Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Studium jazyku v Austrálii

Studium jazyku v Austrálii

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Vrabcová
Šetření:09. 11. 2010 - 09. 12. 2010
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.76
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tímto dotazníkem bych chtěla oslovit lidi, kteří absolvovali nějaký studijní kurz v Austrálii a zároveň bych je ráda poprosila o vyplnění dotazníku. Dotazník slouží k mé výzkumné části mé bakalářky. Cílem je zjistit pohled absolventů na studium v Austrálii. Předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Proč jste se rozhodl/a pro studium jazyka v Austrálii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možnosti, které tato země nabízí (odlišná příroda, podnebí, kultura...)1152,38 %52,38 %  
exotika a vzdálenost419,05 %19,05 %  
doporučení od známých314,29 %14,29 %  
cena - bylo to levné a nemělo to špatnou reklamu14,76 %4,76 %  
příbuzní bydlí v A14,76 %4,76 %  
exotika + možnost legální práce při studiu14,76 %4,76 %  

Graf

2. Jak jste si studium a vše kolem zařizovala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [sám/samaotázka č. 4, přes známéotázka č. 4, přes agenturuotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přes agenturu1885,71 %85,71 %  
sám/sama29,52 %9,52 %  
přes známé14,76 %4,76 %  

Graf

3. Byl/a jste spokojená se svoji agenturou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1583,33 %71,43 %  
ne316,67 %14,29 %  

Graf

4. V jakém městě jste studoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sydney1466,67 %66,67 %  
Melbourne29,52 %9,52 %  
Perth29,52 %9,52 %  
Gold Coast a Sydney14,76 %4,76 %  
Cairns14,76 %4,76 %  
Brisbane14,76 %4,76 %  

Graf

5. Jak dlouho jste zde strávil/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 - 10 měsíců838,1 %38,1 %  
4 - 6 měsíců838,1 %38,1 %  
více než 10 měsíců419,05 %19,05 %  
méně než měsíc14,76 %4,76 %  

Graf

6. Jaké kruzy jste navštivil/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přípravné kurzy na Cambridge1885,71 %85,71 %  
General English1571,43 %71,43 %  
jiné kurzy733,33 %33,33 %  
Business English419,05 %19,05 %  
přípravné kurzy na IELTS419,05 %19,05 %  

Graf

7. Absolvoval/a jste mezinárodně uznávanou zkoušku Cambrdige?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1789,47 %80,95 %  
ne210,53 %9,52 %  

Graf

8. Splnilo studium Vaše představy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1047,62 %47,62 %  
spíše ne628,57 %28,57 %  
spíše ano314,29 %14,29 %  
ne29,52 %9,52 %  

Graf

9. Co je podle Vás nejvetším přínosem studia jazyka v Austrálii?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příjemné prostředí, kvalitní a intenzivní výuka AJ14,76 %4,76 %  
multikulturní komunikace14,76 %4,76 %  
nic, jde o to jenom vytahnout ze studentu penize14,76 %4,76 %  
vůbec nic, už nikdy!14,76 %4,76 %  
kvalitni a intenzivni kurzy AJ14,76 %4,76 %  
Možnost studovat AJ v zajímavém prostředí.14,76 %4,76 %  
Tamní kultura + možnosti (práce, cestování, atd.)14,76 %4,76 %  
poznání odlišné kultury, přírody a mentality lidí14,76 %4,76 %  
-14,76 %4,76 %  
Jsou velmi zvykli na cizince, pratelsti. Malo Cech14,76 %4,76 %  
ostatní odpovědi životní zkušenost (osamostatnění se)
získání kontaktů na zahraniční studenty
život v exotické a vzdálené zemi
rozmanitost tamní přírody
odlehlost od zbytku světa
poznání jiné mentality tamních lidí
studium v odlišné anglické zemi
odlišné studijní metody
netradiční prostředí pro studium
možnosti, které jiné země nenabízí
odlehlost kontinetu tudíž zcela jiné prostředí
1152,38 %52,38 % 

Graf

10. Pracoval/a jste v Austrálii?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1780,95 %80,95 %  
ne419,05 %19,05 %  

Graf

11. Cestoval/a jste tam?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21100 %100 %  

Graf

12. Kolik času jste cestováním strávil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 30 dní1152,38 %52,38 %  
15 -30 dní 838,1 %38,1 %  
7 -14 dní29,52 %9,52 %  

Graf

13. Doporučil/a byste studium v Austrálii svým známým?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1780,95 %80,95 %  
ne419,05 %19,05 %  

Graf

14. Jak dlouho jste studoval/a angličtinu před odletem do Austrálie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 6 let1780,95 %80,95 %  
4 - 6 let419,05 %19,05 %  

Graf

15. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1361,9 %61,9 %  
muž838,1 %38,1 %  

Graf

16. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 30 let942,86 %42,86 %  
21 - 25 let838,1 %38,1 %  
více než 30 let314,29 %14,29 %  
15 - 20 let14,76 %4,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vrabcová, A.Studium jazyku v Austrálii (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://studium-jazyku-v-australii.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.