Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Suburbanizace na Benešovsku a Nymbursku

Suburbanizace na Benešovsku a Nymbursku

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Slavíková
Šetření:09. 03. 2010 - 14. 03. 2010
Počet respondentů:107
Počet otázek (max/průměr):47 / 42.57
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené dámy, vážení páni,
dotazník jsem vytvořila k účelu průzkumu suburbanizace ve výše zmíněných lokalitách. Suburbanizace je proces rozšiřování obcí do okolní krajiny, tedy výstavby nových rodinných či bytových domů na okrajích měst. Tento proces probíhá v České republice ve své nejzřetelnější formě teprve až od 2.poloviny 90. let 20. století a při jeho výzkumu se zaměřuji na dopady suburbanizace v oblasti dopravy, služeb a zejména na strukturu obyvatel samotných.
Hlavní důvod, proč na průzkumu pracuji je vypracování diplomové (magisterské) práce, k jejíž tvorbě potřebuji údaje, které nejsou dostupné v žádných statistikách, proto je musím zjišťovat touto formou. Proto Vás touto cestou žádám o pomoc při vyplnění tohoto dotazníku, což Vám zabere cca 10 minut a je samozřejmě zcela anonymní, jelikož z žádného důvodu nepotřebuji Vaše osobní údaje.
Respondenti tohoto dotazníku musí být z Benešova, Bystřice u Bn, Mrače, Pyšel, Nymburka, Hořátve, Milovic nebo Kostelní Lhoty. A musí bydlet v "nových" ( po r. 1990 postavených) domech/bytech na okrajích obcí (bydlení typu satelitních městeček).
Velmi Vám děkuji za spolupráci.
S pozdravem Jana Slavíková, Benešov
 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7166,36 %66,36 %  
muž3633,64 %33,64 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 343936,11 %36,45 %  
15 - 252422,22 %22,43 %  
35 - 441816,67 %16,82 %  
45 - 541412,96 %13,08 %  
55 - 6465,56 %5,61 %  
65 a více54,63 %4,67 %  
do 1521,85 %1,87 %  

Graf

3. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženatý/vdaná5854,21 %54,21 %  
svobodný/á3734,58 %34,58 %  
rozvedený/á98,41 %8,41 %  
ovdovělý/á32,8 %2,8 %  

Graf

4. Vzdělání (dokončené)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou4642,99 %42,99 %  
4239,25 %39,25 %  
SŠ bez maturity1514,02 %14,02 %  
32,8 %2,8 %  
bez vzdělání10,93 %0,93 %  

Graf

5. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec3835,51 %35,51 %  
podnikatel2422,43 %22,43 %  
na mateřské dovolené2220,56 %20,56 %  
student1514,02 %14,02 %  
důchodce54,67 %4,67 %  
nezaměstnaný21,87 %1,87 %  
v domácnosti10,93 %0,93 %  

Graf

6. Kolik je ve Vaší domácnosti členů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33229,91 %29,91 %  
42826,17 %26,17 %  
22725,23 %25,23 %  
5 a více1413,08 %13,08 %  
165,61 %5,61 %  

Graf

7. Z toho je dětí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné3936,45 %36,45 %  
22927,1 %27,1 %  
12725,23 %25,23 %  
31110,28 %10,28 %  
4 a více10,93 %0,93 %  

Graf

8. Bydlíte ve městě/ obci (název)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nymburk2220,56 %20,56 %  
benešov2018,69 %18,69 %  
Milovice1514,02 %14,02 %  
bystřice1110,28 %10,28 %  
Pyšely109,35 %9,35 %  
Mrač109,35 %9,35 %  
Hořátev87,48 %7,48 %  
kostelní lhota54,67 %4,67 %  
Pyšeli10,93 %0,93 %  
Čerčany10,93 %0,93 %  
ostatní odpovědi nymburk city
nbk
Nespeky
Milovice-Mladá
43,74 %3,74 % 

Graf

9. Bydlíte v

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodinném domě6560,75 %60,75 %  
bytovém domě4239,25 %39,25 %  

