Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Subjektivní odpovědnost rodičů za úspěchy a neúspěchy dítěte

Subjektivní odpovědnost rodičů za úspěchy a neúspěchy dítěte

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alexandra Beníčková
Šetření:12. 02. 2016 - 10. 03. 2016
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):34 / 34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:20,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.18:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou 2.ročníku navazujícího magisterského studia Sociální pedagogiky na FHS UTB ve Zlíně, provádím výzkum na téma Subjektivní odpovědnost rodičů a pedagogů za úspěchy a neúspěchy dětí. Pro náš výzkum jsme zvolili dotazník Thomase R. Guskeye Responsiblity for Student Achievement Quesionnaire (RSA), z původního originálu jsme vytvořili dotazník na stejném principu, který se vztahuje a zachycuje odpovědnost rodičů za úspěchy popř. neúspěchy dítěte ve škole. Použili jsme verzi dotazníku, kterou přeložil a upravil J. Mareš (1984)Ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění dotazníku, které Vám zabere maximálně 15 minut. Prvotním cílem výzkumu není zjistit, zda v určitých životních situacích přenáší míru odpovědnosti rodič na pedagoga a naopak, ale zmapovat míru subjektivní odpovědnosti rodičů a pedagogů (jak se cítí osobně zodpovědní).

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Instrukce k dotazníku:

Dotazník je určen rodičům a zjišťuje jejich názor na výsledky ve škole svých dětí. Každá otázka popisuje určitou situaci a ptá se po její příčině. Prosíme, abyste na základě svých zkušeností vybral příčinu, která u Vás obvykle převládá. Svůj názor vyjádřete číselně tak, že u každé ze dvou nabízených příčin uvedete míru jejich vlivu v procentech.

Příklad:

Když Vaše dítě přijde na vyučování připraveno, je to obvykle proto, že:

  1. Vaše dítě se snaží připravit na vyučování z vlastí iniciativy či z iniciativy pedagoga
  2. Trváte na tom, že musí být připraveno

Pokud se domníváte, že dítě se připravuje hlavně díky Vaší důslednosti a jen v malé míře díky vlastnímu zájmu a odpovědnosti nebo z iniciativy někoho jiného, potom můžete odpovědět např. takto:

  1. 15%; b) 85%

Druhý rodič může mít odlišné zkušenosti a může odpovědět např.

  1. 50%; b) 50%

Třetí rodič může zastávat názor, že bez trvalého tlaku dítě vůbec nepracuje a uvede např.

  1. 1%; b) 99%.

Součet obou alternativ musí ovšem vždy dát 100%.

Neexistují zde ani dobré, ani špatné odpovědi. Chceme znát Vaše osobní zkušenosti, které se mohou lišit od zkušeností jiných rodičů.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1292,31 %92,31 %  
Muž17,69 %7,69 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
45215,38 %15,38 %  
43215,38 %15,38 %  
2617,69 %7,69 %  
4117,69 %7,69 %  
4417,69 %7,69 %  
5317,69 %7,69 %  
3917,69 %7,69 %  
3717,69 %7,69 %  
2817,69 %7,69 %  
5217,69 %7,69 %  
4217,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:41.73
Minimum:28
Maximum:52
Variační rozpětí:24
Rozptyl:35.42
Směrodatná odchylka:5.95
Medián:43
Modus:45

Graf

3. Ročník, které Vaše dítě navštěvuje:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6323,08 %23,08 %  
5323,08 %23,08 %  
8323,08 %23,08 %  
2215,38 %15,38 %  
1215,38 %15,38 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.91
Minimum:1
Maximum:8
Variační rozpětí:7
Rozptyl:5.49
Směrodatná odchylka:2.34
Medián:5
Modus:6

Graf

4. Typ školy, kterou Vaše dítě navštěvuje:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

střední zdravotnická škola

vysoká škola

Základní škola

základní škola

Základní škola

Základní škola

5. Když Vaše dítě při vyučování dobře pracuje, je to nejspíše proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) má dost schopností na to, aby pracoval dobře, nebo je dobře připraveno ve škole57.692583.136
b) povzbuzujete ho/ pomáháte mu42.308583.136

6. Když Vaše dítě špatně chápe učivo, které jste s ním už probral, je to pravděpodobně proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) nevysvětlil jste to zřejmě dostatečně jasně48.462678.402
b) obtížnější učivo děti chápou příliš pomalu nebo mu toto učivo bylo špatně předáno již ve škole51.538678.402

