
7 501 – 8 000 Kč91,65 %1,65 %  
8 001 – 8 500 Kč91,65 %1,65 %  
7 001 – 7 500 Kč61,1 %1,1 %  
8 500 – 9 000 Kč30,55 %0,55 %  
9 501 – 10 000 Kč20,37 %0,37 %  
9 001 – 9 500 Kč10,18 %0,18 %  

Graf

6. Pracujete/máte brigádu při studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano29053,11 %53,11 %  
Ne25646,89 %46,89 %  

Graf

7. Jak si při studiu vyděláváte? Jaký je váš pracovněprávní vztah?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dohoda o provedení práce14951,38 %27,29 %  
Dohoda o pracovní činnosti8730 %15,93 %  
Práce na částečný úvazek3110,69 %5,68 %  
Podnikání/živnostenský list248,28 %4,4 %  
Práce na plný úvazek227,59 %4,03 %  
Doučování31,03 %0,55 %  
brigáda20,69 %0,37 %  
Pomocné práce ve škole, např. v knihovně, kdy je výplata placena formou stipendia, tedy nic není daněno10,34 %0,18 %  
Placená praxe10,34 %0,18 %  
načerno :-) (za barem)10,34 %0,18 %  
mám asi 4 různé práce10,34 %0,18 %  
ve dne i v noci10,34 %0,18 %  
chovám a prodávám akvarijní rybky a terarijní zvířata10,34 %0,18 %  
Ústní dohoda - doučování10,34 %0,18 %  
Bez smlouvy10,34 %0,18 %  
na černo10,34 %0,18 %  
seru hovna10,34 %0,18 %  
Sem tam nějaký přivýdělek...10,34 %0,18 %  
práce bez smlouvy, kolik odpracuju, tolik odpracuju10,34 %0,18 %  
doučování bez smlouvy10,34 %0,18 %  
sportovní odměny10,34 %0,18 %  
bohužel, ale na černo10,34 %0,18 %  
příležitostné brigády10,34 %0,18 %  
Brigáda, bez smlouvy10,34 %0,18 %  
když je třeba10,34 %0,18 %  
bez smlouvy ("na černo")10,34 %0,18 %  
na černo o vejkendech bez posranejch daní10,34 %0,18 %  

Graf

8. Kolik si vyděláte za měsíc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 001 – 4 000 Kč5619,31 %10,26 %  
2 001 – 3 000 Kč4716,21 %8,61 %  
10 001 Kč a více4415,17 %8,06 %  
1 001 – 2 000 Kč3913,45 %7,14 %  
4 001 – 5 000 Kč2910 %5,31 %  
0 – 1 000 Kč227,59 %4,03 %  
5 001 – 6 000 Kč155,17 %2,75 %  
7 001 – 8 000 Kč144,83 %2,56 %  
6 001 – 7 000 Kč124,14 %2,2 %  
9 001 – 10 000 Kč62,07 %1,1 %  
8 001 – 9 000 Kč62,07 %1,1 %  

Graf

9. Jakou částku dostanete měsíčně jako stipendium? (Všechny druhy stipendií dohromady.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 – 500 Kč32759,89 %59,89 %  
501 – 1 000 Kč16329,85 %29,85 %  
1 001 – 1 500 Kč213,85 %3,85 %  
1 501 – 2 000 Kč101,83 %1,83 %  
2 001 – 2 500 Kč81,47 %1,47 %  
10 001 Kč a více40,73 %0,73 %  
2 501 – 3 000 Kč30,55 %0,55 %  
7 501 – 8 000 Kč20,37 %0,37 %  
5 001 – 5 500 Kč20,37 %0,37 %  
3 001 – 3 500 Kč20,37 %0,37 %  
3 501 – 4 000 Kč10,18 %0,18 %  
4 501 – 5 000 Kč10,18 %0,18 %  
5 501 – 6 000 Kč10,18 %0,18 %  
9 501 – 10 000 Kč10,18 %0,18 %  