Graf

10. A to od roku

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20081110,28 %10,28 %  
2002109,35 %9,35 %  
200498,41 %8,41 %  
200798,41 %8,41 %  
200587,48 %7,48 %  
200976,54 %6,54 %  
200665,61 %5,61 %  
200365,61 %5,61 %  
199854,67 %4,67 %  
200143,74 %3,74 %  
ostatní odpovědi 1994
2000
1995
1991
1999
1992
1997
98
93
1987
1993
1990
1989
2015
1984
1966
1996
92
05
3229,91 %29,91 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2001.51
Minimum:1966
Maximum:2009
Variační rozpětí:43
Rozptyl:44.19
Směrodatná odchylka:6.65
Medián:2003
Modus:2008

Graf

11. Váš dům / byt byl postaven v letech

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1990 - 19942624,3 %24,3 %  
1999 - 20022624,3 %24,3 %  
2003 - 20062422,43 %22,43 %  
1995 - 19981917,76 %17,76 %  
2007 - 20101211,21 %11,21 %  

Graf

12. Kolíkátým obyvatelem tohoto domu/bytu jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17570,09 %70,09 %  
22321,5 %21,5 %  
4. a více54,67 %4,67 %  
343,74 %3,74 %  

Graf

13. Dříve jste bydlel/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v jiné obci6560,75 %60,75 %  
v této obci4239,25 %39,25 %  

Graf

14. Pokud v jiné obci, napište prosím název této obce

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Benešov1421,54 %13,08 %  
Nymburk1218,46 %11,21 %  
Praha913,85 %8,41 %  
Vlašim34,62 %2,8 %  
čerčany34,62 %2,8 %  
Sadská34,62 %2,8 %  
Lysá nad Labem23,08 %1,87 %  
kostomlaty23,08 %1,87 %  
sedlčany11,54 %0,93 %  
Toronto11,54 %0,93 %  
ostatní odpovědi Městečko
Drachkov
Přestavlky
Tvoršovice
Městečko nad sázavou
Nespeky
Bystřice
Beroun
Loučeň
Hradec Králové
Kolín
Český brod
Sokolov
Lysá
Soběslav
1523,08 %14,02 % 

Graf

15. A to v

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bytovém domě3535,35 %32,71 %  
panelovém domě3333,33 %30,84 %  
rodinném domě3131,31 %28,97 %  

Graf

16. A to

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na okraji obce5253,61 %48,6 %  
v centru obce4546,39 %42,06 %  

Graf

17. Důvodem stěhování bylo

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bytové důvody4242,42 %39,25 %  
sňatek3030,3 %28,04 %  
jiné důvody1111,11 %10,28 %  
následování rodiny99,09 %8,41 %  
rozvod55,05 %4,67 %  
změna pracoviště11,01 %0,93 %  
přiblížení k práci11,01 %0,93 %  

Graf

18. Pracujete (každodenní povinnosti vykonáváte) v

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné obci5652,34 %52,34 %  
této obci5147,66 %47,66 %  

Graf

19. Pokud pracujete v jiné obci, napište její název

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
praha3664,29 %33,64 %  
Benešov916,07 %8,41 %  
Poděbrady58,93 %4,67 %  
Nymburk23,57 %1,87 %  
Štiřín, Kamenice11,79 %0,93 %  
nepracuji-důchodde11,79 %0,93 %  
Ústí nad Labem11,79 %0,93 %  
Pardubice11,79 %0,93 %  

Graf

20. Do práce/ za účelem každodenních povinností

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jezdíte vlastním vozem3835,51 %35,51 %  
chodíte pěšky3028,04 %28,04 %  
jezdíte hromadnou dopravou (bus, vlak)2220,56 %20,56 %  
jezdíte služebním vozem1715,89 %15,89 %  

Graf

21. Kolik automobilů máte v domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25046,73 %46,73 %  
13431,78 %31,78 %  
žádný1514,02 %14,02 %  
387,48 %7,48 %  

