Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Supervize jako nástroj prevence syndromu vyhoření.

Supervize jako nástroj prevence syndromu vyhoření.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Šimanová
Šetření:29. 11. 2015 - 03. 12. 2015
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):37 / 33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

jsem studentkou Univerzity Jana Amose Komenského a tento dotazník slouží jako podklad pro mou bakalářskou práci: "Supervize jako nástroj prevence syndromu vyhoření". Výzkum je rozdělen do dvou částí. První část je zaměřena na ověření kvality supervize na pracovišti. Druhá část vyhodnocuje míru ohrožení syndromem vyhoření. 

Dotazník je anonymní a informace, které mi poskytnete, budou určeny pouze pro studijní účely tohoto výzkumu.

Předem Vám děkuji za Váš čas a ochotu spolupracovat.

Šimanová Nikola

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Otázky si pečlivě přečtěte a zvolte odpověď, která vám bude nejvíce vyhovovat. 

Odpovědi respondentů

1. Je na Vašem pracovišti možnost účastnit se supervize?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7875 %75 %  
Ne2625 %25 %  

Graf

2. V jakém intervalu je Vám poskytována supervize?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x do měsíce5266,67 %50 %  
1x za půl roku1519,23 %14,42 %  
Dle potřeby78,97 %6,73 %  
1x za rok45,13 %3,85 %  

Graf

3. Myslíte si, že zařízení, ve kterém pracujete, poskytuje supervizi v dostatečné míře?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5570,51 %52,88 %  
ne2329,49 %22,12 %  

Graf

4. Měl/a byste zájem, aby byla supervize ve vašem zařízení realizována častěji?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5570,51 %52,88 %  
ano2329,49 %22,12 %  

Graf

5. Domníváte se, že supervize má u Vás pozitivní změny ve vztahu k Vašim klientům?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7393,59 %70,19 %  
ne56,41 %4,81 %  

Graf

6. Domníváte se, že supervize má u Vás pozitivní změny ve vztahu k Vaší profesi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7494,87 %71,15 %  
ne45,13 %3,85 %  

Graf

7. Myslíte si, že Vám supervize pomáhá řešit Vaše pracovní problémy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5874,36 %55,77 %  
spíše souhlasím1519,23 %14,42 %  
spíše nesouhlasím33,85 %2,88 %  
nevím11,28 %0,96 %  
nesouhlasím11,28 %0,96 %  

Graf

8. Myslíte si, že supervize Vám pomáhá upevňovat vztahy na pracovišti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3950 %37,5 %  
souhlasím3544,87 %33,65 %  
spíše nesouhlasím22,56 %1,92 %  
nesouhlasím22,56 %1,92 %  

Graf

9. Jaký přínos má supervize pro Vás osobně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Profesní podpora (pomoc s řešením případu)6887,18 %65,38 %  
Ujasnění situace (ujištění se, že jsem postupovala v případu správně)6785,9 %64,42 %  
Emocionální podpora4253,85 %40,38 %  
Příležitost pro ventilaci problému na pracovišti a nalézání společného řešení3443,59 %32,69 %  
Příležitost pro profesní růst1215,38 %11,54 %  
Upevnění vztahů na pracovišti22,56 %1,92 %  

Graf

10. Máte důvěru ke svému supervizorovi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5367,95 %50,96 %  
Převážně ano2025,64 %19,23 %  
Převážně ne33,85 %2,88 %  
Ne22,56 %1,92 %  

Graf

11. Myslíte si, že se Váš supervizor orientuje ve Vašem pracovním oboru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7494,87 %71,15 %  
ne45,13 %3,85 %  

Graf

12. Uplatňujete supervizorovy rady v praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4861,54 %46,15 %  
Převážně ano2633,33 %25 %  
Převážně ne22,56 %1,92 %  
Ne22,56 %1,92 %  

Graf

13. Jste spokojen/a se způsobem, kterým supervize probíhá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Převážně ano3342,31 %31,73 %  
Ano3139,74 %29,81 %  
Převážně ne1114,1 %10,58 %  
Ne33,85 %2,88 %  

Graf

14. Jste spokojen/a s výběrem supervizora?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5975,64 %56,73 %  
spíše souhlasím1417,95 %13,46 %  
nesouhlasím33,85 %2,88 %  
spíše nesouhlasím22,56 %1,92 %  

Graf

15. Jak často se podílíte na stanovení zakázky pro připravovanou supervizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas3950 %37,5 %  
Nikdy2228,21 %21,15 %  
Vždy1721,79 %16,35 %  

