Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Studijní pobyt a jeho vliv na partnerský vztah

Studijní pobyt a jeho vliv na partnerský vztah

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Šimáková
Šetření:27. 10. 2011 - 14. 11. 2011
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):22 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den!

Jsme studentky ČZU a prosíme Vás o vyplnění krátkého dotazníku. Zaměřuje na zkoumání vlivu studijního pobytu v zahraničí na partnerské vztahy. Výsledky z tohoto průzkumu budou součástí seminární práce na předmět Chování člověka v krizových situacích.

Odpovědi respondentů

1. Bral/a jste při rozhodování, zda odjedete v úvahu Váš vztah s partnerem/kou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2960,42 %60,42 %  
ne918,75 %18,75 %  
spíše ano510,42 %10,42 %  
spíše ne510,42 %10,42 %  

Graf

2. Diskutoval/a jste s partnerem/kou o možnosti, že odjedete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4185,42 %85,42 %  
ne714,58 %14,58 %  

Graf

3. Podporoval/a Vás partnerk/ka ve Vašem rozhodnutí, že odjedete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano (i tichá podpora)2654,17 %54,17 %  
ano1225 %25 %  
spíše ne816,67 %16,67 %  
ne24,17 %4,17 %  

Graf

4. Kdybyste byl/a na místě Vašeho partnera/ky, sám/sama byste ho podpořil/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3164,58 %64,58 %  
nevím1429,17 %29,17 %  
ne36,25 %6,25 %  

Graf

5. Jaké možnosti jste využíval/a pro komunikaci s partnerem/kou na dálku? (1 - velmi často, 2 - často, 3 - občas, 4 - téměř nikdy, 5 - nikdy)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
telefon - k hlasovým hovorům3.4381.871
telefon - k psaní SMS2.3131.173
e-mail2.5211.791
facebook3.1252.526
skype či jiný podobný program založený na hlasové komunikaci po internetu2.2292.427
ICQ/MNS či jiný podobný program založený na textové komunikaci3.2712.822
klasickou poštu (dopisy, pohledy)4.1670.889

Graf

6. Jakým způsobem jste nahrazoval/a chybějící fyzický kontakt s partnerem/kou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
videokonferencemi na internetu, např. přes skype3266,67 %66,67 %  
osobní návštěvou2143,75 %43,75 %  
posíláním fotografií sebe sama partnerovi/ce1837,5 %37,5 %  
posíláním videí sebe sama partnerovi/ce48,33 %8,33 %  
nevěrou24,17 %4,17 %  
nijak12,08 %2,08 %  
jiná možnost12,08 %2,08 %  
dopisy12,08 %2,08 %  
spánkem12,08 %2,08 %  

Graf

7. Setkal/a jste se s partnerem/kou v průběhu studijního pobytu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vícekrát1939,58 %39,58 %  
ano, ale pouze jednou1531,25 %31,25 %  
ne1429,17 %29,17 %  

Graf

8. Jak často jste byl/a v kontaktu s partnerem/kou (na dálku)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi často (každý den)2450 %50 %  
často (několikrát za týden)1735,42 %35,42 %  
občas (několikrát za měsíc)510,42 %10,42 %  
zřídka24,17 %4,17 %  

Graf

9. Kterou fázi odloučení považujete za nejhorší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prvních pár dnů/týdnů1633,33 %33,33 %  
odjezd (loučení)1429,17 %29,17 %  
celou dobu pobytu918,75 %18,75 %  
posledních pár týdnů/dnů918,75 %18,75 %  

Graf

10. Co komplikovalo váš vztah na dálku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fyzické odloučení3368,75 %68,75 %  
nedostatek nebo zhoršení komunikace1327,08 %27,08 %  
nedůvěra1020,83 %20,83 %  
časový posun48,33 %8,33 %  
Nic12,08 %2,08 %  
příliš dlouhé odloučení12,08 %2,08 %  