Graf

10. Víte o možnosti financování studia pomocí studentského úvěru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne28051,28 %51,28 %  
Ano26648,72 %48,72 %  

Graf

11. Využili jste v průběhu studia studentský úvěr?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne25996,28 %47,44 %  
ano103,72 %1,83 %  

Graf

12. Kdybyste si potřebovali na studium půjčit, na koho se obrátíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina48989,56 %89,56 %  
Banka234,21 %4,21 %  
Přátelé, známí162,93 %2,93 %  
tuto formu bych nevyužila10,18 %0,18 %  
nebudu studovat10,18 %0,18 %  
nevím10,18 %0,18 %  
nikoho10,18 %0,18 %  
stát10,18 %0,18 %  
družstvo10,18 %0,18 %  
Nepotřebuji10,18 %0,18 %  
hovna10,18 %0,18 %  
Nepotřebuji, vydělávám, když nemám, neutrácím.10,18 %0,18 %  
nepůjčil bych si ale vydělal10,18 %0,18 %  
radsi pujdu pracovat nez si budu pujcovat10,18 %0,18 %  
mam od studentskeho pozickoveho fondu - teraz Fond na podporu vzdelavania10,18 %0,18 %  
Partner10,18 %0,18 %  
Přeruším studium, pojedu si vydělat do zahraničí a zase se vrátím.10,18 %0,18 %  
Rodina i banka10,18 %0,18 %  
Vyberu si ze svého konta .10,18 %0,18 %  
přítel10,18 %0,18 %  
najdu si práci, na studium si nechci půjčit10,18 %0,18 %  

Graf

13. Jaké jsou vaše celkové osobní měsíční příjmy? (Mzda, brigády, kapesné, stipendia,…)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 – 3 000 Kč16830,77 %30,77 %  
3 001 – 6 000 Kč16029,3 %29,3 %  
6 001 – 9 000 Kč11220,51 %20,51 %  
9 001 – 12 000 Kč366,59 %6,59 %  
12 001 – 15 000 Kč234,21 %4,21 %  
24 001 Kč a více213,85 %3,85 %  
15 001 – 18 000 Kč173,11 %3,11 %  
18 001 – 21 000 Kč61,1 %1,1 %  
21 001 – 24 000 Kč30,55 %0,55 %  

Graf

14. Platíte školné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, studuji soukromou školuotázka č. 15, Ano, studuji veřejnou školuotázka č. 15, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne50291,94 %91,94 %  
Ano, studuji soukromou školu325,86 %5,86 %  
Ano, studuji veřejnou školu122,2 %2,2 %  

Graf

15. Kolik platíte měsíčně za školné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 001 – 4 000 Kč1533,33 %2,75 %  
0 – 2 000 Kč920 %1,65 %  
4 001 – 6 000 Kč817,78 %1,47 %  
10 001 Kč a více715,56 %1,28 %  
8 001 – 10 000 Kč36,67 %0,55 %  
6 001 – 8 000 Kč36,67 %0,55 %  

Graf

16. Kde jste při studiu ubytovaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doma25546,7 %46,7 %  
Privát16029,3 %29,3 %  
Kolej10018,32 %18,32 %  
U příbuzných, kamarádů, známých71,28 %1,28 %  
Bydlíme sami s přítelem v našem městě, do škly tedy denně dojíždím 10,18 %0,18 %  
bydlíme s přítelem v nájemním bytě10,18 %0,18 %  
společný byt10,18 %0,18 %  
mám s přítelem pronajatý byt10,18 %0,18 %  
většinou doma, občas u příbuzných a kamarádů10,18 %0,18 %  
přítel10,18 %0,18 %  
traktor10,18 %0,18 %  
Své vlastní bydlení10,18 %0,18 %  
mezi hovny10,18 %0,18 %  
Jihlava zoo10,18 %0,18 %  
vlastní bydlení 10,18 %0,18 %  
Squat - kde buď (jak kdy)10,18 %0,18 %  
S přítelem ve svém bytě.10,18 %0,18 %  
hotel10,18 %0,18 %  
Víkendy se školou kolej, v týdnu doma10,18 %0,18 %  
u partnera10,18 %0,18 %  
Byt s přítelem10,18 %0,18 %  
Ve svém domě.10,18 %0,18 %  
klášter10,18 %0,18 %  
v bytě mého otce, který bydlí jinde10,18 %0,18 %  
podnájem10,18 %0,18 %  
ve svém bytě10,18 %0,18 %  
u přítele10,18 %0,18 %  
vlastní byt10,18 %0,18 %  