Graf

16. Kdo se u Vás na pracovišti převážně podílí na stanovení zakázky pro připravovanou supervizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vedení3241,03 %30,77 %  
Ten, kdo má aktuálně problém k řešení2835,9 %26,92 %  
Všichni1823,08 %17,31 %  

Graf

17. Je něco, co byste rádi změnili na způsobu, kterým supervize probíhá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3747,44 %35,58 %  
zakazka33,85 %2,88 %  
Vynechat vedení ze supervize22,56 %1,92 %  
To co sdělím supervizorovi by mělo zůstat mezi námi11,28 %0,96 %  
Menší počet účastníků na sezení.11,28 %0,96 %  
důkladněji stanovit zakázku11,28 %0,96 %  
vedení celého sezení, naslouchání lidem11,28 %0,96 %  
účast vedení na supervizi - vadí11,28 %0,96 %  
vadí mi účast vadí na sezeních11,28 %0,96 %  
vadí mi přítomnost vedení na supervizi11,28 %0,96 %  
Menší počet ve kterým sup probíhá11,28 %0,96 %  
lépe konkretizovat zakázku11,28 %0,96 %  
lepe připravit zakázku11,28 %0,96 %  
vedení na suprvizi11,28 %0,96 %  
lepší stanovení zakázky11,28 %0,96 %  
menší počet11,28 %0,96 %  
vedení přítomost11,28 %0,96 %  
lepší organizace ze strany supervizora11,28 %0,96 %  
vedení vadí na sezeních11,28 %0,96 %  
menší množství lidí11,28 %0,96 %  
Vadí mi, že je povinnost se účastni supervize i když osobně nemám co k řešení11,28 %0,96 %  
supervizor neni schopen reagovat pružně na problemy11,28 %0,96 %  
lepší interakce 11,28 %0,96 %  
aby byl supervize více flexibilní a mohla se zrušit když není aktualne nic k řešení11,28 %0,96 %  
supervizor by měl být více flexibilní a reagovat na problémy11,28 %0,96 %  
Supervizor by měl být více pružný a taktní11,28 %0,96 %  
chtěla bych aby tam nebylo vedení11,28 %0,96 %  
lepe specifikovat zakazku. preferovala bych, aby se řešili jine věci. ne to, co vedeni uzna za vhodne11,28 %0,96 %  
vedeni na pracovišti11,28 %0,96 %  
stanoveni zakazky11,28 %0,96 %  
vadi mi vedeni tam11,28 %0,96 %  
lepší zakazka11,28 %0,96 %  
ne nevedeni11,28 %0,96 %  
zvyšit frenkvenci. jinak se aktualni problemy řeší na poradach a za chodu a na supervizi se pak řeší zanedbatelné věci...11,28 %0,96 %  
zvyšit frekvenci11,28 %0,96 %  
vedeni11,28 %0,96 %  
definovat zakazku11,28 %0,96 %  
zakazka!11,28 %0,96 %  
moc dlouha11,28 %0,96 %  
organizace11,28 %0,96 %  

Graf

18. Jste unavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou nebo dvakrát4240,38 %40,38 %  
Někdy2423,08 %23,08 %  
Zřídka1413,46 %13,46 %  
Často1312,5 %12,5 %  
Vždy43,85 %3,85 %  
Nikdy43,85 %3,85 %  
Většinou32,88 %2,88 %  

Graf

19. Pociťujete sklíčenost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou nebo dvakrát3533,65 %33,65 %  
Nikdy2625 %25 %  
Zřídka1817,31 %17,31 %  
Někdy1413,46 %13,46 %  
Často65,77 %5,77 %  
Většinou32,88 %2,88 %  
Vždy21,92 %1,92 %  

Graf

20. Cítíte se fyzicky vyčerpaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy3028,85 %28,85 %  
Jednou nebo dvakrát2927,88 %27,88 %  
Někdy2120,19 %20,19 %  
Často109,62 %9,62 %  
Zřídka109,62 %9,62 %  
Vždy32,88 %2,88 %  
Většinou10,96 %0,96 %  

Graf

21. Cítíte se emocionálně vyčerpaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou nebo dvakrát3634,62 %34,62 %  
Někdy2221,15 %21,15 %  
Nikdy2221,15 %21,15 %  
Zřídka1413,46 %13,46 %  
Často43,85 %3,85 %  
Vždy32,88 %2,88 %  
Většinou32,88 %2,88 %  

