Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vyplatí se studovat, nebo pracovat?

Vyplatí se studovat, nebo pracovat?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radim Matera
Šetření:30. 11. 2009 - 08. 12. 2009
Počet respondentů:406
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme studenti Vysoké Školy Ekonomické v Praze a tento dotazník je součástí projektu z předmětu Informatika na téma:

 

"Vyplatí se studovat, nebo pracovat?"

 

Budeme velice rádi, pomůžete-li nám se získáním cenných informací.

 

Děkujeme za vyplnění.

Radim Matera

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena21653,2 %53,2 %  
muž19046,8 %46,8 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-26 let29171,67 %71,67 %  
27-40 let7819,21 %19,21 %  
41-65 let256,16 %6,16 %  
do 17 let102,46 %2,46 %  
66 a více let20,49 %0,49 %  

Graf

3. Jaké je Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední (s maturitou)24259,61 %59,61 %  
vysokoškolské (do 5 let standardní délky studia)11227,59 %27,59 %  
základní297,14 %7,14 %  
střední (bez maturity)102,46 %2,46 %  
vysokoškolské (doktorské apod.)71,72 %1,72 %  
vyšší odborné61,48 %1,48 %  

Graf

4. Co děláte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studuji25562,81 %62,81 %  
pracuji13332,76 %32,76 %  
jsem nezaměstnaný/á163,94 %3,94 %  
jsem v důchodu20,49 %0,49 %  

Graf

5. Jaký je Váš čistý měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 000 Kč15838,92 %38,92 %  
10 001-20 000 Kč6215,27 %15,27 %  
do 5 000 Kč5313,05 %13,05 %  
5 001-10 000 Kč5212,81 %12,81 %  
20 001-30 000 Kč4210,34 %10,34 %  
30 001-50 000 Kč307,39 %7,39 %  
50 001 a více Kč92,22 %2,22 %  

Graf

6. Jakou částku za svou osobu obvykle utratíte měsíčně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 000 Kč16139,66 %39,66 %  
5 001-10 000 Kč13132,27 %32,27 %  
do 5 000 Kč6315,52 %15,52 %  
10 001-20 000 Kč368,87 %8,87 %  
20 001-30 000 Kč112,71 %2,71 %  
30 001-50 000 Kč20,49 %0,49 %  
50 001 a více Kč20,49 %0,49 %  

Graf

7. Co byste raději dělal(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studoval(a)26765,76 %65,76 %  
pracoval(a)13934,24 %34,24 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Co děláte?

 • odpověď pracuji:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 001-30 000 Kč na otázku 5. Jaký je Váš čistý měsíční příjem?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30 001-50 000 Kč na otázku 5. Jaký je Váš čistý měsíční příjem?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41-65 let na otázku 2. Jaký je Váš věk?
 • odpověď studuji:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 17 let na otázku 2. Jaký je Váš věk?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 3. Jaké je Vaše vzdělání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 5 000 Kč na otázku 5. Jaký je Váš čistý měsíční příjem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše vzdělání?

4. Co děláte?

5. Jaký je Váš čistý měsíční příjem?

6. Jakou částku za svou osobu obvykle utratíte měsíčně?

7. Co byste raději dělal(a)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše vzdělání?

4. Co děláte?

5. Jaký je Váš čistý měsíční příjem?

6. Jakou částku za svou osobu obvykle utratíte měsíčně?

7. Co byste raději dělal(a)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Matera, R.Vyplatí se studovat, nebo pracovat? (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://studovat-nebo-pracovat.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.