7. Když Vaše dítě napsalo dobře písemnou prověrku, je to pravděpodobně proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) dítě se dobře připravilo na test/ zvládá danou látku, bylo dostatečně připraveno ze školy80196.154
b) díky Vašemu dozoru, aby dítě bylo připraveno na test20196.154

8. Když si Vaše dítě nemůže zapamatovat něco, o čem ve škole mluvili, je to obvykle proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) zmíněné učivo jste s ním špatně doma opakovali32.308233.136
b) některé děti nedávají při vyučování pozor nebo zmíněné učivo bylo špatně předáno již ve škole67.692233.136

9. Předpokládáme, že někdo ve Vašem okolí o Vás prohlásí, že dobře vychováváte děti ve vztahu ke škole. Je to proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) dítě jste dokázal vždycky podporovat ve škole70.385340.237
b) takové věci říkají lidé jen tak, aby člověka povzbudili29.615340.237

10. Předpokládáme, že se Vám příprava do školy se svým dítětem doma daří. Je to pravděpodobně proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) pomohl jste mu překonat největší obtíže v učení43.462343.787
b) Vaše dítě je celkově dobrý žák a vede si celkově dobře ve všech předmětech56.538343.787

11. Když Vaše dítě rychle chápe nějaký úsek učiva, je to nejspíš proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) dokázal jste je motivovat tak, že má snahu učit se44.231253.254
b) jde o velmi schopné dítě55.769253.254

12. Když učitel Vašich dětí navrhne, abyste změnil svůj způsob učení s dětmi doma, je to pravděpodobně proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) má svou vlastní představu o tom, jak by mělo učení po škole doma probíhat59.231376.331
b) domnívá se, že Vaše dítě nepracovalo dobře40.769376.331

13. Když Vaše dítě pracuje špatně, je to obvykle proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) pracovalo špatně už předtím a vůbec se nesnaží47.308606.213
b) neměl jste čas se mu věnovat a pomoci mu tak, jak by potřebovalo52.692606.213

14. Když Vaše dítě zvládlo něco velmi snadno, je to nejčastěji proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) už předtím jej to zajímalo nebo bylo motivováno již ve škole71.462189.479
b) pomohl jste mu v pochopení učiva28.538189.479

15. Když Vaše dítě zapomene učivo, které jste jim už jednou doma vysvětlil, je to patrně proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) většina dětí rychle zapomíná nové pojmy50.385471.006
učení doma nebylo organizováno tak, aby s těmito pojmy mohlo dál aktivně pracovat49.615471.006

16. Když zjistíte, že pro některé dítě je zbytečné věnovat se jim o nějakou hodinu navíc, je to patrně proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) netrval jste na tom, aby bezpodmínečně zvládlo učivo56.077401.609
b) příliš pomalu chápe a málo se ve škole věnuje učivu43.923401.609

17. Předpokládáme, že dítěti vykládáte novou věc a ono si ji hned zapamatuje, je to pravděpodobně proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) vyložil jste ji velmi přehledně a zopakoval stěžejní informace41.154189.053
dítě se o tuto věc zřejmě zajímalo už dříve, než jste ji začal vysvětlovat a proto si ji hned pamatuje58.846189.053

18. Když Vaše dítě napíše špatně písemku, je to proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) podle jejich předchozích výsledků se ani nedalo čekat, že by dopadlo lépe38.077482.84
b) nepřiměl jste jej, aby se na ni pořádně připravili61.923482.84

19. Když se doslechnete, že Vás pedagog chválí za připravování s dítětem doma, je to patrně proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) jste se dítěti opravdu více věnoval46.154654.438
b) dítě bude celkově dobrým žákem i bez mé pomoci53.846654.438

20. Když Vaše dítě při vyučování pracuje špatně, bude to nejspíš proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) nedokáže sám sebe přinutit, aby pracoval naplno nebo jej pedagog špatně motivoval65.385144.083
b) nenašel jste způsob jej motivovat k učení34.615144.083