Graf

22. Denně průměrně strávíte v autě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 30 min3229,91 %29,91 %  
žádný čas2725,23 %25,23 %  
asi 1 hod2321,5 %21,5 %  
2 hod1917,76 %17,76 %  
3 a více hod65,61 %5,61 %  

Graf

23. Pracovně/z jiného důvodu spíte mimo svůj domov

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi zřídka4037,38 %37,38 %  
nikdy3835,51 %35,51 %  
1 - 2 krát měsíčně1413,08 %13,08 %  
4 krát a více65,61 %5,61 %  
1 krát týdně54,67 %4,67 %  
2 - 3 krát týdně43,74 %3,74 %  

Graf

24. Jste v místě svého současného bydliště přihlášen/a k trvalému pobytu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9487,85 %87,85 %  
ne1312,15 %12,15 %  

Graf

25. Pokud NE, z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

nahlášení zatím v bytě rodičů (též v Benešově)

bydlíme tu krátce

chystám se opět stěhovat

lenost

nestihla

trvalé bydliště mám stále v Praze

trvalé bydliště mám v Praze

trvalý pobyt mám v lysé

26. Celkový rodinný průměrný finanční příjem zhruba je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 000 - 39 0003835,51 %35,51 %  
40 000 - 59 0003229,91 %29,91 %  
60 000 - 79 0001715,89 %15,89 %  
80 000 a více1211,21 %11,21 %  
méně než 20 000 Kč87,48 %7,48 %  

Graf

27. Dům/byt, ve kterém žijete je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v osobním vlastnictví (vašem)7368,22 %68,22 %  
jste v podnájmu1816,82 %16,82 %  
v družstevním vlastnictví1614,95 %14,95 %  

Graf

28. Toto bydlení jste pořídili

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převážně z úspor + půjčka3734,58 %34,58 %  
převážně půjčka + úspory2523,36 %23,36 %  
podnájmem1614,95 %14,95 %  
pouze z vlastních/rodinných úspor1413,08 %13,08 %  
dědictvím / darem76,54 %6,54 %  
jiným způsobem 54,67 %4,67 %  
pouze půjčka32,8 %2,8 %  

Graf

29. Máte možnost vykonávat běžný nákup potravin/ spotřebního zboží ve Vaší obci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10598,13 %98,13 %  
ne21,87 %1,87 %  

Graf

30. Tento nákup běžně vykonáváte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v jiné obci4340,19 %40,19 %  
v bezprostřední blízkosti bydliště3835,51 %35,51 %  
jinde ve vaší obci2624,3 %24,3 %  

Graf

31. K tomuto nákupu hlavně využíváte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hypermarkety7872,9 %72,9 %  
menší místní obchody2927,1 %27,1 %  

Graf

32. Jak jste spokojeni s kulturním vyžitím (kino,divadlo,knihovna...) ve vaší obci ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný3128,97 %28,97 %  
dobrý3028,04 %28,04 %  
dostatečný2826,17 %26,17 %  
chvalitebný1514,02 %14,02 %  
výborný32,8 %2,8 %  

Graf

33. Jak hodnotíte sportovní zařízení, možnosti ke sportu (bazén, squash, posilovna....) ve vaší obci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný3431,78 %31,78 %  
dobrý2725,23 %25,23 %  
chvalitebný2018,69 %18,69 %  
dostatečný1614,95 %14,95 %  
výborný109,35 %9,35 %  

Graf

34. Jak zde hodnotíte možnosti nakupování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečný3229,91 %29,91 %  
chvalitebný2927,1 %27,1 %  
dobrý2523,36 %23,36 %  
nedostatečný1514,02 %14,02 %  
výborný65,61 %5,61 %  

Graf

35. Jak je na tom místo vašeho bydliště s dostupností hromadné dopravy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý4239,25 %39,25 %  
chvalitebný3431,78 %31,78 %  
výborný1312,15 %12,15 %  
nedostatečný109,35 %9,35 %  
dostatečný87,48 %7,48 %  

Graf

36. Jak byste ohodnotili dostupnost /možnost využití školky, školy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý3431,78 %31,78 %  
výborný2422,43 %22,43 %  
chvalitebný2321,5 %21,5 %  
dostatečný2119,63 %19,63 %  
nedostatečný54,67 %4,67 %  