Graf

22. Připadáte si „vyždímaní“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy3533,65 %33,65 %  
Jednou nebo dvakrát2927,88 %27,88 %  
Někdy2120,19 %20,19 %  
Zřídka109,62 %9,62 %  
Vždy43,85 %3,85 %  
Často32,88 %2,88 %  
Většinou21,92 %1,92 %  

Graf

23. Cítíte se vnitřně vyprázdnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy5048,08 %48,08 %  
Jednou nebo dvakrát2322,12 %22,12 %  
Zřídka1615,38 %15,38 %  
Někdy98,65 %8,65 %  
Často32,88 %2,88 %  
Vždy21,92 %1,92 %  
Většinou10,96 %0,96 %  

Graf

24. Jste nešťastní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou nebo dvakrát3634,62 %34,62 %  
Nikdy3331,73 %31,73 %  
Zřídka1918,27 %18,27 %  
Někdy109,62 %9,62 %  
Často43,85 %3,85 %  
Většinou10,96 %0,96 %  
Vždy10,96 %0,96 %  

Graf

25. Jste přepracovaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou nebo dvakrát3331,73 %31,73 %  
Někdy2322,12 %22,12 %  
Zřídka2221,15 %21,15 %  
Nikdy1716,35 %16,35 %  
Často65,77 %5,77 %  
Většinou21,92 %1,92 %  
Vždy10,96 %0,96 %  

Graf

26. Cítíte se jako v pasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy4341,35 %41,35 %  
Jednou nebo dvakrát2927,88 %27,88 %  
Zřídka1211,54 %11,54 %  
Někdy109,62 %9,62 %  
Většinou54,81 %4,81 %  
Často43,85 %3,85 %  
Vždy10,96 %0,96 %  

Graf

27. Připadáte si bezcenní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy5250 %50 %  
Jednou nebo dvakrát2322,12 %22,12 %  
Zřídka1413,46 %13,46 %  
Někdy87,69 %7,69 %  
Často43,85 %3,85 %  
Vždy21,92 %1,92 %  
Většinou10,96 %0,96 %  

Graf

28. Jste znechucení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou nebo dvakrát3836,54 %36,54 %  
Nikdy3533,65 %33,65 %  
Zřídka109,62 %9,62 %  
Někdy98,65 %8,65 %  
Často76,73 %6,73 %  
Většinou43,85 %3,85 %  
Vždy10,96 %0,96 %  

Graf

29. Pociťujete obavy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou nebo dvakrát4543,27 %43,27 %  
Zřídka1817,31 %17,31 %  
Někdy1615,38 %15,38 %  
Nikdy1514,42 %14,42 %  
Často43,85 %3,85 %  
Většinou32,88 %2,88 %  
Vždy32,88 %2,88 %  

Graf

30. Pociťujete vůči svému okolí zlost nebo zklamání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou nebo dvakrát4139,42 %39,42 %  
Nikdy2423,08 %23,08 %  
Zřídka1918,27 %18,27 %  
Někdy1514,42 %14,42 %  
Často32,88 %2,88 %  
Vždy21,92 %1,92 %  

Graf

31. Připadáte si slabí a bezmocní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy4240,38 %40,38 %  
Jednou nebo dvakrát2625 %25 %  
Zřídka1918,27 %18,27 %  
Někdy98,65 %8,65 %  
Často65,77 %5,77 %  
Vždy21,92 %1,92 %  

Graf

32. Pociťujete beznaděj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy4442,31 %42,31 %  
Jednou nebo dvakrát2826,92 %26,92 %  
Zřídka1514,42 %14,42 %  
Často87,69 %7,69 %  
Někdy65,77 %5,77 %  
Vždy32,88 %2,88 %  

Graf

33. Máte pocit, že Vás okolí odmítá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy4846,15 %46,15 %  
Jednou nebo dvakrát2725,96 %25,96 %  
Zřídka1413,46 %13,46 %  
Někdy1110,58 %10,58 %  
Vždy21,92 %1,92 %  
Často21,92 %1,92 %  

Graf

34. Máte strach?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou nebo dvakrát3735,58 %35,58 %  
Zřídka2423,08 %23,08 %  
Nikdy2120,19 %20,19 %  
Někdy1211,54 %11,54 %  
Většinou43,85 %3,85 %  
Často43,85 %3,85 %  
Vždy21,92 %1,92 %  