Graf

17. Kolik platíte měsíčně za ubytování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 – 500 Kč24945,6 %45,6 %  
2 501 – 3 000 Kč9216,85 %16,85 %  
2 001 – 2 500 Kč7413,55 %13,55 %  
3 001 – 3 500 Kč366,59 %6,59 %  
3 501 – 4 000 Kč203,66 %3,66 %  
1 501 – 2 000 Kč162,93 %2,93 %  
10 001 Kč a více112,01 %2,01 %  
1 001 – 1 500 Kč91,65 %1,65 %  
5 501 – 6 000 Kč61,1 %1,1 %  
501 – 1 000 Kč61,1 %1,1 %  
4 001 – 4 500 Kč61,1 %1,1 %  
5 001 – 5 500 Kč40,73 %0,73 %  
6 500 – 7 000 Kč40,73 %0,73 %  
6 001 – 6 500Kč30,55 %0,55 %  
4 501 – 5 000 Kč30,55 %0,55 %  
8 500 – 9 000 Kč20,37 %0,37 %  
7 001 – 7 500 Kč20,37 %0,37 %  
8 001 – 8 500 Kč10,18 %0,18 %  
7 501 – 8 000 Kč10,18 %0,18 %  
9 001 – 9 500 Kč10,18 %0,18 %  

Graf

18. Stravujete se v menze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen výjimečně21940,11 %40,11 %  
Vůbec ne18533,88 %33,88 %  
Ano, téměř denně11721,43 %21,43 %  
Ano, denně254,58 %4,58 %  

Graf

19. Kolik platíte měsíčně za stravu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 – 500 Kč12222,34 %22,34 %  
501 – 1 000 Kč10619,41 %19,41 %  
1 501 – 2 000 Kč7714,1 %14,1 %  
1 001 – 1 500 Kč6511,9 %11,9 %  
2 001 – 2 500 Kč5510,07 %10,07 %  
2 501 – 3 000 Kč458,24 %8,24 %  
3 501 – 4 000 Kč193,48 %3,48 %  
3 001 – 3 500 Kč162,93 %2,93 %  
4 501 – 5 000 Kč101,83 %1,83 %  
4 001 – 4 500 Kč101,83 %1,83 %  
10 001 Kč a více50,92 %0,92 %  
7 501 – 8 000 Kč30,55 %0,55 %  
5 501 – 6 000 Kč30,55 %0,55 %  
6 500 – 7 000 Kč30,55 %0,55 %  
6 001 – 6 500Kč20,37 %0,37 %  
5 001 – 5 500 Kč20,37 %0,37 %  
7 001 – 7 500 Kč20,37 %0,37 %  
8 001 – 8 500 Kč10,18 %0,18 %  

Graf

20. Kolik platíte měsíčně za dopravu za studiem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
501 – 1 000 Kč19635,9 %35,9 %  
0 – 500 Kč18834,43 %34,43 %  
1 001 – 1 500 Kč8415,38 %15,38 %  
1 501 – 2 000 Kč397,14 %7,14 %  
2 001 – 2 500 Kč224,03 %4,03 %  
2 501 – 3 000 Kč50,92 %0,92 %  
10 001 Kč a více40,73 %0,73 %  
3 501 – 4 000 Kč20,37 %0,37 %  
4 001 – 4 500 Kč20,37 %0,37 %  
3 001 – 3 500 Kč20,37 %0,37 %  
9 501 – 10 000 Kč10,18 %0,18 %  
5 501 – 6 000 Kč10,18 %0,18 %  

