Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Studentův pomocník

Studentův pomocník

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hubert Šváb
Šetření:21. 12. 2010 - 30. 12. 2010
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.88
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Tento dotazník slouží pro zjištění názorů studentů středních a základních škol ohledně nové služby HelpWithStudy. Tato služba nabízí studentům pomoc při přípravě na maturitu, testy, opravné zkoušky a mnoho dalšího. Dále Vám pomůže při psaní esejí, referátů a seminárních prací. Děkuji za Váš čas, který věnujete tomuto dotazníku.

 

Odpovědi respondentů

1. Kolik hodin strávíte u počítače?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 a více3672 %72 %  
1-3 hod.1428 %28 %  

Graf

2. Jak často se věnujete studiu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 až 3 dny v týdnu2652 %52 %  
3 a více dní v týdnu1836 %36 %  
nevěnuji se domácímu studiu612 %12 %  

Graf

3. Píšete si vlastní poznámky během výkladu ve škole?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2550 %50 %  
spíše ano1836 %36 %  
spíše ne48 %8 %  
ne36 %6 %  

Graf

4. Zpracováváte si maturitní okruhy sami?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nematuruji (již jsem odmaturoval/a, případně letos ještě nematuji)2958 %58 %  
zčásti (například máte v rámci třídy témata rozdělená)1428 %28 %  
ano, výhradně sám/sám510 %10 %  
ne24 %4 %  

Graf

5. Uvítali byste online službu, která Vám pomůže při tvorbě maturitních okruhů apod. ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2755,1 %54 %  
ne2244,9 %44 %  

Graf

6. Uvítali byste online službu, která Vám pomůže při psaní seminárních prací, referátů a esejí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3163,27 %62 %  
ne1836,73 %36 %  

Graf

7. Stalo se Vám někdy, že jste potřebovali rychle vysvětlit nějakou látku? (např. těsně před psaním testu)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, občas 2245,83 %44 %  
spíše ne1327,08 %26 %  
ano, stává se mi to často1122,92 %22 %  
nikdy24,17 %4 %  

Graf

8. Jaká je dle Vás adekvátní částka za poskytnutí pomoci při tvorbě seminární práce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-100 Kč2347,92 %46 %  
100-500 Kč2143,75 %42 %  
1000 Kč a více24,17 %4 %  
500-1000 Kč24,17 %4 %  

Graf

9. Jakou školu studujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nestuduji, nebo studuji VŠ či VOŠ2346 %46 %  
Gymnázium (osmileté)1530 %30 %  
jiná SŠ s maturitou816 %16 %  
Gymnázium (čtyřleté)48 %8 %  

Graf

10. Jste?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4080 %80 %  
muž1020 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Uvítali byste online službu, která Vám pomůže při psaní seminárních prací, referátů a esejí?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, stává se mi to často na otázku 7. Stalo se Vám někdy, že jste potřebovali rychle vysvětlit nějakou látku? (např. těsně před psaním testu)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik hodin strávíte u počítače?

2. Jak často se věnujete studiu?

3. Píšete si vlastní poznámky během výkladu ve škole?

4. Zpracováváte si maturitní okruhy sami?

5. Uvítali byste online službu, která Vám pomůže při tvorbě maturitních okruhů apod. ?

6. Uvítali byste online službu, která Vám pomůže při psaní seminárních prací, referátů a esejí?

7. Stalo se Vám někdy, že jste potřebovali rychle vysvětlit nějakou látku? (např. těsně před psaním testu)

8. Jaká je dle Vás adekvátní částka za poskytnutí pomoci při tvorbě seminární práce?

9. Jakou školu studujete?

10. Jste?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik hodin strávíte u počítače?

2. Jak často se věnujete studiu?

3. Píšete si vlastní poznámky během výkladu ve škole?

4. Zpracováváte si maturitní okruhy sami?

5. Uvítali byste online službu, která Vám pomůže při tvorbě maturitních okruhů apod. ?

6. Uvítali byste online službu, která Vám pomůže při psaní seminárních prací, referátů a esejí?

7. Stalo se Vám někdy, že jste potřebovali rychle vysvětlit nějakou látku? (např. těsně před psaním testu)

8. Jaká je dle Vás adekvátní částka za poskytnutí pomoci při tvorbě seminární práce?

9. Jakou školu studujete?

10. Jste?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šváb, H.Studentův pomocník (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://studentuv-pomocnik.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.