Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Subjektivní odpovědnost pedagogů za úspěchy a neúspěchy dítěte

Subjektivní odpovědnost pedagogů za úspěchy a neúspěchy dítěte

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alexandra Beníčková
Šetření:12. 02. 2016 - 10. 03. 2016
Počet respondentů:11
Počet otázek (max/průměr):33 / 33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:16,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.44:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou 2.ročníku navazujícího magisterského studia Sociální pedagogiky na FHS UTB ve Zlíně, provádím výzkum na téma Subjektivní odpovědnost rodičů a pedagogů za úspěchy a neúspěchy dětí. Pro náš výzkum jsme zvolili dotazník Thomase R. Guskeye Responsiblity for Student Achievement Quesionnaire (RSA), který můžeme najít v publikaci Laška (2007). Použili jsme verzi dotazníku, kterou přeložil a upravil J. Mareš (1984)Ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění dotazníku, které Vám zabere maximálně 15 minut. Prvotním cílem výzkumu není zjistit, zda v určitých životních situacích přenáší míru odpovědnosti rodič na pedagoga a naopak, ale zmapovat míru subjektivní odpovědnosti rodičů a pedagogů (jak se cítí osobně zodpovědní).

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Instrukce k dotazníku RSA:Dotazník je určen pedagogům a zjišťuje jejich názor na průběh vyučování. Každá otázka popisuje určitou situaci a ptá se po její příčině. Prosíme, abyste na základě svých zkušeností vybral příčinu, která ve vyučování obvykle převládá. Svůj názor vyjádřete číselně tak, že u každé ze dvou nabízených příčin uvedete míru jejich vlivu v procentech.

Příklad:

Když většina žáků přijde na vyučování připravena, je to obvykle proto, že:

  1. Až na výjimky se žáci snaží připravit se na vyučování;
  2. Trváte na tom, že musí být připraveni.

Pokud se domníváte, že žáci se připravují hlavně díky Vaší důslednosti a jen v malé míře díky vlastnímu zájmu a odpovědnosti, potom můžete odpovědět např. takto:

  1. 15%; b) 85%

Druhý učitel může mít odlišné zkušenosti a může odpovědět např.

  1. 50%; b) 50%

Třetí učitel může zastávat názor, že bez trvalého tlaku žáci vůbec nepracují a uvede např.

  1. 1%; b)99%.

Součet obou alternativ musí ovšem vždy dát 100%.

Neexistují zde ani dobré, ani špatné odpovědi. Chceme znát Vaše osobní zkušenosti, které se mohou lišit od zkušeností jiných pedagogů.

Odpovědi respondentů

1. Předmět, který vyučujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Aj

Aj, ČaSp, Tv

angličtina, prvouka, tělocvik, hudebka, výtvarka, pracovky

český jazyk,ov,hv,pč,vv,fy

čj, aj, nj, tv, vv, inf

Čj, M, DV, VV, IN, VL, P, HV

Ekonomika, Účetnictví

Matematika a všeobecně předměty na 1. stupni.

Matematika, fyzika, výtvarná výchova, informatika

Tv, Ov, Aj

Zeměpis, Fyzika, Informatika, Tělesná výchova, Prvouka, Pracovní činnosti

2. Ročník(y), který vyučujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1. + 2. + 3.

1. a 5.

1., 2., 3., 4., 5., 7., 8.,

2. - 8.

2. - 9.

4. - 9.

4., 5., 6.

4., 5., 7.

5,6,7,8,9

6,7,8,9

6.-9.

