Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Subjektívne vnímanie kvality života telesne imobilnych

Subjektívne vnímanie kvality života telesne imobilnych

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Filová
Šetření:11. 03. 2011 - 31. 03. 2011
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):37 / 35.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:33,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.14:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý deň.

Som študentkou 5.ročníka na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, SR . Mojim odborom je psychológia.  Predmetom diplomovej práce je subjektívne vnímanie kvality života u pacientov s poruchami imobility, pacientov a ľudí, ktorí sú napr. po ťažkom úraze alebo chorobe, ktorá do určitej miery obmedzila ich pohyb.  Výsledky mojho dotazníka budú použite iba pre moju potrebu  a rovnako tak budu anonymné. Pre mňa sú podstatné zistenia, ktoré mi dovolia nahliadnuť do vnímania a pociťovania osôb, ktoré su pre môj dotazník podstatné. 

Ďakujem                                                                                                  Bc. Jana Filová

Odpovědi respondentů

1. Aký je Váš zdravotný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
veľmi dobrý 350 %50 %  
dobrý233,33 %33,33 %  
ani zlý, ani dobrý116,67 %16,67 %  

Graf

2. Máte v súčasnej dobe problém s pohybom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ánootázka č. 3, nieotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie466,67 %66,67 %  
áno233,33 %33,33 %  

Graf

3. Uveďte diagnózu

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psaudoachondroplásie1100 %16,67 %  

Graf

4. Používate kompenzačné pomôcky na zlepšenie Vášho pohybu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ánootázka č. 5, nieotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie583,33 %83,33 %  
áno116,67 %16,67 %  

Graf

5. Aké kompenzačné pomôcky používate ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
el. vozík1100 %16,67 %  

Graf

6. Aký je stav Vašej imobility ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
konečný350 %50 %  
dočasný233,33 %33,33 %  
dlhodobý116,67 %16,67 %  

Graf

7. Ako dlho trvá stav Vašej imobility?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 let120 %16,67 %  
netrvá120 %16,67 %  
30 dní120 %16,67 %  
nejsme imobilni120 %16,67 %  
rok120 %16,67 %  

Graf

8. Ako by ste zhodnotil/a kvalitu svojho života

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrá350 %50 %  
veľmi dobrá 233,33 %33,33 %  
veľmi zlá116,67 %16,67 %  

Graf

9. Ako ste spokojný/á so svojim zdravím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nespokojný/á233,33 %33,33 %  
Veľmi spokojný/á116,67 %16,67 %  
Veľmi nespokojný/á116,67 %16,67 %  
Spokojný/á116,67 %16,67 %  
Ani spokojný/á ani nespokojný/á116,67 %16,67 %  

Graf

10. Do akej miery Vám bolesť bráni v tom, čo potrebujete robiť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Trochu350 %50 %  
Vôbec nie233,33 %33,33 %  
Stredne116,67 %16,67 %  

Graf

11. Ako veľmi potrebujete lekársku starostlivosť, aby ste mohol/a fungovať v každodennom živote?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Trochu350 %50 %  
Stredne233,33 %33,33 %  
Vôbec nie116,67 %16,67 %  

Graf

12. Ako veľmi Vás teší život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veľmi 350 %50 %  
Trochu233,33 %33,33 %  
Maximálne116,67 %16,67 %  

Graf

13. Nakoľko sa Vám zdá, že Váš život má zmysel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stredne350 %50 %  
Veľmi 116,67 %16,67 %  
Maximálne116,67 %16,67 %  
Trochu116,67 %16,67 %  

Graf

14. Ako sa dokážete sústrediť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veľmi 233,33 %33,33 %  
Trochu233,33 %33,33 %  
Stredne116,67 %16,67 %  
Vôbec nie116,67 %16,67 %  

Graf

15. Ako bezpečne sa cítite vo svojom každodennom živote?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stredne350 %50 %  
Veľmi 350 %50 %  

Graf

16. Aké zdravé je prostredie, v ktorom žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stredne350 %50 %  
Veľmi 350 %50 %  

Graf

17. Máte dosť energie pre každodenný život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stredne233,33 %33,33 %  
Väčšinou áno233,33 %33,33 %  
Úplne116,67 %16,67 %  
Skôr nie116,67 %16,67 %  

Graf

18. Dokážete akceptovať svoj telesný vzhľad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skôr nie350 %50 %  
Väčšinou áno233,33 %33,33 %  
Stredne116,67 %16,67 %  

Graf

19. Máte dosť peňazí k uspokojeniu svojich potrieb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Väčšinou áno350 %50 %  
Stredne116,67 %16,67 %  
Vôbec nie116,67 %16,67 %  
Úplne116,67 %16,67 %  