Graf

37. Jak je na tom možnost využití zdravotní péče?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný2523,36 %23,36 %  
dobrý2321,5 %21,5 %  
dostatečný2220,56 %20,56 %  
nedostatečný2119,63 %19,63 %  
výborný1614,95 %14,95 %  

Graf

38. Jak hodnotíte vzhled okolí Vašeho bydliště (zeleň, veřejné prostory,...)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý3431,78 %31,78 %  
chvalitebný2927,1 %27,1 %  
výborný1917,76 %17,76 %  
dostatečný1917,76 %17,76 %  
nedostatečný65,61 %5,61 %  

Graf

39. Jak hodnotíte vzhled okolních domů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý4239,25 %39,25 %  
chvalitebný3936,45 %36,45 %  
dostatečný1312,15 %12,15 %  
výborný109,35 %9,35 %  
nedostatečný32,8 %2,8 %  

Graf

40. A vzhled Vašeho domu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný3936,45 %36,45 %  
chvalitebný3532,71 %32,71 %  
dobrý1816,82 %16,82 %  
dostatečný1110,28 %10,28 %  
nedostatečný43,74 %3,74 %  

Graf

41. Jak jste na tom s kontaktem s rodinou a přáteli (ve srovnání s předešlým bydlištěm)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný3431,78 %31,78 %  
výborný3229,91 %29,91 %  
dobrý2422,43 %22,43 %  
dostatečný1110,28 %10,28 %  
nedostatečný65,61 %5,61 %  

Graf

42. Jak ohodnotíte sousedské vztahy s "nově" přistěhovalými?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý4239,25 %39,25 %  
chvalitebný3532,71 %32,71 %  
výborný1312,15 %12,15 %  
dostatečný109,35 %9,35 %  
nedostatečný76,54 %6,54 %  

Graf

43. A Váš vztah se starousedlíky Vaší obce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý3028,04 %28,04 %  
chvalitebný3028,04 %28,04 %  
dostatečný2422,43 %22,43 %  
nedostatečný1211,21 %11,21 %  
výborný1110,28 %10,28 %  

Graf

44. Jak hodnotíte kvalitu současného bydlení v porovnání se zkušeností z minulosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný4340,19 %40,19 %  
chvalitebný3835,51 %35,51 %  
dobrý1917,76 %17,76 %  
nedostatečný43,74 %3,74 %  
dostatečný32,8 %2,8 %  

Graf

45. Proč si myslíte, že je region / oblast atraktivní / neatraktivní pro život?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

atraktivní je relativně dobrou dostupností do Prahy, také pěkným okolím(Labská cyklostezka atd.), takže ideální noclehárna pro dojíždějící do Prahy

atraktivní je snad jenom velmi levné bydlení

Atraktivní: zdravotnictví, vzdělání( 3 základní školy, školky, gymnázium,zdravotnická škola a soukromé školy), blízkost k hlavnímu městu Praze, velikost obce(ani malá ani velká), knihovna, zeleň Neatraktivní: nakupování(spousta hypermarketů,ale velmi málo obchodů s oděvy, elektronikou a ostatním zbožím)

Benešov je rozhodně atraktivní pro život :-)Věškeré služby, sportovní využití, bezpečnost, blízko Prahy.

blízko Prahy, dostupnost veškerých služeb krásné okolí na procházky, např. Konopiště

blízkost Prahy, dobrá dopravní dostupnost, hezká příroda

Blízkost pro pracovní příležitosti v Praze, dobrá dostupnost, klidnější prostředí pro bydení

dobrá dostupnost do Prahy dobrá občanská vybavenost

docela atraktivní...sportovní využití, jen bazén nemá tobogán

hezká příroda

hezké okolí

je atraktivní, protože je blízko Prahy...možnost práce v Praze

je tam krasne

klid, blízko je praha, nymburk, poděbrady

klidne mesto s dostupnosti do prahy

klidný život na vesnici

Kousek od Prahy a kousek od Benešova

levné bydlení

levné bydlení, pěkné okolí

levné nově rekonstruované byty. spousta mladých maminek a mladých párů, vrstevníků

lukrativní nové parcely na pěkných místech + dibrá dostupnost hromadné dopravy a pozice na trase Praha- Č. Budějovice, to jsou pozitiva. Negativní je určitě slabší infrastruktura a vzhled obce.