Graf

11. Vydržel váš vztah odloučení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4491,67 %91,67 %  
ne48,33 %8,33 %  

Graf

12. Kdy jste se rozešli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v průběhu studijního pobytu250 %4,17 %  
do půl roku po návratu250 %4,17 %  

Graf

13. Jaké byly důvody ukončení vztahu (kromě odloučení)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
...250 %4,17 %  
žádné125 %2,08 %  
vyprchalo to,nebyla snaha od partnera125 %2,08 %  

Graf

14. Domníváte se, že odloučení váš vztah posílilo?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2556,82 %52,08 %  
ne1943,18 %39,58 %  

Graf

15. Jakým způsobem posílilo odloučení váš vztah?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neposílilo818,18 %16,67 %  
nijak715,91 %14,58 %  
Důvěra36,82 %6,25 %  
ne24,55 %4,17 %  
že jsme se neviděli12,27 %2,08 %  
větší důvěra, schopnost překovat krizové situace12,27 %2,08 %  
Zkušenost, že jsme schopni udržet vztah na dálku12,27 %2,08 %  
vzajemna duvera12,27 %2,08 %  
Je pevnější12,27 %2,08 %  
posílení důvěry12,27 %2,08 %  
ostatní odpovědi máme se raději, vážíme si sebe a každí chvilky
Sebekontrola, oboustrana duvera, tolerance
dokážeme žít odděleně
vztah zůstal nezměněn
zlepšení důvěry
následně si vážíte všeho mnohem více
natěšenost
Posílení důvěry; spolehnutí na sebe; zlepšení komu
_
prohloubení důvěry
utvrdili jsme se, že k sobě patříme
Člověk přemýšlí jinak
více si sebe vážíme
více si věříme a podlporujeme se
více si jí vážím
pevnější vztah
jsme si vzácnější
vzacnost,uvedomili jsme si,co pro sebe znamename
1840,91 %37,5 % 

Graf

16. Litoval/a jste svého rozhodnutí odjet na studijní pobyt s ohledem na to, jaký to mělo dopad na váš vztah s partnerem/kou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4389,58 %89,58 %  
ano510,42 %10,42 %  

Graf

17. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3777,08 %77,08 %  
muž1122,92 %22,92 %  

Graf

18. Vysílající univerzita:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Univerzita Hradec Králové48,33 %8,33 %  
ČZU48,33 %8,33 %  
Univerzita Karlova36,25 %6,25 %  
uk36,25 %6,25 %  
UHK36,25 %6,25 %  
Masarykova univerzita24,17 %4,17 %  
JCU24,17 %4,17 %  
čvut24,17 %4,17 %  
VŠE24,17 %4,17 %  
MU24,17 %4,17 %  
ostatní odpovědi VŠB
Universita Hradec Kralove
Zemědělská univerzita
Pedf
Jihočeská univerzita
Technická univerzita v Liberci
UP
Ostrava
VUT
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
VOŠ
ČZU - PEF
Vysoká škola hotelová v Bohnicích
mendelova
ZČU
VŠB-TU
mendelu
Západočeská univerzita v Plzni
x
zcu
Vysoká škola polytechnická
2143,75 %43,75 % 

Graf

19. Ročník v době studijního pobytu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21531,25 %31,25 %  
41531,25 %31,25 %  
31531,25 %31,25 %  
536,25 %6,25 %  

Graf

20. Délka studijního pobytu v měsících:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 až 61633,33 %33,33 %  
3 až 41429,17 %29,17 %  
méně než 3918,75 %18,75 %  
6 a více918,75 %18,75 %  

Graf

21. Časový posun v hodinách:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02552,08 %52,08 %  
1918,75 %18,75 %  
6612,5 %12,5 %  
248,33 %8,33 %  
536,25 %6,25 %  
812,08 %2,08 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.41
Minimum:0
Maximum:6
Variační rozpětí:6
Rozptyl:4.48
Směrodatná odchylka:2.12
Medián:0
Modus:0

Graf

22. Délka partnerského vztahu před odjezdem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 2 roky1633,33 %33,33 %  
1 až 2 roky1429,17 %29,17 %  
2 až 6 měsíců1122,92 %22,92 %  
6 až 12 měsíců510,42 %10,42 %  
méně než 2 měsíce24,17 %4,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Jak často jste byl/a v kontaktu s partnerem/kou (na dálku)?