Graf

20. Máte prístup k informáciám, ktoré potrebujete pre svoj každodenný život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Väčšinou áno350 %50 %  
Stredne116,67 %16,67 %  
Vôbec nie116,67 %16,67 %  
Úplne116,67 %16,67 %  

Graf

21. Máte možnosť venovať sa svojim záľubám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Väčšinou áno466,67 %66,67 %  
Vôbec nie116,67 %16,67 %  
Stredne116,67 %16,67 %  

Graf

22. Ako sa dokážete pohybovať?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobre233,33 %33,33 %  
Ani zle ani dobre116,67 %16,67 %  
Veľmi zle116,67 %16,67 %  
Zle116,67 %16,67 %  
Veľmi dobre116,67 %16,67 %  

Graf

23. Ako ste spokojný/á so svojim spánkom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojný/á233,33 %33,33 %  
Ani spokojný/á ani nespokojný/á233,33 %33,33 %  
Veľmi nespokojný/á116,67 %16,67 %  
Nespokojný/á116,67 %16,67 %  

Graf

24. Ako ste spokojný/á so svojou schopnosťou prevádzať každodenné činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojný/á233,33 %33,33 %  
Nespokojný/á233,33 %33,33 %  
Ani spokojný/á ani nespokojný/á116,67 %16,67 %  
Veľmi spokojný/á116,67 %16,67 %  

Graf

25. Ako ste spokojný/á so svojim pracovným výkonom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojný/á350 %50 %  
Nespokojný/á233,33 %33,33 %  
Ani spokojný/á ani nespokojný/á116,67 %16,67 %  

Graf

26. Ako ste spokojený/á sám/sama so sebou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojný/á350 %50 %  
Ani spokojný/á ani nespokojný/á116,67 %16,67 %  
Veľmi nespokojný/á116,67 %16,67 %  
Nespokojný/á116,67 %16,67 %  

Graf

27. Ako ste spokojný/á so svojimi osobnými vzťahmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veľmi spokojný/á233,33 %33,33 %  
Spokojný/á233,33 %33,33 %  
Veľmi nespokojný/á116,67 %16,67 %  
Nespokojný/á116,67 %16,67 %  

Graf

28. Ako ste spokojný/á so svojim sexuálnym životom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veľmi spokojný/á233,33 %33,33 %  
Spokojný/á233,33 %33,33 %  
Veľmi nespokojný/á116,67 %16,67 %  
Ani spokojný/á ani nespokojný/á116,67 %16,67 %  

Graf

29. Ako ste spokojný/á s podporou, ktorú Vám poskytujú priatelia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojný/á233,33 %33,33 %  
Veľmi nespokojný/á116,67 %16,67 %  
Nespokojný/á116,67 %16,67 %  
Ani spokojný/á ani nespokojný/á116,67 %16,67 %  
Veľmi spokojný/á116,67 %16,67 %  

Graf

30. Ako ste spokojný/á s podmienkami v mieste, kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojný/á350 %50 %  
Ani spokojný/á ani nespokojný/á233,33 %33,33 %  
Veľmi spokojný/á116,67 %16,67 %  

Graf

31. Ako ste spokojný/á s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojný/á466,67 %66,67 %  
Veľmi nespokojný/á116,67 %16,67 %  
Ani spokojný/á ani nespokojný/á116,67 %16,67 %  

Graf

32. Ako ste spokojný/á s dopravou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani spokojný/á ani nespokojný/á350 %50 %  
Spokojný/á233,33 %33,33 %  
Nespokojný/á116,67 %16,67 %  

Graf

33. Ako často prežívate negatívne pocity ako je napr. beznádej, úzkosť, alebo depresia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Niekedy350 %50 %  
Nikdy233,33 %33,33 %  
Stredne116,67 %16,67 %  

Graf

34. Pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena466,67 %66,67 %  
muž233,33 %33,33 %  

Graf

35. Vek

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
47116,67 %16,67 %  
23116,67 %16,67 %  
15116,67 %16,67 %  
40116,67 %16,67 %  
26116,67 %16,67 %  
24116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:29.17
Minimum:15
Maximum:47
Variační rozpětí:32
Rozptyl:142.17
Směrodatná odchylka:11.92
Medián:25
Modus:47

Graf

36. Najvyššie ukončené vzdelanie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stredné s maturitou 350 %50 %  
základné116,67 %16,67 %  
stredné bez maturity 116,67 %16,67 %  
vysokoškolské116,67 %16,67 %  

Graf

37. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slobodný/á 350 %50 %  
žijú v partnerskom zväzku ako by bol/a ženatý/vydatá 233,33 %33,33 %  
ženatý/vydatá 116,67 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Filová, J.Subjektívne vnímanie kvality života telesne imobilnych (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://subjektivne-vnimanie-kvality.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.