21. Předpokládáme, že nedosáhnete dobrých výsledků v přípravě do školy se svým dítětem, jako rodiče ostatních dětí, kteří se se svými dětmi také připravovali na danou látku. Je to asi proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) v přípravě do školy jste nebyl tak efektivní, jako jindy57.692590.828
b) bohužel je Vaše dítě méně schopným žákem, špatnou přípravu má již ve škole42.308590.828

22. Když zaslechnete, že Vaše dítě řekne: „Táta/máma je fajn, dokáže mě to vždy naučit!“ Je to pravděpodobně proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) snažíte se udělat přípravu pro dítě přitažlivou78325.692
b) některé děti si prostě chtějí u rodiče šplhnout22325.692

23. Předpokládáme, že se Vaše dítě snaží, abyste jste se s ním na vyučování připravoval právě Vy. Bude to asi proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) myslí si o Vás, že jste laskavý a příjemný, popř. benevolentní43.846496.746
b) dokážete dítě nadchnout pro učení56.154496.746

24. Předpokládejme, že se snažíte pomoci Vašemu dítěti s řešením určitého problému, ale ukáže se, že jsou s tím velké potíže. Je to proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) nedokážete mu problém vysvětlit na jeho úrovni chápání75.769276.331
b) není zvyklý řešit problémy společně s rodičem24.231276.331

25. Předpokládejme, že výjimečně přidáte (oproti jinému dnu) nějakou tu hodinu přípravy do školy navíc. Je to proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) snažíte se, aby pokud možno dítě zvládlo každé dané učivo71.538578.402
b) doporučuje se to, i když výsledky ve škole neodpovídají vynaložené práci28.462578.402

26. Když si Vaše dítě pamatuje učivo, o němž jste s ním mluvil před týdnem, je to obvykle proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) dítě má skvělou paměť a snadno si učivo vybavuje50.769449.408
b) zmíněné učivo jste vyložil tak, aby dítě zaujalo49.231449.408

27. Když pracujete na přípravě do školy s Vaším dítětem, které se dlouho nemohlo naučit určitému tématu a najednou to zvládne, je to pravděpodobně proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) pravidelně jste ho informovali o tom, že mu to stále nejde a pomáhali mu, než to zvládnul63.846196.746
b) mé dítě je typ, který pokud něčemu nerozumí, se snaží tak dlouho, až se to naučí36.154196.746

28. Když někdy máte potíže s udržením zájmu dítěte, je to zpravidla proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) neměl/a jste mnoho času se na prací s Vaším dítětem do školy připravit41.923167.456
b) u dětí bývají potíže s učební motivací58.077167.456

29. Když zaslechnete, že Vaše dítě říká: „To je hrozný, máma/táta mě nedokáže nic naučit!“ Je to pravděpodobně proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) dítě se pořádně neučí a předává zodpovědnost za výsledky na někoho jiného60.385286.391
b) není možné, abych se věnoval jen přípravě do školy se svým dítětem39.615286.391

30. Když je vidět, že se dítě hned od počátku zajímají o to, co se mu snažíte vysvětlit, je to asi proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) jde o učivo, které dítě baví65.769437.87
b) podařilo se Vám dítě zaujmout34.231437.87

31. Zjistíte-li, že většina žáků ve třídě Vašeho potomka pracuje dobře, bude to patrně proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) jsou z domova vedení k tomu, aby se ve škole snažili42.308310.059
b) pedagog je dokázal přimět k soustavnému učení57.692310.059

32. Když má Vaše dítě občas potíže v učení, je to zpravidla proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) nechce se pořádně učit61.154492.899
b) nedokázal jste ho dostatečně motivovat, aby se ve škole snažil38.846492.899

33. Když Vás někteří kritizují, je to asi proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) u Vašeho dítěte se Vám nepodařilo dosáhnout změny k lepšímu66.769303.562
b) ukázalo se asi, že dítě není schopné zvládnout požadavky daného ročníku33.231303.562

34. Když na Vás někdy dolehne beznaděj a začnete pochybovat o smyslu přípravy se svým dítětem, bývá to hlavně proto, že:

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
a) učivo v předmětech není vhodně vybráno44.615332.544
b) nedokážete vždycky pracovat s dítětem tak, aby dítě bylo vždy v učení úspěšné55.385332.544

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Beníčková, A.Subjektivní odpovědnost rodičů za úspěchy a neúspěchy dítěte (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://subjektivni-odpovednost-rodi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.