3. Typ školy, kde působíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Běžná ZŠ

Střední škola

Základní skola

Základní škola

4. Délka Vaší praxe?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3327,27 %27,27 %  
12218,18 %18,18 %  
2218,18 %18,18 %  
119,09 %9,09 %  
819,09 %9,09 %  
419,09 %9,09 %  
719,09 %9,09 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.89
Minimum:2
Maximum:12
Variační rozpětí:10
Rozptyl:11.61
Směrodatná odchylka:3.41
Medián:3
Modus:3

Graf

5. Když Váš žák při vyučování dobře pracuje, je to nejspíše proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) má dost schopností na to, aby pracoval dobře50127.273
b) povzbuzujete ho/ pomáháte mu50127.273

6. Když Vaše třída špatně chápe učivo, které jste s nimi probral, je to pravděpodobně proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) nevysvětlil jste to zřejmě dost jasně48.636309.504
b) obtížnější učivo žáci chápou příliš pomalu51.364309.504

7. Když většina žáků napsala dobře písemnou prověrku, je to pravděpodobně proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) prověrka sama byla velmi lehká55.455479.339
b) naznačili jste jim, co mohou čekat44.545479.339

8. Když si Váš žák v hodině nemůže zapamatovat něco, o čem jste právě před chvílí mluvili, je to obvykle proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) zmíněné učivo jste asi dost nezdůraznil31475.455
b) někteří žáci nedávají při vyučování pozor69475.455

9. Předpokládáme, že se Vám v jedné třídě práce daří. Je to pravděpodobně proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) pomohl jste jim překonat největší obtíže v učení30.909426.446
b) tito žáci jsou celkově dobří a vedu si úspěšně i v jiných předmětech69.091426.446

10. Když Vaši žáci rychle chápou nějaký úsek učiva, je to nejspíš proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) dokázal jste je motivovat tak, že mají snahu učit se49.091371.901
b) jde zpravidla o velmi schopné žáky50.909371.901

11. Když Váš nadřízený navrhne, abyste změnil svůj způsob vyučování, je to pravděpodobně proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) má svou vlastní představu o tom, jak by měla výuka probíhat74.545224.793
b) domnívá se, že Vaši žáci nepracovali dobře25.455224.793

12. Když většina žáků pracuje špatně, je to obvykle proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) pracovali špatně už předtím a vůbec se nesnaží62.273697.107
b) neměl jste čas se jim věnovat a pomoci jim tak, jak by potřebovali37.727697.107

13. Když Vaši žáci zvládnou něco velmi snadno, je to nejčastěji proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) už předtím je to zajímalo46.364332.231
b) pomohl jste jim v pochopení základních vztahů53.636332.231

14. Když Vaši žáci zapomenou učivo, které jste jim už jednou vysvětlil, je to patrně proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) většina žáků rychle zapomíná nové pojmy60.455402.066
b) vyučování nebylo organizováno tak, aby s těmito pojmy mohli aktivně pracovat39.545402.066

15. Když zjistíte, že pro některé žáky je zbytečné věnovat se jim o nějakou hodinu navíc, je to patrně proto, že

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) netrval jste na tom, aby bezpodmínečně zvládli předchozí učivo34.545461.157
b) příliš pomalu chápu a málo se doma učí65.455461.157

16. Předpokládáme, že žákům vykládáte novou věc a většina z nich si ji hned zapamatuje, je to pravděpodobně proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) vyložil jste ji velmi přehledně a zopakoval nejobtížnější body65.455315.702
b) žáci se o tuto věc zřejmě zajímali už dříve, než jste ji začal vysvětlovat34.545315.702

17. Když Vaši žáci napíší špatně písemku, je to proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) podle jejich předchozích výsledků se ani nedalo čekat, že by dopadli lépe64.455342.975
b)nepřiměl jste je, aby se na ni pořádně připravili36.364309.504

18. Když se doslechnete, že Vás rodiče chválí za učitelskou práci, je to patrně proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) jste se jejich dítěti více věnoval59.091480.992
b) jejich dítě bude celkově dobrým žákem40.909480.992

19. Když Váš žák při vyučování pracuje špatně, bude to nejspíš proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) nedokáže sám sebe přinutit, aby pracoval naplno55.455242.975
b) nenašel jste způsob jej motivovat k učení44.545242.975