Graf

35. Máte dnes hezký den?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou4846,15 %46,15 %  
Často2221,15 %21,15 %  
Vždy1918,27 %18,27 %  
Někdy98,65 %8,65 %  
Nikdy32,88 %2,88 %  
Zřídka21,92 %1,92 %  
Jednou nebo dvakrát10,96 %0,96 %  

Graf

36. Jste šťastní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vždy3230,77 %30,77 %  
Většinou3028,85 %28,85 %  
Často2322,12 %22,12 %  
Někdy1312,5 %12,5 %  
Jednou nebo dvakrát32,88 %2,88 %  
Zřídka32,88 %2,88 %  

Graf

37. Jste plní energie a chuti do práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vždy3129,81 %29,81 %  
Většinou3129,81 %29,81 %  
Často1514,42 %14,42 %  
Někdy1312,5 %12,5 %  
Zřídka109,62 %9,62 %  
Nikdy43,85 %3,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 11 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. V jakém intervalu je Vám poskytována supervize?

 • odpověď 1x do měsíce:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Myslíte si, že zařízení, ve kterém pracujete, poskytuje supervizi v dostatečné míře?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Měl/a byste zájem, aby byla supervize ve vašem zařízení realizována častěji?

3. Myslíte si, že zařízení, ve kterém pracujete, poskytuje supervizi v dostatečné míře?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x do měsíce na otázku 2. V jakém intervalu je Vám poskytována supervize?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Měl/a byste zájem, aby byla supervize ve vašem zařízení realizována častěji?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 8. Myslíte si, že supervize Vám pomáhá upevňovat vztahy na pracovišti?
 • odpověď ne:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Měl/a byste zájem, aby byla supervize ve vašem zařízení realizována častěji?

4. Měl/a byste zájem, aby byla supervize ve vašem zařízení realizována častěji?

 • odpověď ano:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Myslíte si, že zařízení, ve kterém pracujete, poskytuje supervizi v dostatečné míře?
 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Myslíte si, že zařízení, ve kterém pracujete, poskytuje supervizi v dostatečné míře?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x do měsíce na otázku 2. V jakém intervalu je Vám poskytována supervize?

7. Myslíte si, že Vám supervize pomáhá řešit Vaše pracovní problémy?

 • odpověď souhlasím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 8. Myslíte si, že supervize Vám pomáhá upevňovat vztahy na pracovišti?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednou nebo dvakrát na otázku 18. Jste unavení?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x do měsíce na otázku 2. V jakém intervalu je Vám poskytována supervize?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Myslíte si, že zařízení, ve kterém pracujete, poskytuje supervizi v dostatečné míře?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 20. Cítíte se fyzicky vyčerpaní?

8. Myslíte si, že supervize Vám pomáhá upevňovat vztahy na pracovišti?

 • odpověď spíše souhlasím:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 7. Myslíte si, že Vám supervize pomáhá řešit Vaše pracovní problémy?

9. Jaký přínos má supervize pro Vás osobně?

 • odpověď Ujasnění situace (ujištění se, že jsem postupovala v případu správně):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x za půl roku na otázku 2. V jakém intervalu je Vám poskytována supervize?

13. Jste spokojen/a se způsobem, kterým supervize probíhá?

 • odpověď Ano:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vždy na otázku 15. Jak často se podílíte na stanovení zakázky pro připravovanou supervizi?

14. Jste spokojen/a s výběrem supervizora?

 • odpověď souhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 13. Jste spokojen/a se způsobem, kterým supervize probíhá?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vždy na otázku 15. Jak často se podílíte na stanovení zakázky pro připravovanou supervizi?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Všichni na otázku 16. Kdo se u Vás na pracovišti převážně podílí na stanovení zakázky pro připravovanou supervizi?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příležitost pro profesní růst na otázku 9. Jaký přínos má supervize pro Vás osobně?

16. Kdo se u Vás na pracovišti převážně podílí na stanovení zakázky pro připravovanou supervizi?

 • odpověď Vedení:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 15. Jak často se podílíte na stanovení zakázky pro připravovanou supervizi?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Převážně ne na otázku 13. Jste spokojen/a se způsobem, kterým supervize probíhá?

17. Je něco, co byste rádi změnili na způsobu, kterým supervize probíhá?

 • odpověď Ne:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vždy na otázku 15. Jak často se podílíte na stanovení zakázky pro připravovanou supervizi?

29. Pociťujete obavy?

 • odpověď Jednou nebo dvakrát:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Převážně ne na otázku 13. Jste spokojen/a se způsobem, kterým supervize probíhá?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je na Vašem pracovišti možnost účastnit se supervize?

