Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Studium jazyku v Austrálii

Studium jazyku v Austrálii

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Vrabcová
Šetření:09. 11. 2010 - 09. 12. 2010
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.76
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tímto dotazníkem bych chtěla oslovit lidi, kteří absolvovali nějaký studijní kurz v Austrálii a zároveň bych je ráda poprosila o vyplnění dotazníku. Dotazník slouží k mé výzkumné části mé bakalářky. Cílem je zjistit pohled absolventů na studium v Austrálii. Předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Proč jste se rozhodl/a pro studium jazyka v Austrálii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možnosti, které tato země nabízí (odlišná příroda, podnebí, kultura...)1152,38 %52,38 %  
exotika a vzdálenost419,05 %19,05 %  
doporučení od známých314,29 %14,29 %  
cena - bylo to levné a nemělo to špatnou reklamu14,76 %4,76 %  
příbuzní bydlí v A14,76 %4,76 %  
exotika + možnost legální práce při studiu14,76 %4,76 %  

Graf

2. Jak jste si studium a vše kolem zařizovala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [sám/samaotázka č. 4, přes známéotázka č. 4, přes agenturuotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přes agenturu1885,71 %85,71 %  
sám/sama29,52 %9,52 %  
přes známé14,76 %4,76 %  

Graf

3. Byl/a jste spokojená se svoji agenturou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1583,33 %71,43 %  
ne316,67 %14,29 %  

Graf

4. V jakém městě jste studoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sydney1466,67 %66,67 %  
Melbourne29,52 %9,52 %  
Perth29,52 %9,52 %  
Gold Coast a Sydney14,76 %4,76 %  
Cairns14,76 %4,76 %  
Brisbane14,76 %4,76 %  

Graf

5. Jak dlouho jste zde strávil/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 - 10 měsíců838,1 %38,1 %  
4 - 6 měsíců838,1 %38,1 %  
více než 10 měsíců419,05 %19,05 %  
méně než měsíc14,76 %4,76 %  

Graf

6. Jaké kruzy jste navštivil/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přípravné kurzy na Cambridge1885,71 %85,71 %  
General English1571,43 %71,43 %  
jiné kurzy733,33 %33,33 %  
Business English419,05 %19,05 %  
přípravné kurzy na IELTS419,05 %19,05 %  

Graf

7. Absolvoval/a jste mezinárodně uznávanou zkoušku Cambrdige?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1789,47 %80,95 %  
ne210,53 %9,52 %  

Graf

8. Splnilo studium Vaše představy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1047,62 %47,62 %  
spíše ne628,57 %28,57 %  
spíše ano314,29 %14,29 %  
ne29,52 %9,52 %  

Graf

9. Co je podle Vás nejvetším přínosem studia jazyka v Austrálii?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příjemné prostředí, kvalitní a intenzivní výuka AJ14,76 %4,76 %  
multikulturní komunikace14,76 %4,76 %  
nic, jde o to jenom vytahnout ze studentu penize14,76 %4,76 %  
vůbec nic, už nikdy!14,76 %4,76 %  
kvalitni a intenzivni kurzy AJ14,76 %4,76 %  
Možnost studovat AJ v zajímavém prostředí.14,76 %4,76 %  
Tamní kultura + možnosti (práce, cestování, atd.)14,76 %4,76 %  
poznání odlišné kultury, přírody a mentality lidí14,76 %4,76 %  
-14,76 %4,76 %  
Jsou velmi zvykli na cizince, pratelsti. Malo Cech14,76 %4,76 %  
ostatní odpovědi životní zkušenost (osamostatnění se)
získání kontaktů na zahraniční studenty
život v exotické a vzdálené zemi
rozmanitost tamní přírody
odlehlost od zbytku světa
poznání jiné mentality tamních lidí
studium v odlišné anglické zemi
odlišné studijní metody
netradiční prostředí pro studium
možnosti, které jiné země nenabízí
odlehlost kontinetu tudíž zcela jiné prostředí
1152,38 %52,38 % 

Graf

10. Pracoval/a jste v Austrálii?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1780,95 %80,95 %  
ne419,05 %19,05 %  

Graf

11. Cestoval/a jste tam?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21100 %100 %  

Graf

12. Kolik času jste cestováním strávil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 30 dní1152,38 %52,38 %  
15 -30 dní 838,1 %38,1 %  
7 -14 dní29,52 %9,52 %  

Graf

13. Doporučil/a byste studium v Austrálii svým známým?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1780,95 %80,95 %  
ne419,05 %19,05 %  

Graf

14. Jak dlouho jste studoval/a angličtinu před odletem do Austrálie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 6 let1780,95 %80,95 %  
4 - 6 let419,05 %19,05 %  

Graf

15. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1361,9 %61,9 %  
muž838,1 %38,1 %  

Graf

16. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 30 let942,86 %42,86 %  
21 - 25 let838,1 %38,1 %  
více než 30 let314,29 %14,29 %  
15 - 20 let14,76 %4,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Vrabcová, A.Studium jazyku v Austrálii (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://studium-jazyku-v-australii.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.