Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Štúdium a COVID-19 (SR)

Štúdium a COVID-19 (SR)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Viktor Pacholík
Šetření:16. 07. 2020 - 01. 10. 2020
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):16 / 5.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určený výlučne vysokoškolským študentom v dennej a externej forme štúdia, a to aj postgraduálnym študentom.


 

Dobrý deň, milé študentky a študenti!

Situácia, ktorú prežívame v posledných mesiacoch, je určite neobvyklá. Vaše odpovede na niekoľko otázok by mohli prispieť k hlbšiemu poznaniu, akým spôsobom mohlo zrušenie priamej výuky ovplyvniť prežívanie študentov vysokých škôl v študijnej i osobnej oblasti. Prosíme vás, aby ste venovali svoj čas nasledujúcim otázkam.

Ďakujeme vám za ochotu podeliť sa s nami o vaše názory a postoje.

 

Ivo Jirásek & Viktor Pacholík

 

  

 


  

  

Odpovědi respondentů

1. V súčasnosti som študentom vysokej školy:.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ánootázka č. 2, nieotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie444,44 %44,44 %  
áno333,33 %33,33 %  
ano111,11 %11,11 %  
ne111,11 %11,11 %  

Graf

2. 1. Nasledujúca otázka sa týka oblasti štúdia vo všeobecnej rovine.

1 - vôbec nesúhlasím         7 - úplne súhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Zrušenie priamej výuky ovplyvnilo moje štúdium4.3332.889

Graf

3. 2. Pokúste sa vyjadriť, do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi:

1 - vôbec nesúhlasím         7 - úplne súhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Zrušenie priamej výuky znamenalo menšiu študijnú záťaž42
Zrušenie priamej výuky prinieslo viac voľného času6.3330.889
E-learningová forma štúdia bola z hľadiska poskytovaného obsahu bohatšia než bežné prednášky a semináre2.3331.556
E-learningová forma štúdia bola z hľadiska formy zaujímavejšia než bežné prednášky a semináre1.3330.222
Nevyhnutnosť využívať elektronické informačné zdroje namiesto osobnej návštevy knižnice bolo z hľadiska dosahu odbornej literatúry rovnako hodnotné ako priama výuka52.667
Samostatná práca doma mi vyhovovala viac ako osobná prítomnosť na výuke3.3331.556
Komunikácia s učiteľmi prostredníctvom informačných technológií bola rovnako hodnotná ako priamy kontakt2.3331.556
Komunikácia s ďalšími pracovníkmi univerzitného prostredia nebola výrazne narušená2.6672.889

Graf

4. 3. Nasledujúca otázka sa týka osobného života vo všeobecnej rovine.

1 - vôbec nesúhlasím         7 - úplne súhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Zrušenie priamej výuky ovplyvnilo môj osobný život42

Graf

5. 4. Pokúste sa vyjadriť, do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi:

1 - vôbec nesúhlasím         7 - úplne súhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Oklieštenie spoločenského života pre mňa nepredstavovalo výrazné obmedzenie2.3330.222
Kvalita môjho života sa v období vládnych obmedzení výrazne neznížila3.6670.889
Po celé obdobie u mňa nedominovala nuda52
V priebehu času som si vytvoril celkove pevný denný režim, ktorý sa teraz usilujem dodržovať34.667
Viac ako obvykle som trávil(a) čas na sociálnych sieťach46
Čas som dokázal(a) zmysluplne naplniť32
Bližší kontakt s rodinou bol pre mňa obohatením54.667
Vykonal(a) som viac práce/štúdia než v bežnom životnom režime32

Graf

6. 5. Nasledujúca otázka sa týka sociálneho prostredia vo všeobecnej rovine.

1 - vôbec nesúhlasím         7 - úplne súhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Z hľadiska sociálneho života ma zrušenie priamej výuky ovplyvnilo3.6671.556

Graf

7. 6. Pokúste sa vyjadriť, do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi:

1 - vôbec nesúhlasím         7 - úplne súhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Vládne opatrenia vnímam ako zásah do mojej osobnej slobody58
Vládne opatrenia vnímam ako obmedzenie mojich práv4.3336.222
Podporujem zrušenie priamej výuky ako správne rozhodnutie pre ochranu zdravia44.667

Graf

8. 7. Pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž266,67 %22,22 %  
žena133,33 %11,11 %  

Graf

9. 8. Vek

Uveďte číslom, koľko ste mali rokov pri posledných narodeninách.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23133,33 %11,11 %  
25133,33 %11,11 %  
30133,33 %11,11 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:26
Minimum:23
Maximum:30
Variační rozpětí:7
Rozptyl:13
Směrodatná odchylka:3.61
Medián:25
Modus:23

Graf

10. 9. Kraj, ve kterém máte své bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Košický kraj133,33 %11,11 %  
Trenčiansky kraj133,33 %11,11 %  
Banskobystrický kraj133,33 %11,11 %  

Graf

11. 10. Bydlisko:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mesto (50 000 – 100 000 obyvateľov)266,67 %22,22 %  
Obec133,33 %11,11 %  

Graf

12. 11. Štúdium

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bakalárske133,33 %11,11 %  
magisterské nadväzujúce133,33 %11,11 %  
doktorandské133,33 %11,11 %  

Graf

13. 12. Forma štúdia

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denná3100 %33,33 %  

Graf

14. 13. Odbor štúdia

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Humanitné a spoločenské vedy133,33 %11,11 %  
Prírodné vedy133,33 %11,11 %  
Finance133,33 %11,11 %  

Graf

15. 14. Aktuálny ročník štúdia

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3133,33 %11,11 %  
5133,33 %11,11 %  
1133,33 %11,11 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:4
Směrodatná odchylka:2
Medián:3
Modus:3

Graf

16. Chcete na koni nechať nejaký odkaz, podnet alebo nám nechať mailovú adresu, aby sme vás mohli informovať o výsledkoch výskumu?

Nepovinná otázka bez publikování výsledků veřejnosti (odpovědi jen v CSV a XLS přihlášeného zadavatele).

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Pacholík, V.Štúdium a COVID-19 (SR) (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://studium-a-covid-19-sr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.