2. V jakém intervalu je Vám poskytována supervize?

3. Myslíte si, že zařízení, ve kterém pracujete, poskytuje supervizi v dostatečné míře?

4. Měl/a byste zájem, aby byla supervize ve vašem zařízení realizována častěji?

5. Domníváte se, že supervize má u Vás pozitivní změny ve vztahu k Vašim klientům?

6. Domníváte se, že supervize má u Vás pozitivní změny ve vztahu k Vaší profesi?

7. Myslíte si, že Vám supervize pomáhá řešit Vaše pracovní problémy?

8. Myslíte si, že supervize Vám pomáhá upevňovat vztahy na pracovišti?

9. Jaký přínos má supervize pro Vás osobně?

10. Máte důvěru ke svému supervizorovi?

11. Myslíte si, že se Váš supervizor orientuje ve Vašem pracovním oboru?

12. Uplatňujete supervizorovy rady v praxi?

13. Jste spokojen/a se způsobem, kterým supervize probíhá?

14. Jste spokojen/a s výběrem supervizora?

15. Jak často se podílíte na stanovení zakázky pro připravovanou supervizi?

16. Kdo se u Vás na pracovišti převážně podílí na stanovení zakázky pro připravovanou supervizi?

17. Je něco, co byste rádi změnili na způsobu, kterým supervize probíhá?

18. Jste unavení?

19. Pociťujete sklíčenost?

20. Cítíte se fyzicky vyčerpaní?

21. Cítíte se emocionálně vyčerpaní?

22. Připadáte si „vyždímaní“?

23. Cítíte se vnitřně vyprázdnění?

24. Jste nešťastní?

25. Jste přepracovaní?

26. Cítíte se jako v pasti?

27. Připadáte si bezcenní?

28. Jste znechucení?

29. Pociťujete obavy?

30. Pociťujete vůči svému okolí zlost nebo zklamání?

31. Připadáte si slabí a bezmocní?

32. Pociťujete beznaděj?

33. Máte pocit, že Vás okolí odmítá?

34. Máte strach?

35. Máte dnes hezký den?

36. Jste šťastní?

37. Jste plní energie a chuti do práce?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je na Vašem pracovišti možnost účastnit se supervize?

2. V jakém intervalu je Vám poskytována supervize?

3. Myslíte si, že zařízení, ve kterém pracujete, poskytuje supervizi v dostatečné míře?

4. Měl/a byste zájem, aby byla supervize ve vašem zařízení realizována častěji?

5. Domníváte se, že supervize má u Vás pozitivní změny ve vztahu k Vašim klientům?

6. Domníváte se, že supervize má u Vás pozitivní změny ve vztahu k Vaší profesi?

7. Myslíte si, že Vám supervize pomáhá řešit Vaše pracovní problémy?

8. Myslíte si, že supervize Vám pomáhá upevňovat vztahy na pracovišti?

9. Jaký přínos má supervize pro Vás osobně?

10. Máte důvěru ke svému supervizorovi?

11. Myslíte si, že se Váš supervizor orientuje ve Vašem pracovním oboru?

12. Uplatňujete supervizorovy rady v praxi?

13. Jste spokojen/a se způsobem, kterým supervize probíhá?

14. Jste spokojen/a s výběrem supervizora?

15. Jak často se podílíte na stanovení zakázky pro připravovanou supervizi?

16. Kdo se u Vás na pracovišti převážně podílí na stanovení zakázky pro připravovanou supervizi?

17. Je něco, co byste rádi změnili na způsobu, kterým supervize probíhá?

18. Jste unavení?

19. Pociťujete sklíčenost?

20. Cítíte se fyzicky vyčerpaní?

21. Cítíte se emocionálně vyčerpaní?

22. Připadáte si „vyždímaní“?

23. Cítíte se vnitřně vyprázdnění?

24. Jste nešťastní?

25. Jste přepracovaní?

26. Cítíte se jako v pasti?

27. Připadáte si bezcenní?

28. Jste znechucení?

29. Pociťujete obavy?

30. Pociťujete vůči svému okolí zlost nebo zklamání?

31. Připadáte si slabí a bezmocní?

32. Pociťujete beznaděj?

33. Máte pocit, že Vás okolí odmítá?

34. Máte strach?

35. Máte dnes hezký den?

36. Jste šťastní?

37. Jste plní energie a chuti do práce?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šimanová, N.Supervize jako nástroj prevence syndromu vyhoření. (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://supervizeujak2015.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.