Graf

21. Kolik platíte měsíčně za studijní materiály (a služby)? (Skripta, učebnice, tisk, knihovna,…)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 – 500 Kč46284,62 %84,62 %  
501 – 1 000 Kč6211,36 %11,36 %  
1 001 – 1 500 Kč122,2 %2,2 %  
10 001 Kč a více30,55 %0,55 %  
2 501 – 3 000 Kč20,37 %0,37 %  
9 501 – 10 000 Kč10,18 %0,18 %  
2 001 – 2 500 Kč10,18 %0,18 %  
5 501 – 6 000 Kč10,18 %0,18 %  
1 501 – 2 000 Kč10,18 %0,18 %  
8 001 – 8 500 Kč10,18 %0,18 %  

Graf

22. Kolik platíte měsíčně za sportovní a kulturní aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 – 500 Kč31156,96 %56,96 %  
501 – 1 000 Kč15027,47 %27,47 %  
1 001 – 1 500 Kč376,78 %6,78 %  
1 501 – 2 000 Kč224,03 %4,03 %  
2 001 – 2 500 Kč112,01 %2,01 %  
10 001 Kč a více61,1 %1,1 %  
2 501 – 3 000 Kč30,55 %0,55 %  
3 001 – 3 500 Kč20,37 %0,37 %  
4 001 – 4 500 Kč20,37 %0,37 %  
7 501 – 8 000 Kč10,18 %0,18 %  
5 001 – 5 500 Kč10,18 %0,18 %  

Graf

23. Kolik měsíčně utratíte za další položky nesouvisející přímo se studiem? (Cigarety, oblečení, kosmetika, mobilní služby, pojištění,…)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
501 – 1 000 Kč16930,95 %30,95 %  
0 – 500 Kč13725,09 %25,09 %  
1 001 – 1 500 Kč9417,22 %17,22 %  
1 501 – 2 000 Kč529,52 %9,52 %  
2 001 – 2 500 Kč295,31 %5,31 %  
2 501 – 3 000 Kč193,48 %3,48 %  
3 001 – 3 500 Kč112,01 %2,01 %  
4 001 – 4 500 Kč71,28 %1,28 %  
10 001 Kč a více71,28 %1,28 %  
4 501 – 5 000 Kč50,92 %0,92 %  
3 501 – 4 000 Kč40,73 %0,73 %  
6 001 – 6 500Kč40,73 %0,73 %  
5 001 – 5 500 Kč40,73 %0,73 %  
7 501 – 8 000 Kč10,18 %0,18 %  
9 001 – 9 500 Kč10,18 %0,18 %  
6 500 – 7 000 Kč10,18 %0,18 %  
5 501 – 6 000 Kč10,18 %0,18 %  

Graf

24. Jaké jsou vaše celkové osobní měsíční výdaje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 – 3 000 Kč19836,26 %36,26 %  
3 001 – 6 000 Kč17632,23 %32,23 %  
6 001 – 9 000 Kč10619,41 %19,41 %  
9 001 – 12 000 Kč305,49 %5,49 %  
24 001 Kč a více112,01 %2,01 %  
12 001 – 15 000 Kč101,83 %1,83 %  
15 001 – 18 000 Kč81,47 %1,47 %  
18 001 – 21 000 Kč50,92 %0,92 %  
21 001 – 24 000 Kč20,37 %0,37 %  

Graf

25. Jaká je vaše celková finanční situace? (Obvykle)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příjmy se rovnají výdajům27850,92 %50,92 %  
Příjmy převyšují výdaje15528,39 %28,39 %  
Výdaje převyšují příjmy11320,7 %20,7 %  

Graf

26. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena41676,19 %76,19 %  
Muž13023,81 %23,81 %  

Graf

27. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 22 let19134,98 %34,98 %  
20 – 21 let17131,32 %31,32 %  
23 – 24 let11120,33 %20,33 %  
25 a více let397,14 %7,14 %  
Méně než 20 let346,23 %6,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kraj, kde se studovaná škola nachází:

