Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Studium na VOŠ sklářské dálkově i v AJ?

Studium na VOŠ sklářské dálkově i v AJ?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Milena Nováková
Šetření:26. 10. 2011 - 07. 11. 2011
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):11 / 7.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

obracíme se na Vás se zjištěním Vašich názorů na možné úpravy studia vyšší odborné školy s odborným zaměřením na tvorbu uměleckého skla. Výstupy tohoto dotazníku budou podkladem pro přípravu projetkové žádosti školy o inovaci vzdělávacího programu.

Dotazník je priorotně určen potenciálním zájemcům o studium VOŠ sklářské v Novém Boru a jejím současným studentům.

Projektový tým

VOŠ sklářská a SŠ, Nový Bor

Odpovědi respondentů

1. Jste žákem SŠ s maturitou nebo již absolventem SŠ s maturitou či vyššího vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano31100 %100 %  

Graf

2. Zajímáte se o studium VOŠ sklářské v Novém Boru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, spíše anootázka č. 3, spíše ne → konec dotazníku, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1135,48 %35,48 %  
ano1135,48 %35,48 %  
ne619,35 %19,35 %  
spíše ne39,68 %9,68 %  

Graf

3. souhlasíte s názorem, že je třeba stále zvyšovat komunikační dovednosti absolventů škol zjm. v anglickém jazyce pro zvýšení šancí uplatnění na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [souhlasímotázka č. 4, spíše souhlasímotázka č. 4, spíše nesouhlasímotázka č. 5, nesouhlasímotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1672,73 %51,61 %  
spíše souhlasím627,27 %19,35 %  

Graf

4. Pro zařazení anglického jazyka do výuky VOŠ upřednostníte následující: (seřaďte v pořadí od 1 do 4 podle důležitosti pro Vás)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
plná výuka v AJ ve všech předmětech2.9090.992
částečná výuka v odborných předmětech - výuka vybraných témat v AJ2.1360.572
částečná výuka v odborných předmětech - vybraná témata v AJ se stálou možností "kontroly" v českém jazyce2.0451.316
AJ se učím pouze v předmětu AJ nebo vůbec2.9091.446

Graf

5. Při studiu VOŠ upřednostňujete či upřednostníte jakou formu studia? Stanovte pořadí 1. až 3. dle Vašich preferencí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [pouze denní formu, vždy pondělí - pátekotázka č. 8, pouze distanční formu, jen e-learning a individuální konzultaceotázka č. 8, kombinaci - denní a dálkové formy dle charakteru studovaného oboru / předmětůotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinaci - denní a dálkové formy dle charakteru studovaného oboru / předmětů1359,09 %41,94 %  
pouze denní formu, vždy pondělí - pátek731,82 %22,58 %  
pouze distanční formu, jen e-learning a individuální konzultace29,09 %6,45 %  

Graf

6. Při kombinované formě studia máte zájem o denní výuku v seminářích: (seřaďte dle Vašich priorit od 1. do 3.))

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
3-4 semináře/semestr, vždy po - pá1.8460.899
3-4 semináře/semestr, vždy st - ne1.9230.071
6-7 seminářů/semestr, vždy pá - ne2.2310.947

Graf

7. Při kombinované formě studia máte zájem o dálkovou výuku: (seřaďte dle Vašich priorit)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
individuální konzultace a zkoušení v době konání denních seminářů1.5380.249
individuální konzultace s pedagogem elektronicky a možná setkání dle dohody, nezávisle na seminářích1.4620.249

Graf

8. Vystudoval jste nebo pracujete v oboru výtvarného zpracování skla?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1676,19 %51,61 %  
ne523,81 %16,13 %  

Graf

9. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1672,73 %51,61 %  
muž627,27 %19,35 %  

Graf

10. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-25731,82 %22,58 %  
26-32522,73 %16,13 %  
33-40418,18 %12,9 %  
40 a více418,18 %12,9 %  
15-2029,09 %6,45 %  

Graf

11. Jste v současné době studentem VOŠ sklářské v Novém Boru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1254,55 %38,71 %  
ano1045,45 %32,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nováková, M.Studium na VOŠ sklářské dálkově i v AJ? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://studium-na-vos-sklarske-dalk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.