Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Studiun pro 40 leté a starší osoby

Studiun pro 40 leté a starší osoby

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Irena Procházková
Šetření:06. 02. 2011 - 05. 03. 2011
Počet respondentů:63
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku který byl vytvořen pro účely seminární práce s tématem Vzdělávání starších jedinců.

Děkuji

Procházková

Odpovědi respondentů

1. Mají se jedinci starší 40 let dále vzdělávat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5790,48 %90,48 %  
nevím34,76 %4,76 %  
ne34,76 %4,76 %  

Graf

2. Pro vzdělávání osob starších 40 let stačí absolvování

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2438,1 %38,1 %  
několika měsíční kurzy2031,75 %31,75 %  
1320,63 %20,63 %  
žádné69,52 %9,52 %  

Graf

3. Starší jedinci by měli mít možnost studovat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na všech školách bez ohledu na placení5688,89 %88,89 %  
zadarmo na státních školách46,35 %6,35 %  
jen na placených soukromých školách34,76 %4,76 %  

Graf

4. Plánujete studium i v pozdějších letech

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4063,49 %63,49 %  
nevím1422,22 %22,22 %  
ne914,29 %14,29 %  

Graf

5. Studoval jste až po 40 roce věku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem starší 40 let2539,68 %39,68 %  
ano2234,92 %34,92 %  
ne1625,4 %25,4 %  

Graf

6. Studujete v současné době

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3961,9 %61,9 %  
ne2438,1 %38,1 %  

Graf

7. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3860,32 %60,32 %  
muž2539,68 %39,68 %  

Graf

8. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40 - 501930,16 %30,16 %  
30 - 401726,98 %26,98 %  
50 a více1422,22 %22,22 %  
20 - 30914,29 %14,29 %  
0 - 2046,35 %6,35 %  

Graf

9. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou3250,79 %50,79 %  
2641,27 %41,27 %  
základní46,35 %6,35 %  
SŠ bez maturity11,59 %1,59 %  

Graf

10. Profese

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec4063,49 %63,49 %  
student VŠ812,7 %12,7 %  
podnikatel711,11 %11,11 %  
student SŠ46,35 %6,35 %  
důchodce34,76 %4,76 %  
nezaměstnaný11,59 %1,59 %  

Graf

11. Bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha2946,03 %46,03 %  
rozmezí 1 - 25 tisíc obyvatel1320,63 %20,63 %  
rozmezí 25 - 100 tisíc obyvatel914,29 %14,29 %  
nad 100 tisíc obyvatel812,7 %12,7 %  
méně než 1 tisíc obyvatel46,35 %6,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Mají se jedinci starší 40 let dále vzdělávat

2. Pro vzdělávání osob starších 40 let stačí absolvování

3. Starší jedinci by měli mít možnost studovat

4. Plánujete studium i v pozdějších letech

5. Studoval jste až po 40 roce věku

6. Studujete v současné době

7. Pohlaví

8. Věk

9. Nejvyšší dosažené vzdělání

10. Profese

11. Bydliště

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Mají se jedinci starší 40 let dále vzdělávat

2. Pro vzdělávání osob starších 40 let stačí absolvování

3. Starší jedinci by měli mít možnost studovat

4. Plánujete studium i v pozdějších letech

5. Studoval jste až po 40 roce věku

6. Studujete v současné době

7. Pohlaví

8. Věk

9. Nejvyšší dosažené vzdělání

10. Profese

11. Bydliště

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Procházková, I.Studiun pro 40 leté a starší osoby (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://studiun-pro-40-lete-a-starsi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.