 • odpověď Jihomoravský kraj:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Masarykova univerzita na otázku 1. Studovaná škola:
 • odpověď Kraj Vysočina:
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoká škola polytechnická Jihlava na otázku 1. Studovaná škola:
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi VŠPJ na otázku 1. Studovaná škola:
 • odpověď Praha:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ČVUT na otázku 1. Studovaná škola:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi VŠE na otázku 1. Studovaná škola:

6. Pracujete/máte brigádu při studiu?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dohoda o pracovní činnosti na otázku 7. Jak si při studiu vyděláváte? Jaký je váš pracovněprávní vztah?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dohoda o provedení práce na otázku 7. Jak si při studiu vyděláváte? Jaký je váš pracovněprávní vztah?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podnikání/živnostenský list na otázku 7. Jak si při studiu vyděláváte? Jaký je váš pracovněprávní vztah?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce na částečný úvazek na otázku 7. Jak si při studiu vyděláváte? Jaký je váš pracovněprávní vztah?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce na plný úvazek na otázku 7. Jak si při studiu vyděláváte? Jaký je váš pracovněprávní vztah?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 – 1 000 Kč na otázku 8. Kolik si vyděláte za měsíc?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 001 – 2 000 Kč na otázku 8. Kolik si vyděláte za měsíc?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 001 Kč a více na otázku 8. Kolik si vyděláte za měsíc?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 001 – 3 000 Kč na otázku 8. Kolik si vyděláte za měsíc?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 001 – 4 000 Kč na otázku 8. Kolik si vyděláte za měsíc?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 001 – 5 000 Kč na otázku 8. Kolik si vyděláte za měsíc?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 001 – 6 000 Kč na otázku 8. Kolik si vyděláte za měsíc?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 001 – 7 000 Kč na otázku 8. Kolik si vyděláte za měsíc?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 001 – 8 000 Kč na otázku 8. Kolik si vyděláte za měsíc?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 001 – 18 000 Kč na otázku 13. Jaké jsou vaše celkové osobní měsíční příjmy? (Mzda, brigády, kapesné, stipendia,…)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 12 001 – 15 000 Kč na otázku 13. Jaké jsou vaše celkové osobní měsíční příjmy? (Mzda, brigády, kapesné, stipendia,…)

8. Kolik si vyděláte za měsíc?

 • odpověď 10 001 Kč a více:
  • 11.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce na plný úvazek na otázku 7. Jak si při studiu vyděláváte? Jaký je váš pracovněprávní vztah?

9. Jakou částku dostanete měsíčně jako stipendium? (Všechny druhy stipendií dohromady.)

 • odpověď 0 – 500 Kč:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5. semestr na otázku 4. Semestr studia:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 001 – 2 500 Kč na otázku 22. Kolik platíte měsíčně za sportovní a kulturní aktivity?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dálková/kombinovaná na otázku 3. Forma studia:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 001 – 8 000 Kč na otázku 8. Kolik si vyděláte za měsíc?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, studuji veřejnou školu na otázku 14. Platíte školné?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce na plný úvazek na otázku 7. Jak si při studiu vyděláváte? Jaký je váš pracovněprávní vztah?

10. Víte o možnosti financování studia pomocí studentského úvěru?

 • odpověď Ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Využili jste v průběhu studia studentský úvěr?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Využili jste v průběhu studia studentský úvěr?

11. Využili jste v průběhu studia studentský úvěr?

 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Víte o možnosti financování studia pomocí studentského úvěru?

13. Jaké jsou vaše celkové osobní měsíční příjmy? (Mzda, brigády, kapesné, stipendia,…)

 • odpověď 24 001 Kč a více:
  • 26x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 001 Kč a více na otázku 17. Kolik platíte měsíčně za ubytování?
  • 26x vetší pravděpodobnost při odpovědi 24 001 Kč a více na otázku 24. Jaké jsou vaše celkové osobní měsíční výdaje?

