Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Studium na soukromých školách je prestižní záležitostí.

Studium na soukromých školách je prestižní záležitostí.

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Běhalová
Šetření:05. 12. 2011 - 16. 12. 2011
Počet respondentů:156
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.54
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane;
jsem studentkou 3. ročníku Filozofické fakulty

Univerzity Palackého
v Olomouci studijního oboru Školský management.
Dovoluji se na Vás obrátit s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku,
který bude podkladem pro zpracování mé bakalářské práce  na

téma: „Marketingový mix ve školství”.
Vyplněním tohoto dotazníku mi poskytnete potřebnou zpětnou vazbu pro zpracování analýzy praktické části bakalářské práce.
Děkuji za Váš čas! Lenka Běhalová

 

 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že jsou soukromé školy jen pro: (lze vyplnit i více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
majetné7749,36 %49,36 %  
pro všechny6944,23 %44,23 %  
nepříliš nadané žáky6239,74 %39,74 %  
ani jedna z možností106,41 %6,41 %  

Graf

2. Vnímáte studium na soukromých školách jako prestižní záležitost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13083,33 %83,33 %  
nevím148,97 %8,97 %  
ano127,69 %7,69 %  

Graf

3. Myslíte si, že je studium na soukromé škole snadnější než na veřejné škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9057,69 %57,69 %  
ne4327,56 %27,56 %  
nevím2314,74 %14,74 %  

Graf

4. Myslíte si, že platbou školného si žáci kupují vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7346,79 %46,79 %  
ano5937,82 %37,82 %  
nevím2415,38 %15,38 %  

Graf

5. Studuje Vaše dítě nebo někdo z Vašich blízkých soukromou školu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8151,92 %51,92 %  
ano7548,08 %48,08 %  

Graf

6. Poslal/a byste své dítě studovat na soukromou školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, nejsem rozhotnut/a6742,95 %42,95 %  
ne5333,97 %33,97 %  
ano3623,08 %23,08 %  

Graf

7. V případě, že Vaše dítě nebo někdo z Vašich blízkých studuje soukromou školu, určete stupeň jeho spokojenosti na soukromé škole /1-nejvyšší hodnocení; 5-nejnižší hodnocení/:

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23136,9 %19,87 %  
32732,14 %17,31 %  
11517,86 %9,62 %  
41011,9 %6,41 %  
511,19 %0,64 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.39
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.72
Směrodatná odchylka:0.85
Medián:2
Modus:2

Graf

8. Znáte Soukromou střední odbornou školu živnostenskou Přerov, s.r.o.?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10164,74 %64,74 %  
ano5535,26 %35,26 %  

Graf

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12781,41 %81,41 %  
muž2918,59 %18,59 %  

Graf

10. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 až 29 let9460,26 %60,26 %  
30 až 39 let2817,95 %17,95 %  
40 až 49 let1710,9 %10,9 %  
do 18 let127,69 %7,69 %  
50 až 59 let31,92 %1,92 %  
60 a více let21,28 %1,28 %  

Graf

11. Uveďte kraj ve kterém žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Olomoucký kraj5434,62 %34,62 %  
hl. město Praha3421,79 %21,79 %  
Moravskoslezský kraj138,33 %8,33 %  
Jihomoravský kraj117,05 %7,05 %  
Zlínský kraj95,77 %5,77 %  
Středočeský kraj95,77 %5,77 %  
Liberecký kraj63,85 %3,85 %  
Jihočeský kraj53,21 %3,21 %  
Pardubický kraj53,21 %3,21 %  
Ústecký kraj42,56 %2,56 %  
Královehradecký kraj31,92 %1,92 %  
kraj Vysočina21,28 %1,28 %  
Plzeňský kraj10,64 %0,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Myslíte si, že jsou soukromé školy jen pro: (lze vyplnit i více možností)

 • odpověď majetné:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 18 let na otázku 10. Věk
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jihomoravský kraj na otázku 11. Uveďte kraj ve kterém žijete:

3. Myslíte si, že je studium na soukromé škole snadnější než na veřejné škole?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Myslíte si, že platbou školného si žáci kupují vzdělání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Poslal/a byste své dítě studovat na soukromou školu?

4. Myslíte si, že platbou školného si žáci kupují vzdělání?

 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Myslíte si, že je studium na soukromé škole snadnější než na veřejné škole?

8. Znáte Soukromou střední odbornou školu živnostenskou Přerov, s.r.o.?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi hl. město Praha na otázku 11. Uveďte kraj ve kterém žijete:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že jsou soukromé školy jen pro: (lze vyplnit i více možností)

2. Vnímáte studium na soukromých školách jako prestižní záležitost?

3. Myslíte si, že je studium na soukromé škole snadnější než na veřejné škole?

4. Myslíte si, že platbou školného si žáci kupují vzdělání?

5. Studuje Vaše dítě nebo někdo z Vašich blízkých soukromou školu?

6. Poslal/a byste své dítě studovat na soukromou školu?

7. V případě, že Vaše dítě nebo někdo z Vašich blízkých studuje soukromou školu, určete stupeň jeho spokojenosti na soukromé škole /1-nejvyšší hodnocení; 5-nejnižší hodnocení/:

8. Znáte Soukromou střední odbornou školu živnostenskou Přerov, s.r.o.?

9. Pohlaví

10. Věk

11. Uveďte kraj ve kterém žijete:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že jsou soukromé školy jen pro: (lze vyplnit i více možností)

2. Vnímáte studium na soukromých školách jako prestižní záležitost?

3. Myslíte si, že je studium na soukromé škole snadnější než na veřejné škole?

4. Myslíte si, že platbou školného si žáci kupují vzdělání?

5. Studuje Vaše dítě nebo někdo z Vašich blízkých soukromou školu?

6. Poslal/a byste své dítě studovat na soukromou školu?

7. V případě, že Vaše dítě nebo někdo z Vašich blízkých studuje soukromou školu, určete stupeň jeho spokojenosti na soukromé škole /1-nejvyšší hodnocení; 5-nejnižší hodnocení/:

8. Znáte Soukromou střední odbornou školu živnostenskou Přerov, s.r.o.?

9. Pohlaví

10. Věk

11. Uveďte kraj ve kterém žijete:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Běhalová, L.Studium na soukromých školách je prestižní záležitostí. (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://studium-na-soukromych-skolac.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.