  • odpověď velmi často (každý den):
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ICQ/MNS či jiný podobný program založený na textové komunikaci=1 na otázku 5. Jaké možnosti jste využíval/a pro komunikaci s partnerem/kou na dálku? (1 - velmi často, 2 - často, 3 - občas, 4 - téměř nikdy, 5 - nikdy)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Bral/a jste při rozhodování, zda odjedete v úvahu Váš vztah s partnerem/kou?

2. Diskutoval/a jste s partnerem/kou o možnosti, že odjedete?

3. Podporoval/a Vás partnerk/ka ve Vašem rozhodnutí, že odjedete?

4. Kdybyste byl/a na místě Vašeho partnera/ky, sám/sama byste ho podpořil/a?

5. Jaké možnosti jste využíval/a pro komunikaci s partnerem/kou na dálku? (1 - velmi často, 2 - často, 3 - občas, 4 - téměř nikdy, 5 - nikdy)

6. Jakým způsobem jste nahrazoval/a chybějící fyzický kontakt s partnerem/kou?

7. Setkal/a jste se s partnerem/kou v průběhu studijního pobytu?

8. Jak často jste byl/a v kontaktu s partnerem/kou (na dálku)?

9. Kterou fázi odloučení považujete za nejhorší?

10. Co komplikovalo váš vztah na dálku?

11. Vydržel váš vztah odloučení?

14. Domníváte se, že odloučení váš vztah posílilo?

16. Litoval/a jste svého rozhodnutí odjet na studijní pobyt s ohledem na to, jaký to mělo dopad na váš vztah s partnerem/kou?

17. Pohlaví:

19. Ročník v době studijního pobytu:

20. Délka studijního pobytu v měsících:

21. Časový posun v hodinách:

22. Délka partnerského vztahu před odjezdem:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Bral/a jste při rozhodování, zda odjedete v úvahu Váš vztah s partnerem/kou?

2. Diskutoval/a jste s partnerem/kou o možnosti, že odjedete?

3. Podporoval/a Vás partnerk/ka ve Vašem rozhodnutí, že odjedete?

4. Kdybyste byl/a na místě Vašeho partnera/ky, sám/sama byste ho podpořil/a?

5. Jaké možnosti jste využíval/a pro komunikaci s partnerem/kou na dálku? (1 - velmi často, 2 - často, 3 - občas, 4 - téměř nikdy, 5 - nikdy)

6. Jakým způsobem jste nahrazoval/a chybějící fyzický kontakt s partnerem/kou?

7. Setkal/a jste se s partnerem/kou v průběhu studijního pobytu?

8. Jak často jste byl/a v kontaktu s partnerem/kou (na dálku)?

9. Kterou fázi odloučení považujete za nejhorší?

10. Co komplikovalo váš vztah na dálku?

11. Vydržel váš vztah odloučení?

14. Domníváte se, že odloučení váš vztah posílilo?

16. Litoval/a jste svého rozhodnutí odjet na studijní pobyt s ohledem na to, jaký to mělo dopad na váš vztah s partnerem/kou?

17. Pohlaví:

19. Ročník v době studijního pobytu:

20. Délka studijního pobytu v měsících:

21. Časový posun v hodinách:

22. Délka partnerského vztahu před odjezdem:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šimáková, J.Studijní pobyt a jeho vliv na partnerský vztah (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://studijni-pobyt-a-jeho-vliv-n.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.