16. Kde jste při studiu ubytovaní?

 • odpověď Doma:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 – 500 Kč na otázku 17. Kolik platíte měsíčně za ubytování?

22. Kolik platíte měsíčně za sportovní a kulturní aktivity?

 • odpověď 0 – 500 Kč:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zlínský kraj na otázku 2. Kraj, kde se studovaná škola nachází:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Studovaná škola:

2. Kraj, kde se studovaná škola nachází:

3. Forma studia:

4. Semestr studia:

5. Jakou částku dostáváte měsíčně od rodiny? (Rodiče, prarodiče atd. případně sirotčí důchod.)

6. Pracujete/máte brigádu při studiu?

7. Jak si při studiu vyděláváte? Jaký je váš pracovněprávní vztah?

8. Kolik si vyděláte za měsíc?

9. Jakou částku dostanete měsíčně jako stipendium? (Všechny druhy stipendií dohromady.)

10. Víte o možnosti financování studia pomocí studentského úvěru?

11. Využili jste v průběhu studia studentský úvěr?

12. Kdybyste si potřebovali na studium půjčit, na koho se obrátíte?

13. Jaké jsou vaše celkové osobní měsíční příjmy? (Mzda, brigády, kapesné, stipendia,…)

14. Platíte školné?

15. Kolik platíte měsíčně za školné?

16. Kde jste při studiu ubytovaní?

17. Kolik platíte měsíčně za ubytování?

18. Stravujete se v menze?

19. Kolik platíte měsíčně za stravu?

20. Kolik platíte měsíčně za dopravu za studiem?

21. Kolik platíte měsíčně za studijní materiály (a služby)? (Skripta, učebnice, tisk, knihovna,…)

22. Kolik platíte měsíčně za sportovní a kulturní aktivity?

23. Kolik měsíčně utratíte za další položky nesouvisející přímo se studiem? (Cigarety, oblečení, kosmetika, mobilní služby, pojištění,…)

24. Jaké jsou vaše celkové osobní měsíční výdaje?

25. Jaká je vaše celková finanční situace? (Obvykle)

26. Vaše pohlaví:

27. Váš věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Studovaná škola:

2. Kraj, kde se studovaná škola nachází:

3. Forma studia:

4. Semestr studia:

5. Jakou částku dostáváte měsíčně od rodiny? (Rodiče, prarodiče atd. případně sirotčí důchod.)

6. Pracujete/máte brigádu při studiu?

7. Jak si při studiu vyděláváte? Jaký je váš pracovněprávní vztah?

8. Kolik si vyděláte za měsíc?

9. Jakou částku dostanete měsíčně jako stipendium? (Všechny druhy stipendií dohromady.)

10. Víte o možnosti financování studia pomocí studentského úvěru?

11. Využili jste v průběhu studia studentský úvěr?

12. Kdybyste si potřebovali na studium půjčit, na koho se obrátíte?

13. Jaké jsou vaše celkové osobní měsíční příjmy? (Mzda, brigády, kapesné, stipendia,…)

14. Platíte školné?

15. Kolik platíte měsíčně za školné?

16. Kde jste při studiu ubytovaní?

17. Kolik platíte měsíčně za ubytování?

18. Stravujete se v menze?

19. Kolik platíte měsíčně za stravu?

20. Kolik platíte měsíčně za dopravu za studiem?

21. Kolik platíte měsíčně za studijní materiály (a služby)? (Skripta, učebnice, tisk, knihovna,…)

22. Kolik platíte měsíčně za sportovní a kulturní aktivity?

23. Kolik měsíčně utratíte za další položky nesouvisející přímo se studiem? (Cigarety, oblečení, kosmetika, mobilní služby, pojištění,…)

24. Jaké jsou vaše celkové osobní měsíční výdaje?

25. Jaká je vaše celková finanční situace? (Obvykle)

26. Vaše pohlaví:

27. Váš věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štěpánková, Š.Studentský rozpočet (VŠ - bakalář) (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://studentsky-rozpocet-vs-bc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.