Není tu žádný pořádný park, jedině Konopiště, ale to je daleko. Drahé pozemky.

pěkná příroda

Praha

Protože je to moje rodné bydliště.

příroda

příroda,dostupnost,obchody

snadna dostupnost, priroda, sportovni prilezitosti, nizke znecisteni, nehrozi povodne

Z mého pohledu je Benešov a okolí pro život vyhovující, protože je zde kulturní i sportovní vyžití a komu to nestačí, za půl hodiny může být v Praze.

46. Jaká jsou podle Vás pozitiva / negativa Vašeho bydlení?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- dojíždění +soukromí, zahrada

-smog -žádná kultura

+ klid, blízkost MS a ZS, bus a vlak, zeleň - malá volba nákupu, krátká otevírací doba, ne kino, posilka, málo místa na procházku

+ mladý lidi -plná školka -brzo zavírají obchody

blízko Praze

do

dojíždění do práce - negativum klid - pozitivum

hromadná doprava daleko lepší než sídliště a hezčí, krásný výhled z okna ale zase daleko od hřišť na bývalém sídlišti, kde jsou moji přátelé

klid

klid, cisto, priroda

Kromě partnera a mého syna s námi žijí i tchyně s tchánem, což považuji za pozitivum i negativum. Z pozitivum z důvodu pomoci se synem a negativum částečně z nedostatku soukromí.

levné bydlení

město není moc hezké

negativa - neni v osobnim vlastnictvi

NEGATIVA: přeplněnost obce, není tu pořádný hypermarket. Na to že tu žije přes 7 tis. obyv, tak tu není skoro žádná kultura. Není tu žádný výběr kroužků a sportů pro děti, snad jenom fotbal.

negativum = dojížďka

nové bydlení, hezké prostředí přestože se jedná o bydlení na kraji města, do centra se člověk dostane do 20 min. chůze, tudíž do práce, školy se dostanete v pohodě bez využívaní auta pouze větší nákup je nepředstavitelný bez auta

Nově postavený dům

osamostatnění

poz: krasne okoli, vlastni zahrada, klid, dobre sousedske vztahy neg: zadna MHD, bez auta nelze nakoupit

Pozitiva - soukromí, v centru města a zároveň v klidu, kousek od Prahy. Negativa - zatím žádná

pozitiva: příjemný byt, příjemné okolí, zeleň negativa: nevim

Pozitiva: soukromé vlastnictví domu, blízkost k centru, nádraží i k parkům a přírodě,prostorné pokoje (každý člen rodiny má vlastní) Negativa: Mnoho lidí pohromadě

Pro mě je pozitivum to,že bydlím asi pět minut chůze od centra,jelikož mám dvě malé děti,mám to blízko jak lékaři,tak na nákupy,na hřiště i do školky. Negativně vnímám to,že náš dům stojí přímo v křižovatce,kde je velký provoz,zas na druhou stranu máme za domem zahradu,kde je klid,tak se to trochu vyrovná :-).

sem tu sama, ve městě bych měla větší kontakt s lidma

Velikost města - přiměřená, vzdálenost ku Praze, Táboru, dopravní tepny, příroda

velký pozemek, zahrada. konečně máme svůj vlastní dům o který se nemusíme dělit

velký prostor pro bydlení i pro relaxaci, vlastní zahrada, klidnější oblast města ( okrajová část), blízkost sportovního zařízení

zahrada

47. Pokud chcete cokoli doplnit.......budu vděčná.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

40. 100% odpovedi bude "vyborny" :-)

doufám, že se úroveň bydlení v našem městě zlepší. Radnice slibuje pořád nějaké projekty, lidí se sem stěhuje přitom čím dál tím víc.

drzim pesti :)

náš dům byl postaven daleko dřív, než je na výběr...ale abych mohla dotazník odeslat, musim něco vyplnit, takže jsem dala za a), ale neodpovídá to skutečnosti

Snad ti to Jani alespoň k něčemu pomůže :o) Zdravím tě. pa Monika

velmi zajímavý dotazník, těším se na výsledek

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pohlaví

 • odpověď žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi na mateřské dovolené na otázku 5. Jste

3. Rodinný stav

 • odpověď svobodný/á:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 5. Jste
 • odpověď ženatý/vdaná:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi bystřice na otázku 8. Bydlíte ve městě/ obci (název)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi na mateřské dovolené na otázku 5. Jste

6. Kolik je ve Vaší domácnosti členů?

 • odpověď 5 a více:
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 7. Z toho je dětí

7. Z toho je dětí

 • odpověď žádné:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné důvody na otázku 17. Důvodem stěhování bylo

9. Bydlíte v

 • odpověď bytovém domě:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi bystřice na otázku 8. Bydlíte ve městě/ obci (název)
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi v družstevním vlastnictví na otázku 27. Dům/byt, ve kterém žijete je
 • odpověď rodinném domě:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 a více na otázku 6. Kolik je ve Vaší domácnosti členů?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 7. Z toho je dětí

13. Dříve jste bydlel/a

 • odpověď v jiné obci:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Milovice na otázku 8. Bydlíte ve městě/ obci (název)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mrač na otázku 8. Bydlíte ve městě/ obci (název)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pyšely na otázku 8. Bydlíte ve městě/ obci (název)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Benešov na otázku 14. Pokud v jiné obci, napište prosím název této obce
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nymburk na otázku 14. Pokud v jiné obci, napište prosím název této obce
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 hod na otázku 22. Denně průměrně strávíte v autě
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatečný na otázku 37. Jak je na tom možnost využití zdravotní péče?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi v jiné obci na otázku 30. Tento nákup běžně vykonáváte
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatečný na otázku 36. Jak byste ohodnotili dostupnost /možnost využití školky, školy?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatečný na otázku 43. A Váš vztah se starousedlíky Vaší obce?
 • odpověď v této obci:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nymburk na otázku 8. Bydlíte ve městě/ obci (název)

18. Pracujete (každodenní povinnosti vykonáváte) v

 • odpověď jiné obci:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi praha na otázku 19. Pokud pracujete v jiné obci, napište její název
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 hod na otázku 22. Denně průměrně strávíte v autě
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jezdíte hromadnou dopravou (bus, vlak) na otázku 20. Do práce/ za účelem každodenních povinností
 • odpověď této obci:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi chodíte pěšky na otázku 20. Do práce/ za účelem každodenních povinností

30. Tento nákup běžně vykonáváte

 • odpověď v jiné obci:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatečný na otázku 37. Jak je na tom možnost využití zdravotní péče?

41. Jak jste na tom s kontaktem s rodinou a přáteli (ve srovnání s předešlým bydlištěm)?

 • odpověď výborný:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborný na otázku 43. A Váš vztah se starousedlíky Vaší obce?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Rodinný stav

