Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Studium v zahraničí

Studium v zahraničí

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Holoubková
Šetření:09. 03. 2009 - 16. 03. 2009
Počet respondentů:121
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.75
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:43,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku, který bude použit při výzkumu seminární práce na téma studium v zahraničí.

Odpovědi respondentů

1. Chtěli byste zažít něco nového a zároveň si procvičit cizí jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10485,95 %85,95 %  
ne108,26 %8,26 %  
nevím75,79 %5,79 %  

Graf

2. Vite o možnosti studia na zahraničních univerzitách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vím o něm10082,64 %82,64 %  
ano, už jsem v zahraničí studoval/a1310,74 %10,74 %  
ne, nevím86,61 %6,61 %  

Graf

3. Pokud ano, kde jste se o něm dozvěděl/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od spolužáků nebo kamarádů3833,93 %31,4 %  
z internetu3026,79 %24,79 %  
letáky, časopisy, noviny, reklama2522,32 %20,66 %  
na studijním nebo zahraničním oddělení mé univerzity1916,96 %15,7 %  

Graf

4. Máte zájem studovat na některé ze zahraničních univerzit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8166,94 %66,94 %  
ne2218,18 %18,18 %  
nevím1814,88 %14,88 %  

Graf

5. Pokud ano, v jaké zemi byste nejraději studoval/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiná země: 3838 %31,4 %  
Velká Británie2929 %23,97 %  
USA1818 %14,88 %  
Itálie55 %4,13 %  
Francie55 %4,13 %  
Rakousko22 %1,65 %  
Německo22 %1,65 %  
Slovensko11 %0,83 %  

Graf

6. Která ze dvou níže nabízených možností je podle Vás větším přínosem pro osvojení cizího jazyka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studium na zahraniční univerzitě7561,98 %61,98 %  
práce nebo brigáda v zahraničí4638,02 %38,02 %  

Graf

7. Co je podle Vás hlavním přínosem studia v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdokonalení se v cizím jazyce6352,07 %52,07 %  
poznání jiné země, kultury2923,97 %23,97 %  
poznání jiného školního systému výuky86,61 %6,61 %  
získání nových přátel a kontaktů75,79 %5,79 %  
získání vědomostí64,96 %4,96 %  
jiné:43,31 %3,31 %  
nic, o studium v zahraničí se nezajímám43,31 %3,31 %  

Graf

8. Kdybyste měl/a možnost studia v zahraničí, jak dlouho byste zde chtěl/a studovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 až 6 měsíců4738,84 %38,84 %  
6 až 12 měsíců3831,4 %31,4 %  
méně než 3 měsíce1915,7 %15,7 %  
12 měsíců a víc1714,05 %14,05 %  

Graf

9. Jaké máte zkušenosti se studiem v zahraničí nebo popřípadě, co jste slyšeli o zkušenostech svých přátel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studium v cizině je velkým přínosem nejen v získání znalostí a vřele bych to všem doporučil/a7763,64 %63,64 %  
V zahraničí jsem nestudoval/a a ani nikdo z mých přátel 3629,75 %29,75 %  
Studium v cizině bych ostatním doporučil/a, jen pokud se chtějí zdokonalit v cizím jazyce86,61 %6,61 %  

Graf

10. Myslíte, že studium v zahraničí může mít pozitivní přínos pro vaše budoucí zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano8469,42 %69,42 %  
spíše ano3024,79 %24,79 %  
spíše ne43,31 %3,31 %  
nevím32,48 %2,48 %  

Graf

11. Myslíte, že je studium v zahraničí finančně náročná záležitost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale stojí za to našetřit 7259,5 %59,5 %  
Ano, nemohl/a bych si to dovolit2016,53 %16,53 %  
Ne, myslím, že cena je přiměřená 1613,22 %13,22 %  
Nemám představu, kolik to stojí1310,74 %10,74 %  

Graf

12. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž6654,55 %54,55 %  
žena5545,45 %45,45 %  

Graf

13. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
212117,36 %17,36 %  
221915,7 %15,7 %  
231915,7 %15,7 %  
201310,74 %10,74 %  
19108,26 %8,26 %  
2497,44 %7,44 %  
2564,96 %4,96 %  
1854,13 %4,13 %  
1754,13 %4,13 %  
1554,13 %4,13 %  
ostatní odpovědi 16
26
49
1
31
97,44 %7,44 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:21.19
Minimum:16
Maximum:25
Variační rozpětí:9
Rozptyl:4.68
Směrodatná odchylka:2.16
Medián:21
Modus:21

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Jste?

  • odpověď muž:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, myslím, že cena je přiměřená na otázku 11. Myslíte, že je studium v zahraničí finančně náročná záležitost

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Chtěli byste zažít něco nového a zároveň si procvičit cizí jazyk?

2. Vite o možnosti studia na zahraničních univerzitách?

3. Pokud ano, kde jste se o něm dozvěděl/a?

4. Máte zájem studovat na některé ze zahraničních univerzit?

5. Pokud ano, v jaké zemi byste nejraději studoval/a?

6. Která ze dvou níže nabízených možností je podle Vás větším přínosem pro osvojení cizího jazyka?

7. Co je podle Vás hlavním přínosem studia v zahraničí?

8. Kdybyste měl/a možnost studia v zahraničí, jak dlouho byste zde chtěl/a studovat?

9. Jaké máte zkušenosti se studiem v zahraničí nebo popřípadě, co jste slyšeli o zkušenostech svých přátel?

10. Myslíte, že studium v zahraničí může mít pozitivní přínos pro vaše budoucí zaměstnání?

11. Myslíte, že je studium v zahraničí finančně náročná záležitost

12. Jste?

13. Kolik vám je let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Chtěli byste zažít něco nového a zároveň si procvičit cizí jazyk?

2. Vite o možnosti studia na zahraničních univerzitách?

3. Pokud ano, kde jste se o něm dozvěděl/a?

4. Máte zájem studovat na některé ze zahraničních univerzit?

5. Pokud ano, v jaké zemi byste nejraději studoval/a?

6. Která ze dvou níže nabízených možností je podle Vás větším přínosem pro osvojení cizího jazyka?

7. Co je podle Vás hlavním přínosem studia v zahraničí?

8. Kdybyste měl/a možnost studia v zahraničí, jak dlouho byste zde chtěl/a studovat?

9. Jaké máte zkušenosti se studiem v zahraničí nebo popřípadě, co jste slyšeli o zkušenostech svých přátel?

10. Myslíte, že studium v zahraničí může mít pozitivní přínos pro vaše budoucí zaměstnání?

11. Myslíte, že je studium v zahraničí finančně náročná záležitost

12. Jste?

13. Kolik vám je let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Holoubková, P.Studium v zahraničí (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://studium-v-zahranici.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.