Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sudetenland

Sudetenland

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Froněk
Šetření:22. 03. 2015 - 24. 03. 2015
Počet respondentů:58
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník byl sestaven v rámci bakalářské práce na téma vzniku a zániků obcí.

Odpovědi respondentů

1. Hodnotíte odsun obyvatel německého a maďarského občanství po skončení II. světové války za přínosný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3865,52 %65,52 %  
nevím1017,24 %17,24 %  
ano1017,24 %17,24 %  

Graf

2. Při odsunu tzv. "Nepřátelského obyvatelstva" se děly různé násilné excesy vůči těmto lidem. Vnímáte je za správné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5391,38 %91,38 %  
ano58,62 %8,62 %  

Graf

3. Myslíte, že se pohraniční oblasti dostatečně dosídlili slovanskými národy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2746,55 %46,55 %  
nevím1627,59 %27,59 %  
ano1525,86 %25,86 %  

Graf

4. Mnoho obcí a míst pohraničí v rámci odsunu zaniklo. Je to podle Vás problém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3153,45 %53,45 %  
ne2339,66 %39,66 %  
nevím46,9 %6,9 %  

Graf

5. Je podle Vašeho názoru dnes pohraničí stejné nebo lepší, než bývalo před vypuknutím II. světové války?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3458,62 %58,62 %  
nevím1525,86 %25,86 %  
ano915,52 %15,52 %  

Graf

6. Myslíte, že Češi a Němci se již řádně vyrovnali s touto minulostí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3458,62 %58,62 %  
souhlasím1525,86 %25,86 %  
nevím915,52 %15,52 %  

Graf

7. Souhlasil(a) byste s návratem Němců do pohraničí v rámci občanství EU bez jakýchkoli nároků na již ztracený majetek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3458,62 %58,62 %  
ne1322,41 %22,41 %  
nevím1118,97 %18,97 %  

Graf

8. Máte obavy, že může v budoucnu nastat situace, která by byla obdobná "Mnichovské dohodě" z minulosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2543,1 %43,1 %  
ne2441,38 %41,38 %  
nevím915,52 %15,52 %  

Graf

9. Pokud by zde v České republice existovala národnostní menšina, která by usilovala o anexi (odtržení) části území České republiky, souhlasil(a) byste s tím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3865,52 %65,52 %  
nevím1220,69 %20,69 %  
ano813,79 %13,79 %  

Graf

10. Vnímáte současný Rusko-Ukrajinský konflikt ve stejném kontextu jako byla tzv. "Sudetská" problematika?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2543,86 %43,1 %  
ano1831,58 %31,03 %  
nevím1424,56 %24,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Hodnotíte odsun obyvatel německého a maďarského občanství po skončení II. světové války za přínosný?

2. Při odsunu tzv. "Nepřátelského obyvatelstva" se děly různé násilné excesy vůči těmto lidem. Vnímáte je za správné?

3. Myslíte, že se pohraniční oblasti dostatečně dosídlili slovanskými národy?

4. Mnoho obcí a míst pohraničí v rámci odsunu zaniklo. Je to podle Vás problém?

5. Je podle Vašeho názoru dnes pohraničí stejné nebo lepší, než bývalo před vypuknutím II. světové války?

6. Myslíte, že Češi a Němci se již řádně vyrovnali s touto minulostí?

7. Souhlasil(a) byste s návratem Němců do pohraničí v rámci občanství EU bez jakýchkoli nároků na již ztracený majetek?

8. Máte obavy, že může v budoucnu nastat situace, která by byla obdobná "Mnichovské dohodě" z minulosti?

9. Pokud by zde v České republice existovala národnostní menšina, která by usilovala o anexi (odtržení) části území České republiky, souhlasil(a) byste s tím?

10. Vnímáte současný Rusko-Ukrajinský konflikt ve stejném kontextu jako byla tzv. "Sudetská" problematika?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Hodnotíte odsun obyvatel německého a maďarského občanství po skončení II. světové války za přínosný?

2. Při odsunu tzv. "Nepřátelského obyvatelstva" se děly různé násilné excesy vůči těmto lidem. Vnímáte je za správné?

3. Myslíte, že se pohraniční oblasti dostatečně dosídlili slovanskými národy?

4. Mnoho obcí a míst pohraničí v rámci odsunu zaniklo. Je to podle Vás problém?

5. Je podle Vašeho názoru dnes pohraničí stejné nebo lepší, než bývalo před vypuknutím II. světové války?

6. Myslíte, že Češi a Němci se již řádně vyrovnali s touto minulostí?

7. Souhlasil(a) byste s návratem Němců do pohraničí v rámci občanství EU bez jakýchkoli nároků na již ztracený majetek?

8. Máte obavy, že může v budoucnu nastat situace, která by byla obdobná "Mnichovské dohodě" z minulosti?

9. Pokud by zde v České republice existovala národnostní menšina, která by usilovala o anexi (odtržení) části území České republiky, souhlasil(a) byste s tím?

10. Vnímáte současný Rusko-Ukrajinský konflikt ve stejném kontextu jako byla tzv. "Sudetská" problematika?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Froněk, J.Sudetenland (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://sudetenland.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.