4. Vzdělání (dokončené)

5. Jste

6. Kolik je ve Vaší domácnosti členů?

7. Z toho je dětí

8. Bydlíte ve městě/ obci (název)

9. Bydlíte v

10. A to od roku

11. Váš dům / byt byl postaven v letech

12. Kolíkátým obyvatelem tohoto domu/bytu jste?

13. Dříve jste bydlel/a

14. Pokud v jiné obci, napište prosím název této obce

15. A to v

16. A to

17. Důvodem stěhování bylo

18. Pracujete (každodenní povinnosti vykonáváte) v

19. Pokud pracujete v jiné obci, napište její název

20. Do práce/ za účelem každodenních povinností

21. Kolik automobilů máte v domácnosti?

22. Denně průměrně strávíte v autě

23. Pracovně/z jiného důvodu spíte mimo svůj domov

24. Jste v místě svého současného bydliště přihlášen/a k trvalému pobytu?

26. Celkový rodinný průměrný finanční příjem zhruba je

27. Dům/byt, ve kterém žijete je

28. Toto bydlení jste pořídili

29. Máte možnost vykonávat běžný nákup potravin/ spotřebního zboží ve Vaší obci?

30. Tento nákup běžně vykonáváte

31. K tomuto nákupu hlavně využíváte

32. Jak jste spokojeni s kulturním vyžitím (kino,divadlo,knihovna...) ve vaší obci ?

33. Jak hodnotíte sportovní zařízení, možnosti ke sportu (bazén, squash, posilovna....) ve vaší obci?

34. Jak zde hodnotíte možnosti nakupování?

35. Jak je na tom místo vašeho bydliště s dostupností hromadné dopravy?

36. Jak byste ohodnotili dostupnost /možnost využití školky, školy?

37. Jak je na tom možnost využití zdravotní péče?

38. Jak hodnotíte vzhled okolí Vašeho bydliště (zeleň, veřejné prostory,...)?

39. Jak hodnotíte vzhled okolních domů?

40. A vzhled Vašeho domu?

41. Jak jste na tom s kontaktem s rodinou a přáteli (ve srovnání s předešlým bydlištěm)?

42. Jak ohodnotíte sousedské vztahy s "nově" přistěhovalými?

43. A Váš vztah se starousedlíky Vaší obce?

44. Jak hodnotíte kvalitu současného bydlení v porovnání se zkušeností z minulosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Rodinný stav

4. Vzdělání (dokončené)

5. Jste

6. Kolik je ve Vaší domácnosti členů?

7. Z toho je dětí

8. Bydlíte ve městě/ obci (název)

9. Bydlíte v

10. A to od roku

11. Váš dům / byt byl postaven v letech

12. Kolíkátým obyvatelem tohoto domu/bytu jste?

13. Dříve jste bydlel/a

14. Pokud v jiné obci, napište prosím název této obce

15. A to v

16. A to

17. Důvodem stěhování bylo

18. Pracujete (každodenní povinnosti vykonáváte) v

19. Pokud pracujete v jiné obci, napište její název

20. Do práce/ za účelem každodenních povinností

21. Kolik automobilů máte v domácnosti?

22. Denně průměrně strávíte v autě

23. Pracovně/z jiného důvodu spíte mimo svůj domov

24. Jste v místě svého současného bydliště přihlášen/a k trvalému pobytu?

26. Celkový rodinný průměrný finanční příjem zhruba je

27. Dům/byt, ve kterém žijete je

28. Toto bydlení jste pořídili

29. Máte možnost vykonávat běžný nákup potravin/ spotřebního zboží ve Vaší obci?

30. Tento nákup běžně vykonáváte

31. K tomuto nákupu hlavně využíváte

32. Jak jste spokojeni s kulturním vyžitím (kino,divadlo,knihovna...) ve vaší obci ?

33. Jak hodnotíte sportovní zařízení, možnosti ke sportu (bazén, squash, posilovna....) ve vaší obci?

34. Jak zde hodnotíte možnosti nakupování?

35. Jak je na tom místo vašeho bydliště s dostupností hromadné dopravy?

36. Jak byste ohodnotili dostupnost /možnost využití školky, školy?

37. Jak je na tom možnost využití zdravotní péče?

38. Jak hodnotíte vzhled okolí Vašeho bydliště (zeleň, veřejné prostory,...)?

39. Jak hodnotíte vzhled okolních domů?

40. A vzhled Vašeho domu?

41. Jak jste na tom s kontaktem s rodinou a přáteli (ve srovnání s předešlým bydlištěm)?

42. Jak ohodnotíte sousedské vztahy s "nově" přistěhovalými?

43. A Váš vztah se starousedlíky Vaší obce?

44. Jak hodnotíte kvalitu současného bydlení v porovnání se zkušeností z minulosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Slavíková, J.Suburbanizace na Benešovsku a Nymbursku (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://suburbanizace-na-benesovsku-a-nymbursku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.