20. Předpokládáme, že v jedné třídě nedosáhnete dobrých výsledků jako ostatních. Je to asi proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) na vyučování jste se nepřipravil tak pečlivě, jako jindy22.273278.926
b) v této třídě se zřejmě sešli méně schopní žáci77.727278.926

21. Když zaslechnete, že jeden z vašich žáků říká: „To je fajn učitel a dokáže naučit!“ Je to pravděpodobně proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) snažíte se udělat vyučování pro žáky přitažlivé87.72788.017
b) někteří žáci si prostě chtějí u učitele šplhnout12.27388.017

22. Předpokládáme, že se některé třídy snaží, abyste je vyučovali právě Vy. Bude to asi proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) většina žáků si o Vás myslí, že jste laskavý a příjemný62.727292.562
b) dokážete žáky nadchnout pro učení37.273292.562

23. Předpokládejme, že se snažíte pomoci nějakému žákovi s řešením určitého problému, ale ukáže se, že jsou s tím velké potíže. Je to proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) nedokážete mu problém vysvětlit na jeho úrovni chápání45.909321.901
b) není zvyklý řešit problémy společně s učitelem54.091321.901

24. Předpokládejme, že výjimečně přidáte (oproti rozvrhu) nějakou tu hodinu vyučování navíc. Je to proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) snažíte se, aby pokud možno všichni žáci zvládli dané učivo85.364204.05
b) doporučuje se to, i když výsledky neodpovídají vynaložené práci14.636204.05

25. Když si žáci pamatují učivo, o němž jste mluvil před týdnem, je to obvykle proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) řada žáků má vycvičenou paměť a snadno si učivo vybavuje30.455202.066
b)zmíněné učivo jste vyložil tak, aby žáky zaujalo69.545202.066

26. Když pracujete se žákem, který se dlouho nemohl naučit určitému tématu a najednou to zvládne, je to pravděpodobně proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) pravidelně jste ho informovat o tom, jak jeho učení pokračuje39.091499.174
b) jde zřejmě o žáka, který pokud něčemu nerozumí- se snaží tak dlouho, až se to naučí60.909499.174

27. Když někdy máte potíže s udržením zájmu žáků, je to zpravidla proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) neměl jste mnoho času se na vyučování připravit29.545402.066
b) u žáků bývají potíže s učební motivací70.455402.066

28. Když zaslechnete, že jeden z Vašich žáků říká: „To je hrozný učitel, nedokáže nic naučit!“ Je to pravděpodobně proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) mnoho žáků se pořádně neučí a pak se diví60.909394.628
b) není možné, aby se učitel v hodině věnoval každému žákovi zvlášť39.091394.628

29. Když je vidět, že se žáci hned od počátku zajímají o Vaše hodiny, je to asi proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) jde o učivo, které žáky vždycky baví42.727442.562
b) většinu žáků se Vám podařilo zaujmout57.273442.562

30. Zjistíte-li, že většina žáků ve třídě pracuje dobře, bude to patrně proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) jsou z domova vedení k tomu, aby se ve škole snažili52.273506.198
b) dokázal jste je přimět k soustavnému učení47.727506.198

31. Když mají Vaši žáci občas potíže v učení, je to zpravidla proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) nechtějí se pořádně učit69.545338.43
b) nedokázal jste jim učivo pořádně vysvětlit nebo učivo důkladně procvičit30.455338.43

32. Když Vás někteří kritizují, je to asi proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) u některých žáků se Vám nepodařilo dosáhnout změny k lepšímu42.182504.876
b) ukázalo se asi, že dítě není schopné zvládnout požadavky tohoto ročníku57.818504.876

33. Když na Vás někdy dolehne beznaděj a začnete pochybovat o smyslu své práce, bývá to hlavně proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) učivo v tomto předmětu není vhodně vybráno30.455447.521
b) nedokážete vždycky vyučovat tak, aby všichni žáci byli v učení úspěšní69.545447.521

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Beníčková, A.Subjektivní odpovědnost pedagogů za úspěchy a neúspěchy dítěte (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://subjektivni-